Kotik I.S.

ivkotik@gmail.com

Graduated from Syktyvkar State University (2002), specialization “geology”.
PhD in Geological and Mineralogical Sciences.
Senior Researcher of the Institute of Geology named after Academician N.P. Yushkin Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.
Area of scientific interests: sedimentary basins, oil and gas source rocks, geochemistry of organic matter, modeling of oil and gas formation conditions.
Author of 15 articles.
Stratigraphy and lithology
Article # 33_2023 submitted on 07/20/2023 displayed on website on 09/06/2023
22 p.
pdf New data about the age of the Dershor Formation (Lower Devonian) on the Chernyshev swell (Timan-Pechora petroleum province)
Lithological and biostratigraphical studies of the stratotyp section of the Lower Devonian Dershor Formation, represented in outcrops in the north of the Chernyshev swell, have been carried out. In the section of the Dershor Formation, a sequence of five conodont associations of different taxonomic structure and age has been established: ass. I c Pelekysgnathus of Early Devonian age, ass. II c Lanea of Middle Lochkovian age, ass. III c Pandorinellina cf. optima of Middle Lochkovian age, ass. IV c Pandorinellina exigua cf. philipi of Late Lochkovian age and ass. V with Pandorinellina cf. paridens of the Late Lochkovian – Pragian age. The species Amydrotaxis cf. chattertoni, Oulodus astriatus, Ozarkodina cf. mashkovae, Zieglerodina cf. paucidentata and Pandorinellina cf. paridens were identified for the first time in the conodont fauna of the Dershor Formation.
As a result of the conodonts study from this typical section of Dershor Formation, isolated in the volume of the Ovinparm regional stage, the problem of the presumably younger (Sotchemkyrt) age of the strata of the greater upper part of the Dershor Formation is identified.

Keywords: conodont, stratotyp section, Lower Devonian, Dershor Formation, Lochkovian Stage, Ovinparm regional stage, Sotchemkyrt regional stage, Chernyshev swell, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Sokolova L.V., Nechaev M.S., Kotik I.S. Novye dannye o vozraste dershorskoy svity (nizhniy devon) gryady Chernysheva (Timano-Pechorskaya neftegazonosnaya provintsiya) [New data about the age of the Dershor Formation (Lower Devonian) on the Chernyshev swell (Timan-Pechora petroleum province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/33_2023.html EDN: XZZCRW
References
   Abushik A. Silurian-earliest Devonian ostracode biostratigraphy of the Timan-northern Ural region. Proceedings of the Estonian academy of sciences, 2000, vol. 49, no. 2, pp. 112-126.
   Baranov V.V. Nizhnyaya granitsa devonskoy sistemy i nekotorye rannelokhkovskie konodonty Severo-vostoka Evrazii [The lower boundary of the Devonian system and some Early Lochkovian conodonts of Northeast Eurasia]. Otechestvennaya geologiya, 2018, no. 5, pp. 81-86. DOI: 10.24411/0869-7175-2018-10019
   Baranov V.V., Al'khovik T.S. Konodonty rodov Amydrotaxis Klapper et Murrhu i Gigapthodus Varanov v nizhnem devone Severo-vostoka Rossii [Conodonts of the genera Amydrotaxis Klapper et Мurрhу and Giganthodus Baranov in the Lower Devonian of Northeastern Russia]. Otechestvennaya geologiya, 2005, pp. 97-101.
   Carls P., Slavík L., Valenzuela-Ríos J.I. Revisions of conodont biostratigraphy across the Silurian-Devonian boundary. Bulletin of Geosciences, 2007, vol. 82, no. 2, pp. 145-164. DOI: 10.3140/bull.geosci.2007.02.145
   Corriga M.G., Corradini C., Pondrelli M., Simonetto L. Lochkovian (Lower Devonian) conodonts from Rio Malinfier section (Carnic Alps, Italy). GORTANIA. Geologia, Paleontologia, Paletnologia, 2011, no. 33, p. 31-38.
   Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya: stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya [Devonian Western slope of the Northern Urals and Pay-Khoy (stratigraphy, subdivision principles, correlation)]. V.S. Tsyganko; Rossiyskaya akad. nauk, Ural'skoe otd., Komi nauch. tsentr, In-t geologii. Ekaterinburg: IG Komi NTs UrO RAN, 2011,354 p.
   Devonskie konodonty Tsentral'nogo devonskogo polya (Russkaya platforma) [Devonian conodonts of the Central Devonian field (Russian Platform)]. V.A. Aristov. Moscow: Nauka, 1988, 120 s.
   Drygant D., Szaniawski H. Lochkovian conodonts from Podolia, Ukraine and their stratigraphic significance. Acta Palaeontologica Polonica, 2012, vol. 57, no 4, pp. 833-861. DOI: 10.4202/app.2011.0124
   Farell J.R. Late Pridoli, Lochkovian, and early Pragian conodonts from the Gap area between Larras Lee and Eurimbla, central western NSW. Australia. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 2003, no. 245, pp. 107-181.
   Gryada Chernyshova: geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' [Chernyshev Ridge: geological structure and petroleum potential]. V.N. Danilov; Filial OOO «Gazproi VNIIGAZ», Ukhta. Saint-Petersburg: Renome, 2017, 287 p.
   Ivanov K.S. Metody poiskov i vydeleniya konodontov. Metodicheskie rekomendatsii [Methods of search and selection of conodonts. Methodological recommendations]. Sverdlovsk, 1987, 117 p.
