Fedorovich /Zakhryamina/ M.O.Graduated from Novosibirsk State University (1988), specialization “geochemistry in oil and gas”.
PhD of Geological and Mineralogical Sciences.
Senior Researcher at the A.A. Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics Siberian Branch of the Russian Academy of Science.
Scientific interest area: modeling of sedimentation processes of Jurassic-Neocomian sediments, basin modeling of hydrocarbon systems.
Author of 64 publications.
Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 7_2021 submitted on 03/12/2021 displayed on website on 03/26/2021
11 p.
pdf Revising source rocks of the central part of Loglor structure according to one-dimensional petroleum system modeling (Andylakh field, the Republic of Sakha (Yakutia))
One-dimensional models of petroleum systems are widely used to reconstruct the process of the source rocks thermal evolution. The paper is aimed at the modeling in a well section of the Andylakh gas condensate field - the Republic of Sakha (Yakutia). Tectonically, it is confined to the central part of the Loglor structure located in the Vilyuy hemisyneclise. The modeling identifies the burial history of the sedimentary section, history of vitrinite reflectance, temperature, and transformation ratio of the source rock kerogen during the Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic time, quantitive evaluation of generation power and remaining potential of the source rocks. The Kuonam organic matter is assumed to be overmature. The Permian source rock is found to be in the oil and gas windows at the present time. The Permian source rock is of significant petroleum generation capability. Maximum heat flow and temperature values, rapid subsidence of the sedimentary section and change in organic matter maturity in the Late Permian and Early Triassic imply trap rocks in the sedimentary cover.

Keywords: petroleum system modeling, source rock, Andylakh field, Loglor structure, Vilyui hemisyneclise, Republic of Sakha (Yakutia).
article citation Kosmacheva A.Yu., Fedorovich M.O. K voprosu o neftegazoproizvodyashchikh tolshchakh tsentral'noy chasti Loglorskogo vala na osnove odnomernogo modelirovaniya neftegazonosnykh sistem (Andylakhskoe mestorozhdenie, Respublika Sakha (Yakutiya)) [Revising source rocks of the central part of Loglor structure according to one-dimensional petroleum system modeling (Andylakh field, the Republic of Sakha (Yakutia))]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/7_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2021
References
   Andylakhskiy uchastok [Andylakh area]. Biznes-portal NEDRADV. - https://nedradv.ru/nedradv/ru/find_place?obj=f2f5e2370b07304ef3b5b8e4914bf651
   Archegov V.B., Stepanov V.A. Istoriya neftegazogeologicheskikh rabot na territorii Sibirskoy platformy i sopredel'nykh struktur [History of geological prospecting and exploration for oil-and- gas at the area of Siberian platform and surrounding regions] Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2009, vol. 4, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2009.pdf
   Duchkov A.D., Sokolova L.S., Ayunov D.E. Elektronnyy geotermicheskiy atlas Sibiri i Dal'nego Vostoka [Electronic geothermal atlas of Siberia and Far East]. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Novye napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf. Interekspo GEO-Sibir'-2013 (Novosibirsk, 15-26 April, 2013). Novosibirsk: SGGA, 2013, vol. 3, pp. 153-157.
   Fomin A.N., Dolzhenko K.V., Melenevskiy V.N. Prognoz zon generatsii zhidkikh i gazoobraznykh uglevodorodov v tsentral'noy chasti Vilyuyskoy sineklizy (na primere sverkhglubokoy skvazhiny Srednevilyuyskaya 27) [Prediction of liquid and gaseous hydrocarbons generation areas in the central part of Vilyuy syneclise (through the example of Srednevilyuy-27 superdeep well)].Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf. Interekspo GEO-Sibir'-2016 (Novosibirsk, 18-22 April, 2016). Novosibirsk: SGUGiT, 2016, vol. 1, pp. 26-30.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Geology of oil and gas of the Siberian platform]. A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Kerogen: Metody izucheniya, geokhimicheskaya interpretatsiya [Kerogen: research techniques, geochemical interpretation]. L.I. Bogorodskaya, A.E. Kontorovich, A.I. Larichev. Novosibirsk: SO RAN, filial «GEO», 2005, 254 p.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Val'chak V.I., Gubin I.A., Gordeeva A.O., Kuznetsova E.N., Kontorovich V.A., Moiseev S.A., Skuzovatov M.Yu., Fomin A.M. Neftegazogeologicheskoe rayonirovanie Sibirskoy platformy (utochnennaya versiya) [Petroleum-geological regionalization of the Siberian platform]. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf. Interekspo GEO-Sibir'-2017 (Novosibirsk, 17-21 April, 2017). Novosibirsk: SGUGiT, 2017, vol. 1, pp. 57-64.
