Prakoyo F.S.

felix.santo@yahoo.comGraduated from National Research Tomsk Polytechnical University (2011), magistracy "Development of oil fields".
Post-graduate student of Department of Geology and Mineral Exploration, Institute of Natural Resources.
Area of scientific interest: facies of sedimentation and epigenesis of petroleum complexes.
Author of 12 publications.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 33_2015 submitted on 07/21/2015 displayed on website on 09/21/2015
26 p.
pdf Forecast of facies and productivity of Jurassic-Cretaceous reservoir rocks of southeastern Western Siberia
The forecast of facies of clastic sediments for assessment of productivity of layers is given. The summary characteristic of sedimentary structures and reservoir properties of deposits of coastal and marine facies is presented. The models of natural polarization logging, gamma logging and electrical survey are defined for each facies. Forecasting opportunities of models were tested in the Upper Jurassic and Cretaceous oil and gas complexes in the area of Severnoye and Prigranichnoe fields of the southeast of Western Siberia. Delta facies is identified for the Jurassic formations. It was found that deposits of Lower Cretaceous formations were formed under conditions of shelf and deltaic facies. There is a confirmation of the facies forecast and their reservoir properties by the test data in 70 wells. The results of forecasting may be of use for planning future field operations.

Keywords: facies, sedimentary structure, reservoir properties, model of logging, Jurassic-Cretaceous oil and gas complexes, the South-East of Western Siberia.
article citation Prakoyo F.S., Lobova G.A. Prognozirovanie fatsiy i produktivnosti yursko-melovykh porod-kollektorov yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Forecast of facies and productivity of Jurassic-Cretaceous reservoir rocks of southeastern Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/33_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/33_2015
References
   Amy L.A., Peachey S.A., Gardiner A.A., Talling P.J. Prediction of hydrocarbon recovery from turbidite sandstones with linked-debrite facies: Numerical flow-simulation studies. Marine and petroleum geology. 2009. no. 26, p. 2032-2043.
   Atlas 'Geologiya i neftegazonosnost' Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga' [Atlas "Geology and petroleum potential of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug"] Editors. Akhpatelov E.A., Volkov V.A., V.N. Goncharova V.N., Eliseev V.G., Karasev V.I., Mukher A.G., Myasnikova G.P., Teplyakov E.A., Khafizov F.Z., Shpil'man A.V., Yuzhakova V.M. Ekaterinburg: 'IzdatNaukaServis', 2004, 148 p.
   Bartberger C.E., Dyman T.S., Condon S.M. Is there a basin-centered gas accumulation in Cotton Valley group sandstones, Gulf Coast basin, USA? United States geological survey bulletin 2184-D. February 2002, Version 1.0, p. 1-38.
   Belozerov V.B. Vliyanie fatsial'noy neodnorodnosti terrigennykh kollektorov na razrabotku zalezhey uglevodorodov [Influence of facies heterogeneity of clastic reservoirs on the development of hydrocarbon deposits]. Izvestiya TPU, 2011, vol. 319, no. 1, p. 123-130.
   Botvinkina L.N. Sloistost' osadochnykh porod [Layering of sedimentary rocks]. Moscow: Izdatel'stvo AN SSSR, 1962, 543 p.
   Boulvain Frederic, Dumontde Paul. Lexique de geologie sedimentaire. Wavy bedding, de l'Ardenne-Belgium, 2013. http://www2.ulg.ac.be/geolsed/sedim/lexique.htm (retrieved: 30.10.2014).
   Brown L.F.Jr., Cleaves II A.W., Erxleben A.W. Pennsylvania depositional systems in North-Central Texas. University of Texas at Austin. Bureau of economic geology guidebook 14. Texas: Bureau of economic geology, 1973, 122 p.
   Chernova O.S. Sistematika i ierarkhiya prirodnykh rezervuarov kak osnova paleosedimentologicheskogo modelirovaniya [Systematics and the hierarchy of natural reservoirs as a basis of paleo-sedimentary modeling]. Izvestiya TPU, 2010, vol. 317, no. 1, p. 116-121.
   Ezhova A.V. Litologiya. 2-e izdanie [Lithology. 2nd edition]. Tomsk: Izd-vo TPU, 2009, 336 p.
