Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 9_2018 submitted on 02/15/2018 displayed on website on 03/29/2018
25 p.
pdf  Siberian Plantform warping movements influence for the formation of petroleum accumulations in the sequences of the Vendian-Cambrian sedimentary cover
A sequential stratigraphic model of the Vendian-Cambrian sedimentary cover sequences was constructed. Three sedimentary basins are distinguished with characteristic features for each bedding system: the Buks-Tyra (V21), the Uspun-Kudulakh-Yuryakh (V22), and the Lower-Middle Cambrian (Є1-Є2 am) sedimentary basins. Reconstruction of (primary) sedimentary basins, which make up the structure of the actually sedimentary basins, was carried out. The relationship between the formation of reservoir rocks and the regressive phase of sedimentation is established. The relationship between the distribution of productive reservoir units of oil and gas bearing accumulations with the vibrational motions of the basement blocks belonging to three tectonic provinces is analyzed: the southern part of the Anabar Province, the southern part of the Akitkan mobile belt and the northwestern part of the Aldan Province.

Keywords: sequential stratigraphic model, tectonic provinces, Vendian-Cambrian sedimentary sequence, sedimentary basin, sedimentary basin, regressive sedimentation phase, petroleum accumulation, Siberian Platform.
article citation Burova I.A. Vliyanie kolebatel'nykh dvizheniy blokov fundamenta Sibirskoy platformy na formirovanie neftegazonosnykh kompleksov v otlozheniyakh vend-kembriyskogo osadochnogo chekhla [Siberian Plantform warping movements influence for the formation of petroleum accumulations in the sequences of the Vendian-Cambrian sedimentary cover]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/9_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/9_2018
References
   Archegov V.B., Bazanov E.A., Zabaluev V.V., Kulik G.D. Vliyanie blokovogo stroeniya zemnoy kory na neftegazonosnost' i razmeshchenie poleznykh iskopaemykh Sibirskoy platformy [Influence of the earth's crust block structure on the oil and gas content and the location of mineral resources of the Siberian Platform]. Sostoyanie i perspektivy razvitiya syr'evoy bazy uglevodorodov Rossii: sb. dokladov sektsii Vserossiyskogo s"ezda geologov i nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennykh 300-letiyu gorno-geologicheskoy sluzhby. St. Petersburg, 2000, p. 56-64.
   Belenitskaya G.A. Rol' glubinnykh flyuidov v osadochnom porodo- i rudoobrazovanii [The role of deep fluids in sedimentary rock and ore formation]. Degazatsiya Zemli i genezis neftegazovykh mestorozhdeniy (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika P.N. Kropotkina). Moscow: GEOS, 2012, p. 153-197.
   Burova I.A. Kompleksnyy metod poiska karbonatnykh kollektorov Vostochnoy Sibiri [Complex method of searching carbonate reservoirs in Eastern Siberia]. Neftegazogeologicheskiy prognoz i perspektivy razvitiya neftegazovogo kompleksa Vostoka Rossii: sb. materialov nauchno-prakticheskoy konferentsii (Sankt-Peterburg, 17-21 iyunya 2013 g.). St. Petersburg: FGUP «VNIGRI», 2013, 492 p.
   Burova I.A. Neftegazonosnye karbonatnye kompleksy yugo-zapadnoy territorii Respubliki Sakha (Yakutiya) [Petroleum-bearing carbonate sequences of the south-western territory of the Sakha Republic (Yakutia)]. Problemy vosproizvodstva zapasov nefti i gaza v sovremennykh usloviyakh: sb. nauch. statey, posvyashchennyy 85-letiyu VNIGRI. St. Petersburg: FGUP «VNIGRI», 2014, p.199-215.
   Burova I.A. Paleogeograficheskie rekonstrukcii vend-nizhnekembrijskih karbonatnyh otlozhenij zapadnogo sklona severnoj chasti Nepsko-Botuobinskoj anteklizy [Paleogeographic reconstruction of the Vendian-Cambrian carbonate deposits of the western slope of the northern part of the Nepa-Botuoba Anteclise]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/42_2014.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2014
   Burova I.A., Kubetova N.L., Shostak K.V. Distribution of the main salt-bearing suites in the Upper Vendian - Lower Cambrian sedimentary complex, Western Yakutia // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011. vol. 6, no. 4. http://www.ngtp.ru/rub/4/46_2011.pdf
   Burova I.A., Shibina T.D., Korvet N.A. Litologo-geneticheskiy aspekt formirovaniya otlozheniy tirskoy svity na territorii Nepskogo svoda [Tyre Formation (Nepa Arch) - lithological and genetic aspects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/7_2017.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2017
   Degazatsiya Zemli i genezis neftegazovykh mestorozhdeniy (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika P.N. Kropotkina) [Degassing of the Earth and the genesis of oil and gas accumulations (to the 100th anniversary of the birth of Academician P.N. Kropotkin)]. Moscow: GEOS, 2012, 516 p.
   Geologiya i neftegazovyy potentsial yugo-zapada Respubliki SAKhA (Yakutiya): realii, perspektivy, prognozy [Geology and oil and gas potential of the southwest of the Republic of Sakha (Yakutia): realities, prospects, forecasts]. V.S. Sitnikov, I.A. Kushmar, T.K. Bazhenova, I.A. Burova, V.P. Semenov, T.D. Shibina, K.V. Shostak, L.K. Yashenkova; red. V.S. Sitnikov, O.M. Prishchepa. St. Petersburg: FGUP «VNIGRI», 2014, 436 p. (Trudy VNIGRI).
   Khain V.E. Tektonika kontinentov i okeanov (god 2000) [Tectonics of continents and oceans (year 2000)]. Moscow: Nauchnyy mir, 2001, 606 p.
   Kuznetsov V.G. Evolyutsiya karbonatonakopleniya v istorii Zemli [Evolution of carbonate accumulation in the history of the Earth]. Moscow: GEOS, 2003, 262 p.
   Migurskiy A.V. Mikrograbeny: rasprostranennost', paragenez s tsentrami neftegazonakopleniya [Micrograbens: prevalence, paragenesis with centers of oil and gas accumulation]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 3, p.39-46.
   Neft' i gaz Vostochnoy Sibiri [Oil and gas of Eastern Siberia]. I.A. Kushmar, Yu.N. Grigorenko, V.V. Anan'ev, V.A. Belinkin, E.A. Gubina. St. Petersburg.: Nedra, 2006, 102 p.
   Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii. V 2-kh tomakh [Sedimentation and facies. In 2 volumes]. T.1. / Editor Kh. Redinga. Moscow: Mir, 1990, 384 p.
   Osadochnye basseyny: metodika izucheniya, stroenie i evolyutsiya [Sedimentary basins: a technique of studying, structure and evolution]. Editor Yu.G. Leonov, Yu.A. Volozh. Moscow: Nauchnyy mir, 2004, 526 p. (Tr. GIN RAN, vyp. 543).
   Rozen O.M. Sibirskiy kraton: tektonicheskoe rayonirovanie, etapy evolyutsii [Siberian craton: tectonic zoning, stages of evolution]. Geotektonika, 2003, no.3, p.3-21.
   Seysmicheskaya stratigrafiya. Ispol'zovanie pri poiskakh i razvedke nefti i gaza [Seismic stratigraphy. Use in the search and exploration of oil and gas]. Editor Ch. Peyton. Chast' 1. Moscow: izd. «Mir», 1982, 375 p.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural-genetic analysis of sedimentary formations]. St. Petersburg: S.-Peterb. gorn. in-t, 2010, 276 p.