Offshore hydrocarbon deposits
Section editor – PhD in geology and mineralogy Margulis L.S.
Article # 46_2016 submitted on 10/25/2016 displayed on website on 11/28/2016
17 p.
pdf  Paleozoic section of the sedimentary cover of the East Siberian Sea’s northern outskirts and its importance to petroleum potential assessment
A section of regional seismic profile crossing the shelf of the East Siberian Sea from Wrangell Island to Mendeleev Uplift made in accordance with modern technologies is analyzed. It was found that the platform cover of the region includes not only the Upper Cretaceous and Cenozoic rocks with thickness up 0.5-1.5 km, as previously believed, but also two Late Paleozoic - Mesozoic sequences with a total thickness not less than 4-5 km. It was concluded on the basis of speed waves characteristics analysis and regional comparisons that petroleum generating potential preserved even into the lowest part of these strata. Carbonate levels characterized as favorable reservoir buildings of cavernous type are identified in this section. It is shown that the use of light modification of seismic survey in the region leads to partial coverage of the sedimentary section and to petroleum potential under-estimation.

Keywords: sedimentary cover, Upper Paleozoic, carbonate rocks, petroleum potential prospects, East Siberian Sea.
article citation Verba M.L. Paleozoyskie porody v osadochnom chekhle severnoy okrainy Vostochno-Sibirskogo morya i ikh vklad v obshchuyu otsenku perspektiv neftegazonosnosti [Paleozoic section of the sedimentary cover of the East Siberian Sea’s northern outskirts and its importance to petroleum potential assessment]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/5/46_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/46_2016
References
   Bogdanov N.A., Khain V.E., Shipilov E.V. Sistema kaynozoyskikh riftov Vostochnoy Arktiki i ee vozmozhnoe znachenie [Cenozoic rifts system in Eastern Arctic and its possible value]. DAN, 1995, vol. 345, no. 1, p. 84–86.
   Bruvoll, V., Kristoffersen, Y., Coakley, B J., Hopper, J.R., Planke, S., Kandilarov, A. The nature of the acoustic basement on Mendeleev and northwestern Alpha ridges, Arctic Ocean. Tectonophysics, 514-517, 2012, p. 123-145.
   Bruvoll, V., Kristoffersen, Y., Coakley, B.J., Hopper, J.R. Hemipelagic deposits on the Mendeleev and north western Alpha submarine Ridges in the Arctic Ocean: acoustic stratigraphy, depositional environment and an inter-ridge correlation calibrated by the ACEX results. Mar. Geophys. Res. (2010) 31:149-171.
   Dove, D., Coakley, B. Hopper, J. Kristoffersen, Y. and HLY0503 Geophysics Team. Bathymetry, controlled source seismic and gravity observations of the Mendeleev ridge; implications for ridge structure, origin, and regional tectonics. Geophys. J. Int. (2010). DOI: DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2010.04746.x
   Drachev, S.S., Savostin, L.A., Groshev V.G., Bruni I.E. Structure and Geology of the Continental Shelf of the Laptev Sea. Tectonophysics, 1998, vol. 298, p. 357-393. DOI: https://doi.org/10.1029/2003jb002687
   Franke D., Hinz K., and C. Reichert (2004), Geology of East Siberian Sea, Russian Arctic, from seismic images: Structures, evolution, and the implications for the evolution of th4e Arctic Ocean Basin. J. Geophys. Res., 109, B07106. DOI: https://doi.org/10.1029/2003jb002687
   Fujita K., Cook D.B. The Arctic continental margin of eastern Siberia. The Geology of North America, v. L. The Arctic Ocean Region. Eds. A. Grantz. L. Johnson, J.F. Sweeny. The Geological Society of America, 1990. p. 289-304.
   Gramberg I.S., Kos'ko M.K., Pogrebitskiy Yu.E. Tektonicheskaya evolyutsiya arkticheskikh shel'fov Sibiri v rifee - mezozoe [Tectonic evolution of the Arctic shelf of Siberia during the Riphean – Mesozoic time]. Sov. Geologiya, 1986, no. 8, p. 60-72.
