Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 37_2015 submitted on 09/03/2015 displayed on website on 10/01/2015
21 p.
pdf Magnetostratigraphy of Early Devonian deposits of Spitsbergen
A new paleomagnetic results on the collections of the Early Devonian rocks from the northern part of the Spitsbergen land are presented. Detailed demagnetization of the еarly Devonian rocks reveals the presence of two components of the natural remanent magnetization. The zones of normal and reverse polarity are identified in our study for the Andreebreen, Fraenkelryggen and Ben Nevis Formations, Red Bay series and Kapp Kjeldsen and Keltiefjellet formations, Wood Bay series. The polarity and reversal tests for components of normal and reverse polarity is positive. Directions of paleomagnetic poles for early Devonian time are consistent with the available data on Spitsbergen. The reasonable correspondence between the locations of the zones of normal and reverse polarity revealed in our study and the general magnetostratigraphic scale support the old age of the isolated characteristic components of normal and reverse polarity.

Keywords: the polarity of the geomagnetic field, magnetostratigraphy, paleomagnetic poles, Spitsbergen.
article citation Iosifidi A.G. Magnitostratigrafiya rannedevonskikh otlozheniy ostrova Shpitsbergen [Magnetostratigraphy of Early Devonian deposits of Spitsbergen]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/37_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2015
References
  Burov Yu.P., Murashov L.G. Nekotorye rezul'taty litologo-stratigraficheskogo izucheniya svity Kap-K'eldsen v rayone Bokk-f'orda [Some results of lithological and stratigraphic study of suite Cap Keldsen near Bock fjord]. Materialy po stratigrafii Shpitsbergena. Editor V.N. Sokolov. Leningrad: NIIGA, 1967, p. 63-70.
   Chadima, M., Hrouda, F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. 2006. Travaux Geophysiques, XXVII, 20-21.
   Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii [Additions to the Stratigraphic Code of Russia]. Editor A.I. Zhamoyda. Saint Petersburg: VSEGEI, 2000, 112 p.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney. 1994, 16 p. http://dx.doi.org/10.1016/S0012-821X(03)00238-3
   Hjelle A., Lauritzen O., 1982. Geological map of Svalbard 1:500,000. Spitsbergen, northern part. Oslo, Norsk Polarinst. Skr. Nr.154C.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous Sedimentary Rocks of Spitsbergen: to the Paleozoic History of the Barents-Kara Basin Framing. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2013, Vol. 49, No. 5, p. 725-742. http://dx.doi.org/10.1134/S1069351313040034
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Komissarova R.A., Pletneva A.S. Barentsevo-Pechorskaya plita v devone: paleogeograficheskoe polozhenie i tektonika ee obramleniya: paleomagnitnye dannye [Barents-Pechora plate in the Devonian: paleogeographic and tectonic position of its frame: paleomagnetic data]. Paleomagnetizm osadochnykh basseynov Severnoy Evrazii: proceedings of articles. Editor A.N. Khramov, 2007, p. 126-143.
   Khramov A.N. Izuchenie ostatochnoy namagnichennosti osadkov v svyazi s problemoy stratigraficheskoy i raschleneniya nemykh tolshch [The study of residual magnetization of sediments in connection with the stratigraphic problem and division of silent sequences]. DAN SSSR, 1955, vol. 100, no. 3, p. 551-554.
   Khramov A.N. Palaeomagnetism and stratigraphic correlation. Department of Geophysics at the Australian National University. Canberra. 1960. p. 204.
   Khramov A.N. Palaeomagnetology. Springer Verlag Heidelberg, 1987, 330 p. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-71750-5
   Khramov A.N. Paleomagnitnaya korrelyatsiya osadochnykh tolshch [Paleomagnetic correlation of sedimentary strata]. Trudy VNIGRI, 1958, vol. 116, p. 218.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophys. J. Int., 1990. 103, 725-729. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x
   McFadden P.L., McElhinny M.W. The combined analysis of remagnetization circles and direct observations in palaeomagnetism. Earth Planet. Sci. Lett., 1988, 87, 161-172. http://dx.doi.org/10.1016/0012-821X(88)90072-6
   Murashov L.G., Mokin Yu.I. Stratigraficheskoe raschlenenie devonskikh otlozheniy ostrova Shpitsbergen. Geologiya Sval'barda [Devonian stratigraphy of the island of Spitsbergen. The geology of Svalbard]. Leningrad: NIIGA, 1976, p. 78-91.
   Opdyke N.D., Channell J.E.T. Magnetic stratigraphy. Academic Press. Int. Geophys. ser., 1996, v. 64, 346 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetolology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Picapevckiy, I.A. Pogapckaya, Yu.S. Pzhevckiy, V.P. Podionov, I.P. Clautsitayc (editor A.N. Xpamova). Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pogarskaya I.A., Gurevich E.L. Paleomagnetizm devonskikh porod Shchpitsbergena. Paleomagnetizm i akkretsionnaya tektonika [Paleomagnetism of the Devonian rocks of Svalbard. Paleomagnetism and accretion tectonics]. Ed. A.N. Khramov. Leningrad: VNIGRI, 1988, p. 6-17.
   Popov V.V. 2007, 2008, available at: http://paleomag.ifz.ru//ru/soft
   Stratigraficheskiy slovar' Shpitsbergena [Stratigraphic Dictionary Spitsbergen]. Editors: I.S. Gramberg, A.A. Krasil'shchikov, D.V. Semevskiy. Leningrad: Nedra, 1990, 202 p.
   The Geologic Time Scale 2012 / Editors Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M., The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands 225 Wyman Street, Waltham, MA 02451. USA, 2012, p. 1160.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP - geographic mapping and paleoreconstruction package. NGU rapport nr 0.019, 1990.
   Watson G.S. and Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parameter estimation problem // Geophys. Res. Lett., 1993, 20, 2135-2138.