   Kontorovich A.E., Eder L.V., Filimonova I.V., Moiseev S.A. Sostoyanie i problemy vosproizvodstva mineral'no-syr'evoy bazy uglevodorodov v Vostochnoy Sibiri i Respublike Sakha (Yakutiya)[The current state and challenges of the replacement of the hydrocarbons resources of in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2014, no. 6, pp.15-27.
   Kutovaya A., Kroeger K.F., Seebeck H., Back S., Littke R. Thermal effects of magmatism on surrounding sediments and petroleum systems in the northern offshore Taranaki Basin, New Zealand. Geosciences, 2019, vol. 9, https://www.mdpi.com/2076-3263/9/7/288/htm
   Neftegazonosnye basseyny i regiony Sibiri. Leno-Vilyuyskiy basseyn [Oil and gas basins and regions of Siberia. Lena-Vilyui basin]. A.E. Kontorovich. Novosibirsk: SO RAN, 1994, 107 p.
   Ovcharenko A.V., Ermakov B.V., Myatchin K.M., Shlezinger A.E. Flyuidoupory v mestorozhdeniyakh uglevodorodov [Seals in hydrocarbon fields]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2007, no. 2, pp. 201-213.
   Parfenova T.M., Kontorovich A.E., Borisova L.S., Melenevskiy V.N. Kerogen kuonamskoy svity kembriya [Kerogen from the Cambrian section of the Kuonam Formation]. Geologiya i geofizika, 2010, vol. 51, no. 3, pp. 353-363.
   PetroMod Petroleum Systems Modeling. Schlumberger Information Solutions, 2011, 256 p.
   Polyakova I.D., Bogorodskaya L.I., Soboleva E.I. Preobrazovaniya organicheskogo veshchestva uglenosnykh otlozheniy Vilyuyskoy sineklizy na bolshikh glubinakh [Maturity of organic matter in coal-bearing sedimentary section of the Vilyuy syneclise at great depths]. Geokhimiya neftegazonosnykh otlozheniy Sibiri. Novosibirsk: SRIGGMR, 1991, pp. 48-57.
   Polyanskiy O.P., Prokop'ev A.V., Babichev A.V., Korobeynikov S.N., Reverdatto V.V. Riftogennaya priroda formirovaniya Vilyuyskogo basseyna (Vostochnaya Sibir') na osnove rekonstruktsiy osadkonakopleniya i mekhaniko-matematicheskikh modeley [The rift origin of the Vilyuy basin (East Siberia), from reconstructions of sedimentation and mechanical mathematical modeling]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 2, pp. 163-183.
   Polyanskiy O.P., Prokop'ev A.V., Koroleva O.V., Tomshin M.D., Reverdatto V.V., Babichev A.V., Sverdlova V.G., Vasil'ev D.A. Priroda teplovogo istochnika bazitovogo magmatizma pri formirovanii Vilyuyskogo rifta na osnove dannykh o vozraste daykovykh poyasov i chislennogo modelirovaniya [The nature of the heat source of mafic magmatism during the formation of the Vilyuy rift based on the ages of dike swarms and results of numerical modeling]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 10, pp. 1519-1541.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 41_2020 submitted on 10/30/2020 displayed on website on 11/27/2020
21 p.
pdf Sedimentation reconstruction conditions of Cretaceous and Jurassic productive sandy layers of the Gydan Peninsula (on the example of Geophysical field)
Based on the analysis of seismic attributes, the shape of the SP curves, lithological and petrophysical data, and well test results, the sedimentation environments of the Bajocian, Berriasian-Hauterivian, Aptian and Cenomanian sandstone beds of the Geophysical field were reconstructed; its facies and zones of sandstone beds distribution and its claying are determined.

