Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 42_2015 submitted on 09/09/2015 displayed on website on 10/29/2015
20 p.
pdf Deposits in low-permeability carbonate reservoirs of Timan-Pechora province - their resource and reserves assessment
The sediments of the Upper Ordovician - Lower Devonian, Domanik - Tournasian and Upper Visean - Lower Permian carbonate oil and gas complexes of the Timan-Pechora oil and gas province are analyzed. Statistical analysis of the distribution of porosity and permeability values in these deposits is carried out, the share of low-permeability objects are identified. The prognostic resource estimate of oil in low permeability reservoirs of the region is performed. It is shown that 735 million tons of recoverable oil reserves can be associated with low-permeability carbonate reservoirs of these complexes within the Timan-Pechora province. 387 million tons of them were not considered by last (as of 1 January 2009) quantitative assessment of the total initial hydrocarbon resources. These resources can be considered as the reserve for raw material base growth of the Timan-Pechora province.

Keywords: deposits in low-permeability reservoirs, total initial resources of oil, recoverable oil reserves, porosity, permeability, Timan-Pechora oil and gas province.
article citation Galieva E.R., Otmas A.A. (Senior), Borovinskikh A.P. Zalezhi v nizkopronitsaemykh karbonatnykh kollektorakh Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii, ikh zapasy i prognoznaya resursnaya otsenka [Deposits in low-permeability carbonate reservoirs of Timan-Pechora province - their reserves and resource assessment]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/42_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2015
References
   Belonin M.D., Belonovskaya L.G., Bulach M.Kh., Gmid L.P., Shimanskiy V.V. Karbonatnye porody-kollektory fanerozoya neftegazonosnykh basseynov Rossii i ee sopredel'nykh territoriy [The carbonate reservoir rocks of Phanerozoic of oil and gas basins of Russia and its neighboring territories]. St. Petersburg: 'Nedra', 2005, vol. 1, 260 p.
   Belonovskaya L.G., Shibina T.D., Gmid L.P., Oknova N.S., Volchenkova T.B., Ivanovskaya A.V., Kokhanova A.N. Fil'tratsionno-emkostnoe prostranstvo porod-kollektorov osnovnykh neftegazonosnykh provintsiy Rossii [Reservoir space of reservoir rocks of main oil and gas provinces of Russia]. St. Petersburg: 'VNIGRI', 2013 (Trudy VNIGRI).
   Kovaleva L.A. Fizika neftyanogo plasta: uchebnoe posobie [Physics of oil reservoir: a tutorial]. Ufa: RITs BashGU, 2009, 280 p.
   Metodicheskie rekomendatsii po izucheniyu i prognozu kollektorov nefti i gaza slozhnogo tipa [Guidelines for the study and forecast of oil and gas reservoirs of complex type]. Editors M. Kh. Bulach, L. G. Belonovskaya. Leningrad: VNIGRI, 1989, 103 p.
   Volchenkova T.B. Nizkokonditsionnye kollektory - novyy ob"ekt neftegeologicheskoy otsenki [Low commercial reservoirs - a new object of oil geological estimates]. Oborudovanie i tekhnologii dlya neftegazovogo kompleksa, 2010, no. 4, p. 8-17.