   Gramberg I.S., Kulakov Yu.N., Pogrebitskiy Yu.E., Sorokov D.S. Arkticheskiy neftegazonosnyy superbasseyn [Arctic oil and gas super basin]. Neftegazonosnost' Mirovogo okeana. Leningrad: PGO «Sevmorgeologiya», 1984, p. 7–21.
   Grantz, A., Clark, D.L, Phillips, R.L., Srivastava, S.P., Blome, CD., Cray, L.B., Haga, H., Mamet, B.L. Mclntyre, D.J., Mcneil, D.H., Mickey, M.B., Mullen, M.W., Murchey, В.1., Ross, C.A., Stevens, C.H.. Silberling, N.J., Wall, J.H., Willard, D.A., 1998. Phanerozoic stratigraphy of Northwind Ridge, magnetic anomalies in the Canada basin, and the geometry and timing of rifting in the Amerasia basin, Arctic Ocean. Geological Society of America Bulletin, 110, p. 801-820. DOI: https://doi.org/10.1130/0016-7606(1998)110<0801:PSONRM>2.3.CO;2
   Hinz, K., O. Eldholm, M. Block, and J. Skogseid (1993), Evolution of the North Atltnticvokanic margins, in Petroleum Geology of Northwest Europe: Proceedings of the 4th Conference, edited by J.R. Parker, p. 901-913, Geol. Soc, London.
   Kaban'kov V.Ya., Andreeva I.A. Geologiya oblasti Tsentral'no-Arkticheskikh podnyatiy po rezul'tatam izucheniya donno-kamennogo materiala [Geology of the Central Arctic uplift area on the basis of the hard bottom study]. Geologiya polyarnykh oblastey zemli: materialy ХLII Tektonicheskogo soveshchaniya. Vol. 1, Moscow: Izd-vo GEOS, 2009, p. 237-240.
   Katkov SM., Miller E.L., Toro Kh. Vozrast deformatsionnykh struktur Anyuysko-Chukotskoy skladchatoy sistemy (Vostochnaya Arktika) [Age of deformational structures of Anyui-Chukotka folded system (Eastern Arctic)]. Geologiya polyarnykh oblastey zemli: materialy ХLII Tektonicheskogo soveshchaniya. Vol. 1, Moscow: Izd-vo GEOS, 2009, p. 264-266.
   Kim B.I., Yashin D.S., Suprunenko O.I., Evdokimova N.K., Verba V.V., Kharitonova L.Ya. Fundament i osadochnyy chekhol shel'fa Vostochno-Arkticheskikh morey Rossii [Basement and sedimentary cover of the East Arctic seas shelf of Russia]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Seriya 7. Geologiya, Geografiya, 2006, vol. 4, p. 104–106.
   Kopylova T.N., Pol'kin Ya.I., Ditmar A.V. Geologicheskie predposylki neftegazonosnosti shel'fa Chukotskogo morya [Geological background of petroleum potential of the Chukchi Sea shelf]. In: Geologiya shel'fa Vostochno-Sibirskikh morey, Leningrad: NIIGA, 1976, p. 104-114.
   Kos'ko M.K., Andreeva I.A., Butsenko V.V., Grikurov G.E., Ivanov V.L., Kaban'kov V.Ya., Suprunenko O.I., Trukhalev A.I. Tektonika Elsmirsko-Chukotskogo paleoshel'fa (zapadnaya chast' Ameraziyskogo basseyna, Severnyy Ledovityy okean) [Tectonics of the Ellesmerian Chukchi paleoshelf (western part of the Amerasian Basin, the Arctic Ocean)]. Geologiya polyarnykh oblastey zemli: materialy ХLII Tektonicheskogo soveshchaniya. Vol. 1, Moscow: Izd-vo GEOS, 2009, p. 302–305.