   Ezhova A.V. Primenenie sistemnogo analiza dlya raschleneniya i korrelyatsii yurskikh terrigennykh razrezov na mestorozhdeniyakh uglevodorodov Tomskoy oblasti [The application of systems analysis for the division and correlation of the Jurassic clastic sections in hydrocarbon fields of Tomsk region]. Izvestiya TPU, 2007, vol. 311, no. 1, p. 59-63.
   Gluyas Jon, Swarbrick Richard. Petroleum geoscience. Singapore: Blackwell, 2006, 349 p.
   Gravestock D.I., Alexander E.M., Morton J.G.G., Sun Xiaowen. Reservoirs and seals. Petroleum Geology - Cooper basin, 1998, Vol. 4, p. 157-179.
   Hardman R.F.P. Chalk reservoirs of the North Sea. Bulletin of the geological society of Denmark, 1982, Vol. 30, p. 119-137.
   Hobley Dan. Climbing ripples in the Zanskar river valley, Ladakh, NW Indian Himalaya. - 2011. http://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_marks#mediaviewer/File:Climbing_ripples.JPG (retrieved: 30.10.2014).
   Isaev V.I., Lobova G.A., Osipova E.N. Neftegazonosnost' nizhneyurskogo i achimovskogo rezervuarov Nyurol'skoy megavpadiny [Oil and gas potential of Lower Jurassic and Achimov reservoirs of Nurol megatrough]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 12, p. 1775-1786.
   Kim B.I., Evdokimova N.K., Suprunenko O.I., Yashin D.S. Neftegeologicheskoe rayonirovanie shel'fa vostochno-arkticheskikh morey Rossii i perspektivy ikh neftegazonosnosti [Oil geological zoning of shelf Eastern Arctic seas of Russia and the prospects of their oil and gas potential]. Geologiya nefti i gaza, 2007, no. 2, p. 49-59.
   Kolpenskaya N.N., Nizyaeva I.S., Taninskaya N.V., Shimanskiy V.V., Bakuev O.V., Naydenov L.F. Obstanovki osadkonakopleniya produktivnykh gorizontov verkhneyurskikh i nizhnemelovykh otlozheniy vostochnogo borta Bol'shekhetskoy vpadiny Zapadno-Sibirskoy plity [Depositional environment of productive horizons of the Lower Jurassic and Upper Cretaceous deposits from east side of Bolshekhetskaya Depression, West Siberian Plate]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 6, p. 2-10.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Paleogeography of West Siberian sedimentary basin in the Cretaceous]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, p. 745-776.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A, Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Paleogeography of West Siberian sedimentary basin in Jurassic period]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, p. 972-1012.
   Kontorovich V.A., Kalinina L.M., Lapkovskiy V.V., Solov'ev M.V., Bukharev A.N. Tektonika i neftegazonosnost' tsentral'noy chasti Aleksandrovskogo svoda [Tectonics and petroleum potential of the central part of the Alexander arc]. Geologiya nefti i gaza, 2011, no. 5, p. 119-127.
   Korost S.R., Sharafutdinov V.F. Perspektivy poiska litologicheskikh ekranirovannykh lovushek v nizhnechokrakskikh otlozheniyakh Dagestanskogo sektora Tersko-Kaspiyskogo peredovogo progiba [Prospects of search for lithologic traps in Lower Chokrak deposits of Dagestan sector of the Terek-Caspian foredeep]. Petrofizicheskoe modelirovanie osadochnykh porod:materialy konferentsii Baltiyskogo shkola-seminara. Moscow: OOO "Tsentr analiza seysmicheskikh dannykh MGU imeni M.V. Lomonosova", 2013, available at:http://petromodel.ru/fileadmin/user_upload/petromodel_site/docs/2013/Theses_2013/20_1_03_korost_annotation.pdf (retrieved: 30.10.2014).
