Offshore hydrocarbon deposits
Article # 5_2021 submitted on 02/22/2021 displayed on website on 03/15/2021
23 p.
pdf Genesis and petroleum potential of Devonian and Turnaisian carbonates of the south-eastern Pechora-Barents Sea area
Exploration of petroleum accumulations in the Paleozoic carbonate section of the Barents Sea shelf is an important task for the future development of the oil and gas industry in the Russian Western Arctic, despite the fact that they are located in very complex tectonic conditions, at greater depths, with a large number of difficult to calculate parameters. The resources and reserves of hydrocarbon accumulations in the Mesozoic strata, easier to prospect are currently the main prepared objects for the development of the Barents Sea shelf. Analysis of oil and gas fields in the Pechora Sea, the southeastern part of the Barents Sea, and the adjacent onshore area will considerably facilitate the task of searching for hydrocarbon accumulations in similar accumulations of the Barents Sea Arctic.

Keywords: petroleum accumulations, Devonian and Tournaisian carbonates, Barents Sea Arctic shelf.
article citation Antonovskaya T.V. Usloviya formirovaniya i neftegazonosnost' devonskikh i turneyskikh karbonatov verkhnego paleozoya yugo-vostoka Pechoro-Barentsevomorskogo regiona [Genesis and petroleum potential of Devonian and Turnaisian carbonates of the south-eastern Pechora-Barents Sea area]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/5_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/5_2021
References
   Antonovskaya T.V. Osobennosti raspredeleniya zalezhey nefti v karbonatnykh kollektorakh domanikovo-turneyskogo neftegazonosnogo kompleksa yugo-vostoka Pechoro-Barentsevomorskogo regiona [Features of the distribution of oil accumulations in carbonate reservoirs of the Domanik-Tournaisian oil and gas bearing area in the southeastern of the Pechora-Barents Sea region]. Geologiya rifov: materialy Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya, posvyashchennogo 130-letiyu V.A. Varsanof'evoy (Syktyvkar, 25-26 June 2020). Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2020, pp. 16-19.
   Antonovskaya T.V., Zuykova O.N., Babich T.Yu. Timano-Pechorskaya provintsiya – forpost dlya razvedki paleozoyskikh uglevodorodnykh sistem Barentsevomorskogo shel'fa Rossii [Timan-Pechora Province - an outpost for exploration of the Paleozoic hydrocarbon systems of the Barents Sea shelf of Russia]. Neftegaz.RU offshore, 2017, no. 5, pp. 58-69.
   Atlas geologicheskikh kart (litologo-fatsial'nykh, strukturnykh i paleontologicheskikh). Timano-Pechorskiy sedimentatsionnyy basseyn [Atlas of geological maps (lithological-facies, structural and paleontological). Timan-Pechora sedimentary basin]. V.I. Bogatskiy, L.V. Galkina, E.G. Dovzhikova, O.L. Ermakova, P.K. Kostygova, P.K. Kuranova, Z.V. Larionova, V.M. Laskin, A.V. Martynov, K.A. Moskalenko, N.I. Nikonov, Yu.A. Pankratov, E.L. Petrenko, E.V. Popova, A.I. Surina, G.A. Shabanovaб Ukhta, TP NITs, 2000, 64 p.
   Deulin Yu.V. Domanikovyy gorizont Timano-Pechorskoy provintsii (Territoriya Nenetskogo Avtonomnogo Okruga) [Domanik Formation of the Timan-Pechora province (Territory of the Nenets Autonomous Okrug)]. Litologiya i geokhimiya karbonatnykh otlozheniy: materialy Vtorogo Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya IG Komi NTs UrO RAN. Syktyvkar: Geoprint, 2001, pp. 15-17.
   Instruktsiya po primeneniyu klassifikatsii zapasov i resursov nefti i goryuchikh gazov Ministerstvo prirodnykh resursov i ekologii Rossiyskoy Federatsii [Instructions for the application of the classification of reserves and resources of oil and combustible gases]. Moscow: 2013, 25 p.
