Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podol'skiy Yu.V.
Article # 53_2014 submitted on 12/22/2014 displayed on website on 12/31/2014
22 p.
pdf  Hydrocarbon systems of Persian Gulf
Previously developed approaches to distinguishing hydrocarbon systems and hydrocarbon accumulation areas of different phase composition have been tested on the example of the unique in terms of resources well-studied oil and gas basin of the Persian Gulf. It is shown that oil and gas resources of areas and the largest deposits of megabasin are controlled by seven laterally and vertically integrated hydrocarbon systems that should be considered during oil and gas forecasting.

Keywords: oil and gas hydrocarbon systems, the largest fields, initial resources, oil and gas accumulation areas.
article citation Sobolev V.S., Grigorenko Yu.N. Uglevodorodnye sistemy Persidskogo zaliva [Hydrocarbon systems of Persian Gulf]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/53_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/53_2014
References
   Aslanov B.S. Neftegazonosnye provintsii Persidskogo zaliva i Yuzhnogo Kaspiya – reliktovye ostatki paleotetisa [Oil and gas provinces of the Persian Gulf and Southern Caspian - relict remnants of Paleotethys]. Karotazhnik, 2012, no. 10, p. 4–11.
   Beydun Z.R., Dannington G.V. Neftyanaya geologiya i resursy Blizhnego i Srednego Vostoka [Petroleum geology and resources of the Near and Middle East]. Translation from English, editor V.I. Vysotskiy. Moscow: Nedra, 1977, 135 p.
   Demidov V.A. Osobennosti neftegazonosnosti basseyna Persidskogo zaliva [Peculiarities of oil and gas potential of Persian Gulf basins]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 1994, no. 11, p. 14–18.
   Frans S.P, van Buchem, Razin P., Homewood P.W., Heiko W.Oterdoom and J. Philip. Stratigraphic organization of carbonate ramps and organicrich intrashelf basins: Natih Formation (middle Gretaceous) of Northen Oman. AAPG Bull., 2002, vol. 86, no. 1, p. 21–53.
   Frebourg G., Davaud E., Gaillot J., Virgone A. and Kamali M. An aeolianite in the Upper dalan member (khuff formation), South Pars field, Iran. Journal of Petroleum Geology, vol. 33(2), 2010, p. 141–154.
   Grigorenko Yu.N. O neftegazonakoplenii na okrainakh kontinentov [On the oil and gas accumulation on the continental margins]. In: Teoriya i praktika neftegeologicheskogo prognoza. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 161–183.
   Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S. Detal'nyy prognoz – osnova effektivnykh nefte- i gazopoiskov v akvatoriyakh morey Rossii [Detailed forecast - the basis of effective oil and gas prospecting in offshore of Russian seas]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2013, vol. 8, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/7_2013.pdf
   Halbouty M.T., Meyerhoff A.A. Giant oil and gas fields.-Mem. Aner. Assoc Petrol. Tusla, 1970, no. 14.
   International Petroleum Encyclopedia, 2010.
   Makarevich V.N., Nekhaev A.A. Litologo-stratigraficheskie osobennosti i paleogeograficheskie usloviya sedimentatsii osadochnogo chekhla provintsii Dezful (Iran) [Lithologic and stratigraphic features and paleogeographic conditions of sedimentation of sedimentary cover of Dezful province (Iran)]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, vol. 7, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/45_2012.pdf
   Mazeel M.A. Hudrocarbon reservoir potential estimated for Iraq bid round blocks. Oil & Gas Journal, 2011, no. 3, p. 42–46.
   Mina P., Razagniya K.T., Paran T. Geologicheskoe i geofizicheskoe izuchenie i rezul'taty razvedochnogo bureniya rayonov kontinental'nogo shel'fa Irana – Persidskogo zaliva [Geological and geophysical studies and results of exploratory drilling on continental shelf areas of Iran - Persian Gulf]. World Petroleum Congress, Mexico, 1967. Translated from English by I.A. Shmar'yan, V.A. Rudik. Moscow, 1972, 51 p.