   Lobova G.A., Stotskiy V.V., Isaev V.I. Vliyanie paleoklimata na geotermicheskiy rezhim i realizatsiyu neftegeneratsionnogo potentsiala bazhenovskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Novosibirskaya oblast') [Impact of paleoclimate on the geothermal mode and implementation of oil and gas generation capacities of Bazhenov deposits of the southeast of Western Siberia (Novosibirsk region)]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2014.pdf
   Lupe Robert, Ahlbrandt T.S. Sandstone geometry, porosity and permeability distribution, and fluid migration in eolian system reservoirs. United States department of the interior geological survey. Open-file report 75-357. United States: United States Geological Survey, 1975, 23 p.
   Lyugay D.V., Panteleev G.F., Nikolaeva L.E. K voprosu o litologo-fatsial'nom analize yurskikh otlozheniy territorii Yuzhnogo Priaral'ya i Yugo-Vostochnogo Ustyurta v svyazi s ikh neftegazonosnost'yu [On the question of lithological and facies analysis of Jurassic deposits in the Southern Aral Sea area and South-Eastern Ustyurt in connection with their petroleum potential]. Problemy resursnogo obespecheniya gazodobyvayushchikh rayonov Rossii do 2030 g. Moscow: Gazprom VNIIGAZ, 2010, p. 193-215.
   MacDonald Robin, Hardman Douglas, Sprague Ronald, Meridji Yacine, Mudjiono Witjaksono, Galford James, Rourke Marvin, Dix Michael, Kelton Michael. Using elemental geochemistry to improve sandstone reservoir characterization: A case study from the Unayzah A interval of Saudi Arabia // SPWLA 51st Annual Logging Symposium. Perth, 19-23 June 2010. - Perth, 2010, p. 1-16. - http://www.chemostrat.com/wp-content/uploads/2013/09/MacDonald-et-al.-2010. - Using-Elemental-Geochemistry-to-improve-sandstone-reservoir-characterization-Saudi-Arabia.pdf (retrieved: 01.11.2014).
   Margulis L.S., Semenov V.P., Rodina T.V. Prognoz rasprostraneniya litologicheskikh lovushek uglevodorodov v terrigennykh otlozheniyakh venda severo-zapada Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Forecast of distribution of lithologic traps of hydrocarbons in clastic Vendian northwest Nepa-Botuoba anteclise]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/16_2015.pdf
   McHargue T., Pyrcz M.J., Sullivan M.D., Clark J.D., Fildani A., Romans B.W., Covault J.A., Levy M., Posamentier H.W., Drinkwater N.J. Architecture of turbidite channel systems on the continental slope: Patterns and predictions. Marine and petroleum geology, 2011, Vol. 28, p. 728-743.
   Merck J.W. Department of geology, university of Maryland. Landscapes and geology. - 2013. http://www.geol.umd.edu/~jmerck/nature/landscapes/images/flaserbedding.s.jpg (retrieved: 30.10.2014).
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel-litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometrically geology of sand bodies and lithologic traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984,. 260 p.
   Nielsen L.H. Late Triassic-Jurassic development of the Danish basin and the Fennoscandian border zone, southern Scandinavia. Geological survey of Denmark and Greenland bulletin, 2003, No. 1, p. 459-526.
   Odoh B.I., Onyeji J., Utom A.U. The integrated seismic reservoir characterization (ISRC), study in Amboy field of Niger delta oil field - Nigeria. Geosciences, 2012, no. 2 (3), p. 60-65.
   Okiotor M.E., Imasuen I.O., Etobro A.A.I. Reservoir evaluation of well A, field Y, North-Eastern Niger delta: a case of a problematic sandstone. Advances in applied science research. Pelagia research library, 2011, no. 2 (3), p. 114-126.
   Ondrej Pelech. Cross-bedding in the triassic quartzarenites of the Luzna formation, the Tatric unit, Western Carpathians. Traja jazdci (687 m) in the Mele Karpaty mounts northwest of city of Modra, Slovakia, 2009, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luzna_Fm,_cross_bedding.JPG (retrieved: 23.07.2015).
   Osipova E.N., Prakoyo F.S., Isaev V.I. Rekonstruktsii geotermicheskoy istorii neftematerinskoy bazhenovskoy svity i otsenka raspredeleniya plotnosti resursov v shel'fovom rezervuare neokoma Nyurol'skoy megavpadiny [Reconstruction of the geothermal history of source Bazhenov Formation and evaluation of the resources density distribution in the offshore reservoir of Neocomian Nurol megatrough]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/22_2014.pdf
   Pinous O.V., Levchuk M.A., Sahagian D.L. Regional synthesis of the Neocomian complex of West Siberia: Sequence stratigraphic framework. American association of petroleum geologists bulletin, 2001, Vol. 85, No. 10, p. 1713-1730.
