Kolbenkova I.A.

irinakolbenkova@gmail.com

Graduated from the Leningrad Mining Institute (1976), specialization "geophysical engineer".
Leading geophysicist of VNIGRI-Geologorazvedka.
Area of scientific interests: geophysical methods of mineral exploration.
Author of 20 publications.
Petroleum potential and development
Article # 40_2021 submitted on 11/23/2021 displayed on website on 12/03/2021
19 p.
pdf Forecast of new oil and gas perspective facilities in the cretaceus strata of the southwestern peripheral Western Siberian petroleum province on the results of integrated facial-paleogeographical and geophysical researches
Based on the results of the integration of sedimentological modeling data, retrospective materials and high-precision gravimetric survey, the prospects of the Cretaceous strata of the Iussk petroleum bearing region for the discovery of new hydrocarbon accumulations have been confirmed. Highlighted promising areas of possible development of zones of good porosity rocks - improved reservoirs.

Keywords: sedimentation studies, gravity exploration, hydrocarbons accumulation, Iussk petroleum bearing region, Western Siberian petroleum province.
article citation Shimanskiy V.V., Kolpenskaya N.N., Taninskaya N.V., Kolbenkova I.A., Timofeeva I.K. Prognoz novykh neftegazoperspektivnykh ob"ektov v melovykh otlozheniyakh yugo-zapadnoy periferii Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii po rezul'tatam kompleksnykh fatsial'no-paleogeograficheskikh i geofizicheskikh issledovaniy [Forecast of new oil and gas perspective facilities in the cretaceus strata of the southwestern peripheral Western Siberian petroleum province on the results of integrated facial-paleogeographical and geophysical researches]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/40_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/40_2021
References
   Geoportal YuGRA AU «Nauchno-analiticheskiy tsentr ratsional'nogo nedropol'zovaniya im. V.I. Shpil'mana» [Geoportal YUGRA AE «V.I. Shpilman research and analytical centre for the rational use of the subsoil»]. https://maps.crru.ru/smaps/cmViewer.php
   Gol'tsman F.M., Kalinin D.F., Kalinina T.B. Komp'yuternaya tekhnologiya MULTALT mnogoal'ternativnoy klassifikatsii i prognoza po kompleksu geodannykh [Computer technology MULTALT for multi-alternative classification and forecast for a geodata]. Rossiyskiy Geofizicheskiy zhurnal, 2000, no. 17-18, pp.64-70.
   Mikhaylov I.N. Gravitatsiya i gravirazvedka. Fizicheskie osnovy i prakticheskaya realizatsiya [Gravity and gravity exploration. Physical theory and practical implementation]. Geofizika, 2005, no.1, pp. 38-49.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel - litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometrical geology of sand bodies - lithological traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 259 p.
   Regional'naya stratigraficheskaya skhema berrias-aptskikh i apt-al'b-senomanskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri (2000). Post. MSK i ego postoyannykh komissiy [Regional stratigraphic scheme of Berriasian-Aptian and Aptian-Albian-Cenomanian strata of Western Siberia]. Editors A.I.Zhamoyda, O.V. Petrov. St. Petersburg. VSEGEI, 2005, issue 35, 41 p.
   Shimanskiy V.V., Taninskaya N.V., Kolpenskaya N.N. Metodicheskie aspekty prognoza nestrukturnykh lovushek uglevodorodov na primere yursko-melovykh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Methodological aspects of forecasting non-structural hydrocarbon traps on the example of Jurassic-Cretaceous strata of Western Siberia]. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley prirody. Otd. Geologiya, 2014, vol. 89, issue 4, pp. 24-39.
   Shimanskiy V.V., Taninskaya N.V., Kolpenskaya N.N., Nizyaeva I.S., Vasil'ev N.Ya. Sedimentatsionnoe modelirovanie pri prognoze i poiskakh nestrukturnykh lovushek [Sedimentation modeling in forecasting and searching for unstructured traps]. Geologiya nefti i gaza, 2016, no. 3, p.55-65.
   Shimanskiy V.V., Taninskaya N.V., Raevskaya E.G. Vyyavlenie strukturno-litologicheskikh lovushek v yurskikh i nizhnemelovykh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri na osnove paleogeograficheskikh rekonstruktsiy [Identification of structural and lithological traps in the Jurassic and Lower Cretaceous strata of Western Siberia based on paleogeographical reconstructions]. Geologiya nefti i gaza, 2019, no. 3, pp. 39-46.