Novikov D.A.Graduated from Tomsk Polytechnic University (1999), master's program "Formation of resources and composition of groundwater" with oil and gas specialization.
PhD in Geological and Mineralogical Sciences, Docent.
Head of the Laboratory of Hydrogeology of Sedimentary Basins in Siberia, A.A. Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, National Research Novosibirsk State University.
Scientific interest area: hydrogeology of oil and gas basins, numerical physical and chemical modeling of interactions in the water-rock-gas-organic matter system, geothermics, hydrodynamics.
Author of more than 120 publications.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 2_2013
29 p.
pdf  Hydrogeology of the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough*
*The article is presented in two languages, Russian and English.
For the first time in 35 years all the available hydrogeological data on the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough are summarized. Methodologically, the study is based on the application of necessary techniques ranging from the geological and stratigraphic methods to the construction of hydrogeological models of hydrocarbon fields. For the first time schematic illustration of the hydrogeological superposition of the studied area has been composed. Hydrogeological conditions of aquifer systems of the lower hydrogeological stage have been clarified (below the Turonian-Oligocene regional seal). It is shown that different types of the vertical thermobaric and hydrogeochemical zonation are developed within the studied area. The main parameters, which determine the composition of groundwaters and controlling the type of hydrogeochemical zoning, are as follows: 1) the history of geological development of the region 2) genetic type of groundwaters 3) the interaction degree within the system "water-rock-gas-organic matter".

Key words: groundwaters; hydrogeological complex; hydrogeological superposition; thermobaric and hydrogeochemical zonation.
article citation Novikov D.A. Gidrogeologiya zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Hydrogeology of the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/2_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2013
References
   Bachu S., Underschultz J.R. Hydrogeology of formation waters, Northeastern Alberta basin. AAPG Bulletin, 1993, vol. 77, no. 10, p. 1745-1768.
   Baulin V.V., Belopuhova E.B., Dubikov G.I., Shmelev L.M. Geokriologicheskie usloviya Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Geocryological conditions of the West Siberian lowland]. Moscow: Nauka, 1967, 214 p.
   Bro E.G., Ivanova G.A., Ginsburg G.D., Kuznetsova L.I., Sorokov D.S. Ob inversionnoy gidrogeokhimicheskoy zonal'nosti na gazokondensatnykh mestorozhdeniyakh zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo progiba [On the inverse hydrogeochemical zoning in the gas condensate fields of the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough]. Theses of the VII Workshop on groundwaters of Siberia and the Far East, Irkutsk – Novosibirsk, 1973, 36 p.
   Cao Q., Ye J., Qing H., Lu J., Huang S., Tang D. Pressure evolution and hydrocarbon migration-accumulation in the Moliqing fault depression, Yitong basin, Northeast China. Journal of Earth Science, 2011, vol. 22, no. 3, p. 351-362.
   Domrocheva E.V., Novikov D.A. Osnovnye itogi Rossiyskoy nauchnoy konferentsii «Gidrogeokhimiya osadochnykh basseynov» [Russian Research Conference on the Hydrogeochemistry of Sedimentary Basins: Major Outcomes]. Geokhimiya, 2009, vol. 47, no. 12, p. 1260-1263.
   Ferguson A.G., Betcher R.N., Grasby S.E. Hydrogeology of the Winnipeg Formation in Manitoba, Canada. Hydrogeology journal, 2007, vol. 15, no. 3, p. 573-587.
   Fowler M., Grasby S.E. Hydrocarbons and water in the Western Canada Sedimentary Basin - a tale of two fluids. Journal of geochemical exploration, 2006, vol. 89, no. 1-3, p. 112-114.
   Ginsburg G.D., Ivanova G.A. Podzemnye vody [Groundwaters]. In: Geologiya i neftegazonosnost' Enisey-Khatangskogo progiba [Geology and petroleum potential of the Yenisei-Khatanga trough]. Leningrad: NIIGA, 1971, p. 66-72.
   Ginsburg G.D., Ivanova G.A., Sapir M.H., Bro E.G., Fedorov Y.V. O podzemnykh vodakh Ust'-Eniseyskoy vpadiny [On groundwaters of the Ust-Yenisei depression]. In: Gidrogeologiya Eniseyskogo severa [Hydrogeology of the Yenisei north]. Leningrad: NIIGA, 1969, issue 1, p. 6-23.
