Regional petroleum geology
Article # 20_2021 submitted on 03/31/2021 displayed on website on 06/29/2021
20 p.
pdf Geological structure of Usol-Bilir reservoir, south-eastern boarder of the Kureiya Syneclise
In the Cambrian interval, of the sedimentary section cover the junction zone of three large tectonic structures: the Nepa-Botuoba Anteclise, the Katanga Saddle, and the Kureiya Syneclise of the Eastern Siberian petroleum basin, four reservoir areals were identified, characterized by large variability of features within the studied area. The most promising reservoir is the lower Usol-Bilir reservoir, the forecast of petroleum content of which is based on the assumption of the possibility of flow of hydrocarbon from the underlying Vendian strata with already proven oil and gas content, as well as oil shows revealed by drilling in the reservoir sections. The assessment of the quality of the Usol-Bilyr reservoir is given on the basis of lithological-facies structures, which made it possible to identify favorable zones for the formation of seals and reservoirs.

Keywords: geological structure, oil and gas content, Cambrian, reservoir areal, Kureiya Syneclise, Eastern Siberian petroleum basin.
article citation Mar'yanovich Yu.V. Osobennosti geologicheskogo stroeniya usol'sko-bilirskogo prirodnogo rezervuara yugo-vostochnogo borta Kureyskoy sineklizy [Geological structure of Usol-Bilir reservoir, south-eastern boarder of the Kureiya Syneclise]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/20_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/20_2021
References
   Burova I.A. Karbonatnye kollektory vendsko-nizhnekembriyskogo neftegazonosnogo kompleksa Vostochnoy Sibiri [Carbonate reservoirs of the Vendian-Lower Cambrian petroleum complex, Eastern Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/23_2010.pdf
   Burova I.A. Paleogeograficheskie rekonstrukcii vend-nizhnekembrijskih karbonatnyh otlozhenij zapadnogo sklona severnoj chasti Nepsko-Botuobinskoj anteklizy [Paleogeographic reconstruction of the Vendian-Cambrian carbonate deposits of the western slope of the northern part of the Nepa-Botuoba Anteclise]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/42_2014.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2014
   Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya, Baykitskaya anteklizy i Katangskaya sedlovina) [Geology and oil and gas potential of the Vendian and Lower Cambrian of the central regions of the Siberian platform (Nepa-Botuoba, Baikit Anteclises and Katanga Saddle)]. G.G. Shemin; editor V.A. Kashirtsev. Izd-vo SO RAN, 2007, 467 p.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Petroleum Geology of the Siberian Platform]. A.S. Antsiferov, V.E. Bakin, I.P. Varlamov, V.I. Vozhov, V.N. Vorob'ev, A.V. Gol'bert, V.V. Grebenyuk, M.P. Grishin, T.I. Gurova, D.I. Drobot, A.E. Kontorovich, V.L. Kuznetsov, V.M. Lebedev, I.G. Levchenko, M.M. Mandel'baum, N.V. Mel'nikov, K.I. Mikulenko, G.D. Nazimkov, V.D. Nakaryakov, I.D. Polyakova, B.L. Ryb'yakov, V.E. Savitskiy, V.V. Samsonov, O.F. Stasova, V.S. Starosel'tsev, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk, E.E. Fotiadi, A.V. Khomenko. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Geologiya nefti i gaza: Izbrannye trudy. T.1. Geologiya nefti i gaza Sibiri [Petroleum geology: selected works. Vol. 1. Petroleum geology of Siberia]. A.E. Kontorovich. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2008, 540 p.
   Kuznetsov V.G. Skhema standartnykh fatsial'nykh poyasov i mikrofatsiy Dzh. Uilsona i ee vospriyatie v SSSR i Rossii [Scheme of standard facies belts and microacies by J. Wilson and its perception in the USSR and Russia]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy, 2016, no. 3, pp. 27-30.
   Levorsen A.I. Geologiya nefti i gaza [Petroleum geology]. Seriya Nauki o Zemle. Moscow: Mir, 1970, vol. 22, 640 p.
   Litologiya prirodnykh rezervuarov nefti i gaza: ucheb. dlya vuzov [Lithology of natural petroleum reservoirs]. V.G. Kuznetsov. Moscow: RGU nefti i gaza im. I.M. Gubkina, 2012, 260 p.
   Margulis L.S., Burova I.A., Semenov V.P., Rodina T.V. Prognoz zon razvitiya karbonatnykh kollektorov produktivnykh gorizontov venda-nizhnego kembriya zapadnogo sklona severnoy chasti Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Forecast of zones of development of carbonate reservoirs of productive levels of the Vendian-Lower Cambrian of the western slope of the northern part of the Nepa-Botuoba anteclise]. Neftegazogeologicheskiy prognoz i perspektivy razvitiya neftegazovogo kompleksa Vostoka Rossii: sbornik materialov nauchno-prakticheskoy konferentsii (St. Petersburg, 17-21 Jun 2013). St. Petersburg: VNIGRI, 2013, 492 p.
   Mel'nikov N.V. Neftegazonosnye kompleksy Leno-Tungusskoy provintsii [Petroleum bearing structures of the Lena-Tunguska Province]. Geologiya i geofizika, 1996, vol. 37, no. 8, pp. 25-35.
   Mel'nikov N.V., Vymyatin A.A., Mel'nikov P.N., Smirnov E.V. Vozmozhnosti otkrytiya krupnykh zalezhey nefti v glavnom poyase neftenosnosti Leno-Tungusskoy provintsii [Possibilities of discovering large oil accumulations in the main oil-bearing belt of the Lena-Tunguska Province]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp. 701-720.
   Metodicheskie rekomendatsii po izucheniyu i prognozu kollektorov nefti i gaza slozhnogo tipa [Methodological recommendations for the study and forecast of tight petroleum reservoirs]. Editors M.Kh. Bulach, L.G. Belonovskaya. Leningrad: VNIGRI, 1989, 103 p.
   Programma geologicheskogo izucheniya i predostavleniya v pol'zovanie mestorozhdeniy uglevodorodnogo syr'ya Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [The program of geological exploration and provision for use of hydrocarbon fields in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. A.S. Efimov, A.A. Gert, N.V. Mel'nikov, V.S. Starosel'tsev. Novosibirsk: SNIIGiMS, 2012, 11 p.
   Samsonov V.V., Larichev A.I. Perspektivnye neftegazonosnye kompleksy i zony yuzhnoy chasti Sibirskoy platformy [Perspective oil-gas complexes of southern Siberian platform]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/43_2008.pdf
   Starosel'tsev V.S. Osnovnye etapy stanovleniya Sibirskoy platformy [The main stages of the Siberian platform formation]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2015, no. 1, pp. 3-15.
   Varlamov A.I., Gert A.A., Mel'nikov P.N., Efimova A.S., Smirnov M.Yu., Smirnov E.V. Sostoyanie syr'evoy bazy i perspektivy narashchivaniya ob"emov dobychi v ramkakh «Programmy VSTO» [The state of the resource base and the prospects for increasing production volumes under the "ESPO Program"]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2017, no. 6s, pp. 48-68.
   Vend-kembriyskiy solenosnyy basseyn Sibirskoy platformy (Stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vendian-Cambrian saline basin of the Siberian platform (Stratigraphy, history of development)]. Izd. 2-e, dop. N.V. Mel'nikov. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2018, 177 p.