Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 18_2022 submitted on 06/02/2022 displayed on website on 06/27/2022
23 p.
pdf Seismogeological model and petroleum prospects of the Paleozoic-Mesozoic strata belonging to the north of Western Siberia on the basis of 2D, 3D seismic exploration
On the basis of 3D seismic exploration, a seismological characteristic is presented and an assessment of the prospects for the oil and gas potential of the Paleozoic, Triassic, Jurassic, Neocomian, Aptian and Albian-Cenomanian sections of the north of Western Siberia (Yamal Peninsula) is given. The identified hydrocarbon traps are mainly of combined type (lithological, structural-lithological, etc.).

Keywords: seismological model, petroleum prospect, hydrocarbon trap, Paleozoic-Mesozoic strata, 3D seismic survey, Yamal Peninsula, north of Western Siberia.
article citation Borodkin V.N., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Teplyakov A.A. Seysmogeologicheskaya model' i perspektivy neftegazonosnosti paleozoysko-mezozoyskikh otlozheniy severa Zapadnoy Sibiri na baze seysmorazvedki 2D, 3D [Seismogeological model and petroleum prospects of the Paleozoic-Mesozoic strata belonging to the north of Western Siberia on the basis of 2D, 3D seismic exploration]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/18_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/18_2022
References
   Bogolepov V.I., Zhuravlev V.A., Shipilov E.V., Yupov A.Yu. Novye dannye o glubinnoy strukture Karskogo morya (po rezul'tatam kompleksnykh geologo-geofizicheskikh issledovaniy) [New data on the deep structure of the Kara Sea (based on the results of geological and geophysical studies)]. Doklady RAN, 1990, vol. 315, no. 1, pp. 159-162.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Markin M.A., Smirnov O.A., Lukashov A.V. K voprosu vydeleniya zon-kollektorov v otlozheniyakh bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [On the issue of identifying reservoir in the Bazhenov Formation in Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2020, no. 4, pp. 4-13.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Galinskiy K.A. Model' stroeniya i perspektiv neftegazonosnosti yurskogo regional'nogo kompleksa v zone sochleneniya Gydanskogo, Tazovskogo poluostrovov i poluostrova Yamal Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [Model of the structure and prospects of oil and gas potential of the Jurassic regional strata in the junction zone of the Gydan, Taz and Yamal Peninsulas of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021a, no. 2, pp. 38-52.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Pogretskiy A.V. Kharakteristika geologicheskoy modeli i perspektiv neftegazonosnosti neokomskogo kompleksa v perekhodnoy zone ot Yamal'skogo k Gydanskomu i Urengoysko-Pureyskomu litofatsial'nym rayonam Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [Characteristics of the geological model and oil and gas potential of the Neocomian strata in the transition zone from the Yamal to the Gydan and Urengoy-Pur lithofacial area of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021v, no. 5, pp. 10-23.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Zaytsev A.N., Plavnik A.G., Lukashov A.V., Markin M.A. Prognoz vysokoperspektivnykh zon-kollektorov v otlozheniyakh bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri na baze kompleksirovaniya geofizicheskikh issledovaniy [Forecast of highly promising reservoir zones in the Bazhenov Formation of Western Siberia based on the integration of geophysical studies]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021b, pp 8, pp. 11-18.
   Geologicheskaya interpretatsiya seysmorazvedochnykh dannykh: kurs lektsiy [Geological interpretation of seismic data: a course of lectures]. A.A. Nezhdanov. Tyumen': TIU, 2017, 171 p.
   Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' nizhney-sredney yury Zapadno-Sibirskoy provintsii [Geological structure and oil and gas potential of the Lower-Middle Jurassic of the West Siberian province]. F.G. Gurari, V.P. Devyatov, V.I. Demin, A.E. Ekhanin, A.M. Kazakov, G.V. Kasatkina, N.I. Kurushin, N.K. Mogucheva, V.V. Sap'yanik, O.V. Serebrennikova, L.V. Smirnov, L.G. Smirnova, V.S. Surkov, G.G. Sysolova, O.V. Shiganova. Novosibirsk: Nauka, 2005, 156 p.
   Isaev G.D. Stratigrafiya i geologicheskaya model' paleozoya Novoportovskogo regiona [Stratigraphy and geological model of the Paleozoic of the Novoport region]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2011, no. 46, pp. 37-43.
   Kharakteristika geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti yurskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and the petroleum content of the oil and gas bearing Jurassic strata of Western Siberia]. A.R. Kurchikov, V.N. Borodkin: Zapadno-Sibirskiy fil. In-ta neftegazovoy geologii i geofiziki im. A.A. Trofimuka SO RAN. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2015, 140 p.
   Kharakteristiki geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti neokomskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and the petroleum content of the oil and gas Neocomian strata of Western Siberia]. A.R. Kurchikov, V.N. Borodkin. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2016, 201 p.
   Kichenko V.E., Istratov I.V., Karnaukhov S.M. Sovremennye dannye o neftegazonosnosti paleozoyskikh otlozheniy severa YaNAO [Modern data on the oil and gas content of the Paleozoic strata of the north of the YaNAO]. Vesti gazovoy nauki, 2011, pp. 1-15, http://vesti-gas.ru/sites/default/files/attachments/044-058-geologiya-2011-blok-v11-m-d.pdf
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin in the Jurassic]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 972-1012.
   Kulakhmetov N.Kh., Kislukhin V.I., Zininberg P.Ya. Litologo-fatsial'noe rayonirovanie verkhney yury severa Zapadnoy Sibiri, kak osnovy otsenki perspektiv neftegazonosnosti [Lithofacies zoning of the Upper Jurassic of the north of Western Siberia as the basis for assessing the prospects for oil and gas potential]. Geologiya i otsenka neftegazovogo potentsiala Zapadnoy Sibiri. Moscow: Nedra, 1994, pp. 59-73.
   Perspektivy neftegazonosnosti paleoriftovykh sistem Zapadnoy Arktiki [Prospects for oil and gas content of paleorift systems in the Western Arctic]. V.A. Shein. Moscow: Geoinformmark, 2018, 279 p.
   Smirnov O.A., Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Pletneva A.D., Pogretskiy A.V. Kharakteristika geologicheskogo stroeniya, otsenki perspektiv neftegazonosnosti paleozoyskogo i triasovogo kompleksov zony sochleneniya Yamal'skoy, Gydanskoy i Nadym-Purskoy neftegazonosnykh oblastey Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 2D, 3D [Characteristics of the geological structure and assessment of the prospects for the oil and gas potential of the Paleozoic and Triassic strata of the junction zone Yamal, Gydan and Nadym-Pur oil and gas regions of Western Siberia according to 2D, 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2020, no. 8, pp. 19-20.
   Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Trusov A.I. Regional'naya model' riftogeneza i strukturno-tektonicheskogo rayonirovaniya severa Zapadnoy Sibiri i Yuzhno-Karskoy sineklizy po kompleksu geologo-geofizicheskikh issledovaniy [Regional model of riftogenesis and structural-tectonic area of the north of Western Siberia and the South Kara syneclise on the geological-geophysical research data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/1_2022.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2022