Shadrin A.N.

anshadrin@geo.komisc.ru
He graduated from Syktyvkar State University (2004), specialization "geology".
Junior Researcher of Institute of Geology of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.
Area of scientific interests: the study of the Visean deposits of the Northern Urals (lithology, stratigraphy, geochemistry).
Has 60 publications.
Regional petroleum geology
Article # 6_2023 submitted on 12/01/2022 displayed on website on 02/02/2023
15 p.
pdf Formation of the Lower Carboniferous terrigenous rocks in the southern part of the Chernyshev Ridge
The south of the Chernyshev Ridge of the Timan-Pechora Province and adjacent territories are currently of great interest in terms of studying the formation and finding of new hydrocarbon accumulations. The composition of rocks, their thicknesses and petroleum source properties were analyzed and geochemical studies of the organic matter of the Lower Carboniferous terrigenous-carbonate strata were carried out. The mineral composition of terrigenous, carbonate and clayey rocks, the degree of their secondary transformations, are considered.

Keywords: terrigenous-carbonate Lower Carboniferous rocks, petroleum source properties, Chernyshev Ridge, Timan-Pechora Province.
article citation Ryabinkina N.N., Shadrin A.N. Usloviya formirovaniya terrigennykh otlozheniy nizhnego karbona yuzhnoy chasti gryady Chernysheva [Formation of the Lower Carboniferous terrigenous rocks in the southern part of the Chernyshev Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/6_2023.html EDN: WBJSCC
References
    Martynov A.V., Zharkov A.M., Nikolaeva A.М. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti yuzhnoy chasti gryady Chernysheva [Geological model and petroleum perspectives of the southern part of the Chernyshov Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/2_2021.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2021
    Timonin N.I. Pechorskaya plita: istoriya geologicheskogo razvitiya v fanerozoe [Pechora Plate: History of Geological Development in the Phanerozoic]. Ekaterinburg, UrO RAN, 1998, 240 p.
    Timonin N.I. Tektonika gryady Chernyshova (Severnoe Priural'e) [Tectonics of the Chernyshеv ridge (Northern Urals)]. Leningrad: Nauka, 1974, 130 p.
    Yudin V.V. Orogenez Severnogo Urala i Pai-Khoya [Orogeny of the Northern Urals and Pai-Khoi]. Ekaterinburg: UIF Nauka, 1994, 289 p.
Stratigraphy and lithology
Article # 22_2022 submitted on 05/25/2022 displayed on website on 08/01/2022
23 p.
pdf Stratigraphy of Lower Carboniferous "Kazanskoe pleso" section (Unya River, Northern Urals)
New data on the stratigraphy of Carboniferous section in the middle reaches of the Unya River (Northern Urals) are presented. Based on the study of foraminifera and calcareous algae, the Visean and Early Serpukhovian ages has been established. The paper gives a brief description of the section with the boundaries location and the indication of the characteristics of the selected stratigraphic units, paleontological phototables of the foraminifera and algae associations of the Pesterkovian, Tulian, Aleksinskian, Mikhailovian, Venevian and Kosogorskian levels are given.

Keywords: stratigraphy of Lower Carboniferous section, foraminifera, calcareous algae, Tournaisian, Visean, Unya River, Northern Urals.
article citation Shadrin A.N., Ivanova R.M. Stratigrafiya nizhnekamennougol'nykh otlozheniy v razreze "Kazanskoe pleso" (r. Un'ya, Severnyy Ural) [Stratigraphy of Lower Carboniferous "Kazanskoe pleso" section (Unya River, Northern Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/22_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/22_2022
References
   Alekseev A.S. Kamennougol'naya sistema [The Carboniferous system]. Sostoyanie izuchennosti stratigrafii dokembriya i fanerozoya Rossii. Zadachi dal'neyshikh issledovaniy. Postanovlenie MSK i ego postoyannykh komissiy. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2008, issue 38, application 6, pp. 61-68.
   Chermnykh V.A. Detal'naya stratigrafiya otlozheniy vizeyskogo yarusa basseyna reki Bol'shoy Shaytanovki na Severnom Urale [Detailed stratigraphy of the Visean section of the Bolshaya Shaitanovka River basin in the Northern Urals]. DAN SSSR, 1960, vol. 132, no. 6, pp. 1403-1406.
   Ivanova R.M. K stratigrafii sredne- i verkhnevizeyskikh otlozheniy vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala. Kamennougol'nye otlozheniya vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala (Magnitogorskiy sinklinoriy) [On the stratigraphy of Middle and Upper Visean section of the Eastern slope of the southern Urals]. Kamennougol'nye otlozheniya vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala (Magnitogorskiy sinklinoriy). Sverdlovsk: IGG UNTS AN SSSR, 1973, p. 18-86.
   Izvestkovye vodorosli karbona Urala [The calcareous algae of the Carboniferous of the Urals]. R.M. Ivanova; RIO UrO RAN, Ekaterinburg, 2013, 244 p.