Keywords: facies analysis, analysis of seismic attributes, sedimentation environment, Cretaceous and Jurassic productive sandy layers, Geophysical field, Gydan Peninsula.
article citation Surikova E.S., Kontorovich V.A., Fedorovich M.O. Rekonstruktsiya usloviy osadkonakopleniya melovykh i yurskikh produktivnykh peschanykh plastov poluostrova Gydanskiy (na primere Geofizicheskogo mestorozhdeniya) [Sedimentation reconstruction conditions of Cretaceous and Jurassic productive sandy layers of the Gydan Peninsula (on the example of Geophysical field)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/41_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2020
References
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Osobennosti formirovaniya goteriv-barremskikh klinoform Gydanskogo poluostrova [Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/45_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2019
   Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich V.A., Suprunenko A.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya tektonicheskogo razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic history and delopment of the Western Siberian geosyneclise during the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no.11-12, pp. 1832-1845.
   Gydan: geologicheskoe stroenie, resursy uglevodorodov, budushchee… [Gydan Peninsula: geological structure, hydrocarbon resources, the future]. V.A. Skorobogatov, L.V. Stroganov, Moscow: Nedra, 2006, 261 p.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin in the Cretaceous]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp. 745-776.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Jurassic paleogeography of the West Siberian sedimentary basin]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no.8, pp. 972–1012.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies - lithological traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 260 p.
   Myasnikova G.P., Mukher A.G., Devyatov V.P. Usloviya sedimentatsii stratigraficheskikh gorizontov yury. Paleogeograficheskie karty [Sedimentation conditions of Jurassic stratigraphic levels . Paleogeographic maps]. Puti realizatsii neftegazovogo i rudnogo potentsiala Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga-Yugry: materialy 15-y nauchno-prakticheskoy konferentsii. Khanty-Mansiysk, 2012, vol.1, pp. 77-94.
   PAO «Novatek». - http://www.novatek.ru/
   San'kova N.V., Romanov A.V., Mazurkevich V.V. Metodika tsifrovogo geologicheskogo modelirovaniya zalezhey uglevodorodov v allyuvial'nykh otlozheniyakh na primere plastov tanopchinskoy svity severnykh rayonov Yamal'skoy neftegazonosnoy oblasti [Methods of digital geological modeling of hydrocarbon accumulations in alluvial sediments on the example of the Tanopchin Formation in the northern area of the Yamal petroleum bearing region]. Nauchno-tekhnicheskiy sbornik «Vesti gazovoy nauki», 2018, no.3(35), pp.327-334.
   Shurygin B.N., Nikitenko B.L., Devyatov V.P., Dzyuba O.S., Ilina V.I., Kazakov A.M., Meledina S.V., Mogucheva N.K., Nikitenko B.L., Shurygin B.N. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Yurskaya sistema [Stratigraphy of petroleum basins of Siberia. Jurassic system]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, filial «GEO», 2000, 480 p.
   Stratigraficheskaya, litologo-fatsial'naya kharakteristiki yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri i perspektivy ikh neftegazonosnosti: uchebnoe posobie [Stratigraphic, lithological and facial characteristics of Jurassic sequences of Western Siberia and the prospects of their petroleum potential]. A.R. Kurchikov, V.N. Borodkin, A.S. Nedosekin, V.I. Kislukhin, I.V. Kislukhin, Tyumen': TyumGNGU, 2014, 178 p.
   Vakulenko L.G., Ershov S.V., Nikolenko O.D., Peshchevitskaya E.A., Popov A.Yu., Yan P.A. Bio- i lito-fatsial'nye modeli berrias-aptskikh otlozheniy zapadnoy chasti Gydanskogo poluostrova (Zapadnaya Sibir') [Bio- and lithofacies models of Berriasian-Aptian sections of the western part of the Gydan Peninsula (Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2020, vol. 61, no. 7, pp. 930-942.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 29_2019 submitted on 07/12/2019 displayed on website on 08/16/2019
15 p.
pdf Petroleum potential of Gerasimov field according to integral interpretation of 3-D seismic survey and deep drilling data
Today hard-to-recover reserves of hydrocarbons are key to oil-and-gas industry. The topical approach of complicated reservoir, predicting is an integral interpretation of seismic survey and deep drilling data. The paper is aimed at the prediction of oil and gas occurrence in the Gerasimov oil-gas and condensate field located in the southeast of the Western Siberia petroleum province. The reservoirs are situated in the Middle and Upper Jurassic rocks and in the M productive unit of weathering crust corresponding to the contact zone between the Paleozoic and Mesozoic sections. M, Yu10, Yu9, Yu8, Yu7, аnd Yu6 productive units contain oil accumulations, while Yu2 and Yu1 productive units do gas and condensate. There are three tectonic activity stages in the exploration area, namely Early Jurassic, Early Cretaceous, and Late Cretaceous. The hydrocarbon traps are expected to be formed mainly in the Jurassic time, with they being confined by structural, lithological, and tectonic factors.

