Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 13_2019 submitted on 02/25/2019 displayed on website on 04/25/2019
30 p.
pdf Sequence stratigraphic model of Nepa and Tira Vendian Formations located in the central part of the Nepa Arch (the Nepa-Botuoba anteclise, Sibeian Platform)
Petrofacial and sedimentological core description of Nepa and Tira Formations composition is made for research of sedimentary cover structure. The key sequence stratigraphic surfaces are produced: sequence borders, transgressive borders, and the high sea level surface. In the time interval of Nepa and Tira Formations four sequences of the third order are observed. The system tract characteristics of the identified sequences are given. It’s noticed, that at the top of Vch-1 productive unit a subaerish gap with supralittoral evaporates was identified, that conforms to the geological border between Nepa and Tira geological development stages.

Keywords: Petrofacial and sedimentological core description, sequence stratigraphic model, Vendian, Nepa Formation, Tira Formation, Nepa Arch, Nepa-Botuoba anteclise, Siberian Platform.
article citation Plyusnin A.V., Nedelko O.V., Vilesov A.P., Cherepkova A.A., Maksimova E.N. Sekvens-stratigraficheskaya model' nepskoy i tirskoy svit venda tsentral'noy chasti Nepskogo svoda (Nepsko-Botuobinskaya antekliza, Sibirskaya platforma) [Sequence stratigraphic model of Nepa and Tira Vendian Formations located in the central part of the Nepa Arch (the Nepa-Botuoba anteclise, Sibeian Platform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/13_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/13_2019
References
   Burova I.A., Shibina T.D., Korvet N.A. Litologo-geneticheskiy aspekt formirovaniya otlozheniy tirskoy svity na territorii Nepskogo svoda [Tyra Formation (Nepa Arch) - lithological and genetic aspects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/7_2017.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2017
   Kokoulin M.L., Kovtun A.S., Rudavskaya V.A. Korrelyatsiya neftegazonosnykh otlozheniy pozdnego dokembriya i rannego kembriya severo–vostochnoy chasti Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Correlation of oil-and-gas accumulations of the late Precambrian and early Cambrian of a northeast part of the Nepa-Botuoba Anteklise]. Korrelyatsiya dousol'skikh otlozheniy tsentral'nykh rayonov Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii: tezisy III seminara, Yakutsk: YaF CO AN SSSR, 1982, pp. 18–20.
   Kontorovich A.E., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.A., Krasavchikov V.O., Mandel'baum M.M., Moiseev S.A., Safronov A.F., Sitnikov V.S., Khomenko A.V. Tektonika vend–siluriyskogo strukturnogo yarusa osadochnogo chekhla Leno–Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii (Sibirskaya platforma) [Tectonics of Vendian-Silurian structural stage of the Lena-Tungusska oil-and-gas Province ssedimentary cover (Siberian platform)]. Geologiya i geofizika, 2004, no. 45(1), pp. 100-109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rgg.2008.10.005
   Kontorovich A.E., Surkov V.S., Trofimuk A.A. Nepsko-Botuobinskaya antekliza – novaya perspektivnaya oblast' dobychi nefti i gaza na vostoke SSSR [Nepa-Botuoba Anteklise – a new perspective oil and gas accumulations area in the Eastern part of USSR]. Novosibirsk: Nauka, 1986, 246 p.
   Kowalewski O.P., Margulies L.S. Dopolnenie 1. Sekvens-stratigraficheskie podrazdeleniya [Addition 1. Sequence-stratigrafical divisions]. Dopolneniya k stratigraficheskomu kodeksu Rossii. St. Petersburg: VSEGEI, 2000, pp. 59-66.
   Lebedev M.V. Fatsial'nye nesoglasiya v osadochnykh basseynakh [Facial unconformity in sedimentary basins]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2006, no. 10, pp. 62-68.
   Lebedev M.V. Utochnenie formulirovki zakona Golovkinskogo-Val'tera [Explication of the Golovkinsky-Walter law]. Otechestvennaya geologiya, 2015, no. 3, pp. 62-69.
   Lebedev M.V., Moiseev S.A. Rezul'taty detal'noy korrelyatsii terrigennykh otlozheniy venda severo-vostoka Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Results of detailed correlation of Vendian terrigenous rocks of the northeastern part of the Nepa-Botuoba anteklise]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2012, no. 8, pp. 4-13.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solerodnyy basseyn Sibirskoy platformy (Stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vendian-Cambrian salt bearing basin of the Siberian platform (Stratigraphy, development history)]. Novosibirsk: SO RAN, 2009, 148 p.
   Mel'nikov N.V., Efimov A.O., Kilina L.I. Detal'naya korrelyatsiya razrezov venda i kembriya yuga Sibirskoy platformy [Detailed correlation of Vendian and Cambrian sections of the South of the Siberian platform]. Geologiya i neftegazonosnost' Vostochnoy Sibiri, Novosibirsk, 1978, pp. 3-26.
   Posamentier H.W., Allen G.P. Siliciclastic sequence stratigraphy: concepts and applications. SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, 1999, no. 7, 210 p.
   Resheniya chetvertogo Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po utochneniyu i dopolneniyu stratigraficheskikh skhem venda i kembriya vnutrennikh rayonov Sibirskoy platformy [Decisions of the fourth Interdepartmental regional stratigrafical meeting on specification and addition stratigrafical data schemes of Vendian and Cambrian Siberian platform internal regions]. Novosibirsk: CNIIGGiMS, 1989, 64 p.
   Rifey i vend Sibirskoy platformy i ee skladchatogo obramleniya [Rifean-Vendian Siberian platform and its folded frame]. N.V. Mel'nikov, M.S. Yakshin, B.B. Shishkin. Novosibirsk: Geo, 2005, 428 p.
   Shemin G.G. Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya, Baykitskaya anteklizy i Katangskaya sedlovina) [Geology and oil and gas potential prospects of Vendian and Lower Cambrian areas in central regions of the Siberian platform (Nepa-Botuoba, Baikit Anteclises and Katanga saddle)]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2007, 467 p.
   Zhemchugova V.A. Prakticheskoe primenenie rezervuarnoy sedimentologii pri modelirovanii uglevodorodnykh sistem [Practical application of a reservoir sedimentology when modeling hydrocarbon systems]. Moscow: RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2014, 342 p.
   Zverev K.V., Lebedev M.V., Khokhlov G.A. Printsipial'naya fatsial'no-stratigraficheskaya model' terrigennykh otlozheniy venda Verkhnechonskogo mestorozhdeniya (Sibirskaya platforma) [Basic facial-stratigrafic model of Verkhne-Chonska Vendian terrigenous rocks (The Siberian platform)]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2012, no. 9, pp. 31-42.