Economy, information technology, resource management
Section editor – PhD in economics Krasnov O.S.
Article # 9_2013
9 p.
pdf  Innovative mechanisms in the economics of oil and gas industry
The level and character of national economic development, “age” of oil and gas sector, social and political situation, national goals and priorities in the industry should be considered when working-out the domestic model for innovative oil and gas industry development. One of the state support measures is tax remissions that stimulate the technological development of oil and gas industry.
This paper reviews the models and tools of innovative development of oil and gas industry using the examples of Great Britain, Norway and Canada. It also presents a comparative assessment and conclusions on the effectiveness of tax stimulation tools in the developed countries and in modern Russia.

Key words: industrial policy, technological policy, innovation policy, financial aspect, institutional aspect, models of innovative development, tools of innovative development, research and development activities.
article citation Razmanova S.V., Shul'ts E.V. Innovatsionnye mekhanizmy v ekonomike neftegazovoy otrasli [Innovative mechanisms in the economics of oil and gas industry]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/3/9_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/9_2013
References
   Berezina A.A. Osobennosti ekonomicheskoy politiki Rossii v sfere vysokikh tekhnologiy [Features of Russian economic policy in high-tech]. Finansy i kredit, 2010, no. 23 (407), p. 60-63.
   Goncharenko I.A. Pravovoe regulirovanie nalogooblozheniya razrabotki mestorozhdeniy nefti i gaza v Rossiyskoy Federatsii i zarubezhnykh stranakh [Legal regulation of taxation of oil and gas fields development in the Russian Federation and foreign countries]. Moscow: Statut, 2009, 204 p.
   Gorfinkel' V.Ya., Popadyuk T.G. Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management]. Moscow: LLC «Prospekt», 2012, 424 p.
   Kryukov V.A., Silkin V.Yu., Tokarev A.N., Shmat V.V. Podkhody k differentsiatsii nalogooblozheniya v gazovoy promyshlennosti [Approaches to differentiation of taxation in the gas industry]. Novosibirsk: IEOPP SO RAN, 2006, 172 p.
   Razmanova S.V., Shul’ts E.V. Nalogovaya politika gosudarstva kak instrument stimulirovaniya innovatsionnykh tekhnologiy neftegazovoy otrasli [State tax policy as tool for innovative technologies promotion in oil and gas industry]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/3/1_2011.pdf
   Shafranik Yu.K. Neftegazovyy sektor – neobkhodimost' smeny paradigmy [Oil and gas sector - the need of a paradigm shift]. Available at: http://www.shafranik.ru/publikatsii/-neftegazovyi-sektor-neobkhodimost-smeny-paradigmy- (retrieved 30th Jan 2012).
   Sterligov I. Nalogovaya politika: porochnyy krug gotov zamknut'sya [Tax policy: a vicious circle is ready to close]. Available at: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=39081 (retrieved 30th Jan 2012).