Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 52_2014 submitted on 12/12/2014 displayed on website on 12/29/2014
25 p.
pdf  History of formation of sedimentary cover of the Barents-Kara region
The history of formation of the sedimentary cover of the Barents-Kara region was interpreted on the basis of the latest drilling and seismic data and palinspastic reconstructions. Seven lithofacial maps are presented.

Keywords: oil and gas potential, lithofacial reconstruction, Paleozoic and Mesozoic sediments, Barents and Kara Seas.
article citation Margulis E.A. Istoriya formirovaniya osadochnogo chekhla Barentsevo-Karskogo regiona [History of formation of sedimentary cover of the Barents-Kara region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/52_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/52_2014
References
   Andreeva I.A., Bondarev V.I., Ershov Yu.P., Sobolev N.N., Shchekoldin R.A. Nizhniy i sredniy paleozoy guby Gribovoy-guby Bezymyannoy (severo-zapadnaya chast' Yuzhnogo ostrova Novoy Zemli) [Lower and Middle Paleozoic of Gribovaya Bay – Bezymyannaya Bay (north-western part of the South Island of New Territory)]. In: Geologija i stratigrafija Novoj Zemli. Leningrad: NIIGA, 1979, p. 38-53.
   Bruce J.R., Abrahamson P. Paleozoic exploration models of the East Finnmark Shelf. Seismic Stratigraphy on the Barents Sea Region. Murmansk, 1989, p. 85-93.
   Daragan-Sushchova L.A. Stroenie osadochnogo chekhla sverkhglubokikh vpadin Barentsevo-Karskoy plity [The structure of the sedimentary cover of ultra-deep basins of the Barents-Kara plate]. In: Geologo-geofizicheskie harakteristiki litosfery Arkticheskogo regiona. Saint Petersburg. VNIIOkeangeologija, 1998, vol. 2, p. 108-117.
   Faleide J.I., Gudlaugsson S.T. Geology of the Western Barents sea. Department of geology, University of Oslo, 1981, p. 155.
   Ivanova N.M., Belyaev I.V., Druzhinina E.A., Levchuk O.V., Sakhan' Yu.V. Rezul'taty seysmicheskikh issledovaniy v Yuratsko-Gydanskom melkovod'e i yuzhnoy chasti Karskogo shel'fa [The results of seismic surveys in Yuratsko-Gydan shallow water and southern Kara shelf]. RAO/CISoffshore. Saint Petersburg, 2011, p. 174-178.
   Kasli K. Triassic seismic / sequence stratigraphy in the Norwegian Barents Sea. Seismic stratigraphy on the Barents Sea Region. Murmansk, 1989, p. 117-137.
   Margulis E.A. Faktory formirovaniya unikal'nogo Shtokmanovsko-Ludlovskogo uzla gazonakopleniya v Barentsevom more [Factors of formation a unique Shtokman-Ludlovsky gas accumulation node in the Barents Sea]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2008, vol. 3, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/5/17_2008.pdf
   Margulis E.A. Osnovnye cherty formirovaniya triasovykh otlozheniy Arktiki [The main features of the formation of Triassic sediments of the Arctic sea]. In: Rezul'taty morskih geologo-geofizicheskih issledovanij. Riga: VNIImorgeo, 1986, p. 12-22.
   Margulis E.A. Stroenie, sostav i usloviya obrazovaniya yurskogo perspektivnogo neftegazonosnogo kompleksa Barentseva morya [Structure, composition and conditions of formation of the Jurassic oil and gas prospective complex in the Barents Sea]. In: Tektonika i neftegazonosnost' shel'fa morey SSSR. Riga: VNIImorgeo, 1989, p. 15-24.
   Margulis E.A., Margulis L.S. Glavnye etapy formirovaniya osadochnogo chekhla Barentseva morya [The main stages of the formation of the sedimentary cover of the Barents Sea]. In: Rezul'taty morskikh geologo-geofizicheskikh rabot na neft' i gaz. Riga: VNIImorgeo, 1990, p. 17-24.
   Margulis E.A., Margulis L.S., Tanygin I.A. Uglevodorodnye sistemy Barentseva morya v svyazi s prognozom krupnykh mestorozhdeniy [Hydrocarbon systems in the Barents Sea in connection with the forecast of large deposits]. In: Nastoyashchee i budushchee syr'evoy bazy morskoy neftegazonosnoy promyshlennosti Rossii: proceedings of reports of International Scientific Conference. Saint Petersburg: Nedra, 2004, p. 23-25.
