Matveeva N.A.

nakaneva@geo.komisc.ru
Graduated from Syktyvkar State University (2010), specialization «geology».
PhD in geology and mineralogy.
Researcher of Federal State Budgetary Institute of Science; acad. N.P. Yushkin Komi Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (FGBUN IG Komi Scientific Center UB RAS).
Key fields of scientific research: lithology.
Author of 23 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 43_2018 submitted on 08/27/2018 displayed on website on 11/30/2018
30 p.
pdf Lithology and biostratigraphy of the Frasnian and border section on the Kosyu River (Subpolar Urals)
The Kedzydshor and Vorota Formations are divided by a clear lithological boundary inside the Early falsiovalis standard conodont subzone. The study of conodonts allowed for the first time in this area more reasonable to carry out a biostratigraphic subdivision of the studied section. The lower terrigenous part of the section (lower part of the Kedzydshor Formation) cannot be characterized by conodonts. In the upper part of the Kedzydshor and Vorota Formations nine associations of conodonts were determined. On the basis of selected layers with Polygnathus polloсki–Polygnathus ljaschenkoi, which probably occupy the transition zone between the Givetian and Frasnian stages and standard conodont zones and subzone: Early falsiovalis, Late falsiovalis, transitans, punctata, Early-Late rhenana of the Frasnian stage and Early-Middle-Late triangularis of the Lower Fammenian substage. A significant part of the described associations well correlates with the established conodont sequences in the Kozhym River section. The results of lithological and biostratigraphic studies of the Frasnian and border section on the Kosyu river (western slope of the Subpolar Urals) are presented. Sections are divided into Kedzydshor and Vorota Formations on the basis of lithological composition. The Kedzydshor formation is divided into upper and lower subformations. The lower part is composed of siltstones, quartz sandstones and limestones, and the upper part of gray, greenish-gray limestones and mudstones. Vorota Formation presented domanic type facies composed of dark gray and black limestones, mudstones and cherts.

Keywords: Upper Givetian, Frasnian, Lower Fammenian, conodonts, Kosyu River, Subpolar Urals.
article citation Soboleva M.A., Sobolev D.B., Matveeva N.A. Litologiya i biostratigrafiya razreza franskogo yarusa i pogranichnykh otlozheniy na r. Kos'yu (Pripolyarnyy Ural) [Lithology and biostratigraphy of the Frasnian and border section on the Kosyu River (Subpolar Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/43_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2018
References

   Aboussalam Z.S, Becker T. New upper Givetian to basal Frasnian conodont faunas from the Tafilalt (Anti-Atlas, Southern Morocco). Geological Quarterly, 2007, vol. 51, no. 4, p. 345–374.
   Atlas Respubliki Komi [Atlas of the Komi Republic]. Vlasova V.V., Dronova T.I., Degteva S.V., Elsakov V.V., Zherebtsov I.L., Zaynullin V.G., Zakharov A.B., Matsuk M.A., Sharapov V.E., Sazhina S.A., Burtsev I.N., Udoratin V.V., Sobolev D.B., Timonin N.I., Antoshkina A.I., Noskov V.A., Chuprov V.S., Mashin D.O., Malyshev N.A., Andreicheva L.N., Mityusheva T.A., Vakhnin M.G., Klimenko S.S., Lyyurov S.V., Anishchenko L.A., Savel'eva E.A. Moscow: Feoriya, 2011, 448p.
   Dmitrieva T.V., Eremenko N.M., Sokiran E.V. Litofatsial'nye i stratigraficheskie osobennosti domanikovo-turneyskogo neftegazonosnogo kompleksa kraevykh megaprogibov Timano-Pechorskoy plity [Lithofacial and stratigraphic features of the Dominik-Tournaisian petroleum bearing accumulation of marginal mega fore deep of the Timan-Pechora Plate]. Razvedka i okhrana nedr, 2014, no. 10, p. 27–30.
   Dunham R.J. Classification of Carbonate Rocks according to Depositional Texture. Classification of carbonate rocks (ed. by W. E. Ham). Amer. Ass. Petrol. Geol. Mem., 1962, p.108–121.
   Gruzdev D.A., Soboleva M.A., Sobolev D.B., Zhuravlev A.V. Franskie otlozheniya na r. Bol'shaya Nadota (matyashorskaya tolshcha) – stratigrafiya i usloviya obrazovaniya [The Frasnien deposits on the river. Bolshaya Nadota (Matyashorskaya strata) - stratigraphy and conditions of sedimentation]. Litosfera, 2016, no. 6, p. 97–116.
   Klapper G. The Montagne Noire frasnian (Upper Devonian) conodont succession. Devonian of the world, volume III. Paleontology, paleoecology and biostratigraphy. Canada, 1989, Mem. 4, p. 449–478.
   Matveeva M.A. Konodontovaya kharakteristika franskikh otlozheniy razreza r. Kozhym (Zapadnyy sklon Pripolyarnogo Urala) [Conodont characteristics of the Fransien deposits of the section Kozhym River (Western slope of the Subpolar Urals)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2013, no. 7, p. 17–22.
   Pershina A.I. Siluriyskie i devonskie otlozheniya gryady Chernysheva [Silurian and Devonian deposits of the Chernyshev ridge]. Leningrad: AN SSSR, 1962, 122 p.
   Postanovleniya Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta Rossii i ego postoyannykh komissiy [Decisions of the Interdepartmental Stratigraphic Committee of Russia and its standing commissions]. Otv. redaktor A.I. Zhamoyda. St. Petersburg: VSEGEI, 2008, no. 38, 131 p.
   Prirodnye rezervuary neftegazonosnykh kompleksov Timano-Pechorskoy provintsii [Reservoirs of oil and gas bearing accumulations of the Timan-Pechora Province]. Teplov E.L., Kostygova P.K., Larionova Z.V., Beda I.Yu., Dovzhikova E.G., Kuranova T.I., Nikonov N.I., Petrenko E.L., Shabanova G.A. Ministerstvo prirodnykh resursov i okhrany okruzhayushchey sredy Respubliki Komi, GUP RK TP NITs. St. Petersburg: OOO «Renome», 2011, 286 p.
   Puchkov V.N. Batial'nye kompleksy passivnykh okrain geosinklinal'nykh oblastey [Bathyal sequences of passive margins of geosynclinal regions]. Moscow: Nauka, 1979, 260 p.
   Shishkin M.A. Geologiya zony sochleneniya Eletskikh i Lemvinskikh fatsiy na zapadnom sklone Polyarnogo Urala [Geology of the junction zone of Elets and Lemvin facies on the western slope of the Polar Urals]. Avtoreferat diss. na soisk. uch. step. k. g.-m. n. Syktyvkar, 2003, 20 p.