   Grechishchev S.V. Geokriologicheskiy prognoz dlya Zapadno-Sibirskoy gazonosnoy provintsii [Geocryological forecast for the West Siberian gas-bearing province]. Novosibirsk: Nauka, 1983, 180 p.
   Hao H., Zhang X., You H., Wang R. Characteristics and hydrocarbon potential of Mesozoic strata in eastern Pearl River Mouth basin, northern South China Sea. Journal of Earth Science, 2009, vol. 20, no. 1, p. 117-123.
   Kartsev A.A., Vagin S.B., Matusevich V.M. Gidrogeologiya neftegazonosnykh basseynov [Hydrogeology of oil-and-gas bearing basins]. Moscow: Nedra, 1986, 224 p.
   Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Petroleum geology of West Siberia]. Moscow: Nedra, 1975, 680 p.
   Kontorovich A.E., Zimin Y.G. Ob usloviyakh formirovaniya khimicheskogo sostava podzemnykh vod Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [On conditions of the chemical composition formation of groundwaters of the West Siberian lowland]. Trudy SNIIGGiMS, 1968, issue 46, pp. 83-95.
   Kreitler C.W. Hydrogeology of sedimentary basins. Journal of hydrology, 1989, vol. 106, no. 1-2, p. 29-53.
   Kruglikov N.M. Gidrogeologiya severo-zapadnogo borta Zapadno-Sibirskogo artezianskogo basseyna [Hydrogeology of the northwestern margin of the West-Siberian artesian basin]. Leningrad: Nedra, 1964, 165 p.
   Kruglikov N.M., Nelyubin V.V., Yakovlev O.N. Gidrogeologiya Zapadno-Sibirskogo neftegazonosnogo basseyna i osobennosti formirovaniya zalezhey uglevodorodov [Hydrogeology of the West Siberian petroleum basin and formation features of hydrocarbon fields] . Leningrad: Nedra, 1985, 279 p.
   Kurchikov A.R. Gidrogeotermicheskie kriterii neftegazonosnosti [Hydrogeothermal criteria of petroleum potential]. Moscow: Nedra, 1992, 231 p.
   Matusevich V.M., Rylkov A.V., Ushatinsky I.N. Geoflyuidal'nye sistemy i problemy neftegazonosnosti Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Geofluid systems and issues on petroleum potential of the West Siberian megabasin]. Tuymen: Tuymen State Oil and Gas University, 2005, 225 p.
   Nazarov A.D. Neftegazovaya gidrogeokhimiya yugo-vostochnoy chasti Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [Petroleum hydrogeochemistry in the southeastern part of the West Siberian oil and gas province]. Moscow: Idea-Press, 2004, 288 p.
   Novikov D.A., Lepokurov A.V. Gidrogeologicheskie usloviya neftegazonosnykh otlozheniy na strukturakh yuzhnoy chasti Yamalo-Karskoy depressii [Hydrogeological conditions of oil-and-gas bearing deposits on the structures in the southern part of the Yamal-Kara depression]. Oil and Gas Geology, 2005, issue 5, p. 21-30.
   Novikov D.A., Shvartsev S.L. Gidrogeologicheskie usloviya Pred"eniseyskoy neftegazonosnoy subprovintsii [Hydrogeological conditions of the Pre-Yenisei petroleum subprovince]. Russian geology and geophysics, issue 50, 2009, p. 873-883.
   Nudner V.A. Gidrogeologiya SSSR. T. XVI. Zapadno-Sibirskaya ravnina (Tyumenskaya, Omskaya, Novosibirskaya i Tomskaya oblasti) [The USSR Hydrogeology. West Siberian Plain (Tyumen, Omsk, Novosibirsk and Tomsk regions)]. Moscow: Nedra, 1970, vol. 16, 368 p.
