Regional petroleum geology
Article # 11_2021 submitted on 03/19/2021 displayed on website on 04/15/2021
15 p.
pdf Biohermal structures exploration of the Pre Upper Permian sedimentary rocks of the northern part of the Buzachi Peninsula and the neighbouring shelf area of the Caspian Sea
A detailed lithological and stratigraphical analysis of poorly studied Pre Upper Permian sedimentary section uncovered by deep wells on the Buzachi Peninsula is carried out. The characteristic lithological strata are distinguished. Well sections were correlated. It is established that the accumulation of sediments occurred in marine conditions, accompanied at some stages by volcanic activity with the outpouring of magma of andesitic composition. The presence of biomorphic limestones containing numerous remains of reef-building organisms is characteristic. In the composition of the strata, along with the facies of shallow carbonate deposits associated with the destruction of carbonate structures, there are relatively deep-water clay-carbonate formations. Such facies take part in the structure of reef strata. Particularly noteworthy is the presence of coarse-grained biomorphic-detrital limestones, usually composing the deposits of pre-reef plumes, as well as fine - and micro-grained horizontally layered chemogenic limestones, typical of the deposits of bays and lagoons, fenced off from the waves of the open sea by organogenic or volcanic structures. In the upper limestone-mudstone column, there are tubiphytic clastic limestones, which are formations of plumes accumulated in deep-water conditions at the foot of carbonate ledges composed of tubiphytic bioherms belonging to Kasimov and Assel time. The results obtained, by analogy with the adjacent areas of the Caspian Basin, allow us to count on the detection of biohermal structures in the Northern part of the Buzachi Peninsula and the adjacent Caspian sea shelf area, which can become objects of petroleum exploration.

Keywords: Pre Upper Permian sedimentary rocks, volcanism, lithological and stratigraphical analysis, wells correlation, biohermal structures, petroleum exploration, Buzachi Peninsula.
article citation Popkov V.I., Popkov I.V. Perspektivy obnaruzheniya biogermnykh postroek v doverkhnepermskikh otlozheniyakh severnoy chasti poluostrova Buzachi i prilegayushchey akvatorii Kaspiyskogo morya [Biohermal structures exploration of the Pre Upper Permian sedimentary rocks of the northern part of the Buzachi Peninsula and the neighbouring shelf area of the Caspian Sea]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/11_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/11_2021
References
   Glubinnaya struktura Severnogo Ustyurta (po materialam seysmorazvedki MOGT) [Deep structure of the Northern Ustyurt (based on the seismic exploration data of MOGT)]. V.I. Popkov, V.A. Voskoboy, A.M. Nurmanov. Moscow: IGiRGI, 1993, 94 p.
   Kartseva O.A. Verkhnekamennougol'nye - nizhnepermskie otlozheniya poluostrova Buzachi [Upper Carboniferous-Lower Permian sections of the Buzachi Peninsula]. Byull. MOIP. Otd. geol. 1979, vol. 54, issue 6, pp. 56-69.
   Lipatova V.V., Volozh Yu.A., Votsalevskiy E.S. Krivonos V.N., Nikolenko V.P. Doyurskiy kompleks Severnogo Ustyurta i poluostrova Buzachi [Pre-Jurassic section of Northern Ustyurt and the Buzachi peninsula]. Tr. VNIGNI. Moscow: Nedra, 1985, issue 254, 133 p.
   Popkov V.I. Perspektivy neftegazonosnosti pribuzachinskogo sektora Kaspiya [Prospects for oil and gas potential of the near-Buzachinsky sector of the Caspian]. Problemy intensifikatsii dobychi nefti. Groznyy: SevKavNIPIneft', 1987, pp. 4-7.
   Popkov V.I. Tektonika i perspektivy neftegazonosnosti Severnogo Kaspiya [Tectonics and oil and gas potential of the Northern Caspian]. Sovershenstvovanie razvedki razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy Mangyshlaka. Groznyy: SevKavNIPIneft', 1989, pp. 4-7.
   Popkov V.I., Kalinin M.I., Seyfulin L.M. Glubinnoe stroenie zapada Turanskoy plity [Deep structure of the West of the Turan plate]. Doklady akademii nauk SSSR, 1985, vol. 284, no. 4, pp. 939-943.
   Popkov V.I., Pis'mennaya O.V. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti doyurskikh otlozheniy Karazhanbasskoy antiklinal'noy zony i sopredel'nykh territoriy [Geological structure and prospects of oil and gas potential of the Pre-Jurassic section of the Karazhanbas anticline zone and adjacent territories]. Aktau: Soyuz nauchno-inzhenernykh neftegazovykh obshchestv Kazakhstana, 1992, 82 p.
   Popkov V.I., Rabinovich A.A., Dosmukhambetova G.D. Geologicheskie predposylki provedeniya geologorazvedochnykh rabot v severnoy chasti p-ova Buzachi [Geological prerequisites for geological exploration in the Northern part of the Buzachi Peninsula]. Geologiya nefti i gaza, 1991, no. 2, pp. 2-7.
   Pronin A.P., Turkov O.S., Kalmuratova S.A., Mil'kina N.V. Novye dannye ob usloviyakh obrazovaniya paleozoyskikh otlozheniy p-va Buzachi [New data on the formation conditions of Paleozoic strata of the Buzachi Peninsula]. Geologiya Kazakhstana, 1997, no. 4, pp. 43-52.
   Tektonika zapada Turanskoy plity [Tectonics of the West of the Turan Plate]. V.I. Popkov. Moscow: IGIRGI; Alma-Ata: Kaznipineft', 1992, 148 p.
   Vinogradova K.V., Tsaturova A.A. Palinostratigrafiya i paleogeografiya doyurskikh otlozheniy Zapadnogo Kazakhstana (p-ov Buzachi) [Palinostratigraphy and paleogeography of Pre-Jurassic strata of Western Kazakhstan (Buzachi Peninsula)]. Palinologiya v biostratigrafii, paleoekologii i paleogeografii. Moscow, 1996, pp. 28-29.