Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 30_2020 submitted on 12/27/2019 displayed on website on 09/23/2020
20 p.
pdf Features of the brine water composition of the Vendian - Lower Cambrian Middle Botuoba oil-gas-condensate field during the catagenesis time
The salt water omposition of underground brines of the Vendian - Lower Cambrian sections of the Middle Botuoba oil-gas-condensate field during the catagenesis stage is considered; the peculiarity of which is the presence of polygenic waters in certain block traps of B5 and Б1 levels: sodium sulfate, sodium hydrogencarbonate and chlorine-magnesium genetic types together with the prevailing chlorine-calcium genetic type. The zoning of the groundwater of the strata by mineralization and four genetic types of groundwater has been carried out. The directions of water entry into the reservoirs formed at the stage of catagenesis and entering together with hydrocarbons in the corresponding traps are established. It is shown that, while maintaining the mechanism of formation of the salt water composition in the "rock-water" system, the polygenicity of the formation waters present simultaneously in one reservoir layer reflects a regular change in the components of their chemical composition during the transition from the artesian basin to the oil and gas basin. The most sensitive ions of the chemical composition of groundwater, reflecting the transition of the artesian basin to the new geological state of the catagenesis stage, are sulfate, bicarbonate, and sodium ions.

Keywords: groundwater, ion-salt water composition, rock-water system, water genetic types, polygenic water, hydrochemical inversion, Middle Botuoba oil-gas-condensate field.
article citation Chistyakova N.F. Dravante V.V., Sivtsev A.I. Osobennosti ionno-solevogo sostava podzemnykh vod vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya na stadii katageneza [Features of the brine water composition of the Vendian - Lower Cambrian Middle Botuoba oil-gas-condensate field during the catagenesis time]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/30_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/30_2020
References
   Antsiferov A.S. Gidrogeologiya drevneyshikh neftegazonosnykh tolshch Sibirskoy platformy [Hydrogeology of the oldest oil and gas productive levels of the Siberian platform]. Moscow: Nedra, 1989, 176 p.
   Bakin V.E., Vorob'ev V.N., Kontorovich A.E., Larichev A.I., Leontovich V.B., Mandel'baum M.M., Moiseev S.A., Ryb'yakov B.L., Sitnikov V.S., Sobolev P.N., Starosel'tsev V.S., Surkov V.S., Topeshko V.A., Trofimuk A.A., Fradkin G.S., Chekanov V.I., Shemin G.G. Neftegazonosnye basseyny i regiony Sibiri. Vyp. 7. Nepsko-Botuobinskiy region [Oil and gas bearing basins and regions of Siberia. Issue 7. Nepsko-Botuobinsky Region]. Novosibirsk: OI GGM SO RAN, 1994, 76 p.
   Bukaty M.B. Formirovanie resursov i genezis krepkikh podzemnykh rassolov Sibirskoy platformy [Formation of petroleum resources and the genesis of strong underground brines of the Siberian Platform]. Fundamental'nye problemy neftegazovoy gidrogeologii. Moscow: GEOS, 2005, pp. 39-43.
   Bukaty M.B. Geologiya i geokhimiya podzemnykh rassolov zapadnoy chasti Sibirskoy platformy [Geology and geochemistry of underground brines in the western part of the Siberian Platform]. Diss…doktora geol.-min.nauk. Tomsk: TF IGNG SO RAN, TPU, 1999, 289 p.
   Bukaty M.B. Gidrogeologicheskoe stroenie Zapadnoy chasti Sibirskoy platformy [Hydrogeological structure of the western part of the Siberian Platform]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, no.11, pp. 1201-1217.
   Chistyakova N.F. Gidrogeokhimicheskie osobennosti podzemnykh vod zony katageneza [Hydrogeochemical features of catagenes zone groundwater]. Neft' i gaz. Tyumenskiy gosudarstvennyy neftegazovyy universitet, 1999, no. 6, pp. 4-12.
   Chistyakova N.F., Rudkevich M.Ya. Gidrokhimicheskaya kharakteristika i usloviya formirovaniya zalezhey nefti v otlozheniyakh vikulovskoy svity Krasnoleninskogo svoda [Hydrochemical characteristics and conditions for the formation of oil accumulation of the Vikulov section of the Krasnolenin arch]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 1993, no. 5, pp. 23-27.