   Obidin N.I. Vechnaya merzlota i podzemnye vody Zapadno-Sibirskogo mezo-zoyskogo progiba i Sibirskoy platformy k severu ot Polyarnogo kruga [Permafrost and groundwaters of the West platform to the north of the polar circle]. Trudy of the NIIGA. Moscow: Gosgeoltechizdat, 1959, vol. 65, no. 13, p.159-173.
   Patz H., Jordan H. Interrelations between oil geology and hydrogeology in connection with the investigation of hydrocarbon deposits. Zeitschrift fur angewandte geologie, 1980, vol. 26, no. 1, p. 6-9.
   Ponomarev V.M. Podzemnye vody territorii s moshchnoy tolshchey mnogoletne-merzlykh gornykh porod [Groundwaters of the area with a thick sequence of permafrost]. Moscow: The USSR Academy of Sciences, 1960, 200 p.
   Powley D.E. Pressures and hydrogeology in petroleum basins. Earth science reviews, 1990, vol. 29, no. 1-4, p. 215-226.
   Ravdonikas O.V. Osnovnye itogi gidrogeologicheskikh issledovaniy neftenosnykh rayonov severa Zapadnoy Sibiri [The main results of hydrogeological investigations of the oil-bearing regions in the northern West Siberia]. Trudy of NIIGA, 1962, issue 129, 194 p.
   Rosenbaum G.E., Shpolyanskaya N.A. Pozdnekaynozoyskaya istoriya kriolitozony Arktiki i tendentsii ee budushchego razvitiya [Late Cenozoic history of cryolithic zone of the Arctic and its future development trends]. Moscow: Scientific World, 2000, 103 p.
   Rostovtsev N.N., Ravdonikas O.V. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Geological structure and petroleum potential of the West Siberian lowland]. Moscow: Gostoptekhizdat, 1958, 391 p.
   Schukarev S.A. Popytka obshchego obzora gruzinskikh vod s geokhimicheskoy tochki zreniya [Attempt of general summary of Georgia waters from geochemical view]. Trudy of the Culturology Institute. Moscow, 1934, issue 5, p. 159-167.
   Shishkina O.V. Geokhimiya morskikh i okeanicheskikh ilovykh vod [Geochemistry of marine and ocean silt waters]. Moscow: Nauka, 1972, 228 p.
   Shvartsev S.L., Novikov D.A. Priroda vertikal'noy gidrogeokhimicheskoy zonal'nosti neftegazonosnykh otlozheniy (na primere Nadym-Tazovskogo mezhdurech'ya, Zapadnaya Sibir') [The nature of vertical hydrogeochemical zoning of petroleum deposits (exemplified by the Nadym-Taz interfluve, West Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2004, vol. 45, no. 8, p. 1008-1020.
   Stavitsky B.P., Kurchikov A.R, Kontorovich A.E., Plavnik A.G. Gidrokhimicheskaya zonal'nost' yurskikh i melovykh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo basseyna [Hydrochemical zonation of Jurassic and Cretaceous deposits of the West Siberian Basin]. Geologiya i geofizika, 2004, vol. 45, no. 7, p. 826-832.
   Strakhov N.M. Osnovy teorii litogeneza [Basics of the lithogenesis theory]. Moscow: The USSR Academy of Sciences, 1963, 550 p.
   Subbota M.I., Kleimenov V.F., Stadnik E.V. Interpretatsiya rezul'tatov gidrogeologicheskikh issledovaniy pri poiskakh nefti i gaza [Interpretation of the results of hydrogeological investigations in the search for oil and gas]. Moscow: Nedra, 1990, 221 p.
   Toth J. Petroleum hydrogeology – a new basic in exploration. World oil, 1987a, vol. 205, no. 3, p. 48-50.
   Toth J. Petroleum hydrogeology – a potential application of groundwater science. Journal of the geological society of India, 1987b, vol. 29, no. 1, p. 172-179.
   Trofimov V.T., Vasilchuk Y.K. Geokriolologicheskoe rayonirovanie Zapadno-Sibirskoy plity [Geocryological zoning of the West Siberian Plain]. Moscow: Nauka, 1987, 222 p.
   Vugrinovich R. Relationships between regional hydrogeology and hydrocarbon occurrences in Michigan, USA. Journal of petroleum geology, 1988, vol. 11, no. 4, p. 429-442.