   Kirilishina E.M. Konodonty verkhnefranskikh i nizhnefamenskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy [Conodonts of the Upper Fransian and Lower Famenian deposits of the Voronezh anteclise]. Avtoreferat dis. … kand. geologo-mineral. nauk. Moscow, 2006, 24 p.
   Kirilishina E.M., Kononova L.I. Konodontovye biofatsii vo franskom basseyne yugo-zapada Moskovskoy sineklizy [Conodont biofacies in the Fransian basin of the southwest of the Moscow syneclise]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2004, no. 2, pp. 32-40.
   Klapper G., Murphy M.A. Silurian Lower Devonian conodont sequence in the Roberts mountains Formation of Central Nevada. University of California publication in Geological sciences, 1974, vol. 111, 62 p.
   Kuranov A.V. Nevostrebovannye neftegazovye ob"ekty Timano-Pechorskoy provintsii, ikh uglevodorodnyy potentsial i perspektivy vovlecheniya v osvoenie [Unclaimed oil and gas objects in the Timan-Pechora petroleum province: potential and possibilities of involving them in the development]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/8_2015.pdf DOI: 10.17353/2070-5379/8_2015
   Lu J., Guo W., Wang Y., Xu H. The first discovery of Lochkovian (Lower Devonian) conodonts in central Guangxi, South China and its geological implications. Journal of Paleontology, 2023, vol. 97, no. 2, pp. 1-13. DOI: 10.1017/jpa.2023.2
   Mathieson D., Mawson R., Simpson A.J., Talent J.A. Late Silurian (Ludlow) and Early Devonian (Pragian) conodonts from the Cobar Supergroup, western New South Wales, Australia, Bulletin of Geosciences, 2016, vol. 91, no. 3, pp. 583-652. DOI: 10.3140/bull.geosci.1593
   Mavrinskaya T.M., Artyushkova O.V. Conodont characteristic of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Mindigulovo section (western slope of the Southern Urals). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 2017, vol. 97, no. 3, pp. 391-404. DOI: 10.1007/s12549-017-0292-1 2017
   Mavrinskaya T.M., Artyushkova O.V. Lokhkovskie otlozheniya zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala, ikh raschlenenie i global'naya korrelyatsiya na osnove konodontovoy fauny [Loсhkovian strata of the western slope of the South Urals, their division and global correlation based on conodonts]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2020, vol. 331, no. 3, pp. 213-225. DOI: 10.18799/24131830/2020/3/2564
   Mavrinskaya T.M., Sharipova A.R. Konodontovoe biopaznoobrazie v lokhkovskom yaruse nizhnego devona zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Conodont biodiversity in the Lochkovian Stage of the Lower Devonian of the western slope of the Southern Urals]. Sovremennaya mikropaleontologiya - problemy i perspektivy: trudy XVII Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya (Kazan', 24-29 Sept 2018). Moscow: PIN RAN, 2018, pp. 323-328.
   Metodicheskoe rukovodstvo po litologo-petrograficheskomu i petrokhimicheskomu izucheniyu osadochnykh porod-kollektorov [Methodical manual on lithological-petrographic and petrochemical study of sedimentary reservoir rocks]. L.P. Gmid, L.G. Belonovskaya, T.D. Shibina, N.S. Oknova, A.V. Ivanovskaya; ed. A.M. Zharkova. St. Petersburg: VNIGRI, 2009, 160 p.
   Murphy M.A., Valenzuela-Rios J.I. Lanea new genus, lineage of Early Devonian conodonts. Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 1998, vol. 37, no. 2-3, pp. 321-334.
   Murphy M.A., Valenzuela-Ríos J.I., Carls P. On classification of Pridoli (Silurian)-Lochkovian (Devonian) Spathognathodontidae (Conodonts). University of California, Riverside Campus Museum Contribution, 2004, no. 6, pp. 1-25.
   Nazarova V.M., Kirilishina E.M., Kononova L.I., Karpova E.V., Dem'yankov S.S. Model' konodontovykh biofatsiy melkovodnykh paleoobstanovok franskogo yarusa (pozdniy devon) [The conodont biofacies model of shallow paleoenvironments in Frasnian (Late Devonian)]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2022, no. 6, pp. 35-45. DOI: 10.33623/0579-9406-2022-6-35-45
   Nizhniy paleozoy Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna (stroenie, usloviya obrazovaniya, neftegazonosnost') [The Lower Paleozoic of the Pechora petroleum basin (structure, conditions of formation, petroleum content)]. V.A. Zhemchugova, S.V. Mel'nikov, V.N. Danilov. Moscow: Izd-vo Akad. gor. nauk, 2001, 109 p.
   Opornye razrezy verkhnego silura i nizhnego devona Pripolyarnogo Urala [Reference sections of the Upper Silurian and Lower Devonian of the Subpolar Urals]. Editors V.S. Tsyganko, V.A. Chermnykh. Syktyvkar: Komi filial AN SSSR, 1983, 74 p.
   Pazukhin V.N., Gatovskiy Yu.A. Novyy vid konodontov roda Pelekysgnathus iz famenskikh otlozheniy vostoka Russkoy platformy [A new species of Pelekysgnathus (conodonts) from the Famennian of the east Russian platform]. Paleontologicheskiy zhurnal, 2011, no. 5, pp. 85-88.