   Plantevin Matthieu. Characterization of the 3-D properties of the fine-grained turbidite 8 sand reservoir, Green canyon 18, Gulf of Mexico. Thesis master of science. Texas: Texas A&M University, 2002, 58 p.
   Popov A.Yu., Vakulenko L.G., Kazanenkov V.A., Yan P.A. Paleogeograficheskie rekonstruktsii dlya severo-vostochnoy chasti Shirotnogo Priob'ya na vremya formirovaniya neftegazonosnogo gorizonta Yu2 [Paleogeographic reconstruction for the north-eastern part of the Latitude Ob at the time of the formation of oil and gas bearing horizon J2]. Geologiya i geofizika, 2014 vol. 55, no. 5-6, p. 777-786.
   Prakoyo F.S. Sedimentatsionnye struktury peschanykh kollektorov i ikh vliyanie na neftegazonosnost' [Sedimentation structures of sandstone reservoirs and their impact on the petroleum potential]. Vestnik Irkutskogo GTU, 2013, no. , p. 103-110.
   Prakoyo F.S. Sistematika i aktualizm sedimentatsionnykh struktur fatsiy poberezh'ya [Systematics and actualism of sedimentary structures of coastal facies]. Proceedings of the III International scientific-practical conference with the elements of school-seminar for graduate students and young scientists. Tomsk: TGU, 2014, p. 637-641.
   Pushkareva M.M., Khabarov E.M., Varaksina I.V. Litologicheskaya kharakteristika parfenovskogo i botuobinskogo produktivnykh gorizontov venda Angaro-Lenskoy stupeni i Nepsko-Botuobinskoy antiklizy [Lithological characteristics of Parfenov and Botuoba Vendian productive horizons of Angara-Lena step and Nepa-Botuoba anteclise]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2013, vol. 323, no. 1, p. 78-83.
   Reding Kh., Kollinson Dzh.D., Allen F.A., Elliott T., Shreyber B.Sh., Dzhonson G.D., Bolduin K.T., Sellvud B.U., Dzhenkins Kh.K., Stou D.A., Eduardz M., Mitchel A.Kh.G. Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii. V 2-kh t. T. 1 [Depositional environment and facies. In 2 vol. Vol. 1]. Editor. Kh. Reding. Moscow: Mir, 1990, 352 sp.
   Reznikov A.N., Nazarenko V.S., Narimanyants S.V. Yaroshenko A.A. Veroyatnostno-staticheskoe modelirovanie preobrazovaniyy terrigennykh kollektorov v zone katageneza [Probabilistic-static modeling of transformations of clastic reservoirs in the katagenesis area]. Geologiya nefti i gaza, 2001, no. 1, p. 33-41.
   Selli R.Ch. Drevnie obstanovki osadkonakopleniya [The ancient depositional environment]. Moscow: Nedra, 1989, 287 p.
   Sheriff R., Geldart L. Seysmorazvedka: V 2-kh t. T. 2. [Seismic survey: In 2 vol. Vol. 2]. Moscow: Mir, 1987, 400 p.
   Slatt R.M. Stratigraphic Reservoir characterization for petroleum geologist, geophysics, and engineers. Amsterdam: Elsevier, 2006, 473 p.
   Stuby J.L. Geology photos album Bedford County, Pennsylvania, 2001, http://www.stubotics.com/geoalbum/geoalbum2001.html (retrieved: 30.10.2014)
   Syngaevskiy P.E., Khafizov S.F. Formatsiya kory vyvetrivaniya v osadochnom tsikle Zapadno-Sibirskogo Basseyna [The formation of the weathering crust in the sedimentary series of the West Siberian Basin]. Geologiya nefti i gaza, 1999, no. 11-12, p. 22-30.
