Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 13_2012 submitted on 02/14/2012 displayed on website on 02/24/2012
28 p.
pdf  Pre-Patom trough - lithology of the Upper Riphean – Lower and Middle Cambrian terrigenous-carbonate complex
The petrographic and lithogenetic peculiarities of the Riphean and Lower-Middle Cambrian deposits of the Pre-Patom trough are analyzed. The objects of study in the Pre-Patom trough are deposits in outcrops of the Nokhtuysk (Lena River) and Bolshe-Patom (Bolshoy Patom River).
Particular attention is paid to the diagenetic transformation and evaluation of reservoir properties of the studied rocks. Diagenesis did not lead to a significant increase of effective porosity. The correlation between composition and structure of Nokhtuysk and Bolshe-Patom sequences is set. The dynamics of changes in lithological parameters in the Vendian-Cambrian period are reflected in the sequence of sedimentary carbonate strata.
Key words: petrographic composition, lithogenetic type, Riphean, Vendian, Cambrian, sedimentation conditions, post-sedimentation transformation, reservoir, Pre-Patom trough.
article citation Shibina T.D., Klyarovskaya A.V., Kokhanova A.N. Litologiya verkhnerifeysko-nizhnesrednekembriyskogo terrigenno-karbonatnogo kompleksa Predpatomskogo progiba [Pre-Patom trough - lithology of the Upper Riphean – Lower and Middle Cambrian terrigenous-carbonate complex]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/13_2012.pdf
References
   Fortunatova N.K. Sedimentologicheskoe modelirovanie karbonatnykh osadochnykh kompleksov [Sedimentological modeling of carbonate sedimentary complexes]. Moscow: NIA-Priroda, 2000, pp. 248.
   Gmid L.P., Belonovskaya L.G., Shibina T.D., Oknova N.S., Ivanovskaya A.V. Metodicheskoe rukovodstvo po litologo-petrograficheskomu i petrokhimicheskomu izucheniyu osadochnykh porod-kollektorov [Methodological guidance on lithological, petrographic and petrochemical studies of sedimentary reservoir rocks]. Saint Petersburg, 2009, pp. 157.
   Golubkova E.Yu., Raevskaya E.G., Kuznetsov A.B. Nizhnevendskie kompleksy mikrofossiliy Vostochnoy Sibiri v reshenii stratigraficheskikh problem regiona [Lower Vendian complexes of microfossils in Eastern Siberia: handle of stratigraphic issues of the region]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2010, vol. 18, no. 4, pp. 3-27.
   Khomentovskiy V.V., Shenfil' V.Yu., Yakshin M.S., Butakov E.P. Opornye razrezy otlozheniy dokembriya i kembriya Sibirskoy platformy [Key sequences of the Cambrian and Pre-Cambrian deposits of Siberian platform]. Moscow: Nauka, 1972, pp. 355.
   Vorob'eva N.G., Sergeev V.N., Chyumakov N.M. Novye nakhodki rannevendskikh mikrofossiliy v urinskoy svite: peresmotr vozrasta patomskogo kompleksa Sredney Sibiri [Discoveries of the Lower-Vendian microfossils in Urinsk suite: clarifying of age of Patom complex in Central Siberia]. Doklady akademii nauk, 2008, vol. 419, no. 6, pp. 782-787.
   Zavaritskiy V.A. Petrografiya. Kn. II. Osadochnye i metamorficheskie gornye porody [Sedimentary and metamorphic rocks]. Leningrad, 1969, pp. 157.