   Savage N.M. Lower Devonian conodonts from the Karheen Formation, southeastern Alaska. Canadian Journal of Earth Sciences, 1977, no. 14, pp. 278-284.
   Savage N.M., Blodgett R.B. A new species of the condone Amydrotaxis from the Early Devonian of southwestern Alaska. Short notes on Alaska geology, 1995, professional report 117, pp. 69-73.
   Soobshchestva brakhiopod i biostratigrafiya verkhnego ordovika, silura i nizhnego devona severo-vostochnoy okrainy paleokontinenta Baltiya [Brachiopod communities and biostratigraphy of Upper Ordovician, Silurian and Lower Devonian strata of the northeastern margin of the Baltia Paleocontinent]. T.M. Beznosova. Ekaterinburg: UrO RAN, 2008, 219 p.
   Stratigraficheskie skhemy Urala (dokembriy, paleozoy) [Stratigraphic schemes of the Urals (Precambrian, Paleozoic)]. Ed. N.Ya. Antsygin, B.A. Popov, B.I. Chuvashov, Ekaterinburg, 1993.
   Suttner T.J. Condon Stratigraphy, Facies-Related Distribution Patterns and Stable Isotopes (Carbon and Oxygen) of the Uppermost Silurian to Lower Devonian Seewarte Section (Carnic Alps, Carinthia, Austria). Abhandlungen Der Geologischen Bundesanstalt, 2007, band 59, pp. 1-111.
   Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, petroleum potential and development prospects]. M.D. Belonin, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov, G.F. Budanov, S.A. Danilevskiy. St. Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
   Tsyganko V.S., Beznosova T.M., Saldin V.A., Talimaa V.N. Pogranichnye otlozheniya silura i devona na severe gryady Chernysheva (materialy izucheniya opornogo razreza na ruch'e Dershor) [Boundary of the Silurian and Devonian strata in the north of the Chernyshev ridge (materials of the study of the reference section on the Darshore creek)]. Biostratigrafiya fanerozoya Timano-Pechorskoy provintsii (Tr. In-ta geologii Komi nauch. tsentra UrO AN SSSR; issue 73). Syktyvkar, 1989, pp. 21-31.
   Uyeno T.T. Biostartigraphy and conodont faunas of Upper Ordovician through Middle Devonian rocks, Eastern Arctic Archipelago. Geological Survey Bulletin of Canada, 1990, vol. 401, 211 p.
   Uyeno T.T., Thorsteinsson R. Startigraphy and conodonts of Upper Silurian and Lower Devonian rocks in the environs of the Boothia Uplift, Canadian Arctic Archipelago. Geological Survey Bulletin of Canada, 1980, vol. 292, 75 p.
   Valenzuela-Rios J.I., Garcia Lopez S. Using conodonts to correlate abiotic events: an example from the Lochkovian (Early Devonian) of NE Spain. Palaeontologia Polonica, 1998, no. 58, pp. 191-199.
   Valenzuela-Rıos J.I., Ladislav S., Liao J.-Ch., Calvo H., Huskova A., Chadimova L. The middle and upper Lochkovian (Lower Devonian) conodont successions in key peri-Gondwana localities (Spanish Central Pyrenees and Prague Synform) and their relevance for global correlations. Terra Nova, 2015, vol. 27, pp. 409-415. DOI: 10.1111/ter.12172
   Viira V. Latest Silurian (Ohesaare Stage) conodonts and the detorta Zone in the northern East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 2000, 49, pp. 44-62.
   Wang Ch., Minjin Ch., Ziegler W., Munchtsetseg J. The first discovery of the middle Lochkovian (Devonian) conodonts in South Gobi, Mongolia. Science in China. Series D. Earth Sciences, 2005, vol. 4, no. 1, pp. 48-52. DOI: 10.1360/02yd0446
   Yur'eva Z.P. Nizhnedevonskie otlozheniya severo-vostoka evropeyskoy chasti Rossii (stratigrafiya, korrelyatsiya) [The Lower Devonian strata of the North-Eastern Europian part of the Russia (stratigraphy, correlation)]. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2020, 164 p.
   Yurieva Z.P., Shamsutdinova L.L. K istorii formirovaniya lokhkovskikh otlozheniy severo-vostoka Timano-Severoural'skogo regiona [History of the Lochkovian terrain from the north-east of Timan-Northern Urals region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/43_2016.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2016
   Zhen Y.Y., Hegarty R., Percival I.G., Pickett J.W. Early Devonian conodonts from the southern Thomson Orogen and northern Lachlan Orogen in north-western New South Wales. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 2017, vol. 139, pp. 69-83, http://escholarship.library.usyd.edu.au/journals/index.php/LIN
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 32_2019 submitted on 07/24/2019 displayed on website on 09/05/2019
24 p.
pdf Lithofacial characteristics and organic matter geochemistry of the Devonian-Carboniferous section оf folded and thrust belt area of the Kosyu-Rogov Depression southeastern part (using Levogrubeyu-1 well data as reference source)
The results of study of the Middle-Upper Palaeozoic bioherm-shoal association in the east of the Timan-Pechora petroleum Basin (based on the Levogrubeyu-1 well description) are presented. The core lithological study allows distinguishing the facial analogues with the succession types of the Bolshaya Nadota carbonate association. It is supposed that the bioherm-shoal association demonstrates similar architecture along the all shelf border. Foraminifera and Conodont studies allow as to improve the biostratigraphic subdivision of the succession discovered by the borehole. The geochemical investigations reveal that the Devonian-Carboniferous rocks in the core samples disclose low hydrocarbon generation potential. On the other hand high hydrocarbon potential is supposed for the clayey-carbonate units of Middle-Late Frasnian age. Rock-Eval pyrolysis and the Conodont Alteration Index indicate a high level maturity of organic matter corresponding to the main gas generation zone (Ro > 1.5 %).

