Bobkova E.V.Graduated from Novosibirsk State University (2015), specialization “geology”.
Junior Researcher of A.A. Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Science.
Scientific interest area: Siberian platform, Angara-Lena stage, geophysical well logging, terrigenous deposits.
Author of 13 publications.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 8_2018 submitted on 03/20/2018 displayed on website on 03/28/2018
22 p.
pdf  Complex approache to the depositional environment reconstruction of terrigenous rocks of the Parphenov reservoir unit of the Angara-Lena petroleum area and the B10 reservoir unit of the Nepa-Botuoba petroleum area (Lena-Tunguska Province)
The article deals with the application of the depositional environment reconstruction method based on well-log, core and literature data. This method allows to determine the sedimentation conditions of terrigenous rocks, as demonstrated by the Parphenov reservoir unit (Upper Chorska subformation) of the Angara-Lena petroleum area and the B10 reservoir unit (Nepa Formation) of the Nepa-Botuoba petroleum area (Lena-Tunguska Province). Parphenov and B10 reservoir units are the most explored in the investigated territories. The analysis allowed to determine four regional facies entities (alluvial, deltaic, coastal-continental and shallow-marine) with appropriate sedimentation conditions of each studied level and typical gamma logging footprint for each depositional environment area.

Keywords: well-log data, facies sedimentation conditions, Parphenov reservoir unit Angara-Lena petroleum area, B10 reservoir unit Nepa-Botuoba petroleum area, Lena-Tunguska Province.
article citation Bobkova E.V., Lobanova E.V. Kompleksnyy podkhod k vosstanovleniyu obstanovok osadkonakopleniya terrigennykh porod parfenovskogo gorizonta Angaro-Lenskoy i gorizonta B10 Nepsko-Botuobinskoy neftegazonosnykh oblastey [Complex approache to the depositional environment reconstruction of terrigenous rocks of the Parphenov reservoir unit of the Angara-Lena petroleum area and the B10 reservoir unit of the Nepa-Botuoba petroleum area (Lena-Tunguska Province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/8_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/8_2018
References
   Belozerov V.B., Brylina N.A. Danenberg E.E. Fatsial'naya diagnostika po materialam GIS kontinental'nykh i pribrezhno-morskikh otlozheniy yury yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Facies determination based on well-log data of southeastern West Siberia Jurassic continental and coastal-marine deposits]. Problemy geologii i neftegazonosnosti verkhnepaleozoyskikh i mezozoyskikh otlozheniy Sibiri. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 1984, p. 11-23.
   Bobkova E.V. Osobennosti osadkonakopleniya i perspektivy neftegazonosnosti parfenovskogo gorizonta na territorii tsentral'noy chasti Angaro-Lenskoy neftegazonosnoy oblasti [Sedimentation features and petroleum potential of Parphenov reservoir unit in the Central part of Angara-Lena petroleum area]. Geologiya nefti i gaza, 2016, no. 6, p. 46-51.
   Lobanova E.V. Obstanovki osadkonakopleniya i perspektivy neftegazonosnosti gorizonta V10 v tsentral'nykh rayonakh Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Deposition environments and petroleum potential of reservoir unit V10 in the Central areas of Nepa-Botuoba anteclise]. Geologiya nefti i gaza, 2016, no. 6, p. 63-68.
   Moiseev S.A. Osobennosti raspredeleniya resursov uglevodorodov v nepskom neftegazonosnom komplekse tsentral'nykh i yuzhnykh rayonov Leno-Tungusskoy NGP [Features of hydrocarbon resources distribution in Nepa petroleum area of the central and southern regions of the Lena-Tunguska petroleum Province]. Geomodel 2015: 17th conference on the exploration and development of oil and gas (Gelendzhik, September 7-10, 2015), 2015, p. 574-578.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies of oil and gas lithological traps]. Leningrad: Nedra, 1984, 260 p.
   Skuzovatov M.Yu. Primenenie kompleksa geologo-geofizicheskikh dannykh pri prognoze gazonosnosti vendskogo terrigennogo kompleksa Angaro-Lenskoy zony gazonakopleniya [Application of geological and geophysical data for forecast of the gas potential of the Vendian terrigenous sections of the Angara-Lena gas accumulation zone]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2015, no. 6, p. 26-33.
   Skuzovatov M.Yu. Razrabotka metodiki poiska i razvedki gazovykh mestorozhdeniy v vendskikh terrigennykh otlozheniyakh Angaro-Lenskoy stupeni [Development of methods for prospecting and exploration of gas fields in the Vendian terrigenous terrains of the Angara-Lena step]. The structure of the lithosphere and geodynamics: Proceedings of the XXVI All-Russian Youth Conference (Irkutsk, April 20-25, 2015). Irkutsk: Institute of the Earth's Crust, SB RAS, 2015, p. 170-172.