Lobova G.A.

lobovaga@tpu.ru
Graduated from Tomsk Polytechnic Institute in 1974, specialization «prospecting and exploration of oil and gas fields». PhD in Geological and Mineralogical Sciences.
Associate Professor, Department of Geophysics of Institute of Natural Resources.
Area of scientific interest: oil geological interpretation of geological and geophysical data, geothermia.
Author of more than 150 publications.
Geological simulation and issues of petroleum fields development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 15_2017 submitted on 04/12/2017 displayed on website on 05/10/2017
14 p.
pdf  Zoning of the shale oil area belonging to the southern part of the Koltogor-Urengoy paleorift
The search for “shale oil" remains an urgent task for Western Siberia, where the Upper Jurassic Bazhenov Formation is widespread. The developed infrastructure of the southeast area defines these lands as priority for zoning and allocation of prime areas. In tectonic terms, the studies are confined to the Koltogor-Urengoy paleorift and its framing structures. According to the geothermal criteria, the centers of generation and accumulation of Bazhenov oil have been identified in situ. The integral indicator of the density of generated oil resources is calculated, taking into account the time of the main oil generation zone and the geothermal temperature in this zone. Areas with high prospects of prospecting for "shale oil" are distinguished.

Keywords: shale oil, Bazhenov Formation, paleotemperature modeling, oil resources density, Koltogor-Urengoy paleorift, Western Siberia.
article citation Isaev V.I., Lobova G.A., Starostenko V.I., Stotskiy V.V., Fomin A.N. Zonal'noe rayonirovanie neftenosnykh slantsevykh tolshch yuzhnogo segmenta Koltogorsko-Urengoyskogo paleorifta [Zoning of the shale oil area belonging to the southern part of the Koltogor-Urengoy paleorift]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/11/15_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2017
References

   Ermakov V.I., Skorobogatov V.A. Teplovoe pole i neftegazonosnost' molodykh plit SSSR [Thermal field and the oil and gas content of the young plates of the USSR], Moscow: Nedra, 1986, 222 p.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and oil-and-gas of the Mesozoic and Paleozoic deposits of the Western Siberian Megabasin], Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Goncharov I.V., Samoylenko V.V., Oblasov S.V., Fadeeva S.V., Veklich M.A., Kashapov R.S., Trushkov P.V., Bakhtina E.S. Tipy i katagenez organicheskogo veshchestva bazhenovskoy svity i ee vozrastnykh analogov [Organic matter types and catagenesis of the Bazhenov Formation and its age analogues]. Neftyanoe khozyaystvo, 2016, no. 10, p. 20–25.
   Illarionova L.V., Kokorina M.S., Isaeva O.S. Pryamye priznaki neftenosnosti bazhenovskoy svity na territorii Tomskoy oblasti [Direct indications of oil potential of the Bazhenov Formation on the territory of the Tomsk Region]. Geophysical methods for subsoil exploration: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation, Tomsk: Izd-vo TPU, 2016, p. 114–117.
   Isaev V.I. Otsenka vliyaniya tolshch vechnoy merzloty pozdnechetvertichnogo klimaticheskogo pokholodaniya na geotermicheskiy rezhim neftematerinskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Assessment of the influence of permafrost strata of late quaternary climate cooling of the geothermal regime of oil-source deposits of Western Siberia]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2015, vol. 10, no. 2, http://www.ngtp.ru/rub/12/21_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/21_2015
   Isaev V.I., Isaeva O.S., Lobova G.A., Starostenko V.I., Fomin A.N. Ekspress-rayonirovanie materinskoy svity po plotnosti resursov generirovannoy nefti (na primere Nyurol'skoy megavpadiny) [Express zoning of the source rocks on density of oil generated resources (for example Nyurol Megadepression)]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2016, vol. 327, no. 3, p. 23–37.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Mazurov A.K., Fomin A.N., Starostenko V.I. Rayonirovanie bazhenovskoy svity i klinoform neokoma po plotnosti resursov slantsevoy i pervichno-akkumulirovannoy nefti (na primere Nyurol'skoy megavpadiny) [Zoning of the BazhenovFormation and Neocomclinoformsregarding density shale resources and primary accumulated oil (for example, NurolMegadepression)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2016b, vol. 38, no. 3, p. 29–51.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Osipova E.N. The oil and gas contents of the Lower Jurassic and Achimovka reservoirs of the Nyurol’ka megadepression. Russian Geology and Geophysics, 2014, vol. 55, p. 1418–1428. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rgg.2014.11.006
   Isaev V.I., Lobova G.A., Osipova E.N., Sungurova O.G. Rayonirovanie megavpadin Tomskoy oblasti po plotnosti resursov slantsevoy nefti [Zonation of megadepressions of the Tomsk region depending on the frequentness of shale oil resources]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2016, vol. 11, no. 1, http://www.ngtp.ru/rub/4/1_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2016
   Isaev V.I., Lobova G.A., Starostenko V.I., Fomin A.N. Skhemy rayonirovaniya Ust'-Tymskoy megavpadiny po plotnosti resursov slantsevoy nefti togurskoy i bazhenovskoy svit [Zonation schemes of Ust-Tymmegadepressionconsidering density of shale oil resources of the Togur and Bazhenov source rock Formations]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2015, vol. 326, no. 12, p. 6–19.
   Isaev V.I., Starostenko V.I. Otsenka neftegazomaterinskogo potentsiala osadochnykh basseynov Dal'nevostochnogo regiona po dannym gravimetrii i geotermii [Evaluation of the oil-and-gas potential of sedimentary basins of the Far East region according to the Gravimetry and Geothermy Data]. Geofizicheskiy zhurnal, 2004, vol. 26, no. 2, p. 46–61.
   Kontorovich A.E. , Fomin A.N., Krasavchikov V.O., Istomin A.V. Catagenesis of organic matter at the top and base of the Jurassic complex in the West Siberian megabasin. Russian Geology and Geophysics, 2009, vol. 50, no. 11, p. 917–929. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rgg.2009.10.001
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tectonic structure and history of evolution of the West Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic. Russian Geology and Geophysics, 2001, vol. 42, p. 1832–1845.
   Kurchikov A.R. The geothermal regime of hydrocarbon pools in West Siberia. Russian Geology and Geophysics, 2001, vol. 42, no. 11–12, p. 678–689.
   Lobova G.A., Popov S.A., Fomin A.N. Lokalizatsiya prognoznykh resursov nefti yursko-melovykh NGK Ust'-Tymskoy megavpadiny [Probable oil resource localisation for Jurassic and Cretaceous oil-and-gas complexes in Ust-TymMegadepression]. Neftyanoe khozyaystvo, 2013, no. 2, p. 36–40.