Keywords: lithofacial study, organic matter, hydrocarbons, Upper Palaeozoic, Kosyu-Rogov Depression, Timan-Pechora petroleum basin.
article citation Gruzdev D.A., Kotik I.S., Vevel Ya.A., Zhuravlev A.V., Kotik O.S., Priymak P.I. Litologo-fatsial'naya kharakteristika i geokhimiya organicheskogo veshchestva devonsko-kamennougol'nykh otlozheniy skladchato-nadvigovoy zony yugo-vostoka Kos'yu-Rogovskoy vpadiny (po dannym skvazhiny Levogrubeyuskaya-1) [Lithofacial characteristics and organic matter geochemistry of the Devonian-Carboniferous section оf folded and thrust belt area of the Kosyu-Rogov Depression southeastern part (using Levogrubeyu-1 well data as reference source)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/32_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/32_2019
References
   Antoshkina A.I. Rifoobrazovanie v paleozoe (sever Urala i sopredel'nye oblasti) [Paleozoic reef formation (northern Urals and adjacent areas)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2003, 303 p.
   Danilevskiy S.A., Sklyarova Z.P., Trifachev Yu.M. Geoflyuidal'nye sistemy Timano-Pechorskoy provintsii [Geo-fluid system of the Timan-Pechora Province]. Ukhta, 2003, 298 p.
   Eliseev A.I. Karbon Lemvinskoy zony severa Urala [Carboniferous Lemva area of Northern Urals]. Leningrad: Nauka, 1973, 95 p.
   Geologicheskoe stroenie i perspektivy gazonosnosti zapadnogo sklona Polyarnogo i Pripolyarnogo Urala (po rezul'tatam geologorazvedochnykh rabot) [Geological structure and gas potential of the western slope of the Polar and Subpolar Urals (according to the results of exploration study)]. Editor V.N. Danilova, St. Petersburg: FGUP «VNIGRI», 2015, 264 p.
   Gruzdev D.A. Pozdnedevonskaya-rannekamennougol'naya izolirovannaya karbonatnaya platforma na Pripolyarnom Urale (r. Bol. Nadota) [The Late Devonian-Early Carboniferous isolated carbonate platform in the Subpolar Urals (Bol'shaya Nadota River)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2017, no. 4, pp.16-23.
   Ivanova R.M. Izvestkovye vodorosli karbona Urala [The calcareous algae of the Carboniferous of the Urals]. Ekaterinburg: RIO UrO RAN, 2013, 244 p.
   Khant D. Geologiya i geokhimiya nefti i gaza [Geology and oil and gas geochemistry]. Moscow: Mir, 1982, 703 p.
   Peters K.E. Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis. Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull., 1986, vol. 70, pp.318–329.
   Peters K.E., Cassa M.R. Applied sourse rock geochemistry / The petroleum system – from source to trap. AAPG Memoir 60. Tulsa, Oklahoma, U.S.A, 1994, pp. 93–117. Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The Timan-Pechora oil-bearing province – new tectonical insight]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Priymak P.I., Nikonov N.I., Kuranova T.I. Perspektivy neftegazonosnosti rifogennykh otlozheniy zony sochleneniya Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i Zapadno-Ural'skoy skladchato-nadvigovoy zony [Petroleum potential of Middle - Upper Devonian reef section in the junction zone of Kosyu-Rogow Depression and the Western Ural fold-thrust zone]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/36_2013.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/36_2013
   Skompski S., Paszkowski M., Krobicki M., Kokovin K., Korn D., Tomas A. & Wrzolek T. Depositional setting of the Devonian/Carboniferous biohermal Bol'shaya Nadota Carbonate Complex, Subpolar Urals. Acta Geologica Polonica, 2001, no. 3, pp. 217-235.
   Spravochnik po geokhimii nefti i gaza [Handbook of oil and gas geochemistry]. St. Petersburg: Nedra, 1998, 576 p.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of North Urals and Pay-Khoy]. RAN, Ural. otd-nie, Komi nauch. tsentr, In-t geologii, Ekaterinburg: Nauka, 1994, 284 p.
   Zhukova T.V., Petrenko E.L. Stroenie i perspektivy ranne-sredne-pozdnedevonskogo rifa v skv. 1-Levogrubeyuskaya [The structure and prospects concerning the Early-Middle-Late Devonian reef in the well 1-Levogrubeyu]. Geologiya rifov: materialy Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2015, pp. 45-47.
   Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Pay-Khoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of Palaeozoic sedimentary rocks thermal maturity of Northern Pay-Khoy parautochthone on the basis of Conodont colour alteration index]. Litosfera, 2017, no. 1, pp. 44–52.
