Kirsanov I.V.

Kirsanov.IV@gazpromneft-ntc.ru


Graduated from Saratov State University (2001), specialization "geology and geochemistry of fossil fuels".
Expert of Ltd "Gazpromneft STC", St. Petersburg.
Area of scientific interests: sedimentology, conceptual geological modeling, digital geological modeling.
Stratigraphy and lithology
Article # 43_2022 submitted on 10/28/2022 displayed on website on 11/15/2022
18 p.
pdf Secondary processes in the Achimov Formation sandstones on the example of the Ach 18-1 productive level of Yamburg area (Western Siberia)
Analytical data interpretation of from studies of four wells Ach-18 productive level from Yamburg area made it possible to identify a sequence of staged secondary processes in clastic rocks and evaluate their role in the formation of reservoir properties. The processes of metasomatism and dissolution of feldspars and mafic micas (biotite, chlorite) have been traced, and their genetic substantiation has been given. Quantitative characteristics of secondary processes correlate well with porosity and permeability parameters.

Keywords: Achimov Formation sandstones, secondary processes, metasomatism, dissolution, reservoir properties, Yamburg area, Western Siberia.
article citation Tugarova M.A., Kirsanov I.V., Muzraeva B.Yu. Vtorichnye protsessy v achimovskikh peschanikakh na primere plasta Ach 18-1 Yamburgskoy ploshchadi (Zapadnaya Sibir') [Secondary processes in the Achimov Formation sandstones on the example of the Ach 18-1 productive level of Yamburg area (Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/43_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2022
References
   Adams J.В. Differential solution of plagioclase in supercritical water. Amer. Miner., 1968, vol. 53, no. 9-10, pp. 1603-1613.
   Gutman I.S., Kuznetsova G.P., Mar'ina A.V., Morozova A.I., Yampol'skaya E.N., Chernova L.I. Osobennosti formirovaniya klinoform v achimovskoy tolshche Zapadnoy Sibiri po dannym bureniya i seysmicheskikh issledovaniy [Features of the formation of clinoforms in the Achimov strata of Western Siberia according to drilling and seismic data]. Territoriya Neftegaz, 2011, no. 8, pp. 20-29.
   Korzhinskiy D.S. Ocherk metasomaticheskikh protsessov [Essay on metasomatic processes]. Osnovnye problemy v uchenii o magmatogennykh rudnykh mestorozhdeniyakh. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1953, 332 p.
   Metodicheskie ukazaniya po drobnomu granulometricheskomu analizu sedimentatsionnym sposobom (s primeneniem gidravlicheskogo sedimentatora GS-1) [Guidelines for fractional granulometric analysis by the sedimentation method (using a hydraulic sedimenter GS-1)]. Editor K.K. Gostintseva. Leningrad: VNIGRI, 1989, 192 p.
   Mukhidinov Sh.V., Belyakov E.O. Opredelenie intervalov s nalichiem podvizhnoy vody v otlozheniyakh achimovskoy tolshchi [Determination of intervals with the presence of mobile water in the Achimov strata]. PRONEFT''. Professional'no o nefti, 2020, no. 4, pp. 34-39.
   Platonov M.V., Tugarova M.A. Petrografiya oblomochnykh i karbonatnykh porod [Petrography of clastic and carbonate rocks]. St. Petersburg: Izd-vo St.-Petersburg Un-ta, 2017, 80 p.
   Polimineral'no-metasomaticheskiy kristallogenezis [Polymineral-metasomatic crystallogenesis]. A.E. Glikin, St. Petersburg: Izd-vo «Zhurnal «Neva»», 2004, 320 p.
   Shimanskiy V.V., Ivanovskaya A.V., Sakhibgareev R.S. Paleodinamicheskie rekonstruktsii sredy osadkonakopleniya achimovskikh alevropeschanikov neokoma Surgutskogo svoda kak osnova prognozirovaniya zon uluchshennykh kollektorov [Paleodynamic reconstruction of the sedimentation environment of the Neocomian Achimov silty sandstones of the Surgut dome as a basis for predicting zones of improved reservoirs]. Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO. Khanty-Mansiysk: NATs RN imeni V.I. Shpil'mana, 1998, pp. 66-76.
   Shvanov V.N. Petrografiya peschanykh porod [Petrography of sandy rocks]. Leningrad: Nedra, 1987, 269 p.
   Shvedenkov G.Yu., Shvedenkova S.V. Polevye shpaty pod davleniem vody i dvuokisi ugleroda [Feldspars under water pressure and carbon dioxide]. Novosibirsk: Nauka, 1982, 168 p.
   Stroenie i usloviya obrazovaniya klinoform Zapadno-Sibirskoy plity (istoriya stanovleniya predstavleniy) [The structure and conditions for the formation of clinoforms of the Western Siberian Plate (the history of the formation of ideas)]. F.G. Gurari, Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2003, 141 p.
   Vvedenie v sedimentologiyu [Introduction to sedimentology]. R.K. Selli, perevod s angl. S.S. Chekina. Moscow: Nedra, 1981, 370 p.