Regional petroleum geology
Article # 47_2022 submitted on 11/11/2022 displayed on website on 12/02/2022
15 p.
pdf Assessment of prospects for petroleum bearing Aptian-Albian-Cenomanian strata of the Yamal peninsula - north of Western Siberia, on the basis of 2D seismic survey
The article presents a brief description of the geological structure and petroleum potential of the Aptian-Albian-Cenomanian strata. On the basis of 2D seismic exploration as part of the Aptian and Albian-Cenomanian levels, new promising objects were prepared, and a methodological approach was established in their mapping.

Keywords: petroleum prospects, Aptian-Albian-Cenomanian strata, 2D seismic survey, Yamal Peninsula, north of Western Siberia.
article citation Smirnov O.A., Borodkin V.N. Otsenka perspektiv neftegazonosnosti apt-al'b-senomanskogo kompleksa poluostrova Yamal severa Zapadnoy Sibiri na baze seysmorazvedki 2D [Assessment of prospects for petroleum bearing Aptian-Albian-Cenomanian strata of the Yamal peninsula - north of Western Siberia, on the basis of 2D seismic survey]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/47_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/47_2022
References
   Borodkin V.N., Kozlov O.A., Nesterov I.I. Poisk neantiklinal'nykh zalezhey uglevodorodov v plastakh Yu2-3 Nizhnepurskogo megavala [Search for non-anticlinal hydrocarbon accumulations in the Yu2-3 levels of the Nizhne Pur megaswell]. Perspektivy neftegazonosnosti otlozheniy Zapadnoy Sibiri: tr. ZapSibNIGNI. Tyumen', 1989, pp. 28-42.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Martynova E.V. Geologicheskoe stroenie i otsenka perspektiv neftegazonosnosti yursko-melovykh otlozheniy severnoy pereklinali Urengoyskogo megavala [Geological structure and assessment of the prospects for petroleum potential of the Jurassic-Cretaceous strata of the northern pericline of the Urengoy megaswell]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2016, no. 3, pp. 4-8.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Pogretskiy A.V., Samitova V.I. Kharakteristika geologicheskoy modeli i perspektiv neftegazonosnosti neokomskogo kompleksa v perekhodnoy zone ot Yamal'skogo k Gydanskomu i Urengoysko-Purpeyskomu litofatsial'nym rayonam Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [Characteristics of the geological model and the prospects for oil and gas potential of the Neocomian complex in the transition zone from Yamal to Gydan and Urengo-Purpeysky lithofacies regions of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021, no. 5, pp. 10-23. DOI: https://doi.org/10.33285/2413-5011-2021-5(353)-10-23
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Teplyakov A.A. Sedimentologicheskaya model' melovykh otlozheniy poluostrova Yamal na baze kompleksa geologo-geofizicheskikh issledovaniy [Sedimentological model of the Cretaceous strata of the Yamal Peninsula on the basis of composite geological and geophysical investigations]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/6_2022.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/6_2022
   Kurchikov A.R., Borodkin V.N. Kharakteristika geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti neokomskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and petroleum bearing Neocomian strata of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2015a, 201 p.
   Kurchikov A.R., Borodkin V.N. Kharakteristika geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti yurskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and petroleum bearing Jurassic strata of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2015b, 140 p.
   Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Sushkova I.A., Pogretskiy A.V. Kharakteristika geologicheskogo stroeniya i otsenka perspektiv neftegazonosnosti otlozheniy marresalinskoy svity akvatorii Karskogo morya na baze seysmorazvedki 3D [Characteristics of geological structure and estimation of petroleum potential of the Marresalin Formation in the Kara Sea area based on 3D seismic survey]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/31_2021.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2021