   Zhuravlev A.V. Sedimentatsionnaya model' oblasti sochleneniya Eletskoy i Lemvinskoy formatsionnykh zon Pripolyarnogo Urala v pogranichnom devonsko-kamennougol'nom intervale [Sedimentation model of the transitional zone from the Elets to Lemva formation belts (Devonian-Carboniferous boundary, Cis-Polar Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/59_2012.pdf


Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 41_2017 submitted on 09/07/2017 displayed on website on 12/11/2018
15 p.
pdf  Silurian and Lower Devonian petroleum source rocks of the Chernov Ridge (Timan-Pechora Basin, Russia)
The article presents the results of geochemical research of Silurian and Lower Devonian sequences on the Chernov ridge. The main part of the section is represented by petroleum source rocks with (TOC concentrations of 0,1–0,5%). Petroleum source rocks with increased contents of organic matter (> 0,5%) belong to clay-carbonate intervals in Silurian part of the section and layers of bituminous dolomites in the Lower Devonian. The hydrocarbon composition of the saturated fraction of bitumen in the Silurian-Lower Devonian deposits show a sapropel organic matter, probably of a different genetic types – plankton and marin algae. The isotopic composition of organic carbon (?13С, ‰) of bitumen part (30,1–32,6‰) and kerogen component (30,9–31,1‰) confirms the sapropel genesis of organic matter. The level of catagenetic transformation, estimated by the conodont colour alteration index, indicates that the Silurian-Lower Devonian deposits are in the main zone of oil generation (subdivision of the catagenesis MK1-2). The process of hydrocarbon generation is confirmed by the presence of bitumen throughout the section of the Silurian and Lower Devonian sequences.

Keywords: Silurian and Lower Devonian sequences, source rock, organic matter, bitumen, isotopic composition of organic carbon, Chernov ridge, Timan-Pechora Basin.
article citation Kotik I.S., Kotik O.S., Valyaeva O.V., Sokolova L.V. Neftegazomaterinskie porody siluriyskikh i nizhnedevonskikh otlozheniy zapadnoy chasti podnyatiya Chernova [Silurian and Lower Devonian petroleum source rocks of the Chernov Ridge (Timan-Pechora Basin, Russia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/41_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2017
References
   Bazhenova O.K., Burlin Yu.K., Sokolov B.A., Khain V.E. Geologiyai geokhimiya nefti i gaza: Uchebnik [Petroleum geology and geochemistry]. Moscow: MGU, 2004, 415 p.
   Bazhenova T.K., Gembitskaya L.A., Shimansky V.K. Neftegazomaterinskie gorizonti Timano_Pechorskogo basseina [Petroleum source levels of the Timan-Pechora basin] // Geologiya i mineralnye resursy evropeiskogo severovostoka Rossii: Proceedings of the conference. Syktyvkar, 1999, T. 3, p. 16–18.
   Beznosova T. M. Biostratigrafiya i brahiopodi silura Evropeiskogo severo-vostoka Rossii [Biostratigraphy and brachiopods of the Silurian of the European North-East of Russia]. St. Petersburg: Nauka, 1994, 128 p.
   Bushnev D.A., Burdelnaya N.S. Organicheskoe veschestvo siluriiskih otlojenii podnyatiya Chernova [Organic matter in Silurian rocks from the Chernov uplift] // Geochemistry international, 2012, Vol. 50, no. 7, p. 683–691.
   Chernov G.A. Paleozoi Bolshezemelskoi tundri i perspektivi ego neftegazonosnosti [Paleozoic of the Bolshezemelskaya tundry and prospects of its oil and gas bearing sections]. Moscow: Nauka, 1972, 318 p.
   Epstein A.G., Epstein J.B., Harris L.D. Conodont color alteration – an index organic metamorphism / U. S. Geological Survey Professional Paper 995, 1977. P. 27.
   Galimov Е.М. Isotope organic geochemistry // Organic Geochemistry. 2006. Vol. 37. P. 1200–1262. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2006.04.009
   Hunt J. Geologiya i geokhimiya nefti i gasa [Petroleum geochemistry and geology]. Moscow: Mir, 1982, 703 p.
   Kontorovich A.E., Bogorodskaya L.I., Golyshev S.I. Zakonomernosti frakcionirovaniya izotopov ugleroda v sedikahitah [Regularities of fractionation isotopes of carbons in sedikahits] // Russian Geology and Geophysics, 1985, Vol. 9, p.34–42.
   State geological map of the Russian Federation. Scale 1:1000000 3rd generation. Urals. Sheet Q-41 - Vorkuta / M.A. Scisckin, Y.E. Faybusovich, A.P. Astapov, A.S. Voronin, E.V. Molchanova. St. Petersburg: VSEGEI, ZapSibGeoNATS, 2013.
   Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, petroleum potential and prospects of development] / M.D. Belonin, G.F. Budanov, S.A. Danilevsky, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov. St. Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
   Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Paykhoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of Paleozoic rocks thermal maturity of the Northern Pay-Khoy parautochthone on the basis of conodonts color alteration indexes]. Litosfera, 2017, no. 1, p. 44–52.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 24_2018 submitted on 05/21/2018 displayed on website on 07/10/2018
15 p.
