Sotnich I.S.

SotnichIS@ipgg.sbras.ru
Graduated from Novosibirsk State University (2016), specialization "geology".
Senior Researcher of the Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences.
Area of scientific interests: Western Siberia, Bazhenov formation, unconventional sources of hydrocarbons, bituminological and pyrolytic studies of organic matter, pore space of rocks, primary oil migration.
Author of 24 publications.
Geochemical research
Article # 9_2024 submitted on 03/11/2024 displayed on website on 04/17/2024
19 p.
pdf Features of phenanthrenes distribution in aquagen organic matter Bazhenov Formation, Western Siberia
The features of the phenanthrene distribution in the Bazhenov Formation in the southeast of Western Siberia are considered. It has been shown that with increasing maturity of organic matter, the total content of phenanthrene in bitumens increases, and the concentrations of mono-, di- and trimethyl-substituted homologues among them increase. It has been established that the modified phenanthrene parameter (PP-1mod=(1MF+9MF)/(2MF+3MF)), phenanthrene index (PI=2MF/F), ratios 1,1,7, can be used as the main indicators of the maturity of organic matter. 8-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydrophenanthrene/1,7,8-trimethylphenanthrene, 9MF/1MF, 9MF/F and 1MF/F, however, the influence of primary migration processes in transformed organic matter on them should be taken into account.

Keywords: organic matter, bitumen, phenanthrene, primary migration process, Bazhenov Formation, Western Siberia.
article citation Sotnich I.S., Kostyreva E.A. Osobennosti raspredeleniya fenantrenov v akvagennom organicheskom veshchestve bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Features of phenanthrenes distribution in aquagen organic matter Bazhenov Formation, Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 2, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/9_2024.html. EDN: NOAPCK
References
   Alexander R., Strachan M.G., Kagi R. I., Van Bronswuk W. Heating rate effects on aromatic maturity indicators. Organic Geochemistry, 1986, vol. 10, pp. 997-1003. DOI: 10.1016/S0146-6380(86)80038-9
   Budzinski H., Garrigues Ph., Connan J., Devillers J., Domine D., Radke M., Oudin J.L. Alkylated phenanthrene distributions as maturity and origin indicators in crude oils and rock extracts. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1995, vol. 59 (10), pp. 2043-2056. DOI: 10.1016/0016-7037(95)00125-5
   Burdel'naya N.S., Bushnev D.A. Novyy pokazatel' zrelosti v organicheskom veshchestve domanikovykh otlozheniy [A new indicator of maturity in the organic matter of Domanik Formation]. Geologiya i geofizika, 2021, vol. 62, no. 2, pp. 187-196. (In Russ.).
   Cassini F., Gallango O., Talukdar S., Vallejos C., Ehrmann U. Methylphenanthrene maturity index of marine source rock extracts and crude oils from the Maracaibo Basin. Organic Geochemistry, 1988, vol. 1-3, pp. 73-89. DOI: 10.1016/0146-6380(88)90027-7
   Chakhmakhchev A.V., Chakhmakhchev V.A. Aromaticheskie sernistye soedineniya kak pokazateli termicheskoy zrelosti uglevodorodnykh sistem [Aromatic sulfur compounds as indicators of the thermal maturity of hydrocarbon systems]. Geokhimiya, 1995, no. 11, pp. 1656-1669. (In Russ.).
   Chakhmakhchev V.A. Uglevodorody- geokhimicheskie pokazateli nefte- i gazonosnosti nedr [Hydrocarbons - geochemical indicators of oil and gas content of the subsoil]. Geokhimiya, 1989, no. 8, pp. 1108-1119. (In Russ.).
   Dolzhenko K.V., Fomin A.N. Informativnost' fenantrenovykh pokazateley zrelosti organicheskogo veshchestva v pozdnem mezokatageneze i apokatageneze (na primere sverkhglubokoy skvazhiny Srednevilyuskaya-27, Vostochnaya Sibir') [Informativeness of phenanthrene indicators of maturity of organic matter in late mesocatagenesis and apocatagenesis (using the example of the ultra-deep well Srednevilyuy-27, Eastern Siberia)]. Geokhimiya, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 37-46. (In Russ.).