   Lobova G.A., Stotskiy V.V., Isaev V.I. Vliyanie paleoklimata na geotermicheskiy rezhim i realizatsiyu neftegeneratsionnogo potentsiala bazhenovskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Novosibirskaya oblast') [Influence of paleoclimate on geothermal particularity and on the oil-generation potential of the Bazhenov Formation (south-east Western Siberia - Novosibirsk region)]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 3, http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2014.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2014
   Morozov N.V., Belen'kaya I.Yu., Zhukov V.V. 3D modelirovanie uglevodorodnykh sistem bazhenovskoy svity: detalizatsiya prognoza fiziko-khimicheskikh svoystv uglevodorodov [3D modeling of hydrocarbon systems of the Bazhenov Formation: details of the forecast of physical and chemical properties of hydrocarbons]. PRONEFT', 2016, issue 1, p. 38–45.
   Predtechenskaya E.A., Fomichev A.S. Vliyanie razryvnykh narusheniy na temperaturnyy rezhim i katageneticheskie preobrazovaniya mezozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity [The impact of faulting on thermal regime and catagenetic transformations of Mesozoic deposits, West Siberian Plate]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 1, http://www.ngtp.ru/rub/4/2_2011.pdf
   Zapadnaya Sibir'. Geologiya i poleznye iskopaemye Rossii [Western Siberia. Geology and Mineral Resources of Russia]. In 6 volumes. Vol. 2. Ed. by A. E. Kontorovich, V. S. Surkov. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2000, 477 p.Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 1_2016 submitted on 10/22/2015 displayed on website on 01/14/2016
21 p.
pdf Zonation of megadepressions of the Tomsk region depending on the frequentness of shale oil resources
It is assumed that main volume of shale oil (accumulated in situ) are localized where source rocks were in the main zone of oil generation ('oil window'). The results of zonation of Bazhenov Formation of Nyurolsk and Ust-Tymsk megadepressions by frequentness of shale oil resources performed at first time are presented. Zonation is based on the method of paleotemperature modeling, which allows to reveal and map areas of intensive oil generation in the source rocks by geotemperature criteria.

Keywords: shale oil, the Bazhenov Formation, main zone of oil generation, paleotemperature modeling, resources frequentness, Nyurolsk and Ust-Tymsk megadepressions.
article citation Isaev V.I., Lobova G.A., Osipova E.N., Sungurova O.G. Rayonirovanie megavpadin Tomskoy oblasti po plotnosti resursov slantsevoy nefti [Zonation of megadepressions of the Tomsk region depending on the frequentness of shale oil resources]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/1_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2016
References
   Aver'yanova O.Yu. Neftegazovye sistemy slantsevykh materinskikh formatsiy [Petroleum systems of shale source formations]. Abstract of dissertation for the degree of candidate of geological-mineralogical sciences. St. Petersburg: VNIGRI, 2015, 24 p.
   Burshteyn L.M., Zhidkova L.V., Kontorovich A.E., Melenevskiy V.N. Model' katageneza organicheskogo veshchestva (na primere bazhenovskoy svity) [Model of katagenesis of organic matter (on example of Bazhenov suite)]. Geologiya i geofizika, 1997, vol. 38, no. 6, p. 1070-1078.
   Connan J. Time-temperature relation in oil genesis. AAPG Bull., 1974, vol. 5, p. 2516-2521.
   Dakhnova M.V., Mozhegova S.V., Nazarova E.S., Payzanskaya I.L. Otsenka zapasov 'slantsevoy nefti' s ispol'zovaniem geokhimicheskikh parametrov [Evaluation of "shale oil" resources using geochemical parameters]. Geologiya nefti i gaza, 2015, no. 4, p. 55-61.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Katagenesis of organic matter and petroleum potential of the Mesozoic and Paleozoic deposits of the West Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Goncharov I.V., Fadeeva S.V., Samoylenko V.V., Oblasov N.V., Bakhtina E.S. Generatsionnyy potentsal organicheskogo veshchestva yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Tomskaya oblast') [Generational potential of organic matter of south-east of West Siberia (Tomsk region)]. Neftyanoe khozyaystvo, 2014, no. 11, p. 12-16.
   Isaev V.I. Otsenka vliyaniya tolshch vechnoy merzloty pozdnechetvertichnogo klimaticheskogo pokholodaniya na geotermicheskiy rezhim neftematerinskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Assessing the impact of thick permafrost Late Quaternary climatic cooling on geothermal mode of oil source deposits of Western Siberia]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/21_2015.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/21_2015
   Isaev V.I., Lobova G.A., Royak M.E., Fomin A.N. Neftegazonosnost' tsentral'noy chasti Yugorskogo svoda [Oil and gas potential of central part of Yugra arch]. Geofizicheskiy zhurnal, 2009, vol. 31, no. 2, p. 15-46.
   Karataev A. Segodnya kompaniya sposobna vnedryat' novye tekhnologii svoimi silami [Today, the company is able to introduce new technology in the home]. Nedra i TEK Sibiri, 2015, no. 9, p. 8-9.
   Khant Dzh. Geokhimiya i geologiya nefti i gaza [Geochemistry and geology of oil and gas]. Moscow: Mir, 1982, 704 p.
   Khisamov R.S., Bazarevskaya V.G., Yartiev A.F., Tarasova T.I., Gibadullina O.G., Mikhaylova O.V. Neftenosnost' domanikovoy produktivnoy tolshchi na territorii deyatel'nosti NGDU 'Leninogorskneft'' [Oil-bearing potential of Domanik productive strata in the territory of NGDU "Leninogorskneft" activity]. Neftyanoe khozyaystvo, 2015, no. 7, p. 10-14.
   Kontorovich A.E., Parparova G.M., Trushkov P.A. Metamorfizm organicheskogo veshchestva i nekotorye voprosy neftegazonosnosti (na primere mezozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti) [The metamorphism of organic matter and some oil and gas potential issues (on example of the Mesozoic deposits of the West Siberian Plain)]. Geologiya i geofizika, 1967, no. 2, p. 16-29.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and petroleum potential of the Mesozoic-Cenozoic deposits in southeastern West Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2002, 253 p.
   Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of Paleozoic oils of southeast of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, filial 'Geo', 2005, 183 p.
   Lobova G.A. Neftegazonosnost' Ust'-Tymskoy megavpadiny [Oil and gas of Ust-Tym megadepression]. Geofizicheskiy zhurnal, 2013, vol. 35, no. 4, p. 28-39.