   Soboleva M.A. Bioraznoobrazie konodontov vo franskom veke (opornyy razrez r. Kozhym, Pripolyarnyy Ural) [Biodiversity of conodonts in the Frasnien stage (reference section on the Kozhym River, Subpolar Urals)]. Sovremennaya mikropaleontologiya: trudy XVI Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya, 2015, p. 77–81.
   Soboleva M.A. Konodonty i biostratigrafiya franskogo yarusa Pripolyarnogo i Polyarnogo Urala [Conodonts and biostratigraphy of the Frasnien stage of the Subpolar and Polar Urals]. Avtoreferat diss. na soisk. uch. step. k. g.-m. n. Syktyvkar: Geoprint, 2016, 23 p.
   Soboleva M.A. Novye vidy roda Palmatolepis (konodonty) iz franskikh otlozheniy Pripolyarnogo i Polyarnogo Urala [New species of the genus Palmatolepis (conodonts) from the Frasnian sediments of Subpolar and Polar Urals]. Syktyvkarskiy Paleontologicheskiy sbornik No 8. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2017b, no. 130, p. 40–50.
   Soboleva M.A. Novye vidy roda Palmatolepis (konodonty) iz franskikh otlozheniy Pripolyarnogo i Polyarnogo Urala [New species of the genus Palmatolepis (conodonts) from the Frasnian sediments of Subpolar and Polar Urals]. Syktyvkarskiy Paleontologicheskiy sbornik No 8. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2017b, no. 130, p. 40–50.
   Soboleva M.A. Rol' biofatsial'nogo analiza dlya ustanovleniya transgressivno-regressivnykh tsiklov i global'nykh sobytiy (na primere razreza franskogo yarusa r. Kos'yu) [The role of biofacial analysis to establish transgressive-regressive cycles and global events (by the example of the Frasnian strata section of the Kosyu river)]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 26-y nauchnoy konferentsii. 2017a, p. 210–221.
   Soboleva M.A. Rol' biofatsial'nogo analiza dlya ustanovleniya transgressivno-regressivnykh tsiklov i global'nykh sobytiy (na primere razreza franskogo yarusa r. Kos'yu) [The role of biofacial analysis to establish transgressive-regressive cycles and global events (by the example of the cut of the francian tier of the river Kosyu)]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 26-y nauchnoy konferentsii. 2017a, p. 210–221.
   Soboleva M.A., Sobolev D.B., Matveeva N.A. Razrez franskogo yarusa na r. Kozhym (zapadnyy sklon Pripolyarnogo Urala) – rezul'taty biostratigraficheskikh, bio-, litofatsial'nykh i izotopno-geokhimicheskikh issledovaniy [Frasnien section on the Kozhym River (the western slope of Polar Urals) - results of biostratigraphic, bio- and lithofacies, isotopic and geochemical studies]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/2_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2018
   Stratigraficheskie skhemy Urala (dokembriy, paleozoy) [Stratigraphic charts of the Urals (Precambrian, Paleozoic): Explanatory note]. Ekaterinburg, 1993.
   Tsyganko V.S. Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya (stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya) [Devon of the western slope of the north of the Urals and Pai-Khoi (stratigraphy, principles of subdivision, correlation)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2011, 356 p.
   Tsyganko V.S., Pershina A.I., Yudina A.B. K stratigrafii devona gryady Chernysheva [The stratigraphy of the Devonian ridge Chernyshev]. Trudy IG Komi fil. AN SSSR, 1985, p. 17–26.
   Walliser O.H. Global events in the Devonian and Carboniferous. Global events and event stratigraphy in the Phanerozoic, 1996, p. 225–250.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of the North of the Urals and Pay-Khoy]. [Orogenesis of the North of the Urals and Pay-Khoy]. Ekaterinburg: Nauka, 1994, 286p.
   Yudina A.B. Biostratigrafiya i konodonty verkhnego devona gryady Chernysheva i Pripolyarnogo Urala [Biostratigraphy and conodonts of the Upper Devonian ridge of Chernyshev and the Subpolar Urals]. Avtoreferat diss. k. g.-m. n. Syktyvkar, 1999, 18 p.
   Ziegler W., Sandberg C.A. The Late Devonian Standard Conodont Zonation. Cour. Forsch. -Inst. Senckenberg, 1990, no. 121, 115 p.


Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 2_2018 submitted on 12/21/2017 displayed on website on 02/01/2018
55 p.
pdf  Frasnien section on the Kozhym River (the western slope of Polar Urals) - results of biostratigraphic, bio- and lithofacies, isotopic and geochemical studies
The results of biostratigraphic, bio-, lithofacial and isotope-geochemical studies of a unique section of the Frasnien stage of the western slope of the Subpolar Urals are presented. The section contains a rich and diverse fauna of conodonts, on the basis of which a continuous sequence of standard conodontic zones is established from Early falsiovalis (Lower Frasnien) to Early triangularis (Lower Famennien). Dedicated associations of conodonts with the predominance of deepwater taxa Ancyrodella, Mesotaxis and Palmatolepis not only allowed detailed biostratigraphic subdivision of the section, but also served as indicators of sea level changes. The basin of sedimentation during the Frasnien time was a deep-water basin on the shelf with a carbonate-clay-siliceous type of sedimentation. Despite the predominantly deep-water conditions of sedimentation, relative sea level changes were reconstructed on the basis of the obtained bio- and lithofacies data, which are compared with regional and global fluctuations. Isotope-geochemical analysis showed a non-uniform distribution of б13C (from -3.1 to + 3.5‰) and б18O (from +19.6 to + 28.1‰) in the section, with numerous positive and negative excursions, which indicates repeated changes in the conditions of sedimentation. High values of б13C with sharp amplitudes of deviations are associated with manifestations of events caused by increased bioproductivity during transgressions. As a result of the carried out researches in the section of the western slope of the Subpolar Urals, traces of six Frasnien global geological events have been revealed: Genundewa, Timan, Middlesex, Semichatovae, Lower Kellwasser and Upper Kellwasser. Established biotic changes, accompanied by an increase in the taxonomic diversity of conodonts or a reduction to the point of complete extinction, sedimentological signs and anomalies of б13C and б18O are a consequence of the large transgressions that are associated with the manifestation of these global geological events

Keywords: isotope composition of carbon and oxygen, conodontic biofacies, global events, Frasnien sedimentation conditions, Kozhym River, Subpolar Urals.
article citation Soboleva M.A., Sobolev D.B., Matveeva N.A. Razrez franskogo yarusa na r. Kozhym (zapadnyy sklon Pripolyarnogo Urala) – rezul'taty biostratigraficheskikh, bio-, litofatsial'nykh i izotopno-geokhimicheskikh issledovaniy [Frasnien section on the Kozhym River (the western slope of Polar Urals) - results of biostratigraphic, bio- and lithofacies, isotopic and geochemical studies]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/2_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2018
References
   Afanas'eva M.S., Amon E.O. Biostratigrafiya i paleobiogeografiya radiolyariy devona Rossii [Biostratigraphy and paleobiogeography Devonian radiolarians Russia]. Moscow: PIN RAN, 2012, 280 p.