   Eder V.G., Ryzhkova S.V., Dzyuba O.S., Zamiraylova A.G. Litostratigrafiya i obstanovki sedimentatsii bazhenovskoy svity (Zapadnaya Sibir') v tsentral'nom, yugo-vostochnom i severnykh rayonakh ee rasprostraneniya [Lithostratigraphy and sedimentation conditions of the Bazhenov Formation (Western Siberia) in the central, southeastern and northern regions of its distribution]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2022, vol. 30, no. 5, pp. 46-74. (In Russ.). DOI: 10.31857/S0869592X22050027
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and oil and gas potential of Mesozoic and Paleozoic strata of the West Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p. (In Russ.).
   Goncharov I.V., Samoylenko V.V., Oblasov N.V., Fadeeva S.V. Catagenesis of organic matter of rocks of the Bazhenov Formation in the southeast of Western Siberia (Tomsk region) [Katagenez organicheskogo veshchestva porod bazhenovskoy svity yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Tomskaya oblast')]. Neftyanoe khozyaystvo, 2013, no. 10, pp. 32-37. (In Russ.).
   Kashirtsev V.A., Parfenova T.M., Golovko A.K., Nikitenko B.L., Zueva I.N., Chalaya O.N. Biomarkery-fenantreny v organicheskom veshchestve dokembriyskikh i fanerozoyskikh otlozheniy i v neftyakh Sibirskoy platformy [Biomarkers-phenanthrene in organic matter of Precambrian and Phanerozoic strata and in oils of the Siberian platform]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 10, pp. 1720-1729.
   Kolesnikov A.Yu., Naydenov O.V., Matveeva I.A. Reliktovye politsiklicheskie aromaticheskie uglevodorody kak pokazateli usloviy genezisa neftey [Relict polycyclic aromatic hydrocarbons as indicators of the genesis of oils conditions]. Neftekhimiya, 1991, vol. 31, no. 6, pp. 723-736. (In Russ.).
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin in the Jurassic period]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 972-1012. (In Russ.).
   Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Rodyakin S.V., Sotnich I.S., Yan P.A. Geokhimiya bitumoidov bazhenovskoy svity [Geochemistry of bitumens of the Bazhenov Formation]. Geologiya nefti i gaza, 2018, no. 2, pp. 79-88. (In Russ.).
   Kontorovich A.E., Melenevskiy V.N., Ivanova E.N., Fomin A.N. Fenantreny, aromaticheskie sterany i dibenzotiofeny v yurskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskogo neftegazonosnogo basseyna i ikh znachenie dlya organicheskoy geokhimii [Phenanthrene, aromatic steranes and dibenzothiophenes in Jurassic strata of the West Siberian oil and gas basin and their significance for organic geochemistry]. Geologiya i geofizika, 2004, vol. 45, no. 7, pp. 873-883. (In Russ.).
   Kostyreva E.A., Sotnich I.S. Geokhimiya organicheskogo veshchestva bazhenovskoy svity severa Khanteyskoy anteklizy [Geochemistry of organic matter of the Bazhenov Formation in the north of the Khantei anteclise]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 3-4, pp. 533-543. (In Russ.). DOI: 10.15372/GiG20170316
   Radke M. Application of aromatic compounds as maturity indicators in source rocks and crude oils. Marine and Petroleum Geology, 1988, vol. 5, pp. 224-236. DOI: 10.1016/0264-8172(88)90003-7
   Radke M., Welte D.H., Willsch H. Maturity parameters based on aromatic hydrocarbons: Influence of the organic matter type. Organic Geochemistry, 1986, vol. 10 (1-3), pp. 51-63. DOI: 10.1016/0146-6380(86)90008-2
   Radke M., Willsch H., Leuthaeuser D., Teichmuller M. Aromatic components of coal: relation of distribution pattern to rank. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1982, vol. 46, pp. 1831-1848. DOI: 10.1016/0016-7037(82)90122-3
   Ryzhkova S.V., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Sotnich I.S., Fomin M.A., Eder V.G. Kharakteristika produktivnogo intervala bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri (na primere Zapadno-Kvenzerskoy ploshchadi) [Characterization of Bazhenov Formation productive interval: a case study of West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/34_2022.html (In Russ.). DOI: 10.17353/2070-5379/34_2022
   Sotnich I.S., Kostyreva E.A. Aromaticheskie soedineniya v bitumoidakh bazhenovskoy svity severa Khanteyskoy gemianteklizy [Aromatic compounds in bitumens of the Bazhenov Formation in the north of the Khantei hemianteclise]. Georesursy, 2021, vol. 23, no. 1, pp. 42-51. (In Russ.).