   Margulis L.S. Osnovnye cherty stroeniya i neftegazonosnosti osadochnogo chekhla kontinental'noy okrainy Arktiki [The main features of the structure and petroleum potential of the sedimentary cover of the Arctic continental margin]. In: Tektonika i neftegazonosnost' shel'fa morey SSSR. Riga: VNIImorgeo, 1989, p. 3-9.
   Margulis L.S., Fedorov V.V. Tektonika dna Barentseva morya [Tectonics of the bottom of the Barents Sea]. In: Geologiya i neftegazonosnost' shel'fa morey SSSR. Riga: VNIImorgeo, 1984, p. 13-20.
   Margulis L.S., Grigorenko Yu.N., Margulis E.A. Yuzhno-Barentsevskaya zona glubinnykh razlomov – shovnaya zona Timano-Pechorskogo i Barentsevskogo megablokov [South Barents deep fault zone - suture zone of the Timan-Pechora and Barents megablocks]. Aktual'nye problemy geologii Barentsevo-Karskogo shel'fa i prilegayushchey sushi. Saint Petersburg, 1997, p. 42-43.
   Margulis L.S., Margulis E.A.Istoriya formirovaniya i neftegazonosnost' Barentsevomorskogo regiona [The history of the Barents Sea region - oil and gas formation potential]. Reports of International Conference «Neft' i gaz arkticheskogo shel'fa – 2004». Murmansk, 2004, p. 19-21.
   Martirosyan V.N., Vasil'eva E.A. Perspektivy neftegazonosnosti Priyamal'skogo shel'fa Karskogo morya v svete rezul'tatov seysmorazvedochnykh rabot MOV OGT [Prospects of petroleum potential of Pre-Yamal shelf of the Kara Sea in the light of the results of CMP seismic survey]. «OOO Gazflot» - 10 let let na arkticheskom shel'fe. Moscow, 2004, p. 130-139.
   Mork A., Ashton F. Embry, Weitschat W. Triassic transgressive – regressive cycles in the Sverdrup Basin, Svalbard and Barents Shelf. Seismic Stratigraphy on Barents Sea Region. Murmansk, 1989, p. 59-76.
   Povysheva L.G., Ustritskiy V.I. Fatsial'naya zonal'nost' v verkhnepermskikh osadkakh na Novoy Zemle [Section of the Upper Silurian-Devonian deposits of Medvezhiy Bay on the Severniy Island of Novaya Zemlya]. Geologiya i stratigrafiya Novoy Zemli. Leningrad: NIIGA, 1979, p. 53-82.
   Povysheva L.G., Ustrickij V.I. Facial'naja zonal'nost' v verhnepermskih osadkah na Novoj Zemle [Facies zonation in the Upper Permian sediments of Novaya Zemlya]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 1988, no. 4, p. 105-111.
   Savostin L.A., Natapov L.M., Stavskiy A.P. Mezozoyskaya paleogeodinamika i paleogeografiya Arkticheskogo regiona [Mesozoic paleogeography and paleogeodynamics of Arctic region]. 227-y Mezhdunarodnyy geologicheskiy kongress. Paleookeanologiya, vol. 3. Moscow: Nauka, 1984, p. 172-187.
   Surkov V.S. Riftogenez i neftegazonosnost' basseynov Sibiri [Rifting and petroleum potential of basins of Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1996, no. 19, p. 33-36.
   The geological History of Svalbard. Editor Ole J. Aga. Stavanger, 1986, p. 121.
   Verzhbitskiy V., Kosenkova N., Anan'ev V., Malysheva S., Vasil'ev V., Murzin R., Komissarov D., Roslov Yu. Geologiya i uglevodorodnyy potentsial Karskogo morya [Geology and hydrocarbon potential of the Kara Sea]. Oil and Gas Journal, 2012, no. 1-2, p. 48-55.
   Zigler P.A. The Old Red Continent. N.J. McMillan, A.F. Embry, D.J. Glass (eds). Devonian of the World. Vd I. Can: Soc. Petrolm geol. Mem. 14, 1988, p. 15-48.
   Zonenshayn L.P., Kuz'min M.I., Kononov M.V., Gorodnitskiy A.M. Paleozoyskie okeany: popytka absolyutnykh rekonstruktsiy [Paleozoic oceans: an attempt of absolute reconstructions]. Proceedings of 27th International Geological Congress. Paleookeangeologija. Kollokvium 03. Moscow: Nauka, 1984, vol. 3, p. 35-45.
   Zonenshayn L.P., Kuz'min M.I., Natapov L.M. Tektonika litosfernykh plit territorii SSSR [Plate tectonics in the USSR]. Book 2. Moscow: Nedra, 1990, 334 p.