   Thomas C.C.Jr., Craig D. Morgan, Kevin P. McClure. Poster Nine Mile Canyon, Raven Ridge, Price Canyon, and the Wasatch and Gunnison plateaus - outcrop analogs for the tertiary Green River formation reservoirs, Uinta basin. 2004. http://files.geology.utah.gov/emp/pump/pdf/poster5.pdf (retrieved: 30.07.2014)
   Vazhenina O.A. Osobennosti osadkonakopleniya i litologicheskie tipy porod Bazhenovskoy svity na territorii Shirotnogo Priob'ya (Zapadnaya Sibir') [Features of sedimentation and lithological types of rocks of Bazhenov Formation in Latitude Priob (Western Siberia)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010, no. 335, p. 161-164.
   Weimer P., Slatt R.M. Introduction to the petroleum geology of deepwater settings. - United States: American association of petroleum geologists studies in geology series (CD book), 2006, 846 p.
   Wood H.S. Seismic expression and geological significance of a lacustrine delta in neogene deposits of the Western Snake river plain, Idaho. American association of petroleum geologists bulletin, 1994, Vol. 78, No. 1, p. 102-121.
   Zhuravlev A.V. Sedimentatsionnaya model' oblasti sochleneniya Eletskoy i Lemvinskoy formatsionnykh zon pripolyarnogo Urala v pogranichnom devonsko-kamennougol'nom intervale [Sedimentation model of the junction area of Yelets and Lemvinsk formational zones of Polar Urals in the Devonian-Carboniferous boundary interval]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, vol. 7, no. 4, p. 1-25, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/59_2012.pdf
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 22_2014 submitted on 04/15/2014 displayed on website on 05/06/2014
16 p.
pdf  Reconstruction of geothermal history of the petroleum bearing Bazhenov Formation and estimation of the distribution of the offshore Neocomian reservoirs of the Nyurol megadepression
Description of the Neocomian shelf strata of the Nyurol megadepression and their structure is presented. Termal history of the Bazhenov source rocks strata is evaluated using the method of paleotemperatures modeling during the Jurassic time. Paleo-centers of oil generation are revealed and mapped considering geothermal criteria. Built maps of resources generation concentration and primary accumulated Bazhenov oil in the shelf reservoirs are presented. Recommended priority exploration areas are revealed.

Keywords: Neocom shelf, Bazhenov Formation, paleotemperature modeling, oil generation levels, density resources, Nyurol megadepression.
article citation Osipova E.N., Prakojo F.S., Isaev V.I. Rekonstrukcii geotermicheskoj istorii neftematerinskoj bazhenovskoj svity i ocenka raspredelenija plotnosti resursov v shel'fovom rezervuare neokoma Njurol'skoj megavpadiny [Reconstruction of geothermal history of the petroleum bearing Bazhenov Formation and estimation of the distribution of the offshore Neocomian reservoirs of the Nyurol megadepression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/22_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/22_2014
References
   Brylina N.A., Kamynina L.I., Moskalenko V.A., Shatilova T.N. Nizhnemelovye otlozhenija Tomskoj oblasti (geologicheskoe rajonirovanie) [Lower Cretaceous deposits of the Tomsk region (geological zonation)]. Materialy regional'noj konferencii geologov Sibiri, Dal'nego Vostoka i Severo-Vostoka Rossii. – Tomsk: "GalaPress", 2000, vol. 1, p. 231-233.
   Burstein L.M., Zhidkova L.V., Kontorovich A.E., Melenevskii V.N. Model' katageneza organicheskogo veshhestva (na primere bazhenovskoj svity) [Bazhenov Formation - organic matter katagenesis model]. Geologija i geofizika, 1997, vol. 38, no. 6, p. 1070–1078.
   Danenberg E.E., Belozerov V.B., Brylina N.A. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' verhnejursko-nizhnemelovyh otlozhenij jugo-vostoka Zapadno-Sibirskoj plity (Tomskaja oblast') [Geological structure and petroleum history of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits of the south-east of West Siberian Plate (Tomsk region)]. Tomsk: Izdatel'stvo TPU, 2006. - 291 p.
   Ermakov V.I., Skorobogatov V.A. Teplovoe pole i neftegazonosnost' molodyh plit [Thermal field and petroleum young plates of USSR]. M.: Nedra, 1986, 222 p.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshhestva i neftegazonosnost' mezozojskih i paleozojskih otlozhenij Zapadno-Sibirskogo megabassejna [Organic matter catagenesis and petroleum mesozoic and paleozoic deposits of the West Siberian megabasin.]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011. – 331 p.
