Ukhlova G.D.Graduated from Novosibirsk State University (1996), specialization “geology”.
PhD in Geological and Mineralogical Sciences.
Head of the Geological Department of JSC Sibneftegeofizika.
Scientific interest area: clinomorphic deposits of the Neocomian of Western Siberia.
Author of 28 publications.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 20_2013 submitted on 05/25/2013 displayed on website on 06/17/2013
12 p.
pdf  The forecast of Achimov sandstone reservoirs (Hauterivian) on the western part of Surgut arch (Western Siberia)
Several groups of sandy-silty bodies, characterized by certain reservoir properties, were distinguished on the basis of relative amplitude of spontaneous polarization. Curves of spontaneous polarization are used for local forecast of sandy body-reservoir, zones of their pinching-out and associated lithological traps. The investigation of correlation between reservoir properties of sandstones and dynamic parameters of wave field was conducted. Inverse relationships between high correlation coefficients of net thickness of sand layer and net sand. coefficient and signal form and reflection coherence were analyzed. The north-east elongated narrow zones are traced from dynamic parameters of reflecting horizons that suggest discrete reservoir distribution in the Achimov strata. Such structure is confirmed by seismic time sections reprocessed using REAPAK.

Key words: sandstone-siltstone reservoirs, Achimov strata, relative amplitude of spontaneous polarization, local forecast.
article citation Larichev A.I., Medvedev N.Ya., Kos I.M., Melnikov N.V., Konstantinova L.N., Zakhryamina M.O., Ukhlova G.D., Kalgin V.P. Prognoz kollektorov v achimovskikh peschanikakh na zapade Surgutskogo svoda [The forecast of Achimov sandstone reservoirs (Hauterivian) on the western part of Surgut arch (Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/20_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/20_2013
References
   Arkhipov S.V., Kolesnik V.B. Osobennosti geologicheskogo stroeniya gorizonta BS12 Rodnikovogo mestorozhdeniya [The particularities of geological structure of BS12 layer of Rodnikov field]. Neft' Surguta. «Izdatel'stvo «Neftyanoe khozyaystvo», 1997, p. 158-168.
   Karogodin Yu.N., Ershov S.V., Safonov V.S. Priobskaya neftenosnaya zona Zapadnoy Sibiri: Sistemno-litmologicheskiy aspect [Priobskaya oil zone of Western Siberia: System-lithmologycal aspect]. Novosibirsk: SO RAN, NITs OIGGM, 1996, 252 p.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sandy bodies – depositional traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 230 p.
   Skripunov M.G., Lazarev I.S., Sklyar T.T., Vakarina I.V., Lokshina N.V., Prokoshev N.A., Sulima S.A. Osobennosti vyrabotki zapasov nefti iz plastov AS7-9 Yaun-Lorskogo i Vachimskogo mestorozhdeniy [The particularities of generation of petroleum reserves from layers AS7-9 of Yaun-Lorskoe and Vachimskoe fields]. Neft' Surguta. «Izdatel'stvo «Neftyanoe khozyaystvo», 1997, p. 175-184.
   Zolotov A.N., Lur'e A.G., Rudnitskaya D.I., Salmanov F.K. Izuchenie produktivnykh otlozheniy neokoma Vostochno-Urengoyskogo mestorozhdeniya [Study of the productive deposits of neokom East-Urengoy field]. Geologiya nefti i gaza, 1998, no. 8, p. 2-11.