   Barskov I.S. Konodonty v sovremennoy geologii [Conodonts in modern geology]. Obshchaya geologiya (Itogi nauki i tekhniki). Moscow: VINITI, 1985, vol. 19, p. 93–221.
   Becker, R.T. Anoxia, eustatic changes, and Upper Devonian to lowermost Cardoniferous global ammonoid diversity. Systematic Association Special. 1993. V. 47. P. 115–163.
   Becker, R.T. Frasnian goniatites from the Boulonnais (France) as indicators of regional sea level changes. Ann. soc. Geol. du Nord. 2002. V. 9. P. 129–140.
   Becker, R.T., House, M.R. Proposals for an international substage subdivision of the Frasnian. Subcommission on Devonian Stratigraphy. 1998. V. 15. P. 17–22.
   Becker, R.T., House, M.R. Sea-level changes in the Upper Devonian of the Canning Basin, Western Australia. Courier Forschungsinstitut Senckenberg. 1997. V. 199. P. 129–146.
   Belyaeva N.V., Petrenko E.L., Moskalenko K.A., Kuranova T.I. Pereryvy v pozdnedevonskom osadkonakoplenii Timano-Pechorskogo sedimentatsionnogo basseyna [Breaks in the Late Devonian sedimentation of Timan-Pechora sedimentary basin]. Geologiya devonskoy sistemy: materialy Mezhdunarodnogo simpoziuma. Syktyvkar, 2002, p. 252–257.
   Botz R., Stoffers P., Faber E., Tietze K. Isotope geochemistry of carbonate sediments from Lake Kivu (East-Central Africa). Chem. Geol. 1988. V. 69. No. 3-4. Р. 299–308.
   Buggisch, W., Joachimski, M.M. Carbon isotope stratigraphy of the Devonian of Central and Southern Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2006, vol. 240, p. 68–88. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.03.046
   Da Silva, A.-C., Yans, J., Boulvain, F. Early-middle Frasnian (early Late Devonian) sedimentology and magnetic susceptibility of the Ardennes area (Belgium): identification of severe and rapid sea-levelfluctuations. Geologica Belgica. 2010. V. 13. P. 319–332.
   Degens E.T. Raspredelenie ustoychivykh izotopov v karbonatakh [Distribution of stable isotopes in carbonates]. Karbonatnye porody: fiziko-khimicheskaya kharakteristika i metody issledovaniya. Moscow: Mir, 1971, vol. 2, p. 141-153.
   Denayer, J., Poty, E. Facies and palaeoecology of the Upper member of the Alsemont formation (Late Frasnian, S. Belgium): an unusual, episode within the Late Frasnian crisis. Geologica Belgica. 2010. V. 13/3. P. 197–212.
   Deulin Yu.V. Konodonty i korrelyatsiya produktivnykh na neft' verkhnedevonskikh otlozheniy Severa Timano-Pechorskoy provintsii [Conodonts and correlation of the Upper Devonian oil producing deposits, northern Timan-Pechora]. Arkhangel'sk: IPP «Pravda Severa», 2006, 253 p.
   Devleeschouwer, X., Herbosch, A., Preat, A. Microfacies, sequence stratigraphy and clay mineralogy of a condensed deep-water section around the Frasnian/Famennian boundary (Steinbruch Schmidt, Germany). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2002. V. 181. P. 171–193. DOI: https://doi.org/10.1016/S0031-0182(01)00478-3
   Dmitrieva T.V., Eremenko N.M., Sokiran E.V. Litofatsial'nye i stratigraficheskie osobennosti domanikovo-turneyskogo neftegazonosnogo kompleksa kraevykh megaprogibov Timano-Pechorskoy plity [Lithofacial and stratigraphic features of the Dominik-Tournaisian petroleum bearing accumulation of marginal mega fore deep of the Timan-Pechora Plate]. Razvedka i okhrana nedr, 2014, no. 10, p. 27–30.
   Druce E.C. Upper Paleozoic and Triassic conodont distribution and the recognition of biofacies. Geol. Soc. Amer. Spec. Pap. 1973. N. 141. P. 191–237.
   Dunham R.J. Classification of Carbonate Rocks according to Depositional Texture. Classification of carbonate rocks (ed. by W.E. Ham). Amer. Ass. Petrol. Geol. Mem. 1962. P. 108–121.
   For G. Osnovy izotopnoy geologii [Fundamentals of isotope geology]. Per. s angl. Moscow: Mir, 1989, 590 p.
   Galimov E.M. Geokhimiya stabil'nykh izotopov ugleroda [Geochemistry of stable carbon isotopes]. Moscow: Nedra, 1968, 226 p.
   Girard, C., Renaud, S. Quantitative conodont-based approaches for correlation of the Late Devonian Kellwasser anoxic events. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2007. V. 250. P. 114–125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2007.03.007
   Godderis, Y., Joachimski, M.M. Global change in the Late Devonian: modelling the Frasnian-Famennian short-term carbon isotope excursions. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2004. V. 202. P 309–329. DOI: https://doi.org/10.1016/S0031-0182(03)00641-2
   Gruzdev D.A., Soboleva M.A., Sobolev D.B., Zhuravlev A.V. Franskie otlozheniya na r. Bol'shaya Nadota (matyashorskaya tolshcha) – stratigrafiya i usloviya obrazovaniya [The Frasnien deposits on the river. Bolshaya Nadota (Matyashorskaya strata) - stratigraphy and conditions of sedimentation]. Litosfera, 2016, no. 6, p. 97–116.
   Holmden, C., Braun, W.K., Patterson, W.P., Eglington B.M., Prokopiuk T.C., Whittaker S. Carbon isotope chemostratigraphy of Frasnian Sequences in Western Canada. Saskatchewan Geol. Surv. Summ. Investig. 2006. V.1. P. 1–6.
