Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 20_2012 submitted on 02/21/2012 displayed on website on 04/23/2012
14 p.
pdf  Classification and characteristics of the carbonate and terrigenous-carbonate massifs - key for petroleum potential forecasting
Carbonate sections of various origins are established in the Timan-Pechora oil and gas province, which are associated with hydrocarbon deposits. Interpretation of the carbonate massifs genesis allows us to choose the most appropriate exploration method and is considered as a basis for petroleum potential forecasting.
Key words: massif, reef, carbonate rocks, strata, petroleum potential, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Borovinskikh A.P., Parmuzina L.V. Tipizatsiya i kharakteristika karbonatnykh i terrigenno-karbonatnykh massivov s tsel'yu prognozirovaniya ikh neftegazonosnosti [Classification and characteristics of the carbonate and terrigenous-carbonate massifs - key for petroleum potential forecasting]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/20_2012.pdf
References

   Baranova A.V., Mikhaylova M.V. Litologiya i genezis verkhnedevonskikh karbonatny otlozheniy Tsentral'no-Khoreyverskoy i Dyusushevskoy zon Timano-Pechorskoy provintsii [Lithology and genesis of the Upper Devonian carbonate deposits of the Central Khoreyver and Dyusushevsk zones of the Timan-Pechora province]. Rifogennye zony i neftegazonosnost', 1991, pp. 73-85.
   Menner V.V., Mikhaylova M.V., Shuvalova G.A., Gabanov L.A., Bushueva M.A. Verkhnedevonskie karbonatnye banki na severe Predural'skogo kraevogo progiba [The Upper Devonian carbonate banks in the north Pre-Urals foredeep]. Rifogennye zony i neftegazonosnost', 1991, pp. 122-136.
   Parmuzina L.V. Usloviya obrazovaniya verkhnedevonskikh karbonatnykh otlozheniy i kollektorov v nikh v severnoy chasti Pechoro-Kolvinskogo avlakogena [Conditions of formation of the Upper Devonian carbonate deposits and reservoirs in the northern part of the Pechora-Kolva aulacogen]. Ukhta: UGTU, 2000, 138 p.
   Parmuzina L.V. Verkhnedevonskiy kompleks Timano-Pechorskoy provintsii (stroenie, usloviya obrazovaniya, zakonomernosti razmeshcheniya kollektorov i neftegazonosnost') [The Upper Devonian complex of the Timan-Pechora province (structure, conditions of formation, patterns of reservoir distribution and oil and gas potential)]. Saint Petersburg: Nedra, 2007, 151 p.
   Pershina A.I. Stratigrafiya i paleogeografiya devonskikh otlozheniy pravoberezh'ya Sredney Pechory i yuzhnoy okonochnosti gryady Chernysheva [Stratigraphy and paleogeography of the Devonian deposits of the right bank of the Middle Pechora and the south Chernyshev ridge]. Leningrad: Nedra, 1960.