Keywords: complicated reservoir, hard-to-recover reserves, Gerasimov field, Western Siberia petroleum province.
article citation Kosmacheva A.Yu., Fedorovich M.O. Neftegazonosnost' Gerasimovskogo mestorozhdeniya po rezul'tatam kompleksnoy interpretatsii seysmorazvedki 3-D i dannykh glubokogo bureniya [Petroleum potential of Gerasimov field according to integral interpretation of 3-D seismic survey and deep drilling data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/29_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/29_2019
References
   Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk A.A., Erv'e Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Geology of oil and gas in Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1975, 680 p.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and petroleum potential of Mesozoic-Cenozoic deposits, south-eastern regions of Western Siberia]. Novosibirsk: SO RAN, branch «GEO», 2002, 253 p.
   Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of Paleozoic oils, southeast of Western Siberia]. Novosibirsk: SO RAN, branch «GEO», 2005, 180 p.
   Rastorgueva A.O. Geologo-geofizicheskie osobennosti Gerasimovskogo mestorozhdeniya [Geological and geophysical features of Gerasimov field]. Problemy geologii i osvoeniya nedr: trudy XVII Mezhdunarodnogo simpoziuma im. akad. M.A. Usova studentov i molodykh uchenykh (Tomsk, 1-5 apr. 2013), Tomsk, 2013, vol. 1, p. 397-399.
   Zakhryamina M.O. Usloviya formirovaniya i prognoz neftegazonosnosti vasyuganskogo neftegazonosnogo kompleksa na severnykh sklonakh Surgutskogo i Nizhnevartovskogo svodov [Petroleum-accumulation conditions and prediction of oil and gas occurrence in Vasyugan Formation across the north slopes of Surgut and Nijnevartovsk arches]. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk, Novosibirsk, 2004, 20 p.


Geological simulation and issues of petroleum fields development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 6_2017 submitted on 12/08/2016 displayed on website on 03/01/2017
18 p.
pdf  Petroleum formation processes simulation of Chkalov field, Tomsk area
The computer simulation of oil and gas formation processes of Chkalov field - south-eastern West Siberian petroleum province during the Mesozoic and Cenozoic, is carried out. The main sources of hydrocarbons are Togur and Bazhenov Formations. The largest simulated areas spatially coincide with actual hydrocarbon deposits of Chkalov field. Quantitative estimation of petroleum potential prospects corresponds to the actual hydrocarbon total reserves of the deposits.

Keywords: simulation of oil and gas generation, petroleum source Bazhenov and Togur Formations, Chkalov field, south-eastern West Siberian petroleum province.
article citation Kosmacheva A.Y., Zakhryamina M.O. Modelirovanie protsessov neftegazoobrazovaniya Chkalovskogo mestorozhdeniya v Tomskoy oblasti [Petroleum formation processes simulation of Chkalov field, Tomsk area]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/11/6_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/6_2017
References

   Duchkov A.D., Sokolova L.S. Atlas geotermicheskikh kart Sibiri [Atlas of geothermal maps of Siberia]. Informatsionnye tekhnologii i obratnye zadachi ratsional'nogo prirodopol'zovaniya: Proceedings of the International Conference (Khanty-Mansiysk, 12-14 April 2005). - http://old.uriit.ru/conf_erohin_50/Part_03_07.pdf
   Galushkin Yu.I. Modelirovanie osadochnykh basseynov i otsenka ikh neftegazonosnosti [Modeling of sedimentary basins and assessment of their petroleum potential]. Moscow: Nauchnyy mir, 2007, 456 p.
   Kerimov V.Yu., Khantshel Tomas, Sokolov K., Sidorova M.S. Primenenie tekhnologii basseynovogo modelirovaniya – programmnogo paketa PETROMOD v uchebnom protsesse RGU nefti i gaza im. I.M. Gubkina [Application of basin modeling technology - a PETROMOD software package in the studying process of Gubkin RSU of Oil and Gas]. Neft', gaz i biznes, 2011, no. 4, p. 38-47.