   Lobova G.A. Ochagi generatsii i pervichno-akkumulirovannye resursy bazhenovskikh neftey Ust'-Tymskoy megavpadiny [Areas of generation and primary accumulated resources of Bazhenov oils of Ust-Tym megadepression]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2012, vol. 321, no. 1, p. 122-128.
   Lobova G.A., Popov S.A., Fomin A.N. Lokalizatsiya prognoznykh resursov nefti yursko-melovykh NGK Ust'-Tymskoy megavpadiny [Localization of inferred oil resources of Jurassic-Cretaceous oil and gas complexes of Ust-Tym megadepression]. Neftyanoe khozyaystvo, 2013, no. 2, p. 36-40.
   Lobova G.A., Stotskiy V.V., Isaev V.I. Vliyanie paleoklimata na geotermicheskiy rezhim i realizatsiyu neftegeneratsionnogo potentsiala bazhenovskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Novosibirskaya oblast') [Impact of paleoclimate on the geothermal mode and implementation of oil generation potential of Bazhenov depositions of the southeast of Western Siberia (Novosibirsk region)]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2014.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/31_2014
   Morariu D., Aver'yanova O.Yu. Nekotorye aspekty neftenosnosti slantsev: ponyatiynaya baza, vozmozhnosti otsenki i poisk tekhnologiy izvlecheniya nefti [Some aspects of oil shale: conceptual framework, possibility of evaluation and search for oil recovery technologies]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2013, vol. 8, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/9/3_2013.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/3_2013
   Osipova E.N., Prakoyo F.S., Isaev V.I. Rekonstruktsii geotermicheskoy istorii neftematerinskoy bazhenovskoy svity i otsenka raspredeleniya plotnosti resursov v shel'fovom rezervuare neokoma Nyurol'skoy megavpadiny [Reconstruction of the geothermal history of a source Bazhenov Formation and evaluation of the density distribution of resources in the offshore reservoir of Neocomian Nurol megatrough]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/22_2014.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/22_2014
   Prishchepa O.M., Aver'yanova O.Yu. K obsuzhdeniyu ponyatiynoy bazy netraditsionnykh istochnikov nefti i gaza - slantsevykh tolshch [On discussion of the conceptual framework of unconventional sources of oil and gas - shale strata]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2013, vol. 8, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/9/27_2013.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/27_2013
   Prishchepa O.M., Sukhanova A.A., Makarova I.R. Metodika opredeleniya zrelosti sapropelevogo organicheskogo veshchestva v domanikitakh i otsenka ikh uglevodorodnykh resursov [Methods of determining the maturity of sapropelic organic matter in domanikits and evaluation of hydrocarbon resources]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2015, no. 7, p. 4-8.
   Vassoevich N.B. Teoriya osadochno-migratsionnogo proiskhozhdeniya nefti (istoricheskiy obzor i sovremennoe sostoyanie) [Sedimentary-migration theory of oil origin (historical review and current state)]. Izvestiya AN SSSR. Ser. geol., 1967, no. 11, p. 135-156.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 33_2015 submitted on 07/21/2015 displayed on website on 09/21/2015
26 p.
pdf Forecast of facies and productivity of Jurassic-Cretaceous reservoir rocks of southeastern Western Siberia
The forecast of facies of clastic sediments for assessment of productivity of layers is given. The summary characteristic of sedimentary structures and reservoir properties of deposits of coastal and marine facies is presented. The models of natural polarization logging, gamma logging and electrical survey are defined for each facies. Forecasting opportunities of models were tested in the Upper Jurassic and Cretaceous oil and gas complexes in the area of Severnoye and Prigranichnoe fields of the southeast of Western Siberia. Delta facies is identified for the Jurassic formations. It was found that deposits of Lower Cretaceous formations were formed under conditions of shelf and deltaic facies. There is a confirmation of the facies forecast and their reservoir properties by the test data in 70 wells. The results of forecasting may be of use for planning future field operations.

Keywords: facies, sedimentary structure, reservoir properties, model of logging, Jurassic-Cretaceous oil and gas complexes, the South-East of Western Siberia.
article citation Prakoyo F.S., Lobova G.A. Prognozirovanie fatsiy i produktivnosti yursko-melovykh porod-kollektorov yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Forecast of facies and productivity of Jurassic-Cretaceous reservoir rocks of southeastern Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/33_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/33_2015
References
   Amy L.A., Peachey S.A., Gardiner A.A., Talling P.J. Prediction of hydrocarbon recovery from turbidite sandstones with linked-debrite facies: Numerical flow-simulation studies. Marine and petroleum geology. 2009. no. 26, p. 2032-2043.
   Atlas 'Geologiya i neftegazonosnost' Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga' [Atlas "Geology and petroleum potential of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug"] Editors. Akhpatelov E.A., Volkov V.A., V.N. Goncharova V.N., Eliseev V.G., Karasev V.I., Mukher A.G., Myasnikova G.P., Teplyakov E.A., Khafizov F.Z., Shpil'man A.V., Yuzhakova V.M. Ekaterinburg: 'IzdatNaukaServis', 2004, 148 p.
   Bartberger C.E., Dyman T.S., Condon S.M. Is there a basin-centered gas accumulation in Cotton Valley group sandstones, Gulf Coast basin, USA? United States geological survey bulletin 2184-D. February 2002, Version 1.0, p. 1-38.
   Belozerov V.B. Vliyanie fatsial'noy neodnorodnosti terrigennykh kollektorov na razrabotku zalezhey uglevodorodov [Influence of facies heterogeneity of clastic reservoirs on the development of hydrocarbon deposits]. Izvestiya TPU, 2011, vol. 319, no. 1, p. 123-130.
   Botvinkina L.N. Sloistost' osadochnykh porod [Layering of sedimentary rocks]. Moscow: Izdatel'stvo AN SSSR, 1962, 543 p.
   Boulvain Frederic, Dumontde Paul. Lexique de geologie sedimentaire. Wavy bedding, de l'Ardenne-Belgium, 2013. http://www2.ulg.ac.be/geolsed/sedim/lexique.htm (retrieved: 30.10.2014).
   Brown L.F.Jr., Cleaves II A.W., Erxleben A.W. Pennsylvania depositional systems in North-Central Texas. University of Texas at Austin. Bureau of economic geology guidebook 14. Texas: Bureau of economic geology, 1973, 122 p.
   Chernova O.S. Sistematika i ierarkhiya prirodnykh rezervuarov kak osnova paleosedimentologicheskogo modelirovaniya [Systematics and the hierarchy of natural reservoirs as a basis of paleo-sedimentary modeling]. Izvestiya TPU, 2010, vol. 317, no. 1, p. 116-121.
   Ezhova A.V. Litologiya. 2-e izdanie [Lithology. 2nd edition]. Tomsk: Izd-vo TPU, 2009, 336 p.
