Klyarovskaya A.V.

AKliarovskaya@gmail.com


Graduated from Saint Petersburg State University, specialization «geology, prospecting and surveying» (1984).
Senior Engineer of the laboratory of petroleum potential forecast of land and offshore areas of Eastern Siberia.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 13_2012 submitted on 02/14/2012 displayed on website on 02/24/2012
28 p.
pdf  Pre-Patom trough - lithology of the Upper Riphean – Lower and Middle Cambrian terrigenous-carbonate complex
The petrographic and lithogenetic peculiarities of the Riphean and Lower-Middle Cambrian deposits of the Pre-Patom trough are analyzed. The objects of study in the Pre-Patom trough are deposits in outcrops of the Nokhtuysk (Lena River) and Bolshe-Patom (Bolshoy Patom River).
Particular attention is paid to the diagenetic transformation and evaluation of reservoir properties of the studied rocks. Diagenesis did not lead to a significant increase of effective porosity. The correlation between composition and structure of Nokhtuysk and Bolshe-Patom sequences is set. The dynamics of changes in lithological parameters in the Vendian-Cambrian period are reflected in the sequence of sedimentary carbonate strata.
Key words: petrographic composition, lithogenetic type, Riphean, Vendian, Cambrian, sedimentation conditions, post-sedimentation transformation, reservoir, Pre-Patom trough.
article citation Shibina T.D., Klyarovskaya A.V., Kokhanova A.N. Litologiya verkhnerifeysko-nizhnesrednekembriyskogo terrigenno-karbonatnogo kompleksa Predpatomskogo progiba [Pre-Patom trough - lithology of the Upper Riphean – Lower and Middle Cambrian terrigenous-carbonate complex]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/13_2012.pdf
References
   Fortunatova N.K. Sedimentologicheskoe modelirovanie karbonatnykh osadochnykh kompleksov [Sedimentological modeling of carbonate sedimentary complexes]. Moscow: NIA-Priroda, 2000, pp. 248.
   Gmid L.P., Belonovskaya L.G., Shibina T.D., Oknova N.S., Ivanovskaya A.V. Metodicheskoe rukovodstvo po litologo-petrograficheskomu i petrokhimicheskomu izucheniyu osadochnykh porod-kollektorov [Methodological guidance on lithological, petrographic and petrochemical studies of sedimentary reservoir rocks]. Saint Petersburg, 2009, pp. 157.
   Golubkova E.Yu., Raevskaya E.G., Kuznetsov A.B. Nizhnevendskie kompleksy mikrofossiliy Vostochnoy Sibiri v reshenii stratigraficheskikh problem regiona [Lower Vendian complexes of microfossils in Eastern Siberia: handle of stratigraphic issues of the region]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2010, vol. 18, no. 4, pp. 3-27.
   Khomentovskiy V.V., Shenfil' V.Yu., Yakshin M.S., Butakov E.P. Opornye razrezy otlozheniy dokembriya i kembriya Sibirskoy platformy [Key sequences of the Cambrian and Pre-Cambrian deposits of Siberian platform]. Moscow: Nauka, 1972, pp. 355.
   Vorob'eva N.G., Sergeev V.N., Chyumakov N.M. Novye nakhodki rannevendskikh mikrofossiliy v urinskoy svite: peresmotr vozrasta patomskogo kompleksa Sredney Sibiri [Discoveries of the Lower-Vendian microfossils in Urinsk suite: clarifying of age of Patom complex in Central Siberia]. Doklady akademii nauk, 2008, vol. 419, no. 6, pp. 782-787.
   Zavaritskiy V.A. Petrografiya. Kn. II. Osadochnye i metamorficheskie gornye porody [Sedimentary and metamorphic rocks]. Leningrad, 1969, pp. 157.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 19_2011 submitted on 05/17/2011 displayed on website on 06/01/2011
17 p.
pdf  Genesis conditions of the Riphean-Lower Cambrian sand and pelitic rocks in petroleum potential evaluation of Pred-Patom foredeep
Oil and gas potential of the Riphean-Lower Cambrian strata in the central and eastern parts of Pred-Patom foredeep was evaluated using analytical study of sedimentation environments, composition and reservoir properties of terrigenous rocks, minerals and sealing features of pelitic rocks. Dynamo-genetic diagram was constructed as a result of cumulative curves’ correlation. Preliminary information on the sedimentation conditions of terrigenous rocks was obtained. Marine and coastal facies are identified. Mineralogical study of pelitic rocks was conducted. Capacitance-filtration properties of terrigenous and pelitic rocks were evaluated.
Key words: Pred-Patom foredeep, grain composition, mineral composition, facies, sedimentation conditions, Riphean, Vendian, Lower Cambrian.
article citation Shibina T.D., Kushmar I.A., Klyarovskaya A.V. Usloviya formirovaniya rifey-nizhnekembriyskikh peschanykh i glinistykh porod v svyazi s otsenkoy neftegazonosnosti Predpatomskogo progiba [Genesis conditions of the Riphean-Lower Cambrian sand and pelitic rocks in petroleum potential evaluation of Pred-Patom foredeep]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/19_2011.pdf
References