   Mobarakabad Fathi A., Bechtel A., Gratzez R., Mohsenian E. and Sacheahoter R.F. Geochemistry and origin of crude oils and condensates from the central. Persian Gulf, offshore Iran. Journal of Petroleum Geology, vol. 34(3), 2011, p. 261–276.
   Nesterov I.I., Poteryaeva V.V., Salmanov F.K. Zakonomernosti raspredeleniya krupnykh mestorozhdeniy nefti i gaza v zemnoy kore [Patterns of distribution of large deposits of oil and gas in the earth's crust]. Editor S.P. Maksimov. Moscow: Nedra, 1975, 277 p.
   Olenin V.B., Zvereva O.V., Selitskiy A.G. Neftegeologicheskoe rayonirovanie basseyna Persidskogo zaliva [Oil geological zoning of Persian Gulf basin]. Izv. Vyssh. Ucheb. Zaved.; Geologiya i razvedka, 1972, no. 2, p. 112–117.
   Rahimpour-Bonab H., Esrafili-Duzaji B. and Tavalkovi V. Dolomitization and anhydrite precipitation in permo-triassic carbonates at the South Pars gasfield, Offshore Iran, controls on reservoir quality. Journal of Petroleum Geology, vol. 33(1), 2010, p. 43–66.
   Sadooni F.N. and Alsharhan A.S. Stratigraphy, microfacies, and petroleum potential of the Nauddud Formation (Albian-Cenomanian) in the Arabian Jult basin. AAPG Bull., 2003, vol. 87, no. 10, p. 1653–1680.
   Sobolev V.S. Fazovo-geneticheskaya spetsializatsiya neftegazonosnykh basseynov okrain kontinentov [Phase-genetic specialization of oil and gas basins of continental margins]. Novye idei v geologii i geokhimii nefti i gaza. K sozdaniyu obshchey teorii neftegazonosnosti nedr. Book 2 (Editors B.A. Sokolov and E.A. Ablya). Moscow: GEOS, 2002, p. 202–204.
   Sobolev V.S., Grokhotov E.I. Uglevodorodnye sistemy morskoy Arktiki (sravnitel'nyy analiz) [Hydrocarbon systems of marine Arctic (comparative analysis)]. Proceedings of the 10th International Conference and Exhibition on development of oil and gas resources of the Russian Arctic and CIS Continental Shelf (RAO / CIS offshore 2011). Saint Petersburg: Khimizdat, 2011, p. 40–48.
   Solov'ev N.N. O prichinakh unikal'noy kontsentratsii nefti (i gaza) v Persidskom neftegazonosnom basseyne [On the reasons for the unique concentration of oil (and gas) in the Persian oil and gas basin]. Geologiya nefti i gaza, 1980, no. 8, p. 48–54.
   Terken J.M.J. and Frewin N.L. The Dhahaban Petroleum System of Oman. AAPG Bull., 2000, vol. 84, no. 4, p. 523–544.
   Vinogradova O. Irak kak faktor mirovoy energetiki [Iraq as a factor of world energy]. Neftegazovaya vertikal', 2012, no. 22, p. 17.
   Vysotskiy I.V., Vysotskiy V.I., Olenin V.B. Neftegazonosnye basseyny zarubezhnykh stran [Oil and gas basins of foreign countries]. Moscow: Nedra, 1990, 206 p.
   Zabanbark A. Geologo-geokhimicheskie predposylki neftegazonosnosti Persidskogo zaliva [Geological and geochemical background of oil and gas potential of Persian Gulf]. Sovetskaya geologiya, 1986, no. 11, p. 112–114.
   Zabanbark A. Rasprostranenie krupnykh mestorozhdeniy nefti i gaza – istochnik uglevodorodnoy degazatsii (basseyn Persidskogo zaliva) [Distribution of large deposits of oil and gas - the source of hydrocarbon degassing (Persian Gulf basin)]. Proceedings of International Conference: Degazatsiya Zemli: geotektonika, geodinamika, geoflyuidy; neft' i gaz; uglevodorody i zhizn'. Moscow: GEOS, 2010, p. 168–171.
   Zony neftegazonakopleniya okrain kontinentov [Zones of petroleum accumulation of continental margins]. Editors Yu.N. Grigorenko, I.M. Mirchink. Moscow: Geoinformmark, 2002, 432 p.