   Sotnich I.S., Kostyreva E.A., Rodyakin S.V., Ryzhkova S.V., Kontorovich A.E. Differentsiatsiya bitumoidov bazhenovskoy svity Severo-Surgutskogo rayona v khode generatsii i migratsii [Differentiation of bitumens of the Bazhenov Formation of the North Surgut region during generation and migration]. Geologiya i geofizika, 2023, vol. 64, no. 12, pp. 1732-1741. (In Russ.). DOI: 10.15372/GiG2023145
   Szczerba M., Rospondek M.J. Controls on distributions of methylphenanthrenes in sedimentary rock extracts: Critical evaluation of existing geochemical data from molecular modelling. Organic Geochemistry, 2010, vol. 41, pp. 1297-1311. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2010.09.009
Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G., Ryzhkova S.V., Sotnich I.S. Litologo-geokhimicheskaya kharakteristika georgievskoy, bazhenovskoy i kulomzinskoy svit na Archinskoy ploshchadi (Nyurol'skaya vpadina, Tomskaya oblast') [Lithological and geochemical characteristics of the Georgiev, Bazhenov and Kulomzin Formations in the Archin area (Nyurol Depression, Tomsk region)]. Geologiya nefti i gaza, 2019, no. 3, pp. 99-113. (In Russ.). DOI: 10.31087/0016-7894-2019-3-99-113
   Zhil'tsova A.A., Isaev V.I., Korzhov Yu.V. Vertikal'naya geokhimicheskaya zonal'nost' neftegazonosnykh kompleksov (na primere Rogozhnikovskogo i Severo-Rogozhnikovskogo mestorozhdeniy) [Vertical geochemical zoning of oil and gas complexes (on the example of the Rogozhnikov and Severo-Rogozhnikov fields)]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2013, vol. 322, no. 1, pp. 69-82. (In Russ.).
Regional petroleum geology
Article # 34_2022 submitted on 08/18/2022 displayed on website on 10/07/2022
18 p.
pdf Characterization of Bazhenov Formation productive interval: a case study of West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia
The article discusses the concept of Bazhenov reservoir rocks exemplified by a oil productive interval of the Bazhenov Formation cross-section in the West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia. Characteristics of the analyzed interval are derived from the interpretation of the results obtained by the geophysics, lithology, rock physics and organic geochemistry integrating methods. It has been shown that the studied oil saturated interval is represented by kerogen-siliceous and siliceous mixtites. The studied rocks are found to be identical in terms of the lithological composition, organic matter geochemistry, geophysical and petrophysical characteristics. Most of the mobile (allochthonous) bitumoids (chloroform extractable bitumens) generated by the Bazhenov Formation within the West-Kvenzer area are concentrated in open pore space, rather than being fracture-filling type.

Keywords: Bazhenov reservoir, Bazhenov Formation, organic matter, mobile bitumoid, West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia.
article citation Ryzhkova S.V., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Sotnich I.S., Fomin M.A., Eder V.G. Kharakteristika produktivnogo intervala bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri (na primere Zapadno-Kvenzerskoy ploshchadi) [Characterization of Bazhenov Formation productive interval: a case study of West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/34_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/34_2022
References
Eder V.G., Balushkina N.S., Zamiraylova A.G., Fomin A.N. Litologo-geokhimicheskie svidetel'stva katageneticheskikh preobrazovaniy chernykh slantsev na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Lithological and geochemical evidence of catagenetic transformations of black shales on the example of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 4: Geologiya, 2021, no. 1, pp.58-70.