   House, M.R., Kirchgasser, W.T. Devonian goniatite biostratigraphy and timing of facies movements in the Frasnian of eastern North America. High Resolution Stratigraphy. GeologicalSociety Special Publication. 1993. V.70. P. 267–292. DOI: https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1993.070.01.19
   House, M.R., Menner, V.V., Becker, R.T., Klapper, G., Ovnatanova, N.S., Kuzmin, V. Reef episodes, anoxia and sea-level changes in the Frasnian of the southern Timan (NE Russian Platform). Carbonate Platform Systems: Components and Interactions. 2000. V.178. P. 147–176. DOI: https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2000.178.01.11
   Jaffres J.B.D., Shields G.A., Wallmann K. The oxygen isotope evolution of sea water: A critical review of a long-standing controversy and an improved geological water cycle model for the past 3.4 billon years: Earth-Science Reviews. 2007. V. 83. P. 83–122. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2007.04.002
   Joachimski, M.M., Buggisch, W. Conodont apatite ?18O signatures indicate climatic cooling as a trigger of the Late Devonian mass extinction. Geology. 2002. V. 30 (8). P. 711–714. DOI: https://doi.org/10.1130/0091-7613(2002)030<0711:CAOSIC>2.0.CO;2
   Joachimski, M.M., Pancost, R.D., Freeman, K.H., Ostertag-Henning, C., Buggisch, W. Carbon isotope geochemistry of the Frasnian-Famennian transition. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2002. V.181. P. 91–109. DOI: https://doi.org/10.1016/S0031-0182(01)00474-6
   Johnson, J.G., Klapper, G., Sandberg, C.A. Devonian eustatic fluctuacion in Euramerica. Geol. Soc. of America. Bulletin. 1985. V. 96. P. 567–587. DOI: https://doi.org/10.1130/0016-7606(1985)96<567:DEFIE>2.0.CO;2
   Kasting J.F., Howard M.T., Wallmann K., Veizer J., Shields G., Jaffres J. Paleoclimates, ocean depth, and the oxygen isotopic composition of seawater. Earth and Planetary Science Letters. 2006. V. 252. P. 82–93. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsl.2006.09.029
   Keith M.L., Weber J.N. Carbon and oxygen isotopic composition of selected limestones and fossils. Geochim. Cosmochim. Acta. 1964. V. 28. P. 1787–1816. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(64)90022-5
   Kirichkova A.I., Chizhova V.A., Stashkova E.K., Fortunatova N.K., Shurygin B.N. Stratigrafiya v neftyanoy geologii: metodologiya issledovaniy i aktual'nye problem [Oil geology stratigraphy: research methodology and current issues]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2007, vol. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/007.pdf
   Kirilishina E.M., Kononova L.I. Konodontovye biofatsii vo franskom basseyne yugo-zapada Moskovskoy sineklizy [Conodont biofacies in Frasnien basin southwest of the Moscow syneclise]. Vestnik Mosk. Un-ta, 2004, no. 2, p. 32–40.
   Kirilishina E.M., Kononova L.I., Karpova E.V. Konodontovye biofatsii, karbonatnye mikrofatsii i paleobatimetricheskiy analiz verkhnefranskikh i nizhnefamenskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy [Conodontic biofacies, carbonate microfacies and paleobathimetric analysis of Upper-Frasnien and Lower-Famennien section of Voronezh anteclise]. Verkhniy paleozoy Rossii: regional'naya stratigrafiya, paleontologiya, geo- i biosobytiya: materialy 3-go Vserossiyskogo soveshchaniya. St. Petersburg: VSEGEI, 2012, p. 110–113.
   Klapper, G. The Montagne Noire frasnian (Upper Devonian) conodont succession. Devonian of the world, volume III. Paleontology, paleoecology and biostratigraphy. Canada, 1988. Mem. 4. P. 449–478.
   Klapper, G., Feist, R., Becker, R.T., House, M.R. Definition of the Frasnian/Famennian Stage boundary. Episodes 16/4. 1993. P. 433–441.
   Kuleshov V.N. Evolyutsiya izotopnykh uglekislotno-vodnykh sistem v litogeneze. Soobshchenie 1. Sedimentogenez i diagenez [Evolution of isotope carbon dioxide-water systems in lithogenesis. Sedimentogenesis and diagenesis]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2001, no. 5, p. 491–508.
   Kuleshov V.N., Sedaeva, K.M. Geokhimiya izotopov (б13S, б18O) i usloviya obrazovaniya verkhnekazanskikh karbonatnykh otlozheniy Volgo-Vyatskogo mezhdurech'ya [The geochemistry of isotopes (б13С, б18О) and the conditions for the formation of the Upper-Kazanian carbonate deposits of the Volga-Vyatka interfluve]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2009, no. 5, p. 508–526.
   Ma, X.-P., Wang, C.-Y., Racki, G., Racka, M. Facies and geochemistry across the Early-Middle Frasnian transition (Late Devonian) on South China carbonate shelf: Comparison with the Polish reference succession. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2008. No. 269. P. 130–151. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2008.04.034
   Matveeva M.A. Konodontovaya kharakteristika franskikh otlozheniy razreza r. Kozhym (Zapadnyy sklon Pripolyarnogo Urala) [Conodont characteristics of the Fransien deposits of the section Kozhym River (Western slope of the Subpolar Urals)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN. 2013, no. 7, p. 17–22.
   Matveeva M.A. Zonal'noe raschlenenie franskikh otlozheniy razreza r. Kozhym (Pripolyarnyy Ural) [Zonal subdivision of the Frasnien deposits of the section Kozhym River (Subpolar Urals)]. Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: materialy XVI Geologicheskogo s"ezda RK. Syktyvkar: Geoprint, 2014, vol. 2, p. 186–187.
   Morrow, J.R., Sandberg, C.A., Malkowski, K., Joachimski, M.M. Carbon isotope chemostratigraphy and precise dating of middle Frasnian (lower Upper Devonian) Alamo Breccia, Nevada, USA. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2009. V. 282. P. 105–118. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.08.016
   Pershina A.I. Siluriyskie i devonskie otlozheniya gryady Chernysheva [Silurian and Devonian deposits of the Chernyshev ridge]. Leningrad: AN SSSR, 1962, 122 p.
   Petros'yants M.A., Ovnatanova N.S., Musina G.V. Mikrofossilii v geologicheskoy praktike: ikh rol' v opredelenii obstanovok drevnego osadkonakopleniya [Microfossils in geological practice: their role in determining the environments of paleosedimentation]. Obshchaya geologiya (Itogi nauki i tekhniki). 1990, vol. 27, 160 p.
   Pisarzowska, A. Geochemia stabilnych izotopow wegla i tlenu na pograniczu dolnego isrodkowego franu (dewon gorny) na obszarze poludniowego szelfu Laurussii. Unpublished Ph.D. thesis, University of Silesia, Sosnowiec, 2008. 122 p.
