Kosmacheva A.Yu.

kosmachevaay@gmail.com
Graduated from Novosibirsk State University (2018).
Junior Research of the A.A. Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS.
Research interests: modeling of processes of petroleum formation of hydrocarbon deposits, seismic and geological modeling of natural petroleum systems.
Author of 8 publications.
Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 7_2021 submitted on 03/12/2021 displayed on website on 03/26/2021
11 p.
pdf Revising source rocks of the central part of Loglor structure according to one-dimensional petroleum system modeling (Andylakh field, the Republic of Sakha (Yakutia))
One-dimensional models of petroleum systems are widely used to reconstruct the process of the source rocks thermal evolution. The paper is aimed at the modeling in a well section of the Andylakh gas condensate field - the Republic of Sakha (Yakutia). Tectonically, it is confined to the central part of the Loglor structure located in the Vilyuy hemisyneclise. The modeling identifies the burial history of the sedimentary section, history of vitrinite reflectance, temperature, and transformation ratio of the source rock kerogen during the Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic time, quantitive evaluation of generation power and remaining potential of the source rocks. The Kuonam organic matter is assumed to be overmature. The Permian source rock is found to be in the oil and gas windows at the present time. The Permian source rock is of significant petroleum generation capability. Maximum heat flow and temperature values, rapid subsidence of the sedimentary section and change in organic matter maturity in the Late Permian and Early Triassic imply trap rocks in the sedimentary cover.