   Ezhova A.V. Primenenie sistemnogo analiza dlya raschleneniya i korrelyatsii yurskikh terrigennykh razrezov na mestorozhdeniyakh uglevodorodov Tomskoy oblasti [The application of systems analysis for the division and correlation of the Jurassic clastic sections in hydrocarbon fields of Tomsk region]. Izvestiya TPU, 2007, vol. 311, no. 1, p. 59-63.
   Gluyas Jon, Swarbrick Richard. Petroleum geoscience. Singapore: Blackwell, 2006, 349 p.
   Gravestock D.I., Alexander E.M., Morton J.G.G., Sun Xiaowen. Reservoirs and seals. Petroleum Geology - Cooper basin, 1998, Vol. 4, p. 157-179.
   Hardman R.F.P. Chalk reservoirs of the North Sea. Bulletin of the geological society of Denmark, 1982, Vol. 30, p. 119-137.
   Hobley Dan. Climbing ripples in the Zanskar river valley, Ladakh, NW Indian Himalaya. - 2011. http://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_marks#mediaviewer/File:Climbing_ripples.JPG (retrieved: 30.10.2014).
   Isaev V.I., Lobova G.A., Osipova E.N. Neftegazonosnost' nizhneyurskogo i achimovskogo rezervuarov Nyurol'skoy megavpadiny [Oil and gas potential of Lower Jurassic and Achimov reservoirs of Nurol megatrough]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 12, p. 1775-1786.
   Kim B.I., Evdokimova N.K., Suprunenko O.I., Yashin D.S. Neftegeologicheskoe rayonirovanie shel'fa vostochno-arkticheskikh morey Rossii i perspektivy ikh neftegazonosnosti [Oil geological zoning of shelf Eastern Arctic seas of Russia and the prospects of their oil and gas potential]. Geologiya nefti i gaza, 2007, no. 2, p. 49-59.
   Kolpenskaya N.N., Nizyaeva I.S., Taninskaya N.V., Shimanskiy V.V., Bakuev O.V., Naydenov L.F. Obstanovki osadkonakopleniya produktivnykh gorizontov verkhneyurskikh i nizhnemelovykh otlozheniy vostochnogo borta Bol'shekhetskoy vpadiny Zapadno-Sibirskoy plity [Depositional environment of productive horizons of the Lower Jurassic and Upper Cretaceous deposits from east side of Bolshekhetskaya Depression, West Siberian Plate]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 6, p. 2-10.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Paleogeography of West Siberian sedimentary basin in the Cretaceous]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, p. 745-776.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A, Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Paleogeography of West Siberian sedimentary basin in Jurassic period]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, p. 972-1012.
   Kontorovich V.A., Kalinina L.M., Lapkovskiy V.V., Solov'ev M.V., Bukharev A.N. Tektonika i neftegazonosnost' tsentral'noy chasti Aleksandrovskogo svoda [Tectonics and petroleum potential of the central part of the Alexander arc]. Geologiya nefti i gaza, 2011, no. 5, p. 119-127.
   Korost S.R., Sharafutdinov V.F. Perspektivy poiska litologicheskikh ekranirovannykh lovushek v nizhnechokrakskikh otlozheniyakh Dagestanskogo sektora Tersko-Kaspiyskogo peredovogo progiba [Prospects of search for lithologic traps in Lower Chokrak deposits of Dagestan sector of the Terek-Caspian foredeep]. Petrofizicheskoe modelirovanie osadochnykh porod:materialy konferentsii Baltiyskogo shkola-seminara. Moscow: OOO "Tsentr analiza seysmicheskikh dannykh MGU imeni M.V. Lomonosova", 2013, available at:http://petromodel.ru/fileadmin/user_upload/petromodel_site/docs/2013/Theses_2013/20_1_03_korost_annotation.pdf (retrieved: 30.10.2014).
   Lobova G.A., Stotskiy V.V., Isaev V.I. Vliyanie paleoklimata na geotermicheskiy rezhim i realizatsiyu neftegeneratsionnogo potentsiala bazhenovskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Novosibirskaya oblast') [Impact of paleoclimate on the geothermal mode and implementation of oil and gas generation capacities of Bazhenov deposits of the southeast of Western Siberia (Novosibirsk region)]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2014.pdf
   Lupe Robert, Ahlbrandt T.S. Sandstone geometry, porosity and permeability distribution, and fluid migration in eolian system reservoirs. United States department of the interior geological survey. Open-file report 75-357. United States: United States Geological Survey, 1975, 23 p.
   Lyugay D.V., Panteleev G.F., Nikolaeva L.E. K voprosu o litologo-fatsial'nom analize yurskikh otlozheniy territorii Yuzhnogo Priaral'ya i Yugo-Vostochnogo Ustyurta v svyazi s ikh neftegazonosnost'yu [On the question of lithological and facies analysis of Jurassic deposits in the Southern Aral Sea area and South-Eastern Ustyurt in connection with their petroleum potential]. Problemy resursnogo obespecheniya gazodobyvayushchikh rayonov Rossii do 2030 g. Moscow: Gazprom VNIIGAZ, 2010, p. 193-215.
   MacDonald Robin, Hardman Douglas, Sprague Ronald, Meridji Yacine, Mudjiono Witjaksono, Galford James, Rourke Marvin, Dix Michael, Kelton Michael. Using elemental geochemistry to improve sandstone reservoir characterization: A case study from the Unayzah A interval of Saudi Arabia // SPWLA 51st Annual Logging Symposium. Perth, 19-23 June 2010. - Perth, 2010, p. 1-16. - http://www.chemostrat.com/wp-content/uploads/2013/09/MacDonald-et-al.-2010. - Using-Elemental-Geochemistry-to-improve-sandstone-reservoir-characterization-Saudi-Arabia.pdf (retrieved: 01.11.2014).
   Margulis L.S., Semenov V.P., Rodina T.V. Prognoz rasprostraneniya litologicheskikh lovushek uglevodorodov v terrigennykh otlozheniyakh venda severo-zapada Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Forecast of distribution of lithologic traps of hydrocarbons in clastic Vendian northwest Nepa-Botuoba anteclise]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/16_2015.pdf
   McHargue T., Pyrcz M.J., Sullivan M.D., Clark J.D., Fildani A., Romans B.W., Covault J.A., Levy M., Posamentier H.W., Drinkwater N.J. Architecture of turbidite channel systems on the continental slope: Patterns and predictions. Marine and petroleum geology, 2011, Vol. 28, p. 728-743.
   Merck J.W. Department of geology, university of Maryland. Landscapes and geology. - 2013. http://www.geol.umd.edu/~jmerck/nature/landscapes/images/flaserbedding.s.jpg (retrieved: 30.10.2014).