pdf  Organic matter in the Carbonaceous Middle Frasnian deposits of the Kosyu-Rogovaya Depression and Chernyshev Ridge (Timan-Pechora Basin)
The article presents the results of coal petrographical and geochemical research of carbonaceous Middle Frasnian sections on the Kosyu-Rogov Depression, the Chernyshev Ridge and the adjacent territories. The composition of organic matter, its catagenetic transformation and hydrocarbon potential are studied. For the sections of the Chernyshev Ridge, organic matter consists of a large amount of amorphous organic matter (kolloalginite), zooplankton (intraclasts) and components of the liptinite group (alginite, sporinite, cutinite) admixture. Redeposited humic detritus occur mainly in the sections of the Kosyu-Rogov depression, along with the matter of phytogenous and zoogenic origin. The catagenetic transformation of Middle Frasnian organic matter sections within the Chernyshev Ridge are in the stage MK2 (Ro – 0,65-0,85%) and has a high hydrocarbon potential. In the Kosyu-Rogov depression, the maturity of organic matter is increased to the stage of MK5-AK1 (Ro – 1,5-2,5%) and it has achieved its hydrocarbon potential. Based on the gamma-ray logging, the thickness of petroleum source rocks was estimated. Сalculations of the densities of the oil and gas migration of from Middle Frasnian Domanik-Sargay sequences were carried out. The maximum of hydrocarbon migration quantity are determined in the Kosyu-Rogov depression, where they are amount to 2291 thousand tons / km2 for oil and 750 million m3 / km2 for gas.

Keywords: Domanik-Sargay sequences, petroleum source rock, organic matter, oil and gas migration, Middle Frasnian, Timan-Pechora Basin.
article citation Kotik I.S., Kotik O.S. Organicheskoe veshchestvo uglerodistykh srednefranskikh otlozheniy Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i gryady Chernysheva (Timano-Pechorskiy basseyn) [Organic matter in the Carbonaceous Middle Frasnian deposits of the Kosyu-Rogovaya Depression and Chernyshev Ridge (Timan-Pechora Basin)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/24_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2018
References

   Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Prots'ko O.S., Mochalova I.L. Fatsii i raspredelenie organicheskogo veshchestva v otlozheniyakh domanikovogo gorizonta Timano-Pechorskogo basseyna [Facies and distribution of organic matter in the Domanic Formation of the Timan-Pechora Basin]. Verkhniy paleozoy Rossii: regional'naya stratigrafiya i paleontologiya, geo- i biosobytiya: materialy III Vserossiyskogo soveshchaniya, St. Petersburg: VSEGEI, 2012, p. 14–17.
   Anishchenko L.A., Prots'ko O.S., Mochalova I.L., Razmanova O.F. Geneticheskiy uglevodorodnyy potentsial porod domanikovogo gorizonta i formirovanie zalezhey v tolshchakh verkhnego devona Timano-Pechorskogo basseyna [Hydrocarbon potential of the Domanic Formation and genesis of petroleum accumulation in the Upper Devonian sections of the Timan-Pechora Basin]. Geologiya i mineral'nye resursy Evropeyskogo Severo-Vostoka Rossii: materialy XVI geologicheskogo s"ezda Respubliki Komi, Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2014, vol. III, p. 7-9.
   Bazhenova T.K., Shapiro A.I. Alifaticheskie uglevodorody sinbitumoidov kak pokazatel' fatsial'no-geneticheskogo tipa organicheskogo veshchestva [Aliphatic hydrocarbons of synbitumoids as an indicator of facial-genetical type of organic matter]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2008, vol. 3, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/28_2008.pdf
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva (Gembitskaya) L.A., Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Zhuravlev A.V. Organicheskoe veshchestvo verkhnedevonskikh otlozheniy gryady Chernysheva [Organic matter in Upper Devonian sections of the Chernyshev Ridge]. Geokhimiya, 2017, no.6, p. 527–538.
   Danilevskiy S.A., Sklyarova Z.P., Trifachev Yu.M. Geoflyuidal'nye sistemy Timano-Pechorskoy provintsii [Timan-Pechora Province geofluid system]. Ukhta, 2003, 298 p.
   Kiryukhina T.A., Bol'shakova M.A., Stupakova A.V., Korobova N.I., Pronina N.V., Sautkin R.S., Suslova A.A., Mal'tsev V.V., Slivko I.E., Luzhbina M.C., Sannikova I.A., Pushkareva D.A., Chupakhina V.V., Zav'yalova A.P. Litologo-geokhimicheskaya kharakteristika domanikovykh otlozheniy Timano-Pechorskogo basseyna [Lithological and geochemical characteristics of Domanic Formation of Timan-Pechora Basin]. Georesursy, 2015, no. 2, p. 87–100.
   Klimenko S.S., Anishchenko L.A. Osobennosti sostava, realizatsii potentsiala organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' Timano-Pechorskogo basseyna [Composition and potential of organic matter and petroleum potential of the Timan-Pechora Basin]. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh Evropeyskogo Severa Rossii, Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2011, issue 128, p. 6–25.
   Parmuzina L.V. Verkhnedevonskiy kompleks Timano-Pechorskoy provintsii (stroenie, usloviya obrazovaniya, zakonomernosti razmeshcheniya kollektorov i neftegazonosnost') [The Upper Devonian sequences of the Timan-Pechora Province (structure, formation conditions, location, oil and gas potential)]. St. Petersburg: Nedra, 2007, 152 p.
