Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 28_2019 submitted on 07/04/2019 displayed on website on 08/12/2019
25 p.
pdf Structural history and petroleum potential of the central part of the Gydan peninsula (northeast of Western Siberia)
On the basis of a comprehensive analysis of structural maps, isopach maps of seismic sequences, seismic sections, the structural-tectonic and paleotectonic analysis of the central Gydan petroleum region was performed, and the formation history of the Utrennee, Geofizicheskoye and Gydan domes, controlling the main largest hydrocarbon accumulations was reconstructed.
It was concluded that during the Mesozoic-Cenozoic history the central part of the Gydan petroleum region was influenced by multidirectional regional tectonic movements, and large positive structures confined to basement highs experienced an increasing tendency towards a relative growth at all stages of tectonic development. The inherited development of domes and superposition of younger processes to more ancient ones generated a decrease in size and amplitudes of structures up the section.
The central part of the Gydan petroleum region is characterized by main localized hydrocarbon accumulations in Aptian psammitic beds of the Tanopchin Formation, and Cenomanian accumulations in most cases are insignificant by reserves. As a result of conducted researches it was concluded that the poor potential of the Cenomanian reservoir of the Gydan petroleum region is associated exclusively with tectonic factor – the low intensity of structures growth during the post-Senomanian stage of development.
The presence of the Neutinsk member, Yarong (Khanty-Mansi) seal and a series of zonally well-developed argillaceous members-cap rocks, dividing Aptian psammitic beds with good reservoir properties in the section of Aptian-Albian accumulations of the Gydan petroleum region as well as an increase in amplitudes and sizes of structures in the Tanopchin Formation top topography made realizable the formation of multilayer fields of the Gydan petroleum region, where gas accumulations with significant reserves are concentrated in the Aptian reservoir.

Keywords: Aptian reservoir, Cenomanian, Neutinsk member, Yarong seal, seismic marker, hydrocarbon accumulation, Gydan petroleum region.
article citation Toropova T.N., Kontorovich V.A. Istoriya tektonicheskogo razvitiya i neftegazonosnost' tsentral'noy chasti poluostrova Gydanskiy (severo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Structural history and petroleum potential of the central part of the Gydan peninsula (northeast of Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/28_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/28_2019
References
   Belousov V.V. Moshchnost' otlozheniy kak vyrazhenie rezhima kolebatel'nykh dvizheniy zemnoy kory [Formations thickness as an expression of the regime of oscillatory movements of the earth's crust]. Sovetskaya geologiya, 1940, no. 2-3, pp. 14-28.
   Ermakov V.I., Lebedev V.S., Nemchenko N.N., Rovenskaya A.S., Grachev A.V. Izotopnyy sostav ugleroda prirodnykh gazov severa Zapadno-Sibirskoy nizmennosti v svyazi s voprosom ikh genezisa [Carbon isotope composition of natural gases in the north of the West Siberian Lowaland in connection with the question of their genesis]. Doklady AN SSSR, 1970, vol. 190, no. 3, pp. 683-686.
   Ermilov O.M., Karogodin Yu.N., Kontorovich A.E., Ter-Saakyan Yu.G., Agalakov S.E., Belyaev S.Yu., Borisova L.S., Bukreeva G.F., Burshteyn L.M., Gordeev V.N., Dmitruk V.V., Zhilina I.V., Kontorovich V.A., Krasavchikov V.O., Suprunenko O.I., Chupova I.M., Fursenko E.A. Osobennosti geologicheskogo stroeniya i razrabotki unikal'nykh zalezhey gaza kraynego severa Zapadnoy Sibiri [Features of the geological structure and the development of activity the important gas accumulations in the far north of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2004, 140 p.
   Garetskiy R.G., Yanshin A.L. Tektonicheskiy analiz moshchnostey [Tectonic power analysis]. Metody izucheniya tektonicheskikh struktur. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1960, pp. 115-166.
Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh uglevodorodov[Geological structure and petroleum potential of the regional developed Jurassic and Cretaceous reservoirs in the Kara-Yamal region and the forecast for their hydrocarbons distribution]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 27-49.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Malyshev N.A., Safronov P.I., Gus'kov S.A., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevskiy V.N., Livshits V.R., Polyakov A.A. Skvortsov M.B. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie protsessov naftidogeneza v mezozoysko-kaynozoyskom osadochnom basseyne Karskogo morya (basseynovoe modelirovanie) [Historical and geological modeling of petroleum genesis prosses in the Mezozoic-Cenozoic sedimentary basin of the Kara Sea (basin modeling)]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 1179-1226.
   Kontorovich V.A. Mezozoysko-kaynozoyskaya tektonika i neftegazonosnost' Zapadnoy Sibiri [Mesozoic-Cenozoic tectonics and petroleum potential of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, no. 4, pp. 461-474.
   Kontorovich V.A., Ayunova D.V., Gubin I.A., Ershov S.V., Kalinin A.Yu., Kalinina L.M., Kanakov M.S., Solov'ev M.V., Surikova E.S., Shestakova N.I. Seysmostratigrafiya, istoriya formirovaniya i gazonosnost' struktur Nadym-Purskogo mezhdurech'ya [Seismostratigraphy, the formation history of the gas bearing structures in the Nadym-Pur interfluve]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 8, pp. 1583-1585.
Kontorovich V.A., Ayunova D.V., Gubin I.A., Kalinin A.Yu., Kalinina L.M., Kontorovich A.E., Malyshev N.A., Skvortsov M.B., Solov'ev M.V.,    Surikova E.S. Istoriya tektonicheskogo razvitiya arkticheskikh territoriy i akvatoriy Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [History of tectonic development of the Arctic territories and shelf areas of the Western Siberia petroleum province]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 3-4, pp. 423-444.
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and development history of the Western Siberian geosyneclise in the Mezozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp. 1832-1845.
   Kruglikov N.M., Lobkov V.A., Prasolov E.M., Tikhomirov V.V., Yakovlev O.N. Osobennosti geokhimii gazov Zapadnoy Sibiri kak pokazatel' usloviy skopleniya uglevodorodov [Peculiarities of gas geochemistry in Western Siberia as an indicator of hydrocarbon accumulation conditions]. Usloviya neftegazonosnosti i osobennosti formirovaniya mestorozhdeniy nefti i gaza na Zapadno-Sibirskoy plite. Leningrad, 1980, pp.75-92.
   Mashkovich K.A. Metody paleotektonicheskikh issledovaniy v praktike poiskov nefti i gaza [Methods of paleotectonic studies in the practice of oil and gas exploration]. Moscow: Nedra, 1976, 221 p.
Neyman V.B. Teoriya i metodika paleotektonicheskogo analiza [Theory and methodology of paleotectonic analysis]. 3-e izd., pererab. i dop. Moscow: Nedra, 1984, 80 p.
   Skorobogatov V.A., Stroganov L.V. Gydan: geologicheskoe stroenie, resursy uglevodorodov, budushchee… [Gydan: geological structure, hydrocarbon resources, future ...]. Moscow: OOO «Nedra-Biznestsentr», 2006, 261 p.
   Vyshemirskiy V.S., Kontorovich A.E. Evolyutsiya obrazovaniya uglevodorodnykh gazov v istorii Zemli [The evolution of hydrocarbon gas formation in the Earth history]. Geologiya i geofizika, 1998, vol. 39, no. 10, pp. 1392-1401.