Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 30_2012 submitted on 04/20/2012 displayed on website on 05/25/2012
16 p.
pdf  Paleogeomorphology of the Vendian perspective petroliferous rocks, south-western Yakutia
A comprehensive paleogeomorphological research activity was carried out with the aim of studying the petroleum potential of terrigenous rocks (by investigating of three regional discordances of the Vendian-Cambrian mega-reservoir, south-western Yakutia). Some methodological issues of paleogeomorphological research are discussed. The new ways of map drawing using the optimized method of calculating of paleorelief absolute values by profiles are presented on the basis of existing methods of paleorelief reconstruction.
Key words: paleogeomorphological reconstructions, oil and gas prospecting, oil and gas bearing strata, Vendian, south-western Yakutia.
article citation Polyanskiy R.V., Turova A.V. Paleogeomorfologiya perspektivnoy neftegazonosnoy tolshchi venda yugo-zapadnoy Yakutii [Paleogeomorphology of the Vendian perspective petroliferous rocks, south-western Yakutia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/30_2012.pdf
References

   Binshtok M.M., Gavrikov V.A. Perspektivy neftegazonosnosti yurskikh otlozheniy Srednego Priob'ya [Petroleum potential of Jurassic Middle Ob]. Geologiya nefti i gaza, 1975, no. 9, pp. 1-4.
   Dumitrashko N.V., Lungersgauzen G.F., Meshcheryakov Yu.A., Rozhdestvenskmy A.P. Paleogeomorfologicheskaya interpretatsiya poverkhnostey nesoglasiya i nekotorye zadachi paleogeomorfologicheskogo analiza [Paleogeomorphological interpretation of the discordances and some issues of paleogeomorphological analysis]. Problemy paleogeomorfologii [Paleo-geo-morphological issues]. Proceedings of 6th Plenum of the geomorphological Commission. Moscow: Nauka, 1970, pp. 61-69.
   Gabrielyants G.A. Klassifikatsiya nestrukturnykh lovushek nefti i gaza [The classification of non-structural traps of oil and gas]. Geologiya nefti i gaza, 1970, no. 3, pp. 3-8.
   Gorelov S.K., Pronicheva M.V., Savinova G.N. Paleogeomorfologicheskie usloviya formirovaniya neantiklinal'nykh lovushek nefti i gaza na territorii SSSR [Paleogeomorphological conditions for the formation of non-anticlinal oil and gas traps in the USSR]. Geomorfologiya, 1982, no. 2, pp. 31-41.
   Martin R. Paleogeomorphology and its application to exploration for oil and gas (with examples from Western Canada). AAPG Bull., 1966, vol. 50, no. 10, pp. 2277–2311.
   Martin R. Principles of paleogeomorphology. Canadian Oil and Gas Industries, 1961, vol. 14, no. 10, pp. 28–40.
   Polyanskiy R.V. Modelirovanie formirovaniya i prognoz neftegazonosnosti Botuobinskogo gorizonta na territorii Yugo-Zapadnoy Yakutii [Modeling of formation and forecasting petroleum potential of the Botuoba strata in the south-western Yakutia]. Resursno-geologicheskie i metodicheskie aspekty osvoeniya neftegazonosnykh basseynov [Resource-geological and methodological aspects of the development of oil and gas basins]. Proceedings of II international conference of young specialists. 3-9 October 2011. Saint Petersburg: VNIGRI, 2011, pp. 202-208.
   Pronicheva M.V. Paleogeomorfologiya v neftyanoy geologii [Paleogeomorphology in petroleum geology]. Moscow: Nauka, 1973, 173 pp.
   Pronicheva M.V., Savinova G.N. Paleogeomorfologicheskiy analiz neftegazonosnykh oblastey [Paleogeomorphological analysis of the oil and gas areas]. Moscow: Nedra, 1980, 253 p.
   Rychagov G.I. Obshchaya geomorfologiya [General geomorphology]. Moscow: Nauka, 2006, 445 p.
   Semenovich V.V. Strategiya stabilizatsii dobychi nefti i gaza [The strategy of stabilizing the oil and gas production]. Geologiya nefti i gaza, 1994, no. 3, pp. 11-16.
   Shemin G.G. Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (nepsko-botuobinskaya, baykitskaya anteklizy i katangskaya sedlovina) [Geology and petroleum potential prospects of the Vendian and Lower Cambrian central regions of the Siberian platform (Nepa-Botuoba, Baikit anteclises and Katanga Saddle)]. Novosibirsk: SO RAN, 2007, 466 p.
   Yanshin A.L., Garetskiy R.G. Tektonicheskiy analiz moshchnostey [Tectonic analysis of power]. Metody izucheniya tektonicheskikh struktur. Moscow: AN SSSR, 1960, issue 1, pp. 117-128.
   Zharkov A.M. Osobennosti poiskov UV skopleniy v otlozheniyakh bazal'nykh kompleksov osadochnogo chekhla drevnikh platform Rossii [Features of hydrocarbon accumulation prospecting in the basal complexes of the sedimentary cover of Russian ancient platforms]. Saint Petersburg: Nedra, 2004, 168 p.