   Pisarzowska, A., Racki, G. Isotopic chemostratigraphy across the Early–Middle Frasnian transition (Late Devonian) on the South Polish carbonate shelf: A reference for the global punctata Event. Chemical Geology. 2012. P. 199–220. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2012.10.034
   Pisarzowska, A., Sobstel, M., Racki, G. Conodont-based integrated event stratigraphy of the Early–Middle Frasnian transition on South Polish carbonate shelf. Acta Palaeontologica Polonica. 2006. V. 51. P. 609–646.
   Postanovleniya Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta Rossii i ego postoyannykh komissiy [Decisions of the Interdepartmental Stratigraphic Committee of Russia and its standing commissions]. Otv. redaktor A.I. Zhamoyda. St. Petersburg: VSEGEI, 2008, no. 38, 131 p.
   Prirodnye rezervuary neftegazonosnykh kompleksov Timano-Pechorskoy provintsii [Reservoirs of oil and gas bearing accumulations of the Timan-Pechora Province]. E.L. Teplov, P.K. Kostygova, Z.V. Larionova, I.Yu. Beda, E.G. Dovzhikova, T.I. Kuranova, N.I. Nikonov, E.L. Petrenko, G.A. Shabanova. Ministerstvo prirodnykh resursov i okhrany okruzhayushchey sredy Respubliki Komi, GUP RK TP NITs, St. Petersburg: OOO «Renome», 2011, 286 p.
   Puchkov V.N. Batial'nye kompleksy passivnykh okrain geosinklinal'nykh oblastey [Bathyal sequences of passive margins of geosynclinal regions]. Moscow: Nauka, 1979. - 260 p.
   Racki, G. Toward understanding Late Devonian global events: few answers, many questions. Understanding Late Devonian and Permian-Triassic Biotic and Climatic Events: towards an integrated approach. 2005. P. 5–16.
   Racki, G., Piechota, A., Bond, D., Wignall, P. Geochemical and ecological aspects of lower Frasnian pyrite-ammonoid level at Kostomloty (Holy Cross Mountains, Poland). Geological Quarterly. 2004. V. 48. P. 267–282.
   Racki, G., Racka, M., Matyja, H., Devleeschouwer, X. The Frasnian/Famennian boundary in the South Polish-Moravian shelf basins: integrated event-stratigraphical approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2002. V. 181. P. 251–297. DOI: https://doi.org/10.1016/S0031-0182(01)00481-3
   Sandberg, C.A., Morrow, J.R., Ziegler, W. Late Devonian sea-level changes, catastrophic events, and mass extinctions. Catastrophic Events and Mass Extinctions: Impacts and Beyond. Geological Society of America Special Paper. 2002. V. 356. P. 473–487.
   Sandberg, C.A., Ziegler, W., Dreesen, R., Butler, J.L. Late Frasnian mass extinction: conodont event stratigraphy, global changes, and possible causes. Contribution 1: Courier Forschungsinstitut Senckenberg. 1988. V. 102. P. 263–307.
   Savage N.M., Yudina A.B. Late Devonian (Frasnian) conodonts from the Timan-Pechora Basin, Russia. Journal of the Grech Geological society. 2001. 46/3-4. P. 287–298.
   Savage N.M., Yudina A.B. Late Devonian Syv’yu River Section, Timan-Pechora Basin, Northwestern Russia. Bollettino della societa Paleontologica Italiana. 1998. 37 (2-3). P. 361–373.
   Schidlowski M., Hayes J.M., Kaplan I.R. Isotopic inferences of ancient biochemistries: Carbon, sulphur, hydrogen and nitrogen. In: Earth’s Earliest Biosphere: Its Origin and Evolution. 1983. P. 149–186.
   Seddon G., Sweet W.C. An ecologic model for conodonts. Journal of Paleontology. 1971. N 45(5). P. 869–880.
   Shishkin M.A. Geologiya zony sochleneniya Eletskikh i lemvinskikh fatsiy na zapadnom sklone Polyarnogo Urala [Geology of the junction zone of Elets and Lemvin facies on the western slope of the Polar Urals]. Synopsis of the dissertation for the degree of Candidate of Geological and Mineralogical Sciences. Syktyvkar, 2003, 20 p.
   Silaev V.I., Khazov A.F. Izotopnoe disproportsionirovanie karbonatnogo ugleroda v protsessakh gipergenno-ekzogennoy peregruppirovki veshchestva zemnoy kory [Isotope disproportionation of carbonate carbon in the processes of hypergenic-exogenous rearrangement of the crustal matter]. Syktyvkar: Geoprint, 2003, 41 p. (Programmy fundamental'nykh issledovaniy RAN. Otchetnaya seriya, N 3).
   Soboleva M.A. Bioraznoobrazie konodontov vo franskom veke (opornyy razrez r. Kozhym, Pripolyarnyy Ural) [Biodiversity of conodonts in the Frasnien stage (reference section on the Kozhym River, Subpolar Urals)]. Sovremennaya mikropaleontologiya: trudy XVI Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya, 2015, p. 77–81.
   Soboleva M.A. Konodontovye biofatsii v razreze franskogo yarusa na r. Kozhym (Pripolyarnyy Ural) [Conodontic biofacies in the section of the Frasnien stage on the Kozhym River (Subpolar Urals)]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 25-y nauchnoy konferentsii, 2016a, p. 171–175.
   Soboleva M.A. Konodonty i biostratigrafiya franskogo yarusa Pripolyarnogo i Polyarnogo Urala [Conodonts and biostratigraphy of the Frasnien stage of the Subpolar and Polar Urals]. Avtoreferat diss. na soisk. uch. step. k. g.-m. n. Syktyvkar: Geoprint, 2016b, 23 p.
   Soboleva M.A. Rol' biofatsial'nogo analiza dlya ustanovleniya transgerssivno-regressivnykh tsiklov i global'nykh sobytiy (na primere razreza franskogo yarusa r. Kos'yu) [The role of biofacial analysis for the establishment of transgressive regressive cycles and global events (for example, the section of the Frasnien stage on the Kos'yu River)]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 26 nauchnoy konferentsii, 2017, p. 210–221.
   Sokiran E.V. Izotopno-geokhimicheskie osobennosti rakovin brakhiopod pozdnego devona Vostochno-Evropeyskoy platformy [Isotope-geochemical features of the brachiopod shells of the late Devonian of the East European Platform]. Vestnik Yaroslavskogo regional'nogo otdeleniya RAEN, 2009, vol. 3, no. 1, p. 57–61.
   Stratigraficheskie skhemy Urala (dokembriy, paleozoy): Ob"yasnitel'naya zapiska [Stratigraphic charts of the Urals (Precambrian, Paleozoic): Explanatory note]. Ekaterinburg: Mezhved. stratigr. komitet Rossii, 1993, 139 p.
   Tsyganko V.S. Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya (stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya) [Devon of the western slope of the north of the Urals and Pai-Khoi (stratigraphy, principles of subdivision, correlation)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2011, 356 p.