   Pronina N.V., Luzhbina M.S., Makarov D.V. Vozvrashchenie k otsenke katageneza osadochnoy tolshchi Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna uglepetrograficheskimi metodami [Catagenesis assessment of the sedimentary fill in the Timan-Pechora Petroleum Basin using the coal petrographical methods]. Georesursy, 2017, special issue, part 1, p. 80–87. DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.9
   Sannikova I.A., Bol'shakova M.A., Stupakova A.V., Sautkin R.S., Suslova A.A., Kozlova ?E.V. Modelirovanie masshtabov generatsii uglevodorodnykh flyuidov domanikovoy neftematerinskoy tolshchey Timano-Pechorskogo basseyna s ispol'zovaniem razlichnykh kineticheskikh spektrov destruktsii organicheskogo veshchestva [Modeling of hydrocarbon generation by Domanic source rock of the Timan-Pechora Basin using different kinetics of kerogen decomposition] Georesursy, 2017, special issue, part 1, p. 65–79. DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.8
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i rasprostranenie nefti [Oil formation and distribution]. Moscow: Mir, 1983, 501 p.Geological simulation and issues of petroleum fields development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 22_2015 submitted on 05/29/2015 displayed on website on 06/15/2015
11 p.
pdf  Remote sensing data using for the probability assessment of hydrocarbon traps identification (on example of the southern part of Ukhta-Izhma arch and Omra-Soyva step)
The results of interpretation of space images are used in this paper to estimate the potential of two regions in the south of Timan-Pechora oil-and-gas bearing province. The interpretation of the satellite images resulted in identification of 50 local objects as a predictor of undiscovered structures of hydrocarbon trap type. The calculations showed the increment of discovery probability of new hydrocarbon traps at nearly 1.5 times. It shows a high potential of investment in exploration of these areas.

Keywords: hydrocarbon trap, interpretation, satellite images, probability assessment, fuzzy weights of evidence method.
article citation Sadov S.L., Tarbaev B.I., Kotik I.S. Ispol'zovanie rezul'tatov distantsionnykh issledovaniy dlya otsenki veroyatnosti obnaruzheniya lovushek uglevodorodov (na primere yuga Ukhta-Izhemskogo vala i Omra-Soyvinskoy stupeni) [Remote sensing data using for the probability assessment of hydrocarbon traps identification (on example of the southern part of Ukhta-Izhma arch and Omra-Soyva step)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/11/22_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/22_2015
References

   Agterberg F.P. Systematic approach to dealing with uncertainty of geosciences information in mineral exploration. Proceedings 21st APCOM Symposium, Las Vegas. March 1989, chapter 18, p. 165-178.
   Agterberg F.P., Bonham-Carter G.F., Wright D.F. Integration of geological databases for gold exploration in Nova Scotia. Photogrammetry and Remote Sensing, 1988, vol. 54, no. 11, p. 1585-1592.
   Agterberg F.P., Bonham-Carter G.F., Wright D.F. Statistical pattern integration for mineral exploration. Gaal G., ed. Proceedings COGEODATA Symposium on «Computer Applications in Resource Exploration», July 1988, Espo, Finland, Pergamon Press, 1990.
   Bonham-Carter G.F., Agterberg F.P., Wright D.F. Weights of evidence modeling: a new approach to mapping mineral potential. Agterberg F.P., Bonham-Carter G.F., eds. Statistical applications in the earth sciences: Geol. Survey Canada, 1989, p. 171-183.
   Cheng Q., Agterberg F.P. Fuzzy weights of evidence method and its application in mineral potential mapping. Natural resources research, 1999, vol. 8, no. 1, p. 27-35.
   Demirmen F. Probabilistic study of oil occurrence based on geologic structure in Stafford County, south-center Kansas. Kansas Geological Survey, KOX Project, University of Kansas, Lawrence, 1973, 188 p.
   Dowds J.P. Mathematical probability approach proves successful. World oil, 1968, vol. 167, no. 7, p. 82-85.
   Dowds J.P. Mathematical probability as an oil-search tool. World oil, 1961, vol. 153, no. 4, p. 99-106.
   Dowds J.P. Oil finding: A practical problem in statistical decision theory for technologists and management. Colorado School Mines Quarterly, 1964, vol. 59, no. 4, p. 537-555.
   Dowds J.P. Oil rocks, information theory, Markov chains, entropy. 7th International Symposium on Operations Research and Computer Applications in the Mineral Industries, Colorado School Mines Quarterly, 1969, vol. 64, no. 3, p. 275-293.
   Dowds J.P. Petroleum exploration by Bayesian analysis. Proceedings of the 6th Annual International Symposium on Computer Operations Research, Pennsylvania State University, 1966, vol. 2, p. FF1-FF26.
   Dowds J.P. Statistical geometry of petroleum reservoirs exploration and exploitation. Journal of Petroleum Technology, 1969, vol. 21, p. 841-852.
   Kotik I.S. Obosnovanie strukturnykh ob"ektov dal'neyshikh neftegazopoiskov po rezul'tatam deshifrirovaniya kosmosnimkov i geologo-geofizicheskim dannym [Space, geophysical and geological structural interpretation data focusing the future hydrocarbonces bearing structures]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/36_2014.pdf
   Kuranov A.V., Kutlinskiy A.A., Zheludova M.S., Matveeva S.Yu., Zeger N.A. Rezul'taty otsenki nachal'nykh summarnykh resursov uglevodorodnogo syr'ya Respubliki Komi [The evaluation results of the Komi Republic initial total hydrocarbon resources]. Gornyy zhurnal, 2013, no. 9, p. 57-61.
   Neftegazonosnost' i geologo-geofizicheskaya izuchennost' Timano-Pechorskoy provintsii: istoriya, sovremennost', perspektivy [Oil and gas potential and geological-geophysical exploration of the Timan-Pechora province: History, Present and Prospects]. Ukhta: Ukhta State Technical University, 1999, 1062 s.