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel-litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometrically geology of sand bodies and lithologic traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984,. 260 p.
   Nielsen L.H. Late Triassic-Jurassic development of the Danish basin and the Fennoscandian border zone, southern Scandinavia. Geological survey of Denmark and Greenland bulletin, 2003, No. 1, p. 459-526.
   Odoh B.I., Onyeji J., Utom A.U. The integrated seismic reservoir characterization (ISRC), study in Amboy field of Niger delta oil field - Nigeria. Geosciences, 2012, no. 2 (3), p. 60-65.
   Okiotor M.E., Imasuen I.O., Etobro A.A.I. Reservoir evaluation of well A, field Y, North-Eastern Niger delta: a case of a problematic sandstone. Advances in applied science research. Pelagia research library, 2011, no. 2 (3), p. 114-126.
   Ondrej Pelech. Cross-bedding in the triassic quartzarenites of the Luzna formation, the Tatric unit, Western Carpathians. Traja jazdci (687 m) in the Mele Karpaty mounts northwest of city of Modra, Slovakia, 2009, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luzna_Fm,_cross_bedding.JPG (retrieved: 23.07.2015).
   Osipova E.N., Prakoyo F.S., Isaev V.I. Rekonstruktsii geotermicheskoy istorii neftematerinskoy bazhenovskoy svity i otsenka raspredeleniya plotnosti resursov v shel'fovom rezervuare neokoma Nyurol'skoy megavpadiny [Reconstruction of the geothermal history of source Bazhenov Formation and evaluation of the resources density distribution in the offshore reservoir of Neocomian Nurol megatrough]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/22_2014.pdf
   Pinous O.V., Levchuk M.A., Sahagian D.L. Regional synthesis of the Neocomian complex of West Siberia: Sequence stratigraphic framework. American association of petroleum geologists bulletin, 2001, Vol. 85, No. 10, p. 1713-1730.
   Plantevin Matthieu. Characterization of the 3-D properties of the fine-grained turbidite 8 sand reservoir, Green canyon 18, Gulf of Mexico. Thesis master of science. Texas: Texas A&M University, 2002, 58 p.
   Popov A.Yu., Vakulenko L.G., Kazanenkov V.A., Yan P.A. Paleogeograficheskie rekonstruktsii dlya severo-vostochnoy chasti Shirotnogo Priob'ya na vremya formirovaniya neftegazonosnogo gorizonta Yu2 [Paleogeographic reconstruction for the north-eastern part of the Latitude Ob at the time of the formation of oil and gas bearing horizon J2]. Geologiya i geofizika, 2014 vol. 55, no. 5-6, p. 777-786.
   Prakoyo F.S. Sedimentatsionnye struktury peschanykh kollektorov i ikh vliyanie na neftegazonosnost' [Sedimentation structures of sandstone reservoirs and their impact on the petroleum potential]. Vestnik Irkutskogo GTU, 2013, no. , p. 103-110.
   Prakoyo F.S. Sistematika i aktualizm sedimentatsionnykh struktur fatsiy poberezh'ya [Systematics and actualism of sedimentary structures of coastal facies]. Proceedings of the III International scientific-practical conference with the elements of school-seminar for graduate students and young scientists. Tomsk: TGU, 2014, p. 637-641.
   Pushkareva M.M., Khabarov E.M., Varaksina I.V. Litologicheskaya kharakteristika parfenovskogo i botuobinskogo produktivnykh gorizontov venda Angaro-Lenskoy stupeni i Nepsko-Botuobinskoy antiklizy [Lithological characteristics of Parfenov and Botuoba Vendian productive horizons of Angara-Lena step and Nepa-Botuoba anteclise]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2013, vol. 323, no. 1, p. 78-83.
   Reding Kh., Kollinson Dzh.D., Allen F.A., Elliott T., Shreyber B.Sh., Dzhonson G.D., Bolduin K.T., Sellvud B.U., Dzhenkins Kh.K., Stou D.A., Eduardz M., Mitchel A.Kh.G. Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii. V 2-kh t. T. 1 [Depositional environment and facies. In 2 vol. Vol. 1]. Editor. Kh. Reding. Moscow: Mir, 1990, 352 sp.
   Reznikov A.N., Nazarenko V.S., Narimanyants S.V. Yaroshenko A.A. Veroyatnostno-staticheskoe modelirovanie preobrazovaniyy terrigennykh kollektorov v zone katageneza [Probabilistic-static modeling of transformations of clastic reservoirs in the katagenesis area]. Geologiya nefti i gaza, 2001, no. 1, p. 33-41.
   Selli R.Ch. Drevnie obstanovki osadkonakopleniya [The ancient depositional environment]. Moscow: Nedra, 1989, 287 p.
   Sheriff R., Geldart L. Seysmorazvedka: V 2-kh t. T. 2. [Seismic survey: In 2 vol. Vol. 2]. Moscow: Mir, 1987, 400 p.
   Slatt R.M. Stratigraphic Reservoir characterization for petroleum geologist, geophysics, and engineers. Amsterdam: Elsevier, 2006, 473 p.
   Stuby J.L. Geology photos album Bedford County, Pennsylvania, 2001, http://www.stubotics.com/geoalbum/geoalbum2001.html (retrieved: 30.10.2014)
   Syngaevskiy P.E., Khafizov S.F. Formatsiya kory vyvetrivaniya v osadochnom tsikle Zapadno-Sibirskogo Basseyna [The formation of the weathering crust in the sedimentary series of the West Siberian Basin]. Geologiya nefti i gaza, 1999, no. 11-12, p. 22-30.
   Thomas C.C.Jr., Craig D. Morgan, Kevin P. McClure. Poster Nine Mile Canyon, Raven Ridge, Price Canyon, and the Wasatch and Gunnison plateaus - outcrop analogs for the tertiary Green River formation reservoirs, Uinta basin. 2004. http://files.geology.utah.gov/emp/pump/pdf/poster5.pdf (retrieved: 30.07.2014)
   Vazhenina O.A. Osobennosti osadkonakopleniya i litologicheskie tipy porod Bazhenovskoy svity na territorii Shirotnogo Priob'ya (Zapadnaya Sibir') [Features of sedimentation and lithological types of rocks of Bazhenov Formation in Latitude Priob (Western Siberia)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010, no. 335, p. 161-164.
   Weimer P., Slatt R.M. Introduction to the petroleum geology of deepwater settings. - United States: American association of petroleum geologists studies in geology series (CD book), 2006, 846 p.