   Morozov A.F., Petrov O.V., Shokal'skiy S.P., Kashubin S.N., Kremenetskiy A.A., Shkatov M.Yu., Kaminskiy V.D., Gusev E.A., Grikurov G.E., Rekant P.V., Shevchenko S.S., Sergeev S.A., Shatov V.V. Novye geologicheskie dannye, obosnovyvayushchie kontinental'nuyu prirodu oblasti Tsentral'no-Arkticheskikh podnyatiy [New geological evidence for the nature of the continental area of the Central Arctic uplifts]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2013, no. 3, p. 34–55.
   Sherwood K.W., J.D. Craig, L.W. Cooke, R.T. Lothamer, P.P. Johnson, S.A. Zerwick, J. Scerr, B. Herman, D. McLean, S. Haley, J. Larsen, J. Parker, R. Newman, A. Comer, S.M. Banet, S.B. Hurlburt, P. Sloan, G. Martin, W.1.Horowitz. Edited by K.W. Sherwood. Undiscovered Oil and Gas Resources, Alaska Federal Offshore. As of January 1995. U.S Department of the Interior Mineral Management Service, Alaska OCS Region. Anchorage, Alaska, (OCS Monograph MMS 98-0054) 1998, 382 p.
   Sherwood K.W., Johnson P.P., Craig J.D., Zerwick S.A., Lothamer R.Т., Thurston D.K., Hurlbert S.B. Structure and Stratigraphy of the Hanna Trough, U.S Chukchi Shelf, Alaska. Tectonic Evolution of the Bering Shelf-Chukchi Sea-Arctic Margin and Adjacent Landmasses. Edited by E.L. Miller, A. Grantz, and S.L. Klemperer. The Geological Society of America Special Paper 360, 2002, p. 39-66.
   Shipel'kevich Yu.V., Burlin Yu.K. Tektonicheskoe sootnoshenie sedimentatsionnykh basseynov na Chukotsko-Alyaskinskom shel'fe i perspektivy ikh neftegazonosnosti [Tectonic ratio of sedimentary basins on the Alaska-Chukotka offshore and oil and gas potential prospects]. Dokl. RAN, 2003, vol. 391, no. 3, p. 368-372.
   Tal'virskiy D.B. Tektonika Enisey-Khatangskoy neftegazonosnoy oblasti i sopredel'nykh territoriy po geofizicheskim dannym [Tectonics of the Yenisei-Khatanga petroleum region and adjacent areas on the basis of geophysical data]. Moscow: Nedra, 1976, 168 p.
   Thurston, D.K., Theis L.A. Geologic report for the Chukchi planning area, Alaska. Regional geology, petroleum geology, and environmental geology. US Department of the Interior MMS, Alaska OSC Region, Anchorage, Alaska, 1987, 193 p.
   Til'man S.M., Bogdanov N.A., Byalobzheskiy S.G., Chekhov A.D. Ostrov Vrangelya [Wrangel Island]. Geologiya SSSR, vol. XXVI. Ostrova Sovetskoy Arktiki, Moscow: Nedra, 1970, p. 377-404.
   Vernikovskiy V.A., Morozov A.F., Petrov O.V., Travin A.V., Kashubin S.N., Shokal'skiy S.P., Shevchenko S.S., Petrov E.O. Novye dannye o vozraste doleritov i bazal'tov podnyatiya Mendeleeva: k probleme kontinental'noy kory v Severnom Ledovivol. okeane [New data about the dolerite and basalt of Mendeleev uplift: concerning the continental crust in the Arctic Ocean]. Doklady RAN, 2014, vol. 454, no. 4, p. 431–435.
   Vinogradov V.A., Gaponenko G.I., Rusakov N.M., Shimaraev V.N. Tektonika Vostochno-Arkticheskogo shel'fa SSSR [The tectonics of the East Arctic shelf of the USSR]. Leningrad: Nedra, 1974, 142 p.
   Vol'nov D.A., Litinskiy V.A. Strukturno-tektonicheskoe raynirovanie akvatoriy shel'fovykh morey Laptevykh i Vostochno-Sibirskogo [Structural and tectonic zonation of the offshore waters of the Laptev and East Siberian seas]. In: Geologiya shel'fa Vostochno-Sibirskikh morey, Leningrad: NIIGA, 1976, p. 8–22.