   Isayev V.I. Interpretacija dannyh gravimetrii i geotermii pri prognozirovanii i poiskah nefti i gaza [Interpretation of gravimetry and geothermics data in search and forecasting for oil and gas]. Tomsk: Izdatel'stvo TPU, 2010. - 172 p.
   Kontorovich A.E., Burstein L.M., Malyshev N.A., Safronov P.I., Guskov S.A., Yershov S.V., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevsky V.N., Livshits V.R., Polyakov A.A. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie processov naftidogeneza v mezozojsko-kajnozojskom osadochnom bassejne Karskogo morja (bassejnovoe modelirovanie) [Historical and geological modeling of petroleum generation processes naphthide in the mesozoic and cainozoic sedimentary basin of the Kara Sea (basin modeling)]. Geologija i geofizika, 2013, vol. 54, no 8, p. 1179–1226.
   Kontorovich V.A., Solovyov M.V., Kalinina L.M., Kalinin A.Yu. Rol' mezozojsko-kajnozojskoj tektoniki v formirovanii zalezhej uglevodorodov v juzhnyh chastjah Kajmysovskogo svoda i Njurol'skoj megavpadiny [Role of mesozoic and cainozoic tectonics in the formation of hydrocarbon deposits in the southern parts of the Kaymysov arch and Nyurol megadepression]. Geologija i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, p. 1075–1091.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozojsko-kajnozojskih otlozhenij jugo-vostochnyh rajonov Zapadnoj Sibiri [Tectonics and petroleum history of mesozoic and cainozoic deposits of southeastern regions of Western Siberia]. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2002, 253 p.
   Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Geokhimiya organicheskogo veshchestva i neftegeneratsionnyy potentsial nizhneyurskoy togurskoy svity (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Geochemistry of organic matter and oil-generation potential of the Lower Jurassic Togur Formation (south-east of Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/13_2014.pdf
   Lobova G.A., Osipova E.N., Krinicina K.A., Ostankova Ju.G. Vlijanie paleoklimata na geotermicheskij rezhim i neftegeneracionnyj potencial bazhenovskoj svity (na shirotah Tomskoj oblasti) [Influence of paleoclimate on a geothermal regime and petroleum generative potential of Bazhenov Formation (Tomsk region)]. Izvestija TPU, 2013, vol. 322, no. 1, p. 45-51.
   Lobova G.A., Popov S.A., Fomin A.N. Lokalizacija prognoznyh resursov nefti jursko-melovyh neftegazonosnyh kompleksov Ust'-Tymskoj megavpadiny [Localization of forecasted resources of Jurassic-Cretaceous petroleum complexes Ust-Tym megadepression]. Neftjanoe hozjajstvo, 2013, no. 2, p. 36–40.
   Lobova G.A., Vlasova A.V. Rekonstruktsii geotermicheskogo rezhima materinskoy togurskoy svity i obosnovanie rayonov akkumulyatsii nefti v nizhneyurskom i paleozoyskom kompleksakh Nyurol'skoy megavpadiny [The reconstructions of the geothermal regime of the Togur source formation and substantiation of the areas of oil accumulation in the Lower Jurassic and Paleozoic complexes of Nyurol megadepression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/15_2013.pdf
   Lobova G.A., Vlasova A.V., Isaeva O.S., Isaev V.I. Rekonstrukcii termicheskoj istorii neftematerinskih togurskih otlozhenij, i ocenka raspredelenija plotnosti resursov plastov Ju16 i Ju15 [The reconstructions of the thermal history of petroleum bearing Togur Formation and assessment of the density distribution of resources and reservoir units U16 and U15]. Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta, 2014, vol. 324, no 1, p. 119-127.
   Osipova E.N. Neftegazonosnost' achimovskih klinoform Njurol'skoj megavpadiny [Petroleum Achim clinoforms of Nyurol megadepression.]. Akademicheskij zhurnal Zapadnoj Sibiri, 2013, vol. 9, no. 6, p. 22–23.