   Wood H.S. Seismic expression and geological significance of a lacustrine delta in neogene deposits of the Western Snake river plain, Idaho. American association of petroleum geologists bulletin, 1994, Vol. 78, No. 1, p. 102-121.
   Zhuravlev A.V. Sedimentatsionnaya model' oblasti sochleneniya Eletskoy i Lemvinskoy formatsionnykh zon pripolyarnogo Urala v pogranichnom devonsko-kamennougol'nom intervale [Sedimentation model of the junction area of Yelets and Lemvinsk formational zones of Polar Urals in the Devonian-Carboniferous boundary interval]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, vol. 7, no. 4, p. 1-25, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/59_2012.pdf
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 4_2014 submitted on 12/10/2013 displayed on website on 01/27/2014
10 p.
pdf  Prospecting for hydrocarbons in Pre-Jurassic basement of the central part of Western Siberia
According to seismic data and gravimetric method of geo-density modeling data the decompression zones identifying within Rogozhnikov group of fields (Krasnoleninsk arch) are associated with secondary reservoirs in Pre-Jurassic basement rocks. The "main source" of hydrocarbons is determined according to geochemical core analysis. A strategy and technology of hydrocarbon deposits’ searching in the Pre-Jurassic complex are proposed.

Key words: Pre-Jurassic basement, geo-density modeling, secondary reservoirs, geochemical analysis of core, "main source" of hydrocarbons, strategy and technology of searching, Krasnoleninskiy arch.
article citation Lobova G.A. Poiski uglevodorodov v doyurskom fundamente tsentral'noy chasti Zapadnoy Sibiri [Prospecting for hydrocarbons in Pre-Jurassic basement of the central part of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/4_2014
References

   Atlas «Geologiya i neftegazonosnost' Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga» [Atlas "Geology and petroleum potential of the Khanty-Mansiysk Autonomous District"]. Editor E.A. Akhpatelov, V.A. Volkov, V.N. Goncharova, V.G. Eliseev, V.I. Karasev, A.G. Mukher, G.P. Myasnikova, E.A. Teplyakov, F.Z. Khafizov, A.V. Shpil'man, V.M. Yuzhakova. Ekaterinburg: «IzdatNaukaServis», 2004, 148 p.
   Gulenok R.Yu., Isaev V.I., Kosygin V.Yu., Lobova G.A., Starostenko V.I. Otsenka neftegazonosnosti osadochnykh basseynov Dal'nego Vostoka i Zapadnoy Sibiri po dannym gravimetrii i geotermii [Petroleum potential evaluation of sedimentary basins of the Far East and Western Siberia according to gravity and geothermic data]. Tikhookeanskaya geologiya, 2011, vol. 30, no. 4, p. 3–18.
   Zhil'tsova A.A., Isaev V.I., Korzhov Yu.V. Vertikal'naya geokhimicheskaya zonal'nost' neftegazonosnykh kompleksov (na primere Rogozhnikovskogo i Severo-Rogozhnikovskogo mestorozhdeniy) [Vertical geochemical zoning of oil and gas complexes (by example of Rogozhnikov and North Rogozhnikov fields)]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2013, vol. 322, no. 1, p. 69–82.
   Isaev V.I., Korzhov Yu.V., Lobova G.A., Zhil'tsova A.A., Kuzina M.Ya. Poiskovaya geokhimiya po aromaticheskim uglevodorodam i model' mezhplastovoy vertikal'noy migratsii neftyanykh uglevodorodov [Prospecting geochemistry by aromatic hydrocarbons and model of interstratal vertical migration of hydrocarbons]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2013, no. 12, p. 30-36.
   Isaev V.I., Lobova G.A. Korrelyatsiya plotnostnoy struktury doyurskikh otlozheniy i zon neftegazonakopleniya vdol' regional'nogo seysmoprofilya XIII (tsentral'naya chast' Zapadno-Sibirskoy plity) [Correlation of density structures of Pre-Jurassic sediments and oil and gas accumulation zones along regional seismic profile XIII (central part of the West Siberian Plate)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2008, vol. 30, no. 1, p. 3–27.
   Katalog litologo-stratigraficheskikh razbivok razrezov poiskovo-razvedochnykh skvazhin Khanty-Mansiyskogo AO [Catalog of lithologic and stratigraphic sections of exploration wells in Khanty-Mansiysk Autonomous District]. Vol. 1 / Editors V.F. Grishkevich, E.A. Teplyakov. Khanty-Mansiysk: GP NATs RN KhMAO-YuGRY, 2000, 432 p.
   Korovina T.A., Kropotova E.P., Minchenkov N.N., Baturin A.Yu., Nikolaeva E.V. Doyurskoe osnovanie (PSE) v Zapadnoy Sibiri – ob"ekt novykh predstavleniy na prirodu neftegazonosnosti (iz opyta issledovaniy i prakticheskogo osvoeniya Rogozhnikovskogo LU) [Pre-Jurassic basement) in Western Siberia – object of new ideas on the nature of oil and gas potential (from the experience of research and practical development of Rogozhnikov licensing block)]. In: Puti realizatsii neftegazovogo i rudnogo potentsiala Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga-Yugry. Vol. 1. Khanty-Mansiysk: IzdatNaukaServis, 2009, p. 214–218.Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podol'skiy Yu.V.
Article # 15_2013 submitted on 04/16/2013 displayed on website on 05/15/2013
12 p.
pdf  The reconstructions of the geothermal regime of the Togur source formation and substantiation of the areas of oil accumulation in the Lower Jurassic and Paleozoic complexes of Nyurolskaya megadepression
The assessment of petroleum potential prospects of the Lower Jurassic and Paleozoic deposits of the Nyurolskaya megadepression and its framing structures is performed on the basis of paleotemperature modeling, mapping of oil generation centers and calculation of relative density of initial geological resources of Togur oils. The order of exploration work is proposed.

Key words: paleotemperature modeling, resources of Togur oils, Lower Jurassic deposits, Paleozoic deposits, Nyurolskaya megadepression, Western Siberia.
article citation Lobova G.A. Vlasova A.V. Rekonstruktsii geotermicheskogo rezhima materinskoy togurskoy svity i obosnovanie rayonov akkumulyatsii nefti v nizhneyurskom i paleozoyskom kompleksakh Nyurol'skoy megavpadiny [The reconstructions of the geothermal regime of the Togur source formation and substantiation of the areas of oil accumulation in the Lower Jurassic and Paleozoic complexes of Nyurolskaya megadepression ]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/15_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2013
References

   Abrosimova O.O. Neftegazonosnost' doyurskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoy plity [Petroleum potential of Pre-Jurassic deposits of the south-east of the West Siberian Plate]. Materialy regional'noy konferentsii geologov Sibiri, Dal'nego Vostoka i Severo-Vostoka Rossii. Tom 1. Tomsk: «GalaPress», 2000, p. 193–194.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and petroleum potential of the Mesozoic and Paleozoic deposits of the Western Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and petroleum potential of the Mesozoic-Cenozoic deposits in southeastern West Siberia]. Novosibirsk: SO RAN, 2002, 253 p.