   Tsyganko V.S., Pershina A.I., Yudina A.B. K stratigrafii devona gryady Chernysheva [The stratigraphy of the Devonian ridge Chernyshev]. Trudy IG Komi fil. AN SSSR, 1985, p. 17–26.
   Uilson Dzh.L. Karbonatnye fatsii v geologicheskoy istorii [Carbonate facies in geological history]. Per. s angl. Moscow: Nedra, 1980, 463 p.
   Walliser O.H. Global events in the Devonian and Carboniferous. Global events and event stratigraphy in the Phanerozoic. 1996. P. 225–250.
   Yans J., Corfield R.M., Racki G., Preat A. Evidence for a major perturbation of the carbon cycle in the Middle Frasnian punctata conodont Zone. Geological Magazine. 2007. V. 144. P. 263–270. DOI: https://doi.org/10.1017/S0016756806003037
   Yudina A.B. Biostratigrafiya i konodonty verkhnego devona gryady Chernysheva i Pripolyarnogo Urala [Biostratigraphy and conodonts of the Upper Devonian ridge of Chernyshev and the Subpolar Urals]. Avtoreferat diss. k. g.-m. n. Syktyvkar, 1999, 18 p.
   Yudina A.B. Konodonty pogranichnykh otlozheniy franskogo i famenskogo yarusov gryady Chernysheva i Pripolyarnogo Urala. Syktyvkar [Conodonts of the boundary deposits of the Frasnien and Famennien stages of the chain Chernyshev and the Subpolar Urals]. Trudy IG Komi NTs UrO AN SSSR, 1989, p. 32–40.
   Yudina A.B., Racki G., Savage N.M., Racka M., Maіkowski K. The Frasnian–Famennian events in a deep-shelf succession, Subpolar Urals: biotic, depositional and geochemical records. Acta Palaeontologica Polonica. 2002. V. 47(2). P. 355–372.
   Yudovich Ya.E., Ketris M.P. Sootnosheniya izotopov ugleroda v stratisfere i biosfere: chetyre stsenariya [Correlation of carbon isotopes in the stratosphere and biosphere: four scenarios]. Biosfera, 2010, vol. 2, p. 231–246.
   Zherlygin A.L. Palinspasticheskaya osnova rekonstruktsiy paleogeografii devona na Severo-Vostoke Pechorskogo basseyna [Palinspastic reconstruction of Devonian paleogeography in the North-East of the Pechora basin]. Zapiski Gornogo instituta, 2013, vol. 200, p. 210–215.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski R. Fauna and changes at the Early–Middle Frasnian boundary in the North–West of the East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica. 2006. No. 51 (4). P. 747–758.
   Ziegler W. Taxionomie und Phylogenie oberdevonischer Conodonten und ihre stratigraphische Bebeutung. Abh. Hess. L.-Amt Bodenf. 1962. No. 38. 166 p.
   Ziegler W., Sandberg C.A. Palmatolepis-based revision of upper part of standard Late Devonian conodont zonation. Geol. Soc. America. 1984. No. 196. P. 179–194.
   Ziegler W., Sandberg C.A. The Late Devonian Standard Conodont Zonation. Cour. Forsch. -Inst. Senckenberg. 1990. No. 121. 115 p.Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 16_2017 submitted on 02/22/2017 displayed on website on 05/12/2017
28 p.
pdf  Сentral-Khoreyver Arch (Timan-Pechora Province) – formation of the Famennian reefogenic deposits
The results of a complex study of the Famennnian reefogenic deposits of the Central- Khoreyver Arch are presented. It was found that Famennian carbonate rocks lithotypes are combined into five paragenetic associations characterizing five facies zones with different lithogenetic and geophysical features. Frequent fluctuations of a sea level, water salinity and facies were characteristic for the Famennian paleobasin. New data permit to detail the paleogeographic situation during the Fammenian time in the Central-Khoreyver region, area reflecting a complex composition and fabric of reefogenic level.

Keywords: paragenetic associations, carbonate rocks lithotypes, facies zones, Famennian, Central-Khoreyver Arch, Timan-Pechora Province.
article citation Matveeva N.A. Usloviya obrazovaniya famenskikh rifogennykh otlozheniy Tsentral'no-Khoreyverskogo vala Timano-Pechorskoy provintsii [Сentral-Khoreyver Arch (Timan-Pechora Province) – formation of the Famennian reefogenic deposits]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/16_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/16_2017
References
   Alekseev A.S., Kononova L.I., Nikishin A.M. The Devonian and Carboniferous of the Moscow Syneclise (Russian Platform): Stratigraphy and sea-level changes. EUROPROBE: Intraplate Tectonics and Basin Dynamics of the Eastern European Platform. Tectonophysic, 1996, V. 268, P. 149–168. DOI: https://doi.org/10.1016/S0040-1951(96)00229-6
   Antoshkina A.I. Palaeoenvironmental implications of Palaeomicrocodium in Upper Devonian microbial mounds of the Chernyshev Swell, Timan-northern Ural Region. Facies, 2006. V. 52, P.611–625. DOI: https://doi.org/10.1007/s10347-006-0083-z
   Antoshkina A.I. Rifoobrazovanie v paleozoe (sever Urala i sopredel'nye oblasti) [Reef formation in the Paleozoic (north of the Urals and adjacent areas)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2003, 303 p.
   Antoshkina A.I., Kaneva N.A., Konigshof P. Carbon isotope geochemistry and clay mineralogy of lower Famennian deposits in the Timan-northern Ural Region - implications for paleoclimatic changes. Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz, 2011, P.19-20 («IGCP 596 Opening Meeting», Germany, Graz, 19-24th September 2011).
   Antoshkina A.I., Ponomarenko E.S., Kaneva N.A. Fenestrovye izvestnyaki kak indikator spetsifiki pozdnedevonskikh morey, Timano-Severoural'skiy region [Fenestra limestones as an indicator of the specifics of the Late Devonian seas, Timan-Severouralsk region]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2014, no. 6, p. 493–505.
   Antoshkina A.I., Saldin V.A., Sandula A.N. Metodika rekonstruktsii usloviy osadkonakopleniya i svyazi s nimi karbonatnykh kollektorov (na primere verkhnedevonskikh otlozheniy Khoreyverskoy vpadiny) [Methodology for reconstruction of sedimentation conditions and connection of carbonate reservoirs with them (on the example of the Upper Devonian deposits of the Khoreyver depression)]. Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: Proceedings of XV Geological Congress of the Republic of Komi. Syktyvkar, 2009, vol. 2, p. 214–217.
