Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 42_2014 submitted on 10/01/2014 displayed on website on 10/10/2014
31 p.
pdf  Paleogeographic reconstruction of the Vendian-Cambrian carbonate deposits of the western slope of the northern part of the Nepa-Botuoba Anteclise
The paleogeographical reconstruction for the Vendian-Lower Cambrian period of formation of sulfate-halogen-carbonate strata on the western slope of the northern part of the Nepa-Botuoba Anticlise is proposed. The reconstruction is performed using the method of integration of core with GIS data, structural and genetic analysis and seismic results. As a result of the construction of the sedimentation model sustainable vertical sequences of litho-genetic types of rocks and their lateral changes were identified. The lithofacial criteria of distribution of carbonate reservoir rocks and prospecting features that enable to forecast the formation of hydrocarbon traps on the western slope of the northern part of the Nepa-Botuoba oil and gas area were analysed.

Keywords: sedimentation model, litho-genetic types of rocks, bedding, para-generation, transgressive-regressive cycle, halogenic basin.
article citation Burova I.A. Paleogeograficheskie rekonstrukcii vend-nizhnekembrijskih karbonatnyh otlozhenij zapadnogo sklona severnoj chasti Nepsko-Botuobinskoj anteklizy [Paleogeographic reconstruction of the Vendian-Cambrian carbonate deposits of the western slope of the northern part of the Nepa-Botuoba Anteclise]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/42_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2014
References
   Burova I.A. Kompleksnyy metod poiska karbonatnykh kollektorov Vostochnoy Sibiri [Complex method of carbonate reservoirs prospecting in Eastern Siberia]. Neftegazogeologicheskiy prognoz i perspektivy razvitiya neftegazovogo kompleksa Vostoka Rossii: proceedings of scientific and practical conference (Saint Petersburg, 17-21 June 2013). - Saint Petersburg: VNIGRI, 2013, 492 p.
   Burova I.A. Metody prognoza effektivnykh kollektorov-lovushek uglevodorodov v karbonatnykh tolshchakh Sibirskoy platformy [Methods of efficient forecasting of reservoir traps of hydrocarbons in the carbonate strata of the Siberian platform]. Geologiya, metody poiskov, razvedki i otsenki m-niy toplivno-energeticheskogo syr'ya: Obzor. AOZT «Geoinformmark». Moscow, 1997, 50 p.
   Burova I.A., Kubetova N.L., Shostak K.V. Rasprostranenie osnovnykh solenosnykh tolshch v verkhnevendsko-nizhnekembriyskom osadochnom komplekse Zapadnoy Yakutii [Distribution of the main strata of salt in Upper Vendian-Lower Cambrian sedimentary sequences of Western Yakutia]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/46_2011.pdf
   Ivanov A.A., Voronova M.L. Galogennye formatsii (mineral'nyy sostav, tipy i usloviya obrazovaniya; metody poiskov i razvedki mestorozhdeniy mineral'nykh soley) [Halogen formation (mineral composition, types and conditions of formation, methods of prospecting and exploration of halogen fields)]. Nedra, 1972, 328 p.
   Kuznetsov V.G. Fatsii i fatsial'nyy analiz v neftegazovoy geologii [Facies and facial analysis in oil and gas geology]. Moscow.: Gubkin SU of Oil and Gas, 2012, 244 p.
   Polyakova G.A., Usacheva I.V., Usychenko O.N., Burova I.A. Usloviya sedimentatsii karbonatnykh gorizontov tsentral'noy chasti Sibirskoy platform [The carbonate depositional environment of the central part of the Siberian platform]. Geologiya kollektorov nefti i gaza venda-nizhnego paleozoya Sibirskoy platformy. Leningrad: VNIGRI, 1986, 63-73 p.
   Shemin G.G. Ereminsko-Chonskoe skoplenie nefti v preobrazhenskom rezervuare – krupneyshiy ob"ekt po podgotovke zapasov i dobyche uglevodorodnogo syr'ya v Vostochnoy Sibiri [Ereminsk-Chonska accumulation of oil in the Preobrazhensky reservoir - the largest object for the reserves development and production of hydrocarbons in the Eastern Siberia]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 122 p.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural-genetic analysis of sedimentary formations]. Saint Petersburg, Saint Petersburg Mining University: LEMA, 2010, 276 p.