Stratigraphy and lithology
Article # 8_2023 submitted on 01/26/2023 displayed on website on 02/10/2023
16 p.
pdf Stratigraphy of the Upper Devonian - Lower Carboniferous of south-west of Lyzha-Kyrtael swell (Pechora Plate eastward)
A new local stratigraphic scheme is proposed for the upper Famennian - Serpukhovian interval of the south-west of Lyzha-Kyrtael Swell. The stratigraphic sequence is composed of the Famennian carbonates of the Kamenka Formation, the Famennian - middle Tournaisian clayey-carbonate Edzhid Formation, the upper Tournaisian carbonates of the Kresta-Kyrta Formation, the upper Tournaisian - Visean siliciclastic formation, and the upper Visean - Serpukhovian carbonate Klaymshor Formation (proposed here). This stratigraphic interval is of 400 m thick. The formations listed above can be used in the large- and middle-scale geological maps and applicate for interpretation of the geophysical data.

Keywords: Upper Devonian, Lower Carboniferous, Lyzha-Kyrtael Swell stratigraphy, Pechora Plate eastward.
article citation Zhuravlev A.V. Mestnaya stratigraficheskaya skhema verkhnego devona - nizhnego karbona yugo-zapada Lyzhsko-Kyrtael'skogo vala (vostok Pechorskoy plity) [Stratigraphy of the Upper Devonian - Lower Carboniferous of south-west of Lyzha-Kyrtael swell (Pechora Plate eastward)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/8_2023.html EDN: XNYUAF
References
   Chernov G.A. Nizhniy karbon Pechorskoy gryady [Lower Carboniferous of the Pechora Swell]. Sbornik trudov po geologii i paleontologii, Syktyvkar, 1960, pp. 56-93.
   Danilov V.N., Martynov A.V., Kochkina Yu.V. Geologicheskoe stroenie i istoriya razvitiya territorii yuzhnogo okonchaniya Pechoro-Kozhvinskogo megavala [Geological structure and development of the southern margin of the Pechora-Kozhva megaswell]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/24_2016.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2016
   Durkina A.V. Foraminifery nizhnekamennourol'nykh otlozheniy Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifers of the Lower Carboniferous of Timan-Pechora Province]. Mikrofauna SSSR, 1959, issue 10, pp. 132-389.
   Gerasimova A.I., Erofeevskiy A.V., Zhuravlev A.V. Razrez turneyskogo yarusa na yugo-zapadnom kryle Ydzhidskoy antiklinali (yug Pechora-Kozhvinskogo megavala) [Tournaisian section in western limb of Ydzhid Anticline (south of Pechora-Kozhva Megaswell]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 28 nauchnoy konferentsii Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, Syktyvkar, 2019, pp. 25-28.
   Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1:200 000. Seriya Pechorskaya. List Q-40-XXVII (Iz"yayu). Ob"yasnitel'naya zapiska [State geological map of the Russian Federation. Scale 1:200,000. Pechora series. Sheet Q-40-XXVII (withdrawn). Explanatory letter]. Moscow: MPR Rossii, 1999, 118 p.
   Kochetov S.V. Osobennosti stroeniya verkhnedevonskogo kompleksa Kyrtael'skogo mestorozhdeniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [Structure peculiarities of Upper Devonian association of Kyrtael field (Timan-Pechora Province)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2011, no.12, pp. 19-22.
   Likharev B.K. Geologicheskie issledovaniya na Yuzhnom Timane [Geological research on the South Timan]. Tr. Vsesoyuz. geol. razved. ob"edineniya, 1931, issue 150, 42 p.
   Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The Timan-Pechora petroleum province – new tectonical insight]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol.6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Sobolev D.B. Ostrakody i biostratigrafiya turneyskogo yarusa severa Urala [Ostracoda and biostratigraphy of the Tournaisian stage, northern Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005, 113 p.
   Sobolev D.B. Ostrakody pogranichnykh otlozheniy devona i karbona iz opornogo razreza na r. Ydzhyd-Kamenka (Pechorskaya gryada) [Ostracods of the Devonian and Carboniferous marginal strata from the reference section on the river Ydzhid-Kamenka (Pechora Ridge)]. Vestnik geonauk, 2020, 12(312), pp. 4-25. DOI: https://doi.org/10.17353/10.19110/geov.2020.12.1
   Stratigraficheskiy kodeks Rossii. Izdanie tret'e, ispravlennoe i dopolnennoe [Stratigraphic Code of Russia. Third edition, corrected and expanded]. St. Petersburg: Izdatel'stvo VSEGEI, 2019, 96 p.