   Kontorovich V.A., Berdnikova S.A., Antipenko S.V. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti zony kontakta paleozoyskikh i mezozoyskikh otlozheniy yuzhnoy chasti Vasyuganskoy neftegazonosnoy oblasti [Geology structure and petroleum potential of the contact zone of the Paleozoic and Mesozoic deposits of southern Vasyugan oil and gas field]. Geologiya nefti i gaza, 2004, no. 2, p. 8–15.
   Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of the Paleozoic oils of southeastern Western Siberia]. Novosibirsk: SO RAN, branch «GEO», 2005, 183 p.
   Lifanov V.A., Nassonova N.V., Lapina L.V. Osobennosti geologicheskogo stroeniya bazal'nykh plastov Yu10-11 v zapadnoy chasti Tomskoy oblasti [The features of geological structure of the basal layers YU10-11 in the western part of the Tomsk region]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2011, no. 12, p. 4–11.
   Lobova G.A. Otsenka geotemperaturnykh usloviy generatsii bazhenovskikh neftey promyslovykh rayonov Tomskoy oblasti [Evaluation of geothermal generation conditions of Bazhenov oils of production areas of Tomsk regions]. Geofizika, 2012, no. 6, p. 35-41.
   Lobova G.A., Popov S.A., Fomin A.N. Lokalizatsiya prognoznykh resursov nefti yursko-melovykh neftegazonosnykh kompleksov Ust'-Tymskoy megavpadiny [Localization of undiscovered potential resources of oil of Jurassic-Cretaceous oil and gas complexes of Ust-Tym megadepression]. Neftyanoe khozyaystvo, 2013, no. 2, p. 36–40.
   Reshenie 5-go Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya mezozoyskim otlozheniyam Zapadno-Sibirskoy ravniny, Tyumen', 1990 g. [The decision of the 5th Interdepartmental Regional Stratigraphic meeting of the Mesozoic sediments of the West Siberian Plate, Tyumen, 1990]. Tyumen': ZapSibNIGNI, 1991, 53 p.
   Smirnov L.V., Fateev A.V., Nedospasov A.I. Erozionnye vystupy kislykh effuzivov – perspektivnye ob"ekty na poisk uglevodorodov v porodakh fundamenta (Tomskaya oblast') [Erosion wedge of acid volcanic rocks - promising targets for hydrocarbon prospecting in the basement rocks (Tomsk region)]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2009, no. 12, p. 14–17.Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 31_2014
24 p.
pdf  Influence of paleoclimate on geothermal particularity and on the oil-generation potential of the Bazhenov Formation (south-east Western Siberia - Novosibirsk region)
The review of researches about the influence of paleoclimate (a century level temperatures chart on the surface of the Earth) on thermal history of deep source rocks and its influance of its generation potential is provided. Influence of the Mesozoic-Cenozoic climate on a geothermal regime of the Bazhenov Formation source rocks of south-east Western Siberia (Novosibirsk region) is estimated. The paleoclimate assessment on the basis of paleotemperature modeling verification results and identification by geotemperature criterion of paleospot of the Bazhenov oil generation in sedimentary sections of three deep wells which have been drilled in Bazhenov Formation on the Verkh-Tarsk area is carried out. The reconstruction of the thermal history of source rocks excluding paleoclimate won't be coordinated with "maximum paleotermometry" - vitrinite reflectance data and construct petroleum potential section. The local century course is recommended to be considered when determining of hydrocarbon resources by a volume and genetic method of the Tomsk, Novosibirsk and Omsk areas. Local century level temperatures chart of Earth's temperatures of the terrestrial surface, used at construction and reconstruction for the Southern Siberian paleoclimate zone, significantly contribute to ameliorate the oil resources prognose.

Keywords: paleoclimate, paleotemperature modeling, source rock, Bazhenov Formation, inferred resources, South-East of Western Siberia.
article citation Lobova G.A., Stotsky V.V., Isaev V.I. Vlijanie paleoklimata na geotermicheskij rezhim i realizaciju neftegeneracionnogo potenciala bazhenovskih otlozhenij jugo-vostoka Zapadnoj Sibiri (Novosibirskaja oblast') [Influence of paleoclimate on geothermal particularity and on the oil-generation potential of the Bazhenov Formation (south-east Western Siberia - Novosibirsk region)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2014
References

   Burshtejn L.M., Zhidkova L.V., Kontorovich A.E., Melenevskij V.N. Model' katageneza organicheskogo veshhestva (na primere bazhenovskoj svity) [Katagenesis model of organic matter (Bazhenov Formation)]. Geologija i geofizika, 1997, vol. 38, no. 6, p. 1070–1078.
   Ermakov V.I., Skorobogatov V.A. Teplovoe pole i neftegazonosnost' molodyh plit SSSR [Thermal field and petroleum potential of the young plates of USSR]. Moscow: Nedra, 1986, 222 р.
   Erofeev L.Ya., Zavidij T.Yu. Opredelenie popravki za paleoklimaticheskij faktor dlja korrekcii rezul'tatov geotermicheskih issledovanij [Determination of correction for paleoclimatic correction factor for geothermal research results]. Geofizika, 2010, no. 5, p. 48–52.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshhestva i neftegazonosnost' mezozojskih i paleozojskih otlozhenij Zapadno-Sibirskogo megabassejna [Organic matter catagenesis and petroleum potential of Mesozoic and Paleozoic Formations of the West Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 р.
   Galushkin Yu.I. Modelirovanie osadochnyh bassejnov i ocenka ih neftegazonosnosti [Modeling and petroleum potential assessment of sedimentary basins]. Moscow: Nauchnyj Mir, 2007, 456 p.
   Gol'bert A.V. Osnovy regional'noj paleoklimatologii [Fundamentals of regional paleoclimatology]. Moscow: Nedra, 1987, 222 p.
   Golovanova I.V., Sal'manova R.Ju., Demezhko D.Yu. Rekonstrukcii klimata na Urale po geotermicheskim dannym [Climate reconstruction in the Urals by geothermal data]. Geologija i geofizika, 2012, vol. 53, no. 12, p. 1776–1785.
   Greckaja E.V., Litvinova A.V. Stroenie i razvitie neftegazonosnyh sistem Magadanskogo bassejna (Severo-Ohotskij shel'f) [Structure and development of the Magadan Basin petroleum systems (North Okhotsk shelf)]. Geologija nefti i gaza, 2011, no. 6, p. 132–140.