Keywords: petroleum system modeling, source rock, Andylakh field, Loglor structure, Vilyui hemisyneclise, Republic of Sakha (Yakutia).
article citation Kosmacheva A.Yu., Fedorovich M.O. K voprosu o neftegazoproizvodyashchikh tolshchakh tsentral'noy chasti Loglorskogo vala na osnove odnomernogo modelirovaniya neftegazonosnykh sistem (Andylakhskoe mestorozhdenie, Respublika Sakha (Yakutiya)) [Revising source rocks of the central part of Loglor structure according to one-dimensional petroleum system modeling (Andylakh field, the Republic of Sakha (Yakutia))]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/7_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2021
References
   Andylakhskiy uchastok [Andylakh area]. Biznes-portal NEDRADV. - https://nedradv.ru/nedradv/ru/find_place?obj=f2f5e2370b07304ef3b5b8e4914bf651
   Archegov V.B., Stepanov V.A. Istoriya neftegazogeologicheskikh rabot na territorii Sibirskoy platformy i sopredel'nykh struktur [History of geological prospecting and exploration for oil-and- gas at the area of Siberian platform and surrounding regions] Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2009, vol. 4, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2009.pdf
   Duchkov A.D., Sokolova L.S., Ayunov D.E. Elektronnyy geotermicheskiy atlas Sibiri i Dal'nego Vostoka [Electronic geothermal atlas of Siberia and Far East]. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Novye napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf. Interekspo GEO-Sibir'-2013 (Novosibirsk, 15-26 April, 2013). Novosibirsk: SGGA, 2013, vol. 3, pp. 153-157.
   Fomin A.N., Dolzhenko K.V., Melenevskiy V.N. Prognoz zon generatsii zhidkikh i gazoobraznykh uglevodorodov v tsentral'noy chasti Vilyuyskoy sineklizy (na primere sverkhglubokoy skvazhiny Srednevilyuyskaya 27) [Prediction of liquid and gaseous hydrocarbons generation areas in the central part of Vilyuy syneclise (through the example of Srednevilyuy-27 superdeep well)].Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf. Interekspo GEO-Sibir'-2016 (Novosibirsk, 18-22 April, 2016). Novosibirsk: SGUGiT, 2016, vol. 1, pp. 26-30.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Geology of oil and gas of the Siberian platform]. A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Kerogen: Metody izucheniya, geokhimicheskaya interpretatsiya [Kerogen: research techniques, geochemical interpretation]. L.I. Bogorodskaya, A.E. Kontorovich, A.I. Larichev. Novosibirsk: SO RAN, filial «GEO», 2005, 254 p.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Val'chak V.I., Gubin I.A., Gordeeva A.O., Kuznetsova E.N., Kontorovich V.A., Moiseev S.A., Skuzovatov M.Yu., Fomin A.M. Neftegazogeologicheskoe rayonirovanie Sibirskoy platformy (utochnennaya versiya) [Petroleum-geological regionalization of the Siberian platform]. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf. Interekspo GEO-Sibir'-2017 (Novosibirsk, 17-21 April, 2017). Novosibirsk: SGUGiT, 2017, vol. 1, pp. 57-64.
   Kontorovich A.E., Eder L.V., Filimonova I.V., Moiseev S.A. Sostoyanie i problemy vosproizvodstva mineral'no-syr'evoy bazy uglevodorodov v Vostochnoy Sibiri i Respublike Sakha (Yakutiya)[The current state and challenges of the replacement of the hydrocarbons resources of in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2014, no. 6, pp.15-27.
   Kutovaya A., Kroeger K.F., Seebeck H., Back S., Littke R. Thermal effects of magmatism on surrounding sediments and petroleum systems in the northern offshore Taranaki Basin, New Zealand. Geosciences, 2019, vol. 9, https://www.mdpi.com/2076-3263/9/7/288/htm
   Neftegazonosnye basseyny i regiony Sibiri. Leno-Vilyuyskiy basseyn [Oil and gas basins and regions of Siberia. Lena-Vilyui basin]. A.E. Kontorovich. Novosibirsk: SO RAN, 1994, 107 p.
   Ovcharenko A.V., Ermakov B.V., Myatchin K.M., Shlezinger A.E. Flyuidoupory v mestorozhdeniyakh uglevodorodov [Seals in hydrocarbon fields]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2007, no. 2, pp. 201-213.
   Parfenova T.M., Kontorovich A.E., Borisova L.S., Melenevskiy V.N. Kerogen kuonamskoy svity kembriya [Kerogen from the Cambrian section of the Kuonam Formation]. Geologiya i geofizika, 2010, vol. 51, no. 3, pp. 353-363.
   PetroMod Petroleum Systems Modeling. Schlumberger Information Solutions, 2011, 256 p.
   Polyakova I.D., Bogorodskaya L.I., Soboleva E.I. Preobrazovaniya organicheskogo veshchestva uglenosnykh otlozheniy Vilyuyskoy sineklizy na bolshikh glubinakh [Maturity of organic matter in coal-bearing sedimentary section of the Vilyuy syneclise at great depths]. Geokhimiya neftegazonosnykh otlozheniy Sibiri. Novosibirsk: SRIGGMR, 1991, pp. 48-57.
   Polyanskiy O.P., Prokop'ev A.V., Babichev A.V., Korobeynikov S.N., Reverdatto V.V. Riftogennaya priroda formirovaniya Vilyuyskogo basseyna (Vostochnaya Sibir') na osnove rekonstruktsiy osadkonakopleniya i mekhaniko-matematicheskikh modeley [The rift origin of the Vilyuy basin (East Siberia), from reconstructions of sedimentation and mechanical mathematical modeling]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 2, pp. 163-183.
   Polyanskiy O.P., Prokop'ev A.V., Koroleva O.V., Tomshin M.D., Reverdatto V.V., Babichev A.V., Sverdlova V.G., Vasil'ev D.A. Priroda teplovogo istochnika bazitovogo magmatizma pri formirovanii Vilyuyskogo rifta na osnove dannykh o vozraste daykovykh poyasov i chislennogo modelirovaniya [The nature of the heat source of mafic magmatism during the formation of the Vilyuy rift based on the ages of dike swarms and results of numerical modeling]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 10, pp. 1519-1541.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 29_2019 submitted on 07/12/2019 displayed on website on 08/16/2019
15 p.
pdf Petroleum potential of Gerasimov field according to integral interpretation of 3-D seismic survey and deep drilling data
Today hard-to-recover reserves of hydrocarbons are key to oil-and-gas industry. The topical approach of complicated reservoir, predicting is an integral interpretation of seismic survey and deep drilling data. The paper is aimed at the prediction of oil and gas occurrence in the Gerasimov oil-gas and condensate field located in the southeast of the Western Siberia petroleum province. The reservoirs are situated in the Middle and Upper Jurassic rocks and in the M productive unit of weathering crust corresponding to the contact zone between the Paleozoic and Mesozoic sections. M, Yu10, Yu9, Yu8, Yu7, аnd Yu6 productive units contain oil accumulations, while Yu2 and Yu1 productive units do gas and condensate. There are three tectonic activity stages in the exploration area, namely Early Jurassic, Early Cretaceous, and Late Cretaceous. The hydrocarbon traps are expected to be formed mainly in the Jurassic time, with they being confined by structural, lithological, and tectonic factors.