   Tadono T., Ishida H., Oda F., Naito S., Minakawa K., Iwamoto H. Precise Global DEM Generation by ALOS PRISM. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2014, vol. II-4, pp.71-76.
   Vevel' Ya.A. Nakhodka foraminifer Tournayellina beata pseudobeata Reitlinger et Kulagina v nizhnem karbone Pechorskoy gryady [The find of the foraminifera Tournayellina beata pseudobeata Reitlingerer et Kulagina in the Lower Carboniferous of the Pechora ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/17_2009.pdf
   Vevel' Ya.A., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Foraminifery i konodonty melkovodnykh otlozheniy ranneserpukhovskogo vozrasta v razreze na r. Kamenka (yug Pechoro-Kozhvinskogo megavala) [Foraminifers and conodonts from the early Serpukhovian shallow-water deposits of the Kamenka river section (south of the Pechora-Kozhva swell)]. Syktyvkarskiy paleontologicheskiy sbornik (Trudy Instituta geologii Komi nauchnogo tsentra UrO RAN), 2017, vol. 130, no 8, pp. 14-23.
   Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Popov V.V. Pogranichnye otlozheniya devonskoy i kamennougol'noy sistem v razreze na r. Kamenka (Pechoro-Kozhvinskiy megaval, Timano-Pechorskaya provintsiya) [Devonian and Carboniferous boundary strata in the Kamenka River section (Pechora-Kozhvin megaswell, Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf
   Voynovskiy-Kriger K.G. Geologicheskoe stroenie nizhney chasti basseyna reki Bol'shoy Kozhvy (levyy pritok r. Pechory) [Geological structure of the lower part of the basin of the Bolshaya Kozhva River (left tributary of the Pechora River)]. Gosgeolizdat, 1944, 32 p.
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona - nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian-Lower Carboniferous of the north east of European Russia]. St-Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V., Gerasimova A.I., Vevel Y.A., Erofeevsky A.V., Gruzdev D.A. Preliminary data on the Viséan-Serpukhovian boundary beds in the Kamenka River section (Pechora Swell, NE Europe). Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 2022. no. 36, pp. 22-24.
   Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B., Vevel Y.A. Biostratigraphy of the Lower Tournaisian (Lower Carboniferous) shallow-water deposits of the Eastern Part of the Timan-Pechora Province. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 1999, no. 17, pp. 22-26.
   Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B., Vevel Y.A. Early Tournasian (Early Carconiferous) Shallow water Communities (Eastern part of the Timan-Pechora Province). Ichthyolith Issues special Publication, 1998, no. 4, pp. 60-62.
   Zhuravlev A.V., Plotitsyn A.N. The middle–late Tournaisian crisis in conodont diversity: a comparison between Northeast Laurussia and Northeast Siberia Palaeoworld, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.01.001
   Zhuravlev A.V., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A. Pozdnefamenskie otlozheniya Ydzhidskoy antiklinali (yug Pechoro-Kozhvinskogo podnyatiya, Pechorskaya plita) [Ydzhid Anticline Late Famennian (south of Pechora-Kozhva Uplift, Pechora Plate)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/17_2020.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/17_2020
   Zhuravlev A.V., Sobolev D.B. Devonian-Carboniferous boundary in the North of the Urals (Kamenka River and Vangyr River sections). Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2019, no. 9, pp.16-22. DOI: https://doi.org/10.19110/2221-1381-2019-10-16-22
   Zhuravlev A.V., Sobolev D.B. Mestnaya stratigraficheskaya skhema turneyskogo yarusa severa Urala [Local stratigraphic scheme of the Tournaisian stage of the northern Urals]. Otechestvennaya geologiya, 2001, no. 6, pp. 29-32.
   Zhuravlev A.V., Vevel Ya.A., Plotitsyn A.N., Erofeevsky A.V., Lukin V.Yu. Pozdneturneyskie melkovodnye otlozheniya vostoka Timano-Pechorskoy provintsii (r. Kozhva) [Late Tournaisian shallow-water sequenses of the eastern part of Timan-Pechora Province (Kozhva River)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/37_2019.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2019