Sorokotyaga L.P.

sorga@aport.ruGraduated from Tashkent Polytechnic Institute, specialization «Automated Control Systems (ACS), software engineer» (1976).
Leading geophysicist of JSC "Uzbekgeofizika", Republic of Uzbekistan.
Area of scientific interest: petroleum geophysics, electrical exploration.
Author of 11 publications, including 1 monographs.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 34_2017 submitted on 03/03/2017 displayed on website on 09/29/2017
7 p.
pdf  Electrical exploration survey possibilities in the study of Pre-Jurassic formations of the Northern edge of Amu-Darya basin
The result of geophysical research in the Bukhara-Khiva region covering the territory of the Northern board of Amu-Darya troughs for the study of Pre-Jurassic formations proved fundamental possibilities of electric exploration by magnetic-telluric sounding for tracking of the surface Pre-Jurassic formations and basement, faults and highlighting of low density zones may serve as traps for hydrocarbons accumulation.

Keywords: accumulation of hydrocarbons, Pre-Jurassic formations, the zone of low density, electrical exploration, Amu-Darya basin.
article citation Yuldashev G.Yu., Sorokotyaga L.P. Vozmozhnosti elektrorazvedki v izuchenii doyurskikh obrazovaniy Severnogo borta Amudar'inskoy vpadiny [Electrical exploration survey possibilities in the study of Pre-Jurassic formations of the Northern edge of Amu-Darya basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/34_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/34_2017
References

   Abdullaev G.S., Eydel'nant N.K., Sharafutdinova L.P., Bogdanov A.N., Dzhalilov G.G., Akhmedzhanova L.S., Nasyrov D.D. Analiz i obobshchenie rezul'tatov kompleksnykh issledovaniy kerna v GIS doyurskogo razreza parametricheskoy skvazhiny Karaulbazar 1P [Analysis and synthesis of the results of detailed core studies in the GIS of the pre-Jurassic section of the Karaulbazar 1P parametric well]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2012, no. 4, pp. 4-9.
   Abidov A.A. Sovremennye osnovy prognoza i poiska nefti i gaza [Modern basis for oil and gas forecasting and searching]. Tashkent, Fan, 2012, 570 p.
   Mordvintsev O.P. Osobennosti tektonicheskogo stroeniya domezozoyskikh obrazovaniy Bukharo-Khivinskoy neftegazonosnoy oblasti [Features of the tectonic structure of pre-Mesozoