Khozhiev B.I.


Graduated from Tashkent State Technical University (2012), specialization "geological engineering".
PhD in Geological and Mineralogical Sciences.
Deputy Head of the Oil and Gas Department of the State Committee of the Republic of Uzbekistan for Geology and Mineral Resources.
Area of scientific interests: studying the geological structure of Jurassic terrigenous strata of Western Uzbekistan and determining their petroleum potential, studying the processes of formation, preservation and destruction of petroleum fields, the history of paleotectonic development, designing geological exploration for oil and gas.
Author of 20 publications.
Regional petroleum geology
Article # 19_2022 submitted on 05/25/2022 displayed on website on 07/01/2022
16 p.
pdf Integrated use of satellite imagery and geophysical data In forecast studies for oil and gas (western part of Bukharo-Khiva region)
The article highlights the results of studies on the refinement of the regional structural plan and the search for local structural petroleum traps in the western part of the Bukhara-Khiva region. The features of the placement of search objects and the nature of their expression on satellite imagery data are considered. Objects of very different quality were analyzed: known structures (removed from drilling, prepared and identified), objects identified by seismic surveys. The structures and faults established by the interpretation determined the nature of the distribution of sedimentation-accumulation, the latest faults caused the formation of fracture zones, which improved the reservoir properties of the rocks. A comprehensive analysis of geological and geophysical data and structural interpretation made it possible to establish the relationship and interdependence of tectonic elements, to identify patterns in its structure and distribution of elements of oil and gas exploration interest. The main purpose of the research is to identify the criteria for regional and local structures bearing the productive petroleum levels of the sedimentary cover.

Keywords: satellite imagery data, geological and geophysical data, structural hydrocarbon trap, productive hydrocarbon level, western part of the Bukhara-Khiva region.
article citation Mukhutdinov N.U., Khozhiev B.I., Karshiev O.A., Bikeeva L.R., Yuldasheva M.G. Kompleksnoe ispol'zovanie materialov kosmicheskikh s"emok i geofizicheskikh dannykh pri prognoznykh issledovaniyakh na neft' i gaz (zapadnaya chast' Bukharo-Khivinskogo regiona) [Integrated use of satellite imagery and geophysical data In forecast studies for oil and gas (western part of Bukharo-Khiva region)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/19_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2022
References
   Amurskiy G.I., Khoroshilov Yu.N. Geologiya i neftegazonosnost' nekotorykh rayonov Sredney Azii [Geology and oil and gas potential of some regions of Central Asia]. Nauchno-analiticheskie i tematicheskie obzory, Moscow, 1964, 87 p.
   Babaev A.G., Simonenko A.N. Formirovanie yurskikh paleosedimentatsionnykh basseynov Uzbekistana i ikh neftegazonosnost' [Formation of the Jurassic paleosedimentation basins of Uzbekistan and their oil and gas potential]. Tashkent: FAN, 1990, 292 p.
   Bikeeva L.R. Strukturnyy analiz materialov kosmicheskikh s"emok s tsel'yu vyyavleniya ob"ektov, perspektivnykh na poiski lovushek UV (Khorezmskaya monoklinal' i prilegayushchie geostrukturnye elementy) [Structural analysis of satellite imagery data in order to identify promising objects for the search for hydrocarbon traps (Khorezm monocline and adjacent geostructural elements)]. Novye napravleniya na neft' i gaz, innovatsionnye tekhnologii razrabotki mestorozhdeniy, perspektivy dobychi netraditsionnogo uglevodorodnogo syr'ya: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Orenburg, 18-20 Sept 2019). Orenburg: OOO «Tipografiya «Agentstvo pressa», 2019, pp.10-13.
   Nugmanov A.Kh. Faktory, kontroliruyushchie formirovanie skopleniy nefti i gaza (na primere verkhneyurskoy karbonatnoy tolshchi Amudar'inskoy sineklizy) [Factors controlling the formation of oil and gas accumulations (on the example of the Upper Jurassic carbonate sequence of the Amudarya Syneclise)]. Tashkent, 1996, Trudy IGIRNIGM, issue 76, pp.147-159.
Regional petroleum geology
Article # 12_2022 submitted on 05/25/2022 displayed on website on 06/03/2022
14 p.
pdf Petroleum prospects in the sedimentary strata of the Khorezm monocline and surrounding territories according to the geological, geophysical and cosmo-geological investigations data
The article discusses the features of the geological structure, the identification of petroleum bearing promising zones and the scientific substantiation of the optimal areas of prospecting and exploration for the Khorezm monocline and adjacent territories through a comprehensive analysis of cosmo-geological study and geological and geophysical data. A comprehensive interpretation made it possible to minimize the existing multivariance in solving certain problems related to the tectonic features of the study area, determining possible zones of oil and gas accumulation, identifying fracture zones, predicting structural traps of the sedimentary cover for setting prospecting seismic surveys in a poorly studied, but potentially petroleum bearing promising territory of Uzbekistan.

Keywords: trap forecasting, petroleum bearing promising zone, cosmo-geological study, geological and geophysical data, Khorezm monocline, Uzbekistan.
article citation Mukhutdinov N.U., Khozhiev B.I., Karshiev O.A., Khayitov N.Sh., Bikeeva L.R. O perspektivakh neftegazonosnosti osadochnykh otlozheniy Khorezmskoy monoklinali i prilegayushchikh territoriy po dannym kosmogeologicheskikh i geologo-geofizicheskikh issledovaniy [Petroleum prospects in the sedimentary strata of the Khorezm monocline and surrounding territories according to the geological, geophysical and cosmo-geological investigations data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/12_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/12_2022
References
   Bakirov A.A., Bakirov E.A., Melik-Pashaev V.S., Yudin G.T. Teoreticheskie osnovy i metody poiskov i razvedki skopleniy nefti i gaza [Theoretical foundations and methods of prospecting and exploration of oil and gas accumulations]. Moscow: Izd-vo «Vysshaya shkola», 1976, 416 p.
   Bikeeva L.R. Neotektonicheskie osobennosti stroeniya severo-zapadnoy chasti Bukharo-Khivinskogo regiona po dannym kosmogeologicheskikh issledovaniy [Neotectonic features of the structure of the northwestern part of the Bukhara-Khiva region according to the data of cosmogeological studies]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2018, no. 4, pp. 24-29.
   Gavrilov V.P. Vliyanie razlomov na formirovanie zon neftegazonakopleniya [Influence of faults on the formation of oil and gas accumulation zones]. Moscow: Nedra, 1975, 272 p.
   Nugmanov A.Kh. Tektonicheskie i drugie usloviya obrazovaniya preimushchestvenno gazonosnykh i neftenosnykh basseynov [Tectonic and other conditions for the formation of predominantly gas-bearing and oil-bearing basins]. Geodinamicheskie osnovy prognozirovaniya neftegazonosnosti nedr: materialy Respublikanskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. Tashkent, 2000, pp. 31-33.
Petroleum potential and development
Article # 11_2022 submitted on 03/28/2022 displayed on website on 05/17/2022
10 p.
pdf Petroleum potential of the Birgutlin trough - Bukhara-Khiva region (Uzbekistan)
This article is devoted to assessing the petroleum prospects of the Birgutlin trough. The studies are based on historical data, as well as actual data obtained from the fields of the western part of the Bukhara-Khiva region. When assessing the prospects of the Birgutlin trough in terms of oil and gas, the author took into account the tectonic position of the territory, as well as oil and gas content. A comparative analysis of the Birgutlin trough with adjacent tectonic elements of the Bukhara-Khiva region has been carried out. When searching for petroleum accumulations in this area, it is recommended to take the Tumaris field as a benchmark. Based on the results of the analysis of seismic data, the author identified top-priority targets for petroleum exploratory drilling, calculated the promising resources of the allocated areas. As a result of a detailed analysis of geological and geophysical data, the author gave recommendations on the study of the Birgutlin trough by prospecting and detailed seismic surveys, as well as conducting petroleum exploratory drilling in two areas, paying special attention to a detailed study of the XV-1, XV-2, XVa levels.

Keywords: petroleum field, petroleum potential, tectonic element, petroleum exploratory drilling, Birgutlin trough, Bukhara-Khiva region, Uzbekistan.
article citation Khozhiev B.I. Potentsial neftegazonosnosti Birgutlinskogo progiba Bukharo-Khivinskogo regiona (Uzbekistan) [Petroleum potential of the Birgutlin trough - Bukhara-Khiva region (Uzbekistan)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/11_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/11_2022
References
   Abidov A.A. Neftegazonosnost' litosfernykh plit [Oil and gas potential of lithospheric plates]. Tashkent: Fan, 1994, 115 p.
   Khozhiev B.I. Paleotektonika, protsessy formirovaniya struktury i produktivnost' yurskoy terrigennoy formatsii Kandymskogo podnyatiya (Uzbekistan) [Structure genesis and petroleum productivity of Jurassic terrigen formation - Kandym regional uplift (Uzbekistan)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/14_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/14_2019
Regional petroleum geology
Article # 10_2022 submitted on 03/18/2022 displayed on website on 04/25/2022
10 p.
pdf Distribution of density of gas reserves and formation pressure gradients in fields of the western part of the Bukharo-Khiva region (Uzbekistan)
This article is devoted to the study of the distribution of the density of gas reserves, taking into account reservoir pressure gradients. The studies are based on scientific and theoretical views, as well as on actual data obtained from the fields of the western part of the Bukhara-Khiva region. Information is provided on the features of the lithological and stratigraphic structure, geotectonic position, productive levels and oil and gas content of the studied area. One of the key points of this study is that when selecting the composition and density of the drilling fluid, it is necessary to take into account, first of all, the reservoir pressure gradient. The author calculated the reserves density of the fields and analyzed the change in reservoir pressure gradients of productive levels in the contour of individual tectonic elements and separately for several accumulations. Based on the results of the research, the author gives specific recommendations for the localization and conduct of geological exploration within certain areas of tectonic elements in the western part of the Bukhara-Khiva region.

Keywords: gas field, tectonic elements, reservoir pressure gradient, density of gas reserves, Bukhara-Khiva region, Uzbekistan.
article citation Khozhiev B.I. Raspredelenie plotnosti zapasov gaza i gradientov plastovogo davleniya v mestorozhdeniyakh zapadnoy chasti Bukharo-Khivinskogo regiona (Uzbekistan) [Distribution of density of gas reserves and formation pressure gradients in fields of the western part of the Bukharo-Khiva region (Uzbekistan)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/10_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/10_2022
References
   Abidov A.A. Neftegazonosnost' litosfernykh plit [Oil and gas potential of lithospheric plates]. Tashkent: Fan, 1994, 115 p.    Khozhiev B.I. Perspektivy yurskikh terrigennykh otlozheniy Kandymskogo podnyatiya na obnaruzhenie litologicheskikh zalezhey nefti i gaza [Prospects for the Jurassic terrigenous strata of the Kandym uplift for the detection of lithological accumulations of oil and gas]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2017, no. 1, pp. 20-24.
Regional petroleum geology
Article # 17_2021 submitted on 04/06/2021 displayed on website on 05/24/2021
11 p.
pdf On the question of oil and gas perspectives in the central part of the Zarafshan Depression
The article discusses the features of the geological and tectonic structure of the Zarafshan Depression, characterized by a pronounced block structure, wide development of regional faults and intersecting smaller transverse diagonal faults. In the structural section, two main tectonic elements are distinguished: Paleozoic and Mesozoic-Cenozoic structural levels. The Paleozoic structural stage is represented by intensively dislocated metamorphic sedimentary, intrusive and effusive rocks of a wide age range. The Mesozoic-Cenozoic structural stage includes weakly dislocated marine and strata of the Jurassic, Cretaceous, Paleogene, Neogene and Anthropogene.
The main direction of further study of the prospects for oil and gas potential should be the determination of the configuration and nature of the systems of faults in the sedimentary cover to identify the migration paths of hydrocarbons and near-fault zones as an area of possible petroleum accumulation.

Keywords: Paleozoic, Mesozoic-Cenozoic, petroleum perspectives, block structure, fault, hydrocarbon migration, Zarafshan Depression.
article citation Khalismatov I.Kh., Khozhiev B.I., Shomurodov Sh.E., Isanova R.R. K voprosu o perspektivakh neftegazonosnosti tsentral'noy chasti Zarafshanskoy vpadiny [On the question of oil and gas perspectives in the central part of the Zarafshan Depression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/17_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/17_2021
References
   Akramkhodzhaev A.M., Starobinets I.S., Khaimov R.N. O dvukh geneticheskikh tipakh neftey v paleozoyskikh otlozheniyakh Yuzhnogo Tyan'-Shanya [On two genetic types of oils in the Paleozoic section of the Southern Tien Shan]. Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal, 1968, vol.6, pp.21-25.
   Khalismatov I.Kh, Nurmatov M.R, Shomurodov Sh.E. The oil and gas prospectivity of Paleozoic formations in the Republic of Uzbekistan. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference Scientific and Practical Results in 2016. Prospects for Their Development Abu-Dhabi, UAE, 2016, 27-28 Dec, pp.26-30.
   Khalismatov I.Kh., Nurmatov M.R., Shomurodov Sh.E., Babalov J.Q. Зарафшон ботиқлиги палеозой ётқизиқларини нефтгазлилигини ўрганишда бажарилган геологик-геофизик тадқиқотларнинг таҳлили [Analysis of geological and geophysical surveys of Paleozoic oil and gas accumulations of the Zarafshan basin]. Gornyy vestnik Uzbekistana, 2020, vol.3, pp.40-44.
   Khasanov R.K. Osnovnye predposylki stroeniya vozmozhnykh lovushek UV Zerafshanskoy mezhgornnoy vpadiny [The main prerequisites for the structure of possible hydrocarbon traps in the Zerafshan intermontane depression]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2018, vol.3, pp.26-31.
   Khozhiev B.I., Iskandarov M.Kh., Tukhliev Z.Zh. Osobennosti geologicheskogo stroeniya po novym dannym seysmorazvedki i bureniya skvazhiny 1-p Koncha Zeravshanskoy vpadiny [Features of the geological structure according to the new data of seismic exploration and drilling of the 1-p well of the Koncha Zeravshan depression]. Sovremennye tekhnika i tekhnologii v nauchnykh issledovaniyakh. Mater. XI Ezhegodnoy Mezhdunarodnoy konferentsii molodykh uchenykh i studentov (Beshkek, 24-25 April, 2019). Bishkek, 2019, vol. 1, pp.231-236.
   Mavlyanov G.A., Khashimov M., Rakhmatullina R.Sh., Khasanova Kh.A. Gidrogeologicheskiy usloviya basseyna r. Zarafshan [Hydrogeological conditions of the river. Zarafshan] Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal, 1968, vol.6, pp. 3-9.
   Safonova L.N., Khasanov R.K., Bikeeva L.R. O perspektivakh neftegazonosnosti Zarafshanskoy mezhgornoy vpadiny i osnovnye napravleniya geologorazvedochnykh rabot na neft' i gaz [On the prospects of oil and gas potential of the Zarafshan intermountain Depression and the main directions of geological exploration for oil and gas]. Aktual'nye problemy neftegazovoy geologii i innovatsionnye metody i tekhnologii osvoeniya uglevodorodnogo potentsiala nedr: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Tashkent, 2019, pp.88-90.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 14_2019 submitted on 04/16/2019 displayed on website on 05/17/2019
12 p.
pdf Structure genesis and petroleum productivity of Jurassic terrigen formation - Kandym regional uplift (Uzbekistan)
The results of paleotectonic reconstructions of oil and gas traps in the northwest of the Chardzhou uplift are examined. It has been established that the perspective of the terrigenous Jurassic formation in this region is connected with the history of tectonic development. On the basis of new geological and geophysical data on the terrigenous formation structure, as well as the results of paleotectonic reconstructions of the territory of the Kandym regional uplift, the accumulation time of hydrocarbons has been determined.
The established developing of the oil and gas structures on the time of their formation make possible a significantly increase of the efficiency of petroleum prospecting activity by reducing of a number of unproductive wells quantity drilled on risky structures, and also permitting important adjustments in the direction of further exploration in the Kandym regional uplift.

Keywords: paleotectonic reconstruction, oil and gas accumulation, terrigenous Jurassic formation, Kandym regional uplift, Uzbekistan.
article citation Khozhiev B.I. Paleotektonika, protsessy formirovaniya struktury i produktivnost' yurskoy terrigennoy formatsii Kandymskogo podnyatiya (Uzbekistan) [Structure genesis and petroleum productivity of Jurassic terrigen formation - Kandym regional uplift (Uzbekistan)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/14_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/14_2019
References
   Abdullaev G.S., Evseeva G.B. Litologo-fatsial'nye osobennosti, geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti yurskoy terrigennoy formatsii v severo-zapadnoy chasti Chardzhouskoy stupeni [Litho-facial features, geological structure and petroleum potential of the Jurassic terrigenous formation in the north-western part of the Chardzhou uplift]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2014, no.1, pp. 16-22.
   Khozhiev B.I. Perspektivy yurskikh terrigennykh otlozheniy Kandymskogo podnyatiya na obnaruzhenie litologicheskikh zalezhey nefti i gaza [Prospects of Jurassic terrigenous formation of the Kandym uplift concerning the detection of lithological oil and gas accumulations]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2017, no.1, pp. 20-24.
   Mashkovich K.A. Metody paleotektonicheskikh issledovaniy v praktike poiskov nefti i gaza [Methods of paleotectonic research in the practice of oil and gas exploration]. Moscow: Nedra, 1976, 221 p.
   Teoreticheskie osnovy i metody poiskov i razvedki skopleniy nefti i gaza [Theoretical foundations and methods of prospecting and exploration of oil and gas accumulations]. A.A. Bakirov, E.A. Bakirov, V.S. Melik-Pashaev, L.P. Mstislavskaya, V.Yu. Kerimov, G.T. Yudin, Moscow: Vysshaya shkola, 1987, 384 p.
   Terrigennaya formatsiya yurskogo vozrasta Bukharo-Khivinskogo regiona i Yugo-Zapadnogo Gissara i ee neftegazonosnost' [Terrigenous formation of the Jurassic age of Buchra-Khiva region and South-West Gissar area and its petroleum potential]. A.G. Babaev, R.A. Gabril'yan, S.K. Salyamova, Moscow: Nedra, 1977, 137 p.