Eder V.G., Ryzhkova S.V., Dzyuba O.S., Zamiraylova A.G. Litostratigrafiya i obstanovki sedimentatsii bazhenovskoy svity (Zapadnaya Sibir') v tsentral'nom, yugo-vostochnom i severnykh rayonakh ee rasprostraneniya [Lithostratigraphy and sedimentation settings of the Bazhenov Formation (Western Siberia) in the central, southeastern and northern regions of its occurrence]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2022, no. 5, pp. 46-74.
Eder V.G., Zamiraylova A.G., Kalmykov G.A. Svidetel'stva obrazovaniya karbonatnykh porod na geokhimicheskikh bar'erakh v chernykh slantsakh na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Evidence of carbonate rocks formation on geochemical barriers in black shales on the example of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Georesursy, 2019, vol. 21, no. 2, pp. 143-152.
Kalmykov G.A., Balushkina N.S. Model' neftenasyshchennosti porovogo prostranstva porod bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri i ee ispol'zovanie dlya otsenki resursnogo potentsiala [Model of oil saturation of the pore space of rocks of the Bazhenov Formation of Western Siberia and its use for assessing the resource potential]. Moscow: GEOS, 2017, 247 p.
Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Rodyakin S.V., Sotnich I.S., Yan P.A. Geokhimiya bitumoidov bazhenovskoy svity [Geochemistry of the Bazhenov Formation bitumoids]. Geologiya nefti i gaza, 2018a, no. 2, pp. 79-88. DOI: https://doi.org/10.31087/0016-7894-2018-2-79-88
Kontorovich A.E., Rodyakin S.V., Burshteyn L.M., Kostyreva E.A., Ryzhkova S.V., Yan P.A. Poristost' i neftenasyshchennost' porod bazhenovskoy svity [Porosity and oil saturation of the Bazhenov Formation]. Geologiya nefti i gaza, 2018b, no. 5, pp. 61-73.
Kontorovich A.E., Yan P.A., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G. Klassifikatsiya porod bazhenovskoy svity [Classification of rocks of the Bazhenov Formation]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 11, pp. 2034-2043. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20161106
Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya tektonicheskogo razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and development history of the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp. 1832-1845.
Korobov A.D., Korobova L.A., Morozov V.P., Zagranovskaya D.E., Zakharova O.A. Autigennyy dolomit vysokobituminoznykh bazhenovskikh otlozheniy - pokazatel' zavershayushchey stadii generatsii uglevodorodov [Authigenic dolomite of high-bituminous Bazhenov Formation - an indicator of the final stage of hydrocarbon generation]. Neftyanoe khozyaystvo, 2017, no. 4, pp. 41-43.
Nemova V.D. Litogeneticheskaya klassifikatsiya porod i tekhnoformizm otlozheniy bazhenovskoy svity Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii. [Lithogenetic classification of rocks and technoformism of the Bazhenov Formation of the Western Siberian petroleum province]. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora geologo-mineralogicheskikh nauk, 2021, 323 p.
Nemova V.D. Osobennosti postsedimentatsionnykh preobrazovaniy radiolyaritov bazhenovskoy svity [Peculiarities of postsedimentary transformations of Radiolarites of the Bazhenov Formation]. Materialy 8-go Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya. Moscow: RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2015, vol. I, pp. 247-249.
Nemova V.D., Panchenko I.V. Faktory produktivnosti bazhenovskogo gorizonta vo Frolovskoy megavpadine [The productivity factors of Bazhenov Formation in Frolov Megadepression (Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/46_2017.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/46_2017
Panchenko I.V., Nemova V.D., Smirnova M.E., Il'ina M.V., Baraboshkin E.Yu., Il'in V.S. Stratifikatsiya i detal'naya korrelyatsiya bazhenovskogo gorizonta v tsentral'noy chasti Zapadnoy Sibiri po dannym litologo-paleontologicheskogo izucheniya kerna i GIS [Stratification and detailed correlation of Bazhenov Formation in the central part of the Western Siberia according to lithological and paleontological core analysis and well logging]. Geologiya nefti i gaza, 2016, no. 6, pp. 22-34.
