Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 11_2020 submitted on 03/24/2020 displayed on website on 04/22/2020
24 p.
pdf Jurassic source rocks hydrocarbon generation history in the Bolshe Kheta megasyneclise
The dynamics of hydrocarbon generation by the Jurassic source rocks in the Bolshe Kheta megasyneclise was reconstructed by historical and geological modelling. Maps of the times of enter and exit of oil and gas source rocks in the oil window zone are given. The process of intense hydrocarbon generation began at 110-100 Ma. The maximum generation falls on the period 65-55 million years ago.

Keywords: historical-geological modeling, basin modeling, hydrocarbon generation, Jurassic source rock, Bolshe Kheta megasyneclise.
article citation Safronov P.I., Deshin A.A. Istoriya generatsii uglevodorodov v yurskikh neftegazoproizvodyashchikh tolshchakh Bol'shekhetskoy megasineklizy [Jurassic source rocks hydrocarbon generation history in the Bolshe Kheta megasyneclise]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/11_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/11_2020
References
   Applied petroleum geochemistry / Ed. M.L. Bordenave. Paris: Editions Technip, 1993, 524 p.
   Bogdanov O.A., Koloskov V.N., Shuvaev A.O., Musikhin K.V., Istomin S.B., Bobrova M.A., Maglevannaya P.S. Analiz evolyutsii uglevodorodnykh sistem Bol'shekhetskoy vpadiny na osnove primeneniya metoda basseynovogo modelirovaniya [Analysis of evolution of the Bolshe Kheta depression hydrocarbon systems based on the use of basin modeling method]. Geologiya nefti i gaza, 2017, no. 4, p. 55.
   Bostrikov O.I., Larichev A.I., Fomichev A.S. Geokhimicheskie aspekty izucheniya nizhnesredneyurskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity v svyazi s otsenkoy ikh UV-potentsiala [Geochemical aspects of Lower and Middle Jurassic sections of the West-Siberian plate in view of hydrocarbon potential evaluation]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/31_2011.pdf
   Deshin A.A., Safronov P.I., Burshtein L.M. Reconstruction of hydrocarbon generation and accumulation on the Gydan Peninsula and adjacent offshore areas using basin modeling approach // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. The Fifth All-Russian Conference with International Participation «Polar Mechanics» (Novosibirsk, 9-11 Oct 2018), 2018, vol. 193, pp. 012016-012016.
   Deshin A.A., Safronov P.I., Burshteyn L.M. Otsenka vremeni realizatsii glavnoy fazy nefteobrazovaniya v sredne-verkhneyurskikh otlozheniyakh severa Zapadnoy Sibiri [Evaluation of the time of the main phase of oil formation in the Middle Upper Jurassic section of the northern Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 2017, no. 4, pp. 33-44.
   Filiptsov Yu.A., Boldushevskaya L.N., Kriniin V.A., Kontorovich A.A., Melenevskiy V.N. Primenenie piroliza dlya izucheniya katageneza organicheskogo veshchestva mezozoyskikh otlozheniy Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba i severo-vostochnoy chasti Pur-Tazovskoy neftegazonosnoy oblasti [The use of pyrolysis to catagenesis study of organic matter in Mesozoic of the Yenisei-Khatanga regional trough and the northeastern part of the Pur-Taz petroleum region]. Geologiya i geofizika, 1999, vol. 40, no.12, pp. 1837–1842.
   Filiptsov Yu.A., Davydova I.V., Boldushevskaya L.N., Danilova V.P., Kostyreva E.A., Fomin A.N. Vzaimosvyaz' materinskikh porod i neftey v mezozoyskikh otlozheniyakh severo-vostoka Zapadno-Sibirskoy plity na osnove izucheniya uglevodorodov-biomarkerov i katageneza organicheskogo veshchestva [The relationship of source rocks and oils in the Mesozoic section of the north-eastern of the West Siberian Plate based on the hydrocarbon biomarkers study and organic matter catagenesis]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2006, no.5-6, pp. 52-57.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh (yura, trias) i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and petroleum potential of the Mesozoic (Jurassic, Triassic) and Paleozoic of the Western Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Galushkin Yu.I. Modelirovanie osadochnykh basseynov i otsenka ikh neftegazonosnosti [Modeling sedimentary basins and assessing their petroleum potential]. Moscow: Nauchnyy mir, 2007, 455 p.