   Kaminskiy V.D., Alekseeva A.K., Antonovskaya T.V., Zuykova O.N., Chernykh A.A. Karbonaty – pervoocherednoy ob"ekt dlya poiskov zalezhey nefti i gaza v paleozoyskikh otlozheniyakh Arkticheskogo shel'fa Rossii [Carbonates are the primary target for prospecting for oil and gas acumulations in the Paleozoic strata of the Arctic shelf of Russia]. Neftegaz.RU offshore, 2017, no. 1, pp. 84-90.
   Karbonatnye porody-kollektory fanerozoya neftegazonosnykh basseynov Rossii i ee sopredel'nykh territoriy [Carbonate reservoir rocks of the Phanerozoic of petroleum bearing basins of Russia and its adjacent territories]. M.D. Belonin, L.G. Belonovskaya, M.Kh. Bulach, L.P. Gmid, V.V. Shimanskiy. Book 1, St. Petersburg: Nedra, 2005, 260 p.
   Menner V.Vl. Litologicheskie kriterii neftegazonosnosti paleozoyskikh tolshch severo-vostoka Russkoy platformy [Lithological criteria for the oil and gas content of the Paleozoic strata of the northeast of the Russian platform]. Moscow: Nauka, 1989, 133 p.
   Metodicheskoe rukovodstvo po litologo-petrograficheskomu i petrokhimicheskomu izucheniyu osadochnykh porod-kollektorov [Methodological guide for lithological-petrographic and petrochemical study of sedimentary reservoir rocks]. L.P. Gmid, L.G. Belonovskaya, T.D. Shibina, N.S. Oknova, A.V. Ivanovskaya, St. Petersburg: VNIGRI, 2009, 160 p.
   Metodika izucheniya treshchinovatosti gornykh porod i treshchinnykh kollektorov nefti i gaza [Methods for studying fracturing of rocks and fractured reservoirs of oil and gas]. Editor E.M. Smekhova, Leningrad: Izd-vo «Nedra», 1969 (Trudy VNIGRI), 129 p.
   Neantiklinal'nye lovushki srednedevonsko-turneyskikh otlozheniy yugo-vostoka Timano-Pechorskoy provintsii (usloviya formirovaniya i neftegazonosnost') [Middle Devonian-Tournaisian non-anticlinal traps in the southeastern part of the Timan-Pechora Province (genesis conditions and oil and gas content)]. T.V. Antonovskaya. St. Petersburg: FGUP «VNIGRI», 2013, 228 p.
   Prirodnye rezervuary neftegazonosnykh kompleksov Timano-Pechorskoy provintsii [Oil and gas reservoirs of the Timan-Pechora province]. E.L. Teplov, P.K. Kostygova, Z.V. Larionova, I.Yu. Beda, E.G. Dovzhikova. St. Petersburg: OOO «Renome», 2011, 288 p.
   Tektonika litosfernykh plit territorii SSSR [Tectonics of the USSR lithospheric plates]. L.P. Zonenshayn, M.I. Kuz'min, L.M. Natapov. Book 1. Moscow: Nedra, 1990, 328 p.
   Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora Province: geological structure, oil and gas potential and development prospects]. M.D. Belonin, G.F. Budanov, S.A. Danilevskiy, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov. St. Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
   Turyshev V.V., Antonovskaya T.V. Geologo-geofizicheskaya kharakteristika neftenosnykh poddomanikovykh karbonatov pribrezhnoy chasti Pechorskogo morya Arktiki (na primere mestorozhdeniya nefti im. R. Trebsa) [Geological and geophysical characteristics of oil-bearing infradomanic carbonates in the offshore of the Pechora Sea in the Arctic (for example the R. Trebs oil field)]. Geologiya rifov: materialy Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya, posvyashchennogo 130-letiyu V.A. Varsanof'evoy (Syktyvkar, 25-26 June 2020). Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2020, pp. 23-26.