Petersil'e V.I., Komar N.V., Frenkel' S.M. Metodicheskie podkhody k podschetu zapasov bazhenovskoy svity [Methods for the Bazhenov Formation reserves assessment]. Geologiya nefti i gaza, 2018, no. 5, pp. 51-59.
Rozen O.M., Abbyasov A.A., Migdisov A.A., Yaroshevskiy A.A. Programma MINLITH dlya rascheta mineral'nogo sostava osadochnykh porod: dostovernost' rezul'tatov v primenenii k otlozheniyam drevnikh platform [The MINLITH program for sedimentary rocks mineral composition calculating: the reliability of the results when applied to the strata of ancient platforms]. Geokhimiya, 2000, no. 4, pp. 431-444.
Ryzhkova S.V. Istoriya razvitiya yurskogo strukturnogo yarusa i neftegazonosnost' yuzhnykh rayonov Ob'-Irtyshskogo mezhdurech'ya [History of development of the Jurassic structural stage and oil and gas potential of the southern regions of the Ob-Irtysh interfluve] Geologiya nefti i gaza, 2009, no. 1, pp. 54-63.
Ryzhkova S.V., Fomin M.A., Zamirailova A.G., Kostyreva E.A., Pokryshkina E.M. Litologicheskaya interpretatsiya karotazha skvazhin bazhenovskoy svity yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Lithological interpretation of well logging data belonging to Bazhenov Formation of the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/27_2021.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2021
Ryzhkova S.V., Ponomareva E.V., Zamiraylova A.G. Stroenie bazhenovskogo rezervuara i prognoz neftenosnosti gorizonta Yu0 bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri [Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/38_2020.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2020
Skvortsov M.B., Kirsanov A.M. Metodicheskie podkhody k vydeleniyu neftenasyshchennykh tolshchin v otlozheniyakh bazhenovskoy svity [Methodological approaches to the identification of oil-saturated thicknesses in the Bazhenov Formation]. Nedropol'zovanie XXI vek, 2019, no. 3 (79), pp. 80-87.
Skvortsov M.B., Nemova V.D., Dakhnova M.V., Kopilevich E.A., Surova N.D., Kirsanov A.M., Mozhegova S.V. Novye metodicheskie podkhody k otsenke resursov nefti v otlozheniyakh bazhenovskoy svity [New Methodological approaches to assessment of oil resources in the Bazhenov Formation] Geologiya i geofizika, 2019, vol. 60, no. 2, pp. 217-229.
Vremennoe metodicheskoe rukovodstvo po podschetu zapasov nefti v treshchinnykh treshchinno-porovykh kollektorakh v otlozheniyakh bazhenovskoy tolshchi Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [Interim methodological guidelines for calculating oil reserves in fractured fissure-porous reservoirs in the Bazhenov Formation of the Western Siberian petroleum province]. Nedropol'zovanie XXI vek, 2017, no. 4, pp. 68-101.
Petroleum potential and development
Article # 26_2021 submitted on 08/25/2021 displayed on website on 09/02/2021
22 p.
pdf Methodology of quantitative evaluation of the Bazhenov Formation hydrocarbon resources
Conceptual models are formulated and quantitative predictive functions of reservoir porosity, fluid saturation, effective thickness rate of the Bazhenov Formation and its geological and geochemical characteristics are obtained. These parameters were used to predict oil and gas potential and quantitative assessment of oil resources in the Bazhenov Formation in the southeastern regions of the Western Siberian Basin.

Keywords: hydrocarbon resources, Bazhenov Formation, effective thickness, reservoir porosity, fluid saturation, Western Siberian Basin.