   Kontorovich A.E. Ocherki teorii naftidogeneza [Essays on petroleum genesis theory]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, branch «GEO», 2004, 535 p.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Malyshev N.A., Safronov P.I., Gus'kov S.A., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevskiy V.N., Livshits V.R., Polyakov A.A., Skvortsov M.B. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie protsessov naftidogeneza v mezozoysko-kaynozoyskom osadochnom basseyne Karskogo moray [Historical and geological modeling of petroleum genesis processes in the Mesozoic-Cenozoic sedimentary Kara Sea basin]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, p. 1179-1226.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Paleogeography of West Siberian sedimentary basin in the Jurassic]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54 (8), p. 972-1012.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and petroleum potential of the Mesozoic-Cenozoic deposits, south-eastern regions of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, branch «GEO», 2002, 253 p.
   Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of the Paleozoic oils, southeast of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, branch «GEO», 2005, 180 p.
   Neftegazonosnost' Tomskoy oblasti [Oil and gas Tomsk region]. Russian Geology portal. - http://www.rosgeoportal.ru/subsoil/tomsk/sitepages/oilgas.aspx, 01.03.2016.
   PetroMod Petroleum Systems Modeling. Schlumberger Information Solutions, 2011, no. 10, 256 p.
   Stasova O.F., Larichev A.I., Larichkina N.I. Tipy neftey yurskikh rezervuarov yugo-vostochnoy chasti Zapadno-Sibirskoy plity [Types of oil Jurassic by reservoirs, south-eastern part of the West Siberian Plain]. Geologiya nefti i gaza, 1998, no. 7, p. 4-11.Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 20_2013 submitted on 05/25/2013 displayed on website on 06/17/2013
12 p.
pdf  The forecast of Achimov sandstone reservoirs (Hauterivian) on the western part of Surgut arch (Western Siberia)
Several groups of sandy-silty bodies, characterized by certain reservoir properties, were distinguished on the basis of relative amplitude of spontaneous polarization. Curves of spontaneous polarization are used for local forecast of sandy body-reservoir, zones of their pinching-out and associated lithological traps. The investigation of correlation between reservoir properties of sandstones and dynamic parameters of wave field was conducted. Inverse relationships between high correlation coefficients of net thickness of sand layer and net sand. coefficient and signal form and reflection coherence were analyzed. The north-east elongated narrow zones are traced from dynamic parameters of reflecting horizons that suggest discrete reservoir distribution in the Achimov strata. Such structure is confirmed by seismic time sections reprocessed using REAPAK.

Key words: sandstone-siltstone reservoirs, Achimov strata, relative amplitude of spontaneous polarization, local forecast.
article citation Larichev A.I., Medvedev N.Ya., Kos I.M., Melnikov N.V., Konstantinova L.N., Zakhryamina M.O., Ukhlova G.D., Kalgin V.P. Prognoz kollektorov v achimovskikh peschanikakh na zapade Surgutskogo svoda [The forecast of Achimov sandstone reservoirs (Hauterivian) on the western part of Surgut arch (Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/20_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/20_2013
References
   Arkhipov S.V., Kolesnik V.B. Osobennosti geologicheskogo stroeniya gorizonta BS12 Rodnikovogo mestorozhdeniya [The particularities of geological structure of BS12 layer of Rodnikov field]. Neft' Surguta. «Izdatel'stvo «Neftyanoe khozyaystvo», 1997, p. 158-168.
   Karogodin Yu.N., Ershov S.V., Safonov V.S. Priobskaya neftenosnaya zona Zapadnoy Sibiri: Sistemno-litmologicheskiy aspect [Priobskaya oil zone of Western Siberia: System-lithmologycal aspect]. Novosibirsk: SO RAN, NITs OIGGM, 1996, 252 p.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sandy bodies – depositional traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 230 p.
   Skripunov M.G., Lazarev I.S., Sklyar T.T., Vakarina I.V., Lokshina N.V., Prokoshev N.A., Sulima S.A. Osobennosti vyrabotki zapasov nefti iz plastov AS7-9 Yaun-Lorskogo i Vachimskogo mestorozhdeniy [The particularities of generation of petroleum reserves from layers AS7-9 of Yaun-Lorskoe and Vachimskoe fields]. Neft' Surguta. «Izdatel'stvo «Neftyanoe khozyaystvo», 1997, p. 175-184.
   Zolotov A.N., Lur'e A.G., Rudnitskaya D.I., Salmanov F.K. Izuchenie produktivnykh otlozheniy neokoma Vostochno-Urengoyskogo mestorozhdeniya [Study of the productive deposits of neokom East-Urengoy field]. Geologiya nefti i gaza, 1998, no. 8, p. 2-11.