   Fedortsov I.V., Fedortsov V.V. Izmenenie kolichestva i mineralizatsii svyazannoy vody po vysote zalezhi [Changes in the amount and mineralization composition of bound water by the height of the reservoir]. Gidrogeologicheskie usloviya razrabotki mestorozhdeniya nefti Zapadnoy Sibiri: mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov. Tyumen', 1992, pp. 18-21.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Oil and gas geology of the Siberian Platform]. Editors A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Karnyushina E.E., Korobova N.I., Frolov S.V., Akhmanov G.G., Fadeeva N.P., Mardanova S.R., Lugina E.R. Obstanovki sedimentatsii vend-nizhnekembriyskogo neftegazonosnogo kompleksa Vostochnoy Sibiri [The conditions of sedimentation of the Vendian-Lower Cambrian oil and gas structures of Eastern Siberia]. Mezhdunarodnaya konferentsiya geofizikov i geologov. Tyumen', 2007, pp. 994-997.
   Kartsev A.A. Osnovy geokhimii nefti i gaza [Fundamentals of geochemistry of oil and gas]. Moscow: Nedra, 1978, 279 p.
   Khant D. Geokhimiya i geologiya nefti i gaza [Geochemistry and geology of oil and gas]. Editors N.B. Vassoevich, A.Ya. Arkhipov. Moscow: Mir, 1982, 704 p.
   Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk A.A., Erv'e Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Geology of oil and gas in Western Siberia]. Moscow: Nauka, 1975, 680 p.
   Kontorovich A.E., Trofimuk A.A. Litogenez i nefteobrazovanie [Lithogenesis and petroleum formation]. Goryuchie iskopaemye: doklady 25MGK. Moscow: Nauka, 1976, pp. 73-83.
   Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Assessment of potential hydrocarbon resources based on modeling the processes of their generation, migration and accumulation]. S.G. Neruchev, T.K. Bazhenova, S.V. Smirnov, O.A. Andreeva, L.I. Klimova. Saint-Petersburg: Nedra, 2006, 364 p.
   Pustyl'nikov A.M., Chernova L.S. Magnezitonosnyy gorizont – novyy tip flyuidouporov v otlozheniyakh venda-nizhnego kembriya Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Magnesite level - a new type of fluid seal in the Vendian - Lower Cambrian sections of the Nepa-Botuoba anteclise]. Geologiya nefti i gaza, 1991, no. 6, pp. 17-20.
   Rudkevich M.Ya., Ozeranskaya L.S., Chistyakova N.F., Kornev V.A., Maksimov E.M. Neftegazonosnye kompleksy Zapadno-Sibirskogo basseyna [Oil and gas structures of the West Siberian basin]. Moscow: Nedra, 1988, 303 p.
   Safronov A.F., Bubnov A.V., Gerasimov I.A., Mironenko V.Yu. Produktivnye gorizonty Chayandinskogo mestorozhdeniya (Sakha-Yakutiya): stroenie, genezis [Productive levels of the Chayanda field (Sakha-Yakutia): structure, genesis]. Geologiya i geofizika, 2000, vol. 42, no. 11-12, pp.1954-1966.
   Shemin G.G. Model' stroeniya i prognoz neftegazonosnosti karbonatnykh rezervuarov vend-kembriya Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii [Structure model and forecast of the oil and gas potential of the Vendian carbonate reservoirs of the Lena-Tunguska Petroleum Province]. Mezhdunarodnaya konferentsiya geofizikov i geologov. Tyumen', 2007, pp. 814-818.
   Shvartsev S.L., Pinneker E.V., Perel'man A.N. Osnovy gidrogeokhimii. Gidrogeokhimiya [Basics of hydrogeochemistry. Hydrogeochemistry]. Vol. 3, Novosibirsk: Nauka, 1982, 285 p.
   Sulin V.A. Usloviya obrazovaniya, osnovy klassifikatsii i sostav prirodnykh vod v chastnosti vod neftyanykh mestorozhdeniy. Chast' 1. Obrazovanie i osnovy klassifikatsii prirodnykh vod [The conditions of formation, the basis for the classification and composition of natural waters, in particular the formation waters of oil fields. Part 1. The formation and principles of classification of natural waters]. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1948, 108 p.
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i raspredelenie nefti [Oil formation and distribution]. Editors N.B. Vassoevich, R.B Sayful'-Mulyukov. Moscow: Mir, 1981, 504 p.
   Vozhov V.I. Gidrogeologicheskie usloviya mestorozhdeniy nefti i gaza Sibirskoy platformy [Hydrogeological conditions of the Siberian Platform petroleum fields]. Moscow: Nedra, 1987, 204 p.
   Vozhov V.I. Podzemnye vody i gidromineral'noe syr'e Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii [Groundwater and hydromineral resources of the Lena-Tunguska petroleum Province]. Novosibirsk: SNIIIGGiMS, 2006, 208 p.