article citation Burshteyn L.M., Kontorovich A.E., Ryzhkova S.V., Kostyreva E.A., Ponomareva E.V., Safronov P.I., Sotnich I.S. K metodike kolichestvennoy otsenki resursov uglevodorodov bazhenovskoy svity yugo-vostochnykh rayonov Zapadno-Sibirskogo basseyna [Methodology of quantitative evaluation of the Bazhenov Formation hydrocarbon resources]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/26_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/26_2021
References
   Burshteyn L.M., Kazanenkov V.A., Kireeva A.A., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevskiy V.N., Ponomareva E.V., Safronov P.I., Fomin A.N. Neftegazoproizvodyashchy potentsial bazhenovskoy svity i ee analogov (tsentral'nye i yuzhnye rayony Zapadno-Sibirskogo basseyna) [Oil and gas producing potential of the Bazhenov Formation and its analogues (central and southern regions of the West Siberian basin)]. Glubokie gorizonty nauki i nedr: materialy 4 mezhdun. nauchno-prakticheskoy konferentsii (Tyumen', 23-27 March 2015). 2015, pp. BM02
   Burshteyn L.M., Kontorovich A.E., Kostyreva E.A. Model' poristosti porod bazhenovskoy svity [Model of porosity of rocks of the Bazhenov Formation]. Interekspo GEO-Sibir'. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya: materialy XVII mezhdunarodnoy konferentsii (Novosibirsk, 17-21 May 2021). Novosibirsk: Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe uchrezhdenie nauki Institut neftegazovoy geologii i geofiziki imeni A.A. Trofimuka Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, 2021, 15 p.
   Dobrynin V.M., Martynov V.G. Model' i osnovnye parametry plastovogo rezervuara bazhenovskoy svity Salymskogo mestorozhdeniya [Model and main reservoir parameters of the Bazhenov Formation of the Salym field]. Neftenosnost' bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri: Trudy IGiRGI, 1980, pp. 26-47.
   Eliseev V.G., Nesterov I.I. Perspektivy neftenosnosti glinistykh otlozheniy bazhenovskoy svity [Prospects of oil-bearing clay sections of the Bazhenov Formation]. Trudy ZapSibNIGNI, 1978, issue 130, pp. 155-157.
   Gafurova D.R., Korost D.V., Kozlova E.V., Kalmykov A.G., Kalmykov G.A. Izmenenie pustotnogo prostranstva razlichnykh litotipov kerogenonasyshchennykh porod domanikovoy formatsii pri raznykh skorostyakh nagreva [Void space changing of different lithotypes of kerogen-saturated rocks of the Domanic Formation at different heating rates]. Georesursy, 2017, vol. 19, no. 3, part 2, pp. 255-263.
   Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Geology of oil and gas of Western Siberia]. A.E. Kontorovich, I.I. Nesterov, F.K. Salmanov, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk, Yu.G. Erv'e. Moscow: Nedra, 1975, 680 p.
   Gilyazetdinova, D.R., Korost D.V. Transformatsiya pustotnogo prostranstva pri modelirovanii generatsii uglevodorodnykh flyuidov na primere domanikovogo gorizonta Yuzhno-Tatarskogo svoda [Transformation of void space in modeling the generation of hydrocarbon fluids on the example of the Domanic level of the South Tatar Arch]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 4: Geologiya, 2015, no. 5, pp. 78-85.
   Gurari F.G. O poiskakh nefti i gaza v mezozoe Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [On the search for oil and gas in the Mesozoic of the West Siberian lowland]. Trudy SNIIGGIMS, 1961, issue 17, pp. 15-31.
   Gurari F.G. O zalezhakh uglevodorodov v glinistykh tolshchakh [On hydrocarbon accumulations in clay strata]. Neftegazonosnost' Sibiri i Dal'nego Vostoka. Novosibirsk: Nauka, 1981, pp. 105-116.
   Gurari F.G. Ob usloviyakh nakopleniya i neftenosnosti bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [On the conditions of accumulation and oil-bearing capacity of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Trudy SNIIGGiMS, 1979, issue 271, pp. 153-160.