   Atlas geologicheskikh kart. Timano-Pechorskiy sedimentatsionnyy basseyn [Atlas of geological maps. Timan-Pechora sedimentary basin]. Ukhta: Izd-vo TP NITs, 2000.
   Belonin M.D., Prishchepa O.M., Teplov E.L. Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, oil and gas potential and development prospects]. St. Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
   Belyaeva N.V., Korzun A.L., Petrova L.V. Model' sedimentatsii fransko-turneyskikh otlozheniy na severo-vostoke Evropeyskoy platform [The sedimentation model of the Frasnian - Tournaisian sediments in the northeast of the European Platform]. St. Petersburg: Nauka, 1998, 154 p.
   Bogdanov B.P. Osobennosti razmeshcheniya verkhnedevonskikh organogennykh postroek Timano-Pechorskoy provintsii i svyaz' ikh s razlomami fundamenta [Features of the location of the Upper Devonian organogenic structures of the Timan-Pechora province and their connection with the base faults]. Rifogennye zony i ikh neftegazonosnost': sb. nauch. Tr. Moscow: IGiRGI, 1991, p. 150–156.
   Evolyutsionnyy trend paleozoyskoyrifovoy ekosistemy kak otrazhenie evolyutsii geo-biologicheskikh sistem na primere severa Urala: otchet o NIR [Evolutionary trend of the Paleozoic ecosystem as a reflection of the evolution of geo-biological systems by the example of the north of the Urals: report on research work]. A.I. Antoshkina, Syktyvkar: Geoprint, 2010, 43 p. (Programs of Fundamental Research of the Russian Academy of Sciences, Report Series, no. 2 (83)).
   Fatsial'nye tipy glinistykh porod (i ikh pervichnye litologicheskie osobennosti) [Facial types of clay rocks (and their primary lithological features)]. M.F. Vikulova, Yu.K. Burkov, A.V. Makedonov, N.Ya. Tikhomirova, A.I. Osipova, A.P. Feofilova, G.V. Kulakova, N.N. Zemova. Leningrad: Nedra, 1973, 288 p.
   For G. Osnovy izotopnoy geologii [Basics of Isotope Geology]. Moscow: Mir, 1989, 590 p.
   Gatovsky Yu.A. Late Devonian climatic deterioration on the East European Platform and marine biota reaction on it. Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz, 2011. P. 43–45.
   Grachevskiy M.M., Berlin Yu.M., Dubovskoy I.T., Ul'mishek G.F. Korrelyatsiya raznofatsial'nykh tolshch pri poiskakh nefti i gaza [Correlation of different facies in the search for oil and gas]. Moscow: Nedra, 1976, 296 p.
   Irwin M.L. General theory of eperic clear water sedimentation. Bull.Amer. Assoc. Petrol. Geol., 1965, V. 49, P. 445–459.
   James N.P., Bourque P.A. Reefs and mounds. Ed. Walker, R.G., James, N.P. Facies Models - Response to Sea-Level Change. Geol. Assoc. Can, 1992, P. 323–347.
   Johnson J.G., Klapper G., Sandberg C.A. Devonian eustaticfluctuacion in Euramerica. Geol. Soc. of America. Bulletin, 1985, V. 96. P. 567–587. DOI: https://doi.org/10.1130/0016-7606(1985)96<567:DEFIE>2.0.CO;2
   Kaiser S.I., Steuber T., Becker R.T. Environmental change during the Late Famennian and Early Tournaisian (Late Devonian – Early Carboniferous) – implications from stable isotopes and conodont biofacies in southern Europe. Carboniferous platforms and basins. Geological Journal Special Issue, 2008. no. 43 (2-3). P. 241-260.
   Kaneva N.A. Evolyutsiya famenskogo morskogo basseyna na territorii Tsentral'no-Khoreyverskoy rifogennoy zony [Evolution of the Famennian Sea Basin on the Territory of the Central Khoreyver reefogenic zone]. Geologiya i mineral'nye resursy Evropeyskogo Severo-Vostoka Rossii: Proceedings of the Sixteenth Geological Congress of the Republic of Komi, vol. II, Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2014, p. 248-250.
   Kaneva N.A. Geokhimicheskie osobennosti famenskogopaleobasseyna (na primere razrezov Tsentral'no-Khoreyverskogo vala) [Geochemical features of the Famennian paleobasin (on the example of the sections of the Central Khoreyver shaft)]. Virtual'nye i real'nye litologicheskie modeli: materialy 10-go Ural'skogo litologicheskogo soveshchaniya, Ekaterinburg, 2014, p. 69-71.
   Kaneva N.A. Kharakteristika nizhnefamenskikh otlozheniy (skv. 50 Vostochno-Kolvinskaya, Khoreyverskaya vpadina) [Characteristics of the Lower Famennian deposits (50 East Kolvinskaya well, Khoreverskaya depression)]. Kontseptual'nye problemy litologicheskikh issledovaniy v Rossii: Proceedings of the 6th All-Russian Lithological Conference, Kazan': Kazan. un-t, 2011, vol. 1, p. 359-362.
   Kaneva N.A. Litologo-geokhimicheskaya kharakteristika famenskikh otlozheniy Tsentral'no-Khoreyverskoy i Oshkotynskoy ploshchadey Pechorskoy sineklizy [Lithological and geochemical characteristics of the Famennian deposits of the Central Khoreyver and Oshkotynskaya areas of the Pechora syneclise]. Lomonosov 2011: Proceedings of International Scientific Conference of Students, Graduate Students and Young Scientists. Moscow: MGU, 2011, https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1199/27952_36f2.pdf
   Kaneva N.A. Sravnitel'naya kharakteristika verkhnefamenskikh otlozheniy skv. 45 Ardalinskoy i skv. 35 Tsentral'no-Khoreyverskoy ploshchadey, Khoreyverskaya vpadina [Comparative characteristics of the Upper Famennian deposits of 45 well of Ardalinskaya area and 35 well of Central Khoreyver area, the Khoreyver depression]. Struktura, veshchestvo i istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: Proceedings of 20 All-Russian Scientific Conference, Syktyvkar: Geoprint, 2011, p. 67–69.
   Kaneva N.A. Usloviya formirovaniya srednefamenskikh otlozheniy (na primere skv. 50 Vostochno-Kolvinskaya, Khoreyverskaya vpadina) [Conditions for the formation of Middle Femennian sediments (by example of 50 East Kolvinskaya well, Khoreverskaya depression)]. Struktura, veshchestvo i istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: Proceedings of 21 All-Russian Scientific Conference, Syktyvkar: Geoprint, 2012, p. 88–90.