   Rouz P. Analiz riskov i upravlenie neftegazovymi proektami [Risk analysis and management of petroleum exploration ventures]. M., Izhevsk: NITs «RKhD», Izhevskiy institut komp'yuternykh issledovaniy, 2011, 304 p.
   Tarbaev B.I., Sadov S.L., Afonin R.E. Veroyatnost' geologicheskogo uspekha na neftegazonosnykh territoriyakh, dostigshikh issledovatel'skoy zrelosti [The probability of geological success on the oil and gas terrains that reached researches maturity]. Izvestiya Komi nauchnogo tsentra, 2014, no. 2, p. 75-79.Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 36_2014 submitted on 06/04/2014 displayed on website on 09/12/2014
20 p.
pdf  Space, geophysical and geological structural interpretation data focusing the future hydrocarbonces bearing structures
The results of a complex analysis of the structural interpretation of space images and geological-geophysical data for the purpose to identify new petroleum exploration target are presented. Based on the results of researches on unexplored seismic areas, more than 30 local structures were identified. More than 64% of them are reflected in the structure of the basement and sedimentary cover. On the basis of geological and geochemical data was evaluated the presence of hydrocarbon deposits within the selected objects. The most promising structures are located on the eastern slope of the Ukhta-Izhma arch and in the area adjacent to the eastern territories of the Omra-Lyzha saddle.

Keywords: hydrocarbons, space images interpretation, local structure, criterion of petroleum.
article citation Kotik I.S. Obosnovanie strukturnyh ob#ektov dal'nejshih neftegazopoiskov po rezul'tatam kosmicheskogo deshifrirovanija i geologo-geofizicheskim dannym [Space, geophysical and geological structural interpretation data focusing the future hydrocarbonces bearing structures]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/36_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/36_2014
References

   Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Valyayeva O.V., Kotik I.S. Katagenez organicheskogo veshchestva osadochnykh tolshch Omra-Soyvinskogo rayona [Organic matter catagenesis of sedimentary section of Omra-Soyva district]. Vestnik Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, 2012, no.11, p. 23-26.
   Danilevskiy S.A., Sklyarova Z.P., Trifachev Yu.M. Geoflyuidalnyye sistemy Timano-Pechorskoy provintsii [Geofluid system Timan-Pechora province]. Ukhta, 2003, 298 p.
   Kotik I.S. Kartirovaniye lokalnykh struktur Yuzhnogo Timana po materialam distantsionnykh syemok iz kosmosa [Space imaging mapping of local structures of Southern Timan area]. Vestnik Instituta geologii Komi NTs UrO RAN., 2011a, no 7, p. 14-17.
   Kotik I.S. Kompleksirovaniye kosmicheskikh i geofizicheskikh metodov issledovaniy dlya vyyavleniya lokalnykh podnyatiy v Omra-Soyvinskoy stupeni (Timano-Pechorskaya NGP) [Integration of space and geophysical research methods for the detection of local uplifts Omra-Soyva stage (Timan-Pechora PP)]. Trofimukovskiye chteniya molodykh uchenykh – 2011: Tr. vseros. molodezh. nauch. konf. s uchastiyem inostrannykh uchenykh. Novosibirsk, 2011b, p. 388-390.
   Metodicheskiye rekomendatsii po otsenke uglevodorodnogo potentsiala uchastkov nedr s ispolzovaniyem distantsionnogo zondirovaniya i tekhnologiy obrabotki poluchayemykh dannykh [Guidelines for assessing the hydrocarbon potential of the oil fields with the use of remote sensing and processing the data.]. Moscow: IPK «Lavatera», 2011, 44 p.
   Nauchnyye osnovy razvitiya poiskovo-razvedochnykh rabot na neft i gaz v Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Scientific analyse for the exploration and development of oil and gas in the Timan-Pechora petroleum province]. Syktyvkar: Institut geologii Komi NTs UrO RAN, 1987, 124 p.
   Prirodnyye rezervuary v terrigennykh formatsiyakh Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [Terrigenous reservoirs in the Pechora petroleum basin formations]. Ye.O. Malysheva, Z.V. Larionova, N.N. Ryabinkina, N.N. Timonina. Syktyvkar: Komi NTs UrO RAN, 1993, 154 p.
   Trofimov D.M. Aerokosmicheskiye issledovaniya na poiskovom etape geologorazvedochnykh rabot na neft i gaz [Aerospace research on the exploration work for oil and gas]. Moscow: «Lavatera», 2010, 307 p.
   Udot G.D. Lokalnyye struktury Pechorskoy plity v svyazi s neftegazonosnostyu [Pechora plate local structures and their relationship with petroleum]. Leningrad: Nauka, 1979, 96 p.
   Udot G.D., Safronov P.N. Sposob izucheniya neotektonicheskikh dvizheniy na lokalnykh strukturakh [Study of neotectonic movements on the local structures]. Geologiya severo-vostoka Yevropeyskoy chasti SSSR. Leningrad: VNIGRI, 1971, p. 151-154.
   Vakhnin M.G. Vliyaniye blokovogo stroyeniya Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna na morfologicheskiye svoystva lokalnykh struktur [The influence of the block structure of the Timan-Pechora petroleum basin on morphological properties of local structures]. Vestnik Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, 2010, no 5, p. 2-5.