   Gurari F.G., Gurari I.F. Formirovanie zalezhey nefti v argillitakh bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Formation of oil accumulaations in the Bazhenov Formation mudstones]. Geologiya nefti i gaza, 1974, no. 5, pp. 36-40.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Kazanenkov V.A., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Ponomareva E.V., Ryzhkova S.V., Yan P.A. Bazhenovskaya svita - glavnyy istochnik resursov netraditsionnoy nefti v Rossii [Bazhenov Formation - the main source of unconventional oil resources in Russia]. Georesursy, geoenergetika, geopolitika, 2014, no. 2 (10), pp. 1-8.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Livshits V.R. Teoriya naftidogeneza: kolichestvennaya model' evolyutsii akvagennogo organicheskogo veshchestva v katageneze [The theory of naphthidogenesis: a quantitative model of the evolution of aquagenic organic matter in catagenesis]. Geologiya i geofizika, 2021, vol. 62, no. 8, pp. 1026-1047.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Livshits V.R., Ryzhkova S.V. Glavnye napravleniya razvitiya neftyanogo kompleksa Rossii v pervoy polovine XXI veka [Main directions of development of the oil bearing areas of Russia in the first half of the twenty-first century]. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk, 2019b, vol. 89, no. 11, pp. 1095-1104.
   Kontorovich A.E., Ponomareva E.V., Burshteyn L.M., Glinskikh V.N., Kim N.S., Kostyreva E.A., Pavlova M.A., Rodchenko A.P., Yan P.A. Raspredelenie organicheskogo veshchestva v porodakh bazhenovskogo gorizonta (Zapadnaya Sibir') [Distribution of organic matter in the Bazhenov Formation (Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2018a, vol. 59, no. 3, pp. 357-371.
   Kontorovich A.E., Rodyakin S.V., Burshteyn L.M., Kostyreva E.A., Ryzhkova S.V., Yan P.A. Poristost' i neftenasyshchennost' porod bazhenovskoy svity [Porosity and oil saturation of the Bazhenov Formation]. Geologiya nefti i gaza, 2018b, no. 5, pp. 61-73.
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and history of evolution of the Western Siberian geosyneclise in Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no.11-12, pp. 1832-1845.
   Konysheva R.A., Sakhibgareev R.S. O prirode emkosti v argillitakh bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [On the reservoir nature in the Bazhenov Formation mudstones of Western Siberia]. DAN SSSR, 1976, vol. 228, no. 5, pp. 1197-1199.
   Korost D.V., Nadezhkin D.V., Akhmanov G.G. Izuchenie pustotnogo prostranstva neftematerinskoy porody pri generatsii uglevodorodov [Study of the void space of oil-oil rock in the generation of hydrocarbons]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya Geologiya, 2012, no. 4, pp. 32-37.
   Medvedskiy R.I., Svetlov K.V. Stroenie zalezhey nefti bazhenovskoy svity po dannym promyslovo-geologicheskikh issledovaniy skvazhin [The structure of oil accumulations of the Bazhenov Formation according to field and geological studies of wells]. Stroenie i neftenosnost' bazhenitov Zapadnoy Sibiri: Trudy ZapSibNIGNI, 1985, pp. 107-110.
   Model' neftenasyshchennosti porovogo prostranstva bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri i ee ispol'zovanie dlya otsenki resursnogo potentsiala [Model of oil saturation of the pore space of the Bazhenov Formation of Western Siberia and its use to assess the resource potential]. G.A. Kalmykov, N.S. Balushkina. Moscow: GEOS, 2017, 247 p.
   Neftegazonosnost' glinistykh porod Zapadnoy Sibiri [Oil and gas content of clay rocks of Western Siberia]. I.I. Nesterov, I.N. Ushatinskiy, A.Ya. Malykhin, B.P. Stavitskiy, B.N. P'yankov. Moscow: Nedra, 1987, 256 p.
   Nesterov I.I. Novyy tip kollektora nefti i gaza [A new type of oil and gas reservoir]. Geologiya nefti i gaza, 1979, no.10, pp. 26-29.
   Nesterov I.I. Problemy neftegazonosnosti glinistykh, glinisto-kremnistykh i karbonatnykh bituminoznykh porod osadochnykh chekhlov basseynov zemnoy kory [Problems of oil and gas content of clay, clay-siliceous and carbonate bituminous rocks of sedimentary covers of crustal basins]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2004, no. 1, pp. 78-89.
   Novikov G.R., Salmanov F.K., Tyan A.B. Perspektivy otkrytiya krupnykh zalezhey nefti v treshchinovatykh argillitakh bazhenovskoy svity [Prospects for the discovery of large oil accumulations in the fractured mudstones of the Bazhenov Formation]. Neft' i gaz Tyumeni, 1970, no. 7, pp. 1-3.
