Stratigraphy and lithology
Article # 13_2022 submitted on 06/04/2021 displayed on website on 06/03/2022
31 p.
pdf Biostratigraphy of conodonts and foraminifera of Upper Devonian - Lower Permian of the Padimey Area (north-east of Timan-Pechora petroleum Province) - new data
The article considers new data on the biostratigraphy of the Upper Devonian Lower Permian of the Padimey Area (Vorkuta transverse uplift of the Cis-Uralian depression). Conodont Alteration Index allows reconstruct paleogeothermal gradient of 50°C per kilometer (20°C per kilometer accounting sediment compaction). The Lower Permian possesses thermal maturity of PK-MK1 grade, but the Upper Devonian has thermal maturity of MK1-2 grade.

Keywords: biostratigraphy, Upper Devonian, Lower Permian, thermal maturation, Padimey Area, Timan-Pechora petroleum Province.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel Ya.A. Biostratigrafiya verkhnego devona – nizhney permi Padimeyskoy ploshchadi (severo-vostok Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii) po konodontam i foraminiferam [Biostratigraphy of conodonts and foraminifera of Upper Devonian - Lower Permian of the Padimey Area (north-east of Timan-Pechora petroleum Province) – new data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/13_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/13_2022
References
   Burnett R.D. Regional maturation patterns for Late Visean (Carboniferous, Dinantian) rocks of northern England based on mapping of conodont colour. Irish Journal of Earth Sciences, 1987, no. 8, pp. 165-185.
   Danilov V.N. Perspektivy neftegazonosnosti verkhnedevonskikh otlozheniy severnoy chasti Kos'yu-Rogovskoy vpadiny [Prospects for the oil and gas potential of the Upper Devonian strata in the northern part of the Kosyu-Rogov depression]. Geologiya nefti i gaza, 1992, no. 8, http://geolib.narod.ru/Journals/OilGasGeo/1992/08/Stat/01/stat01.html
   Durkina A.V. Foraminifery serpukhovskogo yarusa Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifers of the Serpukhov Formation of the Timan-Pechora Province]. St. Petersburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskoy kartograficheskoy fabriki VSEGEI, 2002, 198 p.
   Epstein A.G., Epstein J.B., Harris L.D. Conodont Color Alteration - an Index Organic Metamorphism. U.S. Geological Survey Professional Paper, 1977, no. 995, pp. 1-27.
   Grigor'ev M.N. Analiz struktury resursnoy bazy mineral'no-syr'evykh tsentrov nefti kontinental'noy chasti Nenetskogo avtonomnogo okruga [Analysis of the structure of the resource base of mineral resource centers of oil in the continental part of the Nenets Autonomous Okrug]. Neftyanoe khozyaystvo, 2014, no.5, pp. 12-18.
   Jones G.L. Irish Carboniferous conodonts record maturation levels and the influence of tectonisn, igneous activity and mineralization. Terra Nova, 1992, no. 4(4), pp. 238-244.
   Kirkinskaya V.Η, Smekhov Ε.Μ. Karbonatnye porody - kollektory nefti i gaza [Carbonate rocks as oil and gas reservoirs]. Leningrad: Nedra, 1981, 255 p.
   Kostygova P.K. Pechorskiy paleobasseyn v vizeyskom i serpukhovskom vekakh i foraminifery nizhnego vize [Pechora paleobasin in the Visean and Serpukhovian and Foraminifera of the lower Visean]. St. Petersburg: Izd-vo St-Peterburgskoy kartograficheskoy fabriki VSEGEI, 2004, 204 p.
   Nikitin D.S, Khutorskoy M.D., Ivanov D.A. Vertikal'naya katageneticheskaya zonal'nost' osadochnogo chekhla severo-vostochnoy chasti Barentsevomorskogo shel'fa [Vertical catagenetic zonality of the sedimentary cover of the northeastern part of the Barents Sea shelf]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2020, no. 5, pp. 438-460.
   Zhuravlev A.V. Dinamika taksonomicheskogo raznoobraziya konodontov v pozdnem devone-rannem karbone (famenskiy-serpukhovskiy veka) [Dynamics of taxonomic diversity of Conodonts in the Late Devonian-Early Carboniferous (Famenian-Serpukhovian Age)]. Litosfera, 2019, no. 1, pp.81-91.
   Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Pay-Khoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of the degree of thermal catagenesis of Paleozoic in the north of the Pay-Khoy paraautochthon based on the color indices of Conodonts]. Litosfera, 2017, no. 1, pp.44-52.