   Goncharov I.V., Krinin V.A., Samoylenko V.V., Oblasov N.V., Fadeeva S.V. K voprosu o generatsionnom potentsiale yanovstanskoy svity severo-vostoka Zapadnoy Sibiri [On the generation potential of the Yanovstan Formation of the North-East of Western Siberia]. Khimiya nefti i gaza: sbornik materialov VII Mezhdunarodnoy konferentsii, Tomsk, Izd-vo IOA SO RAN, 2009, pp. 26-30.
Hantschel T., Kauerauf A.I. Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer Science & Business Media, 2009, 476 p.
   Kim N.S., Rodchenko A.P. Organicheskaya geokhimiya i neftegazogeneratsionnyy potentsial yurskikh i melovykh otlozheniy Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Organic geochemistry and petroleum potential of Jurassic and Cretaceous of the Yenisei-Khatanga regional trough]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no.8, pp. 966-979.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Malyshev N.A., Safronov P.I., Gus'kov S.A., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevskiy V.N., Livshits V.R., Polyakov A.A., Skvortsov M.B. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie protsessov naftidogeneza v mezozoysko-kaynozoyskom osadochnom basseyne Karskogo morya [Historical-geological modeling of processes of petroleum generation in the Mesozoic-Cenozoic sedimentary basin of the Kara Sea]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 1179-1226. Kontorovich A.E., Fomin A., Istomin A. Organic matter catagenesis and petroleum potential of Jurassic deposits of the West Siberian megabasin // 24th International Meeting on Organic Geochemistry (Bremen, Germany, 6-11 Sept 2009): book of abstracts, 2009, p. 442.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Jurassic paleogeography of the Western Siberian sedimentary basin]. Geologiya i geofizika, 2013a, vol. 54, no. 8, pp. 972-1012.
   Kontorovich A.E., Parparova G.M., Trushkov P.A. Metamorfizm organicheskogo veshchestva i nektoroye voprosy neftegazonosnosti (na primere mezozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti) [Metamorphism of organic matter and some issues about petroleum content (on the example of the Mesozoic section of the Western Siberian lowland)]. Geologiya i geofizika, 1967, no.2, pp. 16-29.
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and evolution of the West Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, no. 42 (11–12), pp. 1832–1845 (1740–1753).
   Larichev A.I., Ryazanova T.A., Melenevskiy V.N., Sukhoruchko V.I., Chuykova T.E., Vidik S.V., Solov'eva N.S. Organicheskaya geokhimiya sredneyursko-nizhnemelovogo razreza vostochnogo borta Bol'shekhetskoy vpadiny [Organic geochemistry of the Middle Jurassic-Lower Cretaceous section of the eastern side of the Bolshe Kheta Depression]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2003, no. 11, pp. 4–13.
   Loktionova O.A., Burshteyn L.M., Kalinina L.M., Kontorovich V.A., Safronov P.I. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie protsessov generatsii uglevodorodov v gettang-aalenskikh otlozheniyakh Ust'-Tymskoy megavpadiny [Istorical and geological modeling of the processes of hydrocarbon generation in the Hettangian-Aalenian of the Ust’-Tym megadepression]. Geologiya i geofizika, 2019, vol. 60, no. 7, pp. 1014-1027.
   Makhous M., Galushkin Y.I. Basin Analysis and Modeling of the Burial, Thermal and Maturation Histories in Sedimentary Basins. Paris: Technip, 2005, 380 p.