   Kalashnikov N.V. Nizhnekamennougol'nye otlozheniya basseyna reki Un'i [Lower Carboniferous rocks of the Un'ya river basin]. Stratigrafiya kamennougol'nykh otlozheniy zapadnogo sklona Severnogo i Pripolyarnogo Urala. Trudy In-ta geologii Komi filiala AN SSSR. Syktyvkar: Komi: Knizhnoe izdatel'stvo, 1970, issue 11, pp. 25-40.
   Koyushev A.I. Kosogorskie otlozheniya v razreze r. Un'ya (obn. 65, nizhniy karbon, Severnyy Ural) [Kosogorskian section of the Unya River (outcrop 65, Lower Carboniferous, Northern Urals)]. Geologo-arkheologicheskie issledovaniya v Timano-Severoural'skom regione: doklady 17-y studencheskoy nauchnoy konferentsii, Syktyvkar 2014, pp. 38-44.
   Kulagina E.I., Gibshman N.V. Obshchaya zonal'naya shkala nizhnego karbona Rossii po foraminiferam [The general zonal foraminiferal scale of Russian Lower Carboniferous]. Byull. MOIP. Otd. geol., 2005, vol. 80, issue 2, pp. 33-59.
   Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogeny of the Urals north and Pay-Khoy]. V.V. Yudin, Ekaterinburg: UIF «Nauka», 1994, 283 p.
   Ponomarenko E.S., Ivanova R.M., Sandula A.N. Pervye nakhodki Kamaena (Chlorophyta) v serpukhovskikh otlozheniyakh (razrez «Un'inskaya Peshchera», Severnyy Ural) [The first finds Kamaena (Chlorophyta) in Serpukhov section (cross-section " Un'ya Cave", Northern Urals)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN 2015, no. 7, pp. 3-8.
   Shadrin A.N., Ivanova R.M. Novye dannye po stratigrafii nizhnekamennougol'nykh otlozheniy v razreze Bol'shogo Peshchernogo ostrova (r. Un'ya, Severnyy Ural) [New data on stratigraphy of Lower Carboniferous section at the Bol'shoy Peshcherniy Island (Unya river, Northern Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/1_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2019
   Shadrin A.N., Ivanova R.M. Urochishche Shirokoe - opornyy razrez verkhnevizeyskogo pod"yarusa v basseyne Verkhney Pechory (r. Un'ya, Severnyy Ural) [The Shirokoe Place is a reference section of the Upper Visean substage in the Upper Pechora basin (Unya River, Northern Urals)]. Litosfera, 2021, no. 21(2), pp. 207-221. DOI: 10.24930/1681-9004-2021-21-2-207-221
   Stepanova T.I., Kucheva N.A. Paleontologicheskoe obosnovanie gorizontov serpukhovskogo yarusa Vostochno-Ural'skogo subregiona v stratotipe po r. Khudolaz [Paleontological substantiation of the Serpukhovian levels of the East Ural area in the stratotype level of the Hudolaz River]. Tipovye razrezy karbona Rossii i potentsial'nye global'nye stratotipy: mater. Mezhdunar. polevogo soveshch., Ufa: DizaynPoligrafServis, 2009, pp. 97-128.
   Stratigraficheskie skhemy Urala (dokembriy, paleozoy) [Stratigraphic schemes of the Urals (Precambrian, Paleozoic)]. Ekaterinburg: IGG UrO RAN, Uralgeolkom, 1993, 151 p.
   Varsanof'eva V.A. K kharakteristike vizeyskikh otlozheniy basseyna Maloy Pechory [On the characteristics of the Visean section of the Malaya Pechora basin]. Geologiya severo-vostoka Russkoy platformy i Pripolyarnogo Urala. Syktyvkar, trudy In-ta geol. Komi filiala AN SSSR, 1965, no. 5, pp. 3-20.
   Varsanof'eva V.A. K kharakteristike vizeyskikh otlozheniy basseyna Maloy Pechory [On the characteristics of the Visean section of the Malaya Pechora basin]. Stratigrafiya kamennougol'nykh otlozheniy Zapadnogo sklona Severnogo i Pripolyarnogo Urala. Syktyvkar, trudy In-ta geologii Komi filiala AN SSSR, 1970, no. 11, pp. 3-24.
   Varsanof'eva V.A. Predvaritel'nyy otchet o rabotakh 1927 g. v zapadnoy chasti yugo-vostochnoy chetverti 124-go lista (basseyn r. Un'i) [Preliminary report on the 1927 field activity of in the Western part of the South-Eastern quarter of the 124th sheet (Unya river basin)]. Trudy Vsesoyuzn. geol.-razv. ob"ed. NKTP SSSR, Moscow-Leningrad, 1933, no. 289, 47 p.
