Economy, information technology, resource management
Section editor – PhD in economics Krasnov O.S.
Article # 31_2016 submitted on 07/31/2016 displayed on website on 09/20/2016
13 p.
pdf  Issues of geological and economic audit of unclaimed oil and gas reserves and resources
The purpose, objectives, concept, content and structure of the geological and economic audit of unclaimed hydrocarbon resources are analyzed. The methodology of geological and economic audit of multiscale hydrocarbon objects is proposed (hydrocarbon deposits, fields, license areas, hydrocarbon base of the country). The difference between internal and external geological and economic audit is determined. Based on the term of the ultimate commercial value of oil, determined by the price of the resulting oil refining products, a model of economic evaluation of reserves of unprofitable unclaimed deposits is recommended.

Keywords: geological and economic audit, unclaimed hydrocarbon reserves, unclaimed hydrocarbon resources, estimation of unprofitable unclaimed deposits reserves.
article citation Krasnov O.S., Nazarov V.I. Problemy organizatsii i provedeniya geologo-ekonomicheskogo audita nevostrebovannykh zapasov i resursov nefti i gaza [Issues of geological and economic audit of unclaimed oil and gas reserves and resources]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/3/31_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2016
References

   Khalimov K.E. Evolyutsiya otechestvennoy klassifikatsii zapasov nefti i gaza [The evolution of the national classification of reserves of oil and gas]. Editor E.M. Khalimov. Moscow: OOO «Nedra-Biznestsentr», 2003, 188 p.
   Metodicheskie rekomendatsii po geologo-ekonomicheskoy otsenke resursov nefti, gaza i kondensata [Guidelines on the geological and economic evaluation of oil resources, gas and condensate]. Editors A.I. Varlamov, A.A. Gert. Novosibirsk, Moscow, 2015, 58 p.
   Metodologiya i praktika geologo-ekonomicheskoy otsenki kraevykh sistem drevnikh platform (na primere Timano-Pechorskoy provintsii) [Methodology and practice of geological and economic evaluation of boundary systems of ancient platforms (for example, the Timan-Pechora province)]. L.Z. Aminov, M.D. Belonin, V.I. Bogatskiy, A.P. Borovinskikh, V.I. Gaydeek, G.A. Grigor'ev, B.A. Lebedev, V.N. Makarevich, V.I. Nazarov, O.M. Prishchepa, N.N. Timonina. St. Petersburg: VNIGRI, 2000, 311 p.
   Nazarov V.I. Geologo-ekonomicheskiy audit syr'evoy bazy uglevodorodov (metodologiya, prakticheskie zadachi) [Geological and economic audit of the raw material base of hydrocarbons (methodology, practical problems)]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2014, no. 2, p. 44-49.
   Nazarov V.I., Krasnov O.P. Geologo-ekonomicheskiy audit nevostrebovannoy syr'evoy bazy neftyanoy promyshlennosti [Geological and economic audit of unclaimed resource base of oil industry]. Interekspo GEO-Sibir'-2016: Proceedings of International Scientific Conference «Subsoil. Mining. Directions and search technology, exploration and development of mineral deposits. Geoecology "(Novosibirsk, 18-22 April 2016). Novosibirsk: SGUGiT, 2016, vol. 4, p. 194-197.
   Uvazhaev A.N. Ekonomicheskiy mekhanizm podderzhki razvitiya segmenta «pererabotka» v neftyanoy promyshlennosti Rossii [Economic development mechanism to support the segment "processing" in the oil industry in Russia]. Abstract of dissertation for the degree of candidate of economic sciences. St. Petersburg, 2013, 11 p.