Regional petroleum geology
Article # 32_2022 submitted on 08/10/2022 displayed on website on 10/03/2022
28 p.
pdf The heat flow properties and petrographically composition of the Paleozoic basement (the south-eastern part of Western Siberia)
This paper continues comprehensive research on the reasons of heat flow variations in the South-Eastern part of Western Siberia. The purpose of the study is to identify qualitatively and quantitatively the relationship between the heat flow properties and petrographically composition of the basement, which is characterized by specific thermophysical properties – thermal conductivity and radioactive heat production.
The values of heat flow from the basement are calculated in 433 exploration wells. The sketch map of heat flow density in the west of Tomsk Region is built on the base of this data.

Keywords: heat flow variations, petrographically composition of the basement, thermal conductivity, density of radioactive heat generation, the west of Tomsk Region, South-Eastern part of Western Siberia.
article citation Krutenko D.S. Teplovoy potok i veshchestvennyy sostav paleozoyskogo fundamenta (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [The heat flow properties and petrographically composition of the Paleozoic basement (the south-eastern part of Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/32_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/32_2022
References
   Atlas. Geologiya i neftegazonosnost' Hanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga [Atlas. Geology and petroleum potential of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug]. Khanty-Mansiysk, Autonomous institution of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug V.I. Shpilman research and analytical centre for the rational use of the subsoil, 2004, 148 p.
   Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library. Sebastopol, O'Reilly Media, Inc, 2008, 556 p.
   Brekhuntsov A.M., Monastyrev B.V., Nesterov I.I. (Jr.). Distribution patterns of oil and gas accumulations in Western Siberia. Russian Geology and Geophysics, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 781-791.
   Cermak V., Huckenholz H.G., Rybach L., Schmid R., Schopper J.R., Schuch M., Stoffler D., Wohlenberg J. Physical properties of rocks. Landolt–Boernstein, Numerical data and functional relationships in Science and Technology, Group V: Geophysics and Space Research, 1982, pp. 305-370.
   Duchkov A.D., Sokolova L.S., Ayunov D.E. RID «Baza dannyh teplovyh svoystv gornyh porod Sibirskogo regiona RF» [RID “Database of thermal properties of rocks in Siberian region of Russia]. Registration certificate no. 2017621489 in 15.12.2017, 2017.
   Hantschel T., Kauerauf A.I. Fundamentals of basin and petroleum systems modeling. Heidelberg, Springer, 2009, 476 p.
   Hasterok D., Gard M., Webb J. On the radiogenic heat production of metamorphic, igneous, and sedimentary rocks. Geoscience Frontiers, 2018, vol. 9, no. 6, pp. 1777-1794.
   Isaev V.I. Paleotemperature modeling of the sedimentary section, and oil-and-gas generation. Geology of the Pacific Ocean, 2004, vol. 23, no 5, pp. 101-115.
   Isaev V.I., Krutenko D.S., Lobova G.A., Osipova E.N., Starostenko V.I. Kartirovanie teplovogo potoka Zapadnoy Sibiri (yugo-vostok) [Mapping of Western Siberian heat flow (southeast)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2021, vol. 43, no. 6, pp. 173-195.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Mazurov A.K., Starostenko V.I., Fomin A.N. Rayonirovanie megavpadin yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri po plotnosti resursov slancevoy nefti togurskoy i bazhenovskoy materinskih svit [Zoning of mega-depressions by shale oil generation density of Togur and Bazhenov source rocks Formations in the southeast of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 2018, no. 1, pp. 49-73.
   Isaev, V.I., Lobova, G.A., Fomin, A.N., Bulatov, V.I., Kuzmenkov, S.G., Galieva, M.F., Krutenko, D.S. Teplovoy potok i neftegazonosnost' (p-ov Yamal, Tomskaya obl.) [Heat flow and presence of oil and gas (the Yamal peninsula, Tomsk region)]. Georesursy, 2019, vol. 21, no. 3, pp. 125-135.
   Karta veshhestvennogo sostava domezozojskogo osnovanija. Masshtab 1:1 000 000 [Map of the pre-Mesozoic petrographically composition. Scale 1:1 000 000]. Ed. A.E. Kontorovich, 2001.
   Khutorskoy M.D. Vvedenie v geotermiyu: kurs lekciy [Introduction to Geothermy: lecture course]. Moscow: RUDN Publ., 1996, 156 p.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri[Tectonics and oil and gas potential of the Mesozoic and Cenozoic rocks in the south-eastern part of Western Siberia]. Novosibirsk, Izd-vo SO RAN, 2002, 253 p.
   Krutenko D.S., Isaev V.I., Kuzmenkov S.G. Teplovoy potok, triasovaya riftovaya sistema i mezozoysko-kaynozoyskie razlomy (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Heat flow, Triassic rift system and Mesozoic-Cenozoic faults (south-east of Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/19_2021.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2021
   Kurchikov A.R. Gidrogeotermicheskie kriterii neftegazonosnosti [Hydrogeothermal criteria of oil and gas potential]. Moscow, Nedra, 1992, 231 p.
   Lunyova T.E. Zonal'noe rayonirovanie doyurskogo neftegazonosnogo kompleksa s ispol'zovaniem dannyh geotermii (promyslovye rayony Tomskoy oblasti) [Zoning of the pre-Jurassic petroleum bearing play using geothermal data (industrial areas of Tomsk Region): PhD Diss. Abstract] Avtoreferat na soiskanie uch. st. k. g.-m. n. Tomsk, 2020, 24 p.
   Macgregor D.S. Regional variations in geothermal gradient and heat flow across the African plate. Journal of African Earth Sciences, 2020, vol. 171, pp. 1-17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2020.103950
   Mather B., McLaren S., Taylor D., Roy S., Moresi L. Variations and controls on crustal thermal regimes in Southeastern Australia. Tectonophysics, 2018, vol. 723, pp. 261-276.
   Petrofizika: Spravochnik. V treh knigah. Kniga pervaya. Gornye porody i poleznye iskopaemye [Petrophysics: Manual. In three books. The first book. Rocks and natural resources]. Ed. N.B. Dortman. Moscow, Nedra, 1992, 391 p.
   Smyslov A.A., Moiseenko U.I., Chadovich T.Z. Teplovoy rezhim i radioaktivnost' Zemli [Thermal regime and radioactivity of the Earth]. Leningrad, Nedra, 1979, 191 p.
   Starostenko V.I., Kutas R.I., Shuman V.N., Legostaeva O.V. Generalization of the Rayleigh-Tikhonov stationary geothermal problem for a horizontal layer. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2006, vol. 42, no. 12, pp. 1044–1050.
   Surkov V.S., Zhero O.G. Fundament i razvitie platformennogo chekhla Zapadno-Sibirskoy plity [The basement and platform development of Western Siberian Plate]. Moscow, Nedra, 1981, 143 p.