   Hant Dzh. Geohimija i geologija nefti i gaza [Geochemistry and petroleum geology]. Moscow: Mir, 1982, 704 р.
   Isaev V.I. Interpretacija dannyh gravimetrii i geotermii pri prognozirovanii i poiskah nefti i gaza [Interpretation of gravity and geothermic data in forecasting and the oil and gas exploration]. Tomsk: Izd-vo TPU, 2010, 172 р.
   Isaev V.I. Paleotemperaturnoe modelirovanie osadochnogo razreza i neftegazoobrazovanie [Paleotemperature modeling of sedimentary section and oil and gas formation]. Tihookeanskaja geologija, 2004, vol. 23, no. 5, p. 101–115.
   Isaev V.I., Fomin A.N. Ochagi generacii neftej bazhenovskogo i togurskogo tipov v juzhnoj chasti Njurol'skoj megavpadiny [Oil generation zones of oil generation of Bazhenov and Togur types in the southern Nyurolskaya megadepression]. Geologija i geofizika, 2006, vol. 47, no. 6, p. 734–745.
   Isaev V.I., Gulenok R.Yu., Veselov O.V., Bychkov A.V., Solovejchik Yu.G. Komp'juternaja tehnologija kompleksnoj ocenki neftegazovogo potenciala osadochnyh bassejnov [Computer technology of a complex assessment of petroleum potential of sedimentary basins]. Geologija nefti i gaza, 2002, no. 6, p. 48–54.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Rojak M.E., Fomin A.N. Neftegazonosnost' central'noj chasti Jugorskogo svoda [Petroleum potential of the central part of the Ugra Arch]. Geofizicheskij zhurnal, 2009, vol. 31, no. 2, p. 15–46.
   Isaev V.I., Rylova T.B., Gumerova A.A. Paleoklimat Zapadnoj Sibiri i realizacija generacionnogo potenciala neftematerinskih otlozhenij [Paleoclimate of the Western Siberia and implementation generation potential of source sediments]. Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta, 2014, vol. 324, no. 1, p. 93–102.
   Kontorovich A.E., Burshtejn L.M., Malyshev N.A., Safronov P.I., Gus'kov S.A., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevskij V.N., Livshic V.R., Poljakov A.A., Skvorcov M.B. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie processov naftidogeneza v mezozojsko-kajnozojskom osadochnom bassejne Karskogo morja (bassejnovoe modelirovanie) [Historical and geological modeling processes of petroleum genesis in Mesozoic-Cenozoic sedimentary basin of the Kara Sea (basin modeling)]. Geologija i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, p. 1179–1226.
   Krasavchikov V.O. Komp'juternoe modelirovanie napravlenij vozmozhnoj migracii uglevodorodnyh fljuidov i zon ih potencial'noj akkumuljacii [Computer modeling of possible migration directions of hydrocarbon fluids and its potential accumulation zones]. Geologija i geofizika, 2000, vol. 41, no. 3, p. 356–370.
   Lobova G.A., Osipova E.N., Krinicina K.A., Ostankova Yu.G. Vlijanie paleoklimata na geotermicheskij rezhim i neftegeneracionnyj potencial bazhenovskoj svity (na shirotah Tomskoj oblasti) [Influence of paleoclimate in the geothermal regime and oil generation potential of Bazhenov Formation (Tomsk region)]. Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta, 2013, vol. 322, no. 1, p. 45–50.
   Lobova G.A., Popov S.A., Fomin A.N. Lokalizacija prognoznyh resursov nefti jursko-melovyh NGK Ust'-Tymskoj megavpadiny [Localization of oil prognosis resources of Jurassic-Cretaceous petroleum complexes of Ust-Tym megadepression]. Neftjanoe hozjajstvo, 2013, no.2, p. 36–40.
   Lopatin N.V. Koncepcija neftegazovyh generacionno-akkumuljacionnyh sistem kak integrirujushhee nachalo v obosnovanii poiskovo-razvedochnyh rabot [The concept of petroleum accumulation and generation systems as integrating principle in justifying exploration]. Geoinformatika, 2006, no. 3, p. 101–120.
   Malyshev N.A., Obmetko V.V., Borodulin A.A. Opyt primenenija tehnologii bassejnovogo modelirovanija v OAO «NK-Rosneft'» dlja ocenki perspektiv neftegazonosnosti akvatorij i vybora novyh napravlenij geologorazvedochnyh rabot [Application of basin modeling in the "NK Rosneft" to evaluate of petroleum potential offshore areas and selection of new exploration direction]. Neftjanoe hozjajstvo, 2012, no. 11, p. 14–17.
   Osipova E.N., Prakojo F.S., Isaev V.I. Rekonstrukcii geotermicheskoj istorii neftematerinskoj bazhenovskoj svity i ocenka raspredelenija plotnosti resursov v shel'fovom rezervuare neokoma Njurol'skoj megavpadiny [Reconstruction of geothermal history of the petroleum bearing Bazhenov Formation and estimation of the distribution of the offshore Neocomian reservoirs of the Nyurol megadepression]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/22_2014.pdf
   Popov S.A., Isaev V.I. Modelirovanie naftidogeneza Juzhnogo Jamala [Modeling of petroleum genesis of the Southern Yamal]. Geofizicheskij zhurnal, 2011, vol. 33, no. 2, p. 80–104.
   Prishhepa O.M. Kompleksnyj sposob kolichestvennoj ocenki resursov nefti i gaza v zonah neftegazonakoplenija [Integrated method of oil and gas quantitative evaluation in petroleum accumulation zones]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/44_2011.pdf
   Safronov P.I., Ershov S.V., Kim N.S., Fomin A.N. Modelirovanie processov generacii, migracii i akkumuljacii uglevodorodov v jurskih i melovyh kompleksah Enisej-Hatangskogo bassejna [Modeling of processes generation, migration and accumulation of hydrocarbons in the Jurassic and Cretaceous complexes of Yenisei Khatanga Basin]. Geologija nefti i gaza, 2011, no. 5, p. 48–55.
   Spravochnik fizicheskih konstant gornyh porod [Reference book of rocks physical constants]. Red. S. Klark, ml. Moscow: Mir, 1969, 544 p.
   Surikova E.S., Kalinina L.M. Istorija tektonicheskogo razvitija Mezhovskogo megamysa i model' geologicheskogo stroenija Verhne-Tarskogo neftjanogo mestorozhdenija [History of tectonic development of the Mezhov megacape and the model of geological structure of the Verkhne-Tar oil field]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2010, vol. 5, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/14_2010.pdf.