   Varsanof'eva V.A., Kalashnikov N.V., Lipina O.A. Turneyskie otlozheniya basseyna Verkhney Pechory [Tournaisian section of the Upper Pechora basin]. Syktyvkar: Komi nauchnyy tsentr Ural'skogo otdeleniya AN SSSR 1990, pp. 52-86.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 1_2019 submitted on 11/01/2018 displayed on website on 01/18/2019
22 p.
pdf New data on stratigraphy of Lower Carboniferous section at the Bol'shoy Peshcherniy Island (Unya river, Northern Urals)
The paper presents new data on the stratigraphy of the Eastern strip of Carboniferous section in the Unya river basin. Based on the study of foraminifera and calcareous algae the Upper Tournaisian - Visean age of the researched terrain has been set. The description is sustained by associations characterizing foraminifera of Kosvinian, Radaevkian, Tulian, Aleksinskian, Mikhailovian and Venevian levels.

Keywords: stratigraphy of Lower Carboniferous section, foraminifera, calcareous algae, Tournaisian, Visean, Unya river, Northern Urals.
article citation Shadrin A.N., Ivanova R.M. Novye dannye po stratigrafii nizhnekamennougol'nykh otlozheniy v razreze Bol'shogo Peshchernogo ostrova (r. Un'ya, Severnyy Ural) [New data on stratigraphy of Lower Carboniferous section at the Bol'shoy Peshcherniy Island (Unya river, Northern Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/1_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2019
References
   Chochia N.G. Geologicheskoe stroenie Kolvo-Visherskogo kraya [The geological structure of the Kolva-Vishera region]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1955, 406 p.
   Grozdilova L.P., Lebedeva N.S. Foraminifery nizhnego karbona i bashkirskogo yarusa srednego karbona Kolvo-Visherskogo kraya [Foraminifera of the Lower Carboniferous and Bashkirian of the Middle Carboniferous of the Kolva-Vishera region]. Tr. VNIGRI, 1954, no. 81, p.3–236.
   Ivanova R.M. Izvestkovye vodorosli karbona Urala [The calcareous algae of the Carboniferous of the Urals]. Ekaterinburg: RIO UrO RAN, 2013, 244 p.
   Ivanova R.M. K stratigrafii sredne- i verhnevizeyskih otlozheniy vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala [On the stratigraphy of Middle and Upper Visean section of the Eastern slope of the southern Urals]. Kamennougol'nye otlozheniya vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala (Magnitogorskiy sinklinoriy). Sverdlovsk: IGG UNTS AN SSSR, 1973, p. 18-86.
   Kalashnikov N.V. Nizhnekamennougol'nye otlozheniya basseyna reki Un'i [Lower Carboniferous rocks of the Un'ya river basin]. Stratigrafiya kamennougol'nyh otlozheniy zapadnogo sklona Severnogo i Pripolyarnogo Urala. Tr. In-ta geol. Komi filiala AN SSSR. Vyp. 11. Syktyvkar: Komi: Knizhnoe izdatel'stvo, 1970, p. 25–40.
   Ponomarenko E.S., Ivanova R.M., Sandula A.N. Pervye nahodki Kamaena (Chlorophyta) v serpuhovskih otlozheniyah (razrez «Un'inskaya Peschera», Severnyy Ural) [The first finds Kamaena (Chlorophyta) in Serpukhov section (cross-section " Un'ya Cave", Northern Urals)]. Vestnik IG Komi NTS UrO RAN, 2015, no. 7, p. 3–8.
   Ponomarenko E.S., Sandula A.N. Verhnekamennougol'no-nizhnepermskie karbonatnye otlozheniya v razreze "Buzgal'skiy Kamen'" (reka Un'ya, Severnyy Ural) [Section of Upper Carboniferous - Lower Permian carbonate rocks in the context of "Buzgal'skiy Stone" (Unya river, Northern Urals)]. Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: Materialy XV Geologicheskogo s"ezda Respubliki Komi. T. II. Syktyvkar: Geoprint, 2009, p. 202–205.
   Sandula A.N., Ponomarenko E.S. Novye dannye po stratigrafii geologicheskogo pamyatnika prirody "Chameynoe Plyoso" [New data on stratigraphy of the geological natural monument "Chameynoe Pleso"]. Izuch., sohran. i ispol'zovanie ob"ektov geol. naslediya severnyh regionov (Resp. Komi): mat-ly nauch.-prakt. konf. Syktyvkar: Geoprint, 2007, p. 71–73.
   Varsanof'eva V.A. Predvaritel'nyy otchet o rabotah 1927 g. v zapadnoy chasti yugo-vostochnoy chetverti 124-go lista (basseyn r. Un'ya) [Preliminary report on the 1927 field activity of in the Western part of the South-Eastern quarter of the 124th sheet (Unya river basin)]. Moscow-Leningrad, 1933, 47 p. (Tr. VGRO, no. 289).
   Varsanof'eva V.A., Kalashnikov N.V., Lipina O.A. Turneyskie otlozheniya basseyna Verhney Pechory [Tournaisian section of the Upper Pechora basin]. Vera Aleksandrovna Varsanof'eva. Syktyvkar: Komi nauchnyy tsentr Ural'skogo otdeleniya AN SSSR, 1990, p. 52–86.