   Kaneva N.A. Usloviya obrazovaniya nizhnefamenskikh otlozheniy Tsentral'no-Khoreyverskoyrifogennoy zony [Conditions for the formation of the Lower Famennian deposits of the Central Khoreyver rhythigenic zone]. Vestnik Instituta geologii KNTs UrO RAN, 2013, no.10, p. 12-16.
   Kaneva N.A. Usloviya osadkonakopleniya v famenskoe vremya (na primere razrezov tsentral'noy chasti Khoreyverskoy vpadiny) [Conditions of sedimentation in the Famennian period (by the example of the sections of the central part of the Khoreyver depression)]. Leningradskaya shkola litologii: Proceedings of All-Russian Lithological Conference, St. Petersburg: SPbGU, 2012, vol. I, p. 198–200.
   Kazmierczak J. Colonial Volvocales (Chlorophyta) from the Upper Devonian of Poland and their paleoenvironmental significance. ActaPalaeontologicaPolonica, 1975, V. 20 (1), P. 73–89.
   Kuleshov V.N. Evolyutsiya izotopnykh uglekislotno-vodnykh sistem v litogeneze. Soobshchenie 1. Sedimentogenez i diagenez [Evolution of isotope carbon dioxide-water systems in lithogenesis. Message 1. Sedimentogenesis and diagenesis]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2001, no.5, p. 491-508.
   Kushnareva T.I. Famenskiy yarus Timano-Pechorskoy provintsii (Ministerstvo geologii RSFSR. Ukhtinskoe territorial'noe geologicheskoe upravlenie) [Famennian stage of the Timan-Pechora province (Ministry of Geology of the RSFSR, Ukhta territorial geological administration)]. Moscow: Nedra, 1977, 135 p.
   Menner V.V., Mikhaylova M.V., Shuvalova G.A., Gobanov L.A., Bushueva M.A. Verkhnedevonskie karbonatnye banki na severe Predural'skogo kraevogo progiba [Upper Devonian carbonate banks in the north of the Predural edge trough]. Rifogennye zony i ikh neftegazonosnost': sb. nauch. tr, M.: IGiRGI, 1991, p. 122–136.
   Menner V.V., Shuvalova G.A. The history of Late Devonian starved depressions on the shelves of the Timan-Pechora basin. Pan-Arctic Palaeozoic Tectonics, Evolution of Basins and Faunas. Ichthyolith Issues Special Publication, 2000. V. 6, P. 73-76.
   Menner V.Vl., Sayapina L.S., Baranova A.V., Shuvalova G.A. Regional'nye osobennosti razmeshcheniya rifogennykh obrazovaniy i novaya model' litofatsial'noy zonal'nosti vo franskikh i nizhnefamenskikh tolshchakh Khoreyverskoy vpadiny [Regional features of reefgenic formations location and a new model of lithofacies zonation in the Frasnian and Lower Famena sequences of the Khoreyver depression]. Rifogennye zony i ikh neftegazonosnost':sb. nauch. tr, M.: IGiRGI, 1991, p. 56–72.
   Parmuzina L.V. Verkhnedevonskiy kompleks Timano-Pechorskoy provintsii (stroenie, usloviya obrazovaniya, zakonomernosti razmeshcheniya kollektorov i neftegazonosnost') [Upper Devonian complex of the Timan-Pechora province (structure, formation conditions, patterns of reservoir location and oil and gas potential)]. St. Petersburg: Nauka. 2007, 152 s.
   Parmuzina L.V., Bogdanov B.P., Malyshev N.A. Verkhnedevonskie organogennye postroyki i ikh razmeshchenie v tsentral'noy chasti Khoreyverskoy vpadiny [Upper Devonian organogenic structures and their location in the central part of the Khoreyver depression]. Tektonika severo-vostoka Evropeyskoy platform. Syktyvkar, 1988, p. 73-82.
   Prirodnye rezervuary neftegazonosnykh kompleksov Timano-Pechorskoy provintsii [Natural reservoirs of oil and gas bearing complexes of the Timan-Pechora province]. E.L. Teplov, P.K. Kostygova, Z.V. Larionova, I.Yu. Beda, E.G. Dovzhikova, T.I. Kuranova, N.I. Nikonov, E.L. Petrenko, G.A. Shabanova. Ministerstvo prirodnykh resursov i okhrany okruzhayushchey sredy Respubliki Komi, GUP RK TP NITs, St. Petersburg: OOO «Renome», 2011, 286 p.
   Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [New ideas about the tectonic and oil and gas geological zoning of the Timan-Pechora oil and gas province]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Silaev V.I., Khazov A.F. Izotopnoe disproportsionirovanie karbonatnogo ugleroda v protsessakh gipergenno-ekzogennoy peregruppirovki veshchestva zemnoy kory [Isotope disproportionation of carbonate carbon in the processes of hypergenic-exogenous rearrangement of the crustal matter]. Syktyvkar: Geoprint, 2003, 41 s. (Programmy fundamental'nykh issledovaniy RAN. Otchetnaya seriya, no. 3).
   Solomatin A.V. Karbonatnye kollektory famenskogo yarusa Pechorskoy vpadiny [Carbonate reservoirs of the Famennian Stage of the Pechora Depression]. Neftegazovaya geologiya i geofizika, 1970, no. 11, p. 22-26.
   Tikhiy V.N. O prirode devonskikh karbonatnykh massivov v basseyne Pechory [On the nature of the Devonian carbonate massifs in the Pechora Basin]. Sovetskaya geologiya, Moscow: Nedra, 1984, p. 57–64.
   Tsyganko V.S. Pozdnedevonskie evstaticheskie sobytiya na territorii Pechorskoy plity i ikh stratigraficheskoe znachenie [Late Devonian eustatic events on the territory of the Pechora plate and their stratigraphic significance]. Vestnik Instituta geologii KNTs UrO RAN, 2005, no.7, p. 2–4.
   Vodorosli. Spravochnik [Seaweed. Reference book]. S.P. Vasser, N.V. Kondrat'eva, N.P. Masyuk, G.M. Palamar'-Mordvintseva, Z.I. Vetrova, E.L Kordyum, N.A. Moshkova, L.P. Prikhod'kova, O.V. Kovalenko, V.V. Stupina, P.M. Tsarenko, V.P. Yunger, M.I. Radchenko, O.N. Vinogradova, L.N. Bukhtiyarova, L.F. Razumna. Kiev: Nauk. Dumka, 1989, 608 p.
   Wilson J.L. Karbonatnye fatsii v geologicheskoy istorii [Carbonate facies in geological history]. Moscow: Nedra, 1980, 463 s.
   Yudovich Ya.E., Ketris M.P. Geokhimicheskie indikatory litogeneza (litologicheskaya geokhimiya) [Geochemical indicators of lithogenesis (lithological geochemistry)]. Syktyvkar: Geoprint, 2011, 742 p.