Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 9_2016 submitted on 02/12/2016 displayed on website on 03/16/2016
14 p.
pdf  Geochemistry of organic matter of Kazanian-Tatarian sequences in the northern part of the Pre-Urals foredeep
The features of organic matter composition of petroleum source rocks belonging to Kazanian-Tatarian interval are described. Autochthonous and allochthonous bitumoids, the types of distribution of bitumoids and their reparations area are identified. Comparison of petrographical and geochemical studies with data about the catagenetic transformation of organic matter belonging to the terrigenous section is carried out.

Keywords: Kazanian-Tatarian sequences, organic matter, autochthonous and allochthonous bitumoids, n-alkanes.
article citation Kotik O.S. Geokhimiya organicheskogo veshchestva kazansko-tatarskikh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [Geochemistry of organic matter of Kazanian-Tatarian sequences in the northern part of the Pre-Urals foredeep]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/9_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/9_2016
References

   Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Ryabinkina N.N., Malyshev N.A., Ryabinkin S.V., Kuplevich I.L., Zakharov A.A., Prozorov S.F., Antonov V.I., Ivanov V.V., Kuznetsov N.I., Yudin V.M. Organicheskaya geokhimiya i neftegazonosnost' permskikh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Organic geochemistry and petroleum potential of Permian deposits of north of the Ural deflection]. St. Petersburg: Nauka, 2004, 214 p.
   Anishchenko L.A., Valyaeva O.V., Prots'ko O.S., Razmanova O.F. Tyazhelye nefti Timano-Pechorskoy provintsii [Heavy oil of Timan-Pechora province]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2014, no. 9, p. 19-22.
   Bazhenova T.K., Shapiro A.I. Alifaticheskie uglevodorody sinbitumoidov kak pokazatel' fatsial'no-geneticheskogo tipa organicheskogo veshchestva [Aliphatic hydrocarbons of synbitumoids as an indicator of facial-genetic type of organic matter]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 3, http://www.ngtp.ru/rub/1/28_2008.pdf
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva L.A. (Gembitskaya), Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
   Connan J. Time temperature relation in oil Genesis. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 1974, 58, No. 12, p. 2516–2521.
   Gross D., Sachsenhofer R.F., Bechtel A., Pytlak L., Rupprecht B., Wegerer E. Organic geochemistry of Mississippian shales (Bowland Shale Formation) in central Britain: Implications for depositional environment, source rock and gas shale potential. - Marine and Petroleum Geology, 2015, 59, p. 1–21. – DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2014.07.022
   Kotik I.S., Kotik O.S. Katagenez organicheskogo veshchestva permskikh otlozheniy severo-vostoka Korotaikhinskoy vpadiny [Katagenesis of organic matter of Permian deposits of northeast of Korotaihinskoy depression]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 24-y nauchnoy konferentsii. Syktyvkar: Geoprint, 2015, p. 100–102.
   Kriterii razdel'noy otsenki neftenosnosti i gazonosnosti (na primere Timano-Pechorskoy provintsii) [The criteria for separate evaluation of the oil-bearing and gas-bearing (for example, the Timan-Pechora province)]. Editors K.A. Chernikov and G.P. Sverchkov. Leningrad: Nedra, 1974, 183 p. (Trudy VNIGRI, vol. 334).
   Makedonov A.V. Istoriya uglenakopleniya v Pechorskom basseyne [The history of coal accumulation in the Pechora basin]. Leningrad: Nauka, 1965, 248 p.
   Petrov A.A. Uglevodorody nefti [Hydrocarbons of oil]. Moscow: Nauka, 1984, 264 p.
   Prots'ko O.S. Izmenenie komponentnogo sostava organicheskogo veshchestva v otlozheniyakh verkhney permi [Modifying the structure of organic matter in the sediments of the Upper Permian]. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh Evropeyskogo Severa Rossii. Syktyvkar, 2011, no. 3, p. 26-44 (Tr. In-ta geologii Komi nauch. tsentra UrO Rossiyskoy AN. vol. 128).
   Prots'ko O.S. Usloviya formirovaniya Nechenskogo ugol'nogo plasta (yuzhnaya chast' Pechorskogo basseyna) [Conditions of formation of Nechensky coal seam (the southern part of the Pechora basin)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2011, no. 3, p. 7–11.
   Prots'ko O.S., Anishchenko L.A., Valyaeva O.V. Bituminologicheskaya kharakteristika verkhnepermskikh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [Bitumen characteristics of Upper Permian deposits north of the Ural foredeep]. Nauki o zemle. Materials of II All-Russian youth scientific-practical school-conference. Novosibirsk: RITs NGU, 2014, p. 123–124.
   Prots'ko O.S., Valyaeva O.V., Shanina S.N. Komponentnyy sostav i usloviya obrazovaniya organicheskogo veshchestva ugley Nechenskogo burougol'nogo mestorozhdeniya [Component composition and conditions of formation of organic matter of Nechensky coal lignite deposits]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2009, no. 8, p. 15–21.
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i rasprostranenie neftey [Formation and distribution of oil]. Moscow: Mir, 1981, 501 p.
   Udot V.F. Geologo-geokhimicheskie usloviya formirovaniya nefteproizvodyashchikh tolshch fanerozoya Pechorskogo basseyna i otsenka ikh generatsionnogo potentsiala [Geological and geochemical conditions of formation of the oil-producing thick Phanerozoic Pechora basin and assessment of their generation potential]. Synopsys of dissertation. Syktyvkar, 1985.
   Valyaeva O.V., Bushnev D.A., Burtsev I.N. Geokhimiya ugley Nechenskogo mestorozhdeniya [Geochemistry of coal of Nechensky deposits]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2012, no.8, p.2-5.