   Paleobiofatsii neftegazonosnykh volzhskikh i neokomskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity [Paleobiofacies of oil and gas bearing Volgian and Neocomian strata of the Western Siberian plate]. Editors A.V. Gol'bert, A.E. Kontorovich. Moscow: Nedra, 1978, issue 248, 87 p. (Trudy SNIIGGiMS).
   Podschet zapasov nefti, gaza, kondensata i soderzhashchikhsya v nikh komponentov [Calculation of oil, gas, condensate reserves and their components]. Editors V.V. Stasenkova, I.S. Gutmana. Moscow: Nedra, 1989, 269 p.
   Problemy v obosnovanii chislennykh modeley razrabotki bazhenovskoy svity s zakachkoy v plast vozdukha [Problems in substantiating numerical models for the development of the Bazhenov Formation with air pumping into the reservoir]. V.A. Yudin. Moscow: FNTs NIISI RAN, 2018, 2 t, 432 p.
   Ryzhkova S.V., Burshteyn L.M., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Yu., Nikitenko B.L., Fomin M.A., Shurygin B.N., Beyzel' A.L., Borisov E.V., Zolotova O.V., Kalinina L.M., Ponomareva E.V. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri: stroenie, korrelyatsiya i tolshchiny [The Bazhenov Formation of Western Siberia: structure, correlation, and thickness]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 7, pp. 1053-1074. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20180709
   Ryzhkova S.V., Ponomareva E.V., Zamiraylova A.G. Stroenie bazhenovskogo rezervuara i prognoz neftenosnosti gorizonta Yu0 bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri [Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/38_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2020
   Zaripov O.G., Sonich V.P., Zubkov M.Yu. Regional'naya perspektivnost' otlozheniy bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Regional prospects of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Issledovaniya v oblasti geologii i razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy Zapadnoy Sibiri: Trudy SibNIINP, 1982, pp. 132-144.
   Zubkov M.Yu. Kriterii otsenki regional'nykh perspektiv neftenosnosti bazhenovskoy svity [Criteria for assessing the regional prospects of oil-bearing capacity of the Bazhenov Formation]. Neftyanoe khozyaystvo, 1989, no. 5, pp. 26-30.
   Zubkov M.Yu. Litologo-petrofizicheskaya kharakteristika otlozheniy bazhenovskoy i abalakskoy svit tsentral'noy chasti Krasnoleninskogo svoda (Zapadnaya Sibir') [Litho-petrophysical characteristics of the sections of the Bazhenov and Abalak Formations of the central part of the Krasnoleninsky arch (Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 1999, vol. 40, no.12, pp. 1821-1836.
   Zubkov M.Yu. Protsessy neftegeneratsii i formirovanie pustotnogo prostranstva za schet kerogena bazhenovskoy svity [Processes of oil generation and formation of void space due to kerogen of the Bazhenov Formation]. Gornye vedomosti, 2015, no.8 (135), pp. 22-38.
   Zubkov M.Yu., Ershov V.A., Pryamonosova I.A., Shakirova A.Kh. Generatsiya bitumoidov i formirovanie emkostnogo prostranstva v otlozheniyakh bazhenovskots svity [Generation of bitumoids and formation of capacitive space in the strata of the Bazhenov Formation]. Nauchno-tekhnicheskiy progress pri poiskakh i osvoenii neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy Zapadnoy Sibiri: Trudy ZapSibNIGNI, 1984, issue 63, pp. 16-21.
   Zubkov M.Yu., Pormeyster Ya.A., Bondarenko P.M. Prognoz treshchinnykh kollektorov v otlozheniyakh bazhenovskoy i abalakskoy svit na osnove rezul'tatov tektonofizicheskogo modelirovaniya [Forecast of fractured reservoirs in the sections of the Bazhenov and Abalak Formations based on the results of tectonophysical modeling]. Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO: materialy pyatoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Khanty-Mansiysk, 2002). 2002, vol. 1, pp. 244-253.