Keywords: complicated reservoir, hard-to-recover reserves, Gerasimov field, Western Siberia petroleum province.
article citation Kosmacheva A.Yu., Fedorovich M.O. Neftegazonosnost' Gerasimovskogo mestorozhdeniya po rezul'tatam kompleksnoy interpretatsii seysmorazvedki 3-D i dannykh glubokogo bureniya [Petroleum potential of Gerasimov field according to integral interpretation of 3-D seismic survey and deep drilling data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/29_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/29_2019
References
   Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk A.A., Erv'e Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Geology of oil and gas in Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1975, 680 p.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and petroleum potential of Mesozoic-Cenozoic deposits, south-eastern regions of Western Siberia]. Novosibirsk: SO RAN, branch «GEO», 2002, 253 p.
   Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of Paleozoic oils, southeast of Western Siberia]. Novosibirsk: SO RAN, branch «GEO», 2005, 180 p.
   Rastorgueva A.O. Geologo-geofizicheskie osobennosti Gerasimovskogo mestorozhdeniya [Geological and geophysical features of Gerasimov field]. Problemy geologii i osvoeniya nedr: trudy XVII Mezhdunarodnogo simpoziuma im. akad. M.A. Usova studentov i molodykh uchenykh (Tomsk, 1-5 apr. 2013), Tomsk, 2013, vol. 1, p. 397-399.
   Zakhryamina M.O. Usloviya formirovaniya i prognoz neftegazonosnosti vasyuganskogo neftegazonosnogo kompleksa na severnykh sklonakh Surgutskogo i Nizhnevartovskogo svodov [Petroleum-accumulation conditions and prediction of oil and gas occurrence in Vasyugan Formation across the north slopes of Surgut and Nijnevartovsk arches]. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk, Novosibirsk, 2004, 20 p.


Geological simulation and issues of petroleum fields development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 6_2017 submitted on 12/08/2016 displayed on website on 03/01/2017
18 p.
pdf  Petroleum formation processes simulation of Chkalov field, Tomsk area
The computer simulation of oil and gas formation processes of Chkalov field - south-eastern West Siberian petroleum province during the Mesozoic and Cenozoic, is carried out. The main sources of hydrocarbons are Togur and Bazhenov Formations. The largest simulated areas spatially coincide with actual hydrocarbon deposits of Chkalov field. Quantitative estimation of petroleum potential prospects corresponds to the actual hydrocarbon total reserves of the deposits.

Keywords: simulation of oil and gas generation, petroleum source Bazhenov and Togur Formations, Chkalov field, south-eastern West Siberian petroleum province.
article citation Kosmacheva A.Y., Zakhryamina M.O. Modelirovanie protsessov neftegazoobrazovaniya Chkalovskogo mestorozhdeniya v Tomskoy oblasti [Petroleum formation processes simulation of Chkalov field, Tomsk area]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/11/6_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/6_2017
References

   Duchkov A.D., Sokolova L.S. Atlas geotermicheskikh kart Sibiri [Atlas of geothermal maps of Siberia]. Informatsionnye tekhnologii i obratnye zadachi ratsional'nogo prirodopol'zovaniya: Proceedings of the International Conference (Khanty-Mansiysk, 12-14 April 2005). - http://old.uriit.ru/conf_erohin_50/Part_03_07.pdf
   Galushkin Yu.I. Modelirovanie osadochnykh basseynov i otsenka ikh neftegazonosnosti [Modeling of sedimentary basins and assessment of their petroleum potential]. Moscow: Nauchnyy mir, 2007, 456 p.
   Kerimov V.Yu., Khantshel Tomas, Sokolov K., Sidorova M.S. Primenenie tekhnologii basseynovogo modelirovaniya – programmnogo paketa PETROMOD v uchebnom protsesse RGU nefti i gaza im. I.M. Gubkina [Application of basin modeling technology - a PETROMOD software package in the studying process of Gubkin RSU of Oil and Gas]. Neft', gaz i biznes, 2011, no. 4, p. 38-47.
   Kontorovich A.E. Ocherki teorii naftidogeneza [Essays on petroleum genesis theory]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, branch «GEO», 2004, 535 p.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Malyshev N.A., Safronov P.I., Gus'kov S.A., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevskiy V.N., Livshits V.R., Polyakov A.A., Skvortsov M.B. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie protsessov naftidogeneza v mezozoysko-kaynozoyskom osadochnom basseyne Karskogo moray [Historical and geological modeling of petroleum genesis processes in the Mesozoic-Cenozoic sedimentary Kara Sea basin]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, p. 1179-1226.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Paleogeography of West Siberian sedimentary basin in the Jurassic]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54 (8), p. 972-1012.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and petroleum potential of the Mesozoic-Cenozoic deposits, south-eastern regions of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, branch «GEO», 2002, 253 p.
   Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of the Paleozoic oils, southeast of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, branch «GEO», 2005, 180 p.
   Neftegazonosnost' Tomskoy oblasti [Oil and gas Tomsk region]. Russian Geology portal. - http://www.rosgeoportal.ru/subsoil/tomsk/sitepages/oilgas.aspx, 01.03.2016.
   PetroMod Petroleum Systems Modeling. Schlumberger Information Solutions, 2011, no. 10, 256 p.
   Stasova O.F., Larichev A.I., Larichkina N.I. Tipy neftey yurskikh rezervuarov yugo-vostochnoy chasti Zapadno-Sibirskoy plity [Types of oil Jurassic by reservoirs, south-eastern part of the West Siberian Plain]. Geologiya nefti i gaza, 1998, no. 7, p. 4-11.