   Malysheva S.V., Vasil'ev V.E., Komissarov D.K., San-Zhermes M.L., Legl' Zh.–M., Pereslegin M.V., Khafizov S.F. Opyt modelirovaniya bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri kak netraditsionnogo istochnika uglevodorodov [Modeling of Bazhenov Formation of Western Siberia as an unconventional hydrocarbon source]. Neftyanoe khozyaystvo, 2012, no. 12, pp. 14-47.
   Malysheva S.V., Vasil'ev V.E., Kosenkova N.N., Anan'ev V.V., Komissarov D.K., Murzin R.R., Roslov Yu.V. Modelirovanie protsessov formirovaniya uglevodorodnykh sistem Yuzhno-Karskogo basseyna; printsipy i rezul'taty [Modeling of petroleum systems of South Kara basin: principles and results]. Neftyanoe khozyaystvo, 2011, no. 3, pp. 13-17.
   Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Evaluation of potential hydrocarbon resources on the basis of modeling processes of their generation, migration and accumulation]. S.G. Neruchev, S.V. Bazhenova, S.V. Smirnov, O.A. Andreeva, L.I. Klimova, St. Petersburg: Nedra, 2006, 364 p.
   Rodchenko A.P. Geokhimiya organicheskogo veshchestva verkhneyurskikh otlozheniy severo-vostoka Zapadnoy Sibiri i genezis melovykh neftey [Organic matter geochemistry of the Upper-Jurassic sections in the north-eastern of Western Siberia and Cretaceous oil genesis]. Geologiya nefti i gaza, 2016, no. 6, pp. 107-118.
   Safronov P.I., Deshin A.A., Burshtein L.M. The history of hydrocarbon generation in the Mesozoic-Cenozoic sedimentary cover in the northeast of the Bolshaya Kheta megasyneclise // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. The Fifth All-Russian Conference with International Participation «Polar Mechanics» (Novosibirsk, 9-11 Oct 2018), 2018, vol. 193, pp. 012060-012060.
   Safronov P.I., Ershov S.V., Kim N.S., Fomin A.N. Modelirovanie protsessov generatsii, migratsii i akkumulyatsii uglevodorodov v yurskikh i melovykh kompleksakh Enisey-Khatangskogo basseyna [Modeling of processes of generation, migration and accumulation of hydrocarbons in Jurassic and Cretaceous of Yenisei-Khatanga basin]. Geologiya nefti i gaza, 2011, no. 5, pp. 48-55.
   Schaefer R.G., Galushkin Y.I., Kolloff A., Littke R. Reaction kinetics of gas generation in selected source rocks of the West Siberian Basin: implications for the mass balance of early-thermogenic methane. Chemical Geology, 1999, vol. 156, issues 1–4, pp. 41–65.
   Tissot B.P., Welte D.H. Petroleum Formation and Occurrence. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag, 1984, 538 p.    Vassoevich N.B., Vysotskiy I.V., Korchagina Yu.I., Sokolov B.A. Geologo-geokhimicheskie predposylki neftegazoobrazovaniya v verkhnedokembriyskikh otlozheniyakh [Geological and geochemical conditions for petroleum formation in the Upper Precambrian]. Problemy osadochnoy geologii dokembriya, 1975, book 2, issue 4, pp. 208-214.
   Vassoevich N.B., Vysotskiy I.V., Korchagina Yu.I., Sokolov B.A. Istoriko-geologo-geokhimicheskiy metod otsenki perspektiv neftegazonosnosti osadochnykh basseynov: (na primere Srednerusskogo neftegazonosnogo basseyna) [Historical, geological and geochemical methods for assessing the prospects of petroleum potential of sedimentary basins: (on the example of the Central Russian petroleum Basin)]. Izv. AN SSSR. Ser. geol., 1971, no. 1, pp. 56-60.
   Welte D.H. Horsfield B., Baker D.R. Petroleum and basin evolution. Insights from petroleum geochemistry, geology and basin modeling. Berlin, New York: Springer, 1997, 535 p.