Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 10_2023 submitted on 01/10/2023 displayed on website on 02/16/2023
15 p.
pdf Methodological approach for local prediction of the petroleum bearing Paleozoic-Mecozoic strata of the Yamal Peninsula on the basis of complex geophysical investigations
On the basis of a comprehensive analysis of various geophysical studies, when assessing the prospects for the petroleum bearing Paleozoic-Mesozoic strata, a pattern recognition technique was used. The contours of 24 hydrocarbon accumulations identified in the interval of different stratigraphic levels participated as reference objects. The selection of areas similar to the standards was carried out according to three groups of data - the results of the analysis of potential area, the structural factor and the data of remote sensing of the Earth.
As a result, integrated maps of oil and gas potential prospects were compiled, on which prospective objects identified earlier on the basis of 2D, 3D seismic data were placed.

Keywords: potential area, pattern recognition technique, reference object, prospective object, integral map of oil and gas potential prospects, Yamal Peninsula.
article citation Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Trusov A.I. Metodicheskiy podkhod pri lokal'nom prognoze neftegazonosnosti paleozoysko-mezozoyskikh otlozheniy poluostrova Yamal na baze kompleksirovaniya geofizicheskikh issledovaniy [Methodological approach for local prediction of the petroleum bearing Paleozoic-Mecozoic strata of the Yamal Peninsula on the basis of complex geophysical investigations]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/10_2023.html EDN: JFOLQC
References
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Kharakteristika geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti achimovskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and petroleum bearing of the Achimov Formation of Western Siberia]. Novosibirsk. Izd-vo SO RAN, 2015, 300 p.
   Borodkin V.N., Kozhevnikov Yu.A., Shaykhanova R.G. Metodika kompleksnogo geofizicheskogo prognoza neftegazonosnosti v bazhenovskikh, sherkalinskikh i achimovskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri [Methodology for the integrated geophysical forecast of petroleum bearing of the Bazhenov, Sherkalin and Achimov Formations of Western Siberia]. Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO. Khanty-Mansiysk, 1998, no. 4, pp. 81-104.
   Borodkin V.N., Plavnik A.G., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Komgort M.V., Morev A.V. «Pryamye» metody lokal'nogo prognoza neftegazonosnosti v razreze akvatorii Barentseva morya ["Direct" methods of local forecast of petroleum bearing section of the Barents Sea]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2022, no. 7, pp. 16-20.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Teplyakov A.A. Seysmogeologicheskaya model' i perspektivy neftegazonosnosti paleozoysko-mezozoyskikh otlozheniy severa Zapadnoy Sibiri na baze seysmorazvedki 2D, 3D [Seismogeological model and petroleum prospects of the Paleozoic-Mesozoic strata belonging to the north of Western Siberia on the basis of 2D, 3D seismic exploration]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/18_2022.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070- 5379/18_2022
   Ivankin P.F., Nazarova N.I. Glubinnaya flyuidizatsiya zemnoy kory i ee rol' v petrorudogeneze, sole- i nefteobrazovanii [Deep fluidization of the earth's crust and its role in ore-forming, salt and oil formation]. Moscow, TsNIGR, 2001, 206 p.
   Kashtanov V.A. Lokal'nyy nefteprognoz po dannym aeromagnitnoy s"emki [Local oil forecast based on aeromagnetic survey data]. Geologiya nefti i gaza, 1988, no. 12, pp. 7-12.
   Kurchikov A.R., Borodkin V.N., Shelikhov N.P., Zaboev K.O. Problemy neftegazonosnosti klinoformnykh obrazovaniy nekoma Priural'skoy zony Zapadnoy Sibiri [Problems of petroleum potential of Neocomian clinoforms in the Ural zone of Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2010, no. 4, pp. 4-10.
   Marple S.L.Jr. Digital Spectral Analysis with applications. IV.V: Prentice - Hall. Inc., Englewood Cliffs, 1987, 123 p.
   Nezhdanov A.A., Ponomarev V.A., Turenkov N.A., Gorbunov N.A. Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri [Geology and petroleum bearing of the Achimov strata of Western Siberia]. Moscow: Izd-vo Akademii gornykh nauk, 2000, 240 p.
   Rodionov A.A., Kogan R.I., Golubev V.A., Smirnov B.I., Sirotinskaya S.V. Spravochnik po matematicheskim metodam v geologii [Handbook of mathematical methods in geology]. Moscow: Nedra, 1987, 334 p.
   Smirnov O.A., Borodkin V.N. Otsenka perspektiv neftegazonosnosti apt-al'b-senomanskogo kompleksa poluostrova Yamal severa Zapadnoy Sibiri na baze seysmorazvedki 2D [Assessment of prospects for petroleum bearing Aptian-Albian-Cenomanian strata of the Yamal peninsula - north of Western Siberia, on the basis of 2D seismic survey]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/47_2022.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/47_2022