Geological simulation and issues of petroleum fields development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 11_2018 submitted on 02/22/2018 displayed on website on 04/13/2018
17 p.
pdf  Composite well image from log data: technology of creation and application
By analogy with method of the composite photo portrait, propose to create a generalized image of a certain set of wells from their log data. Superposition of individual wells is performed on the base of the correlation model, which allows to form a set of stratigraphically equivalent points. The construction of a stratigraphic model is considered as the solution of a multidimensional optimization problem. The composite well pattern allows quantifying the typical characteristics of formations and stratums and analyzing the individual deviations specific to individual areas or wells. Based on this approach, it is possible to predict the distribution of properties for the projected wells and create three-dimensional models (cubes) of properties of the studied objects.

Keywords: automatic correlation of wells, well log data, composite portrait method, composite well, forecasting section of wells, cubes of properties.
article citation Lapkovskiy V.V., Shmelev N.E., Lunev B.V. Obobshchennyy obraz skvazhiny po karotazhnym dannym: tekhnologiya sozdaniya i primeneniya [Composite well image from log data: technology of creation and application]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/11/11_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/11_2018
References
   Galton Fr. Сomposite portraits, made by combining those of many different persons into a single resultant figure. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 1879, Vol. 8, pp. 132-144Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2841021. DOI: https://doi.org/10.2307/2841021
   Glushkovа Т.А., Lefton O.L., Talalay A.G., Shinkaryuk I.E. Tekhnologiya sovmestnogo primeneniya GIS i ekspress-geokhimii dlya poiskov i prognozirovaniya mednogo orudeneniya [Joint technology of GIS and express geochemistry to search for and copper mineralization prediction]. Advances in current Natural Sciences, 2016, no. 9, p. 12-116.
   Lapkovsky V.V., Istomin A.V., Kontorovich V.A., Berdov V.A. Korrelyatsiya razrezov skvazhin kak mnogomernaya optimizatsionnaya zadacha [Correlation of well logs as a multidimensional optimization problem]. Russian Geology and Geophysics, 2015, vol. 56, no 3, p. 487-492.
   Lee, C.Y. An Algorithm for Path Connections and Its Applications, 1961, IRE Transactions on Electronic Computers EC-10 (2), pp. 346–365.
   Lock Kr. Komp'yuternye metody summirovaniya izobrazheniy. Obobshchennyy i usrednennyy portrety [Computer methods of summation image. Composite portrait and average face shape]. MSU Vestnik. Seria XXIII. Antropologia, 2011, no. 1, p. 37–44.
   Perevozchikov E.V., Maurer A.M. Obobshchennyy fotoportret: istoriya, metody, rezul'taty [Composite photoportraits: history, methods, results]. MSU Vestnik. Seria XXIII. Antropologia 2009, no. 1, p. 35–44.
   Perrett, D.I., May, K.A. & Yoshikawa, S. Facial shape and judgments of female attractiveness. Nature, 1994, vol. 368, p. 239–242. DOI: https://doi.org/10.1038/368239a0
   Zubkov M.Yu. Kristallograficheskoe i litologo-petrofizicheskoe obosnovanie elektricheskikh svoystv mineralov zheleza, glin i terrigennykh kollektorov (na primere plastov BV8 i YuV1 Povkhovskogo mestorozhdeniya. Chast' 1) [Crystallographic, lithological and petrophysical bases of iron minerals, clays and terrigenous reservoirs electrical properties (by the example of BV8 and UV1 strata of povkhovskoye fiels. Part 1)]. Gornye Vedomosty, 2008, no. 11, p. 20-32.
   Zubkov M.Yu. Osobennosti raspredeleniya urana v bituminoznykh otlozheniyakh bazhenovskoy svity (Zapadnaya Sibir') [Features of the distribution of uranium in bituminous sequences of the Bazhenov Formation (Western Siberia)]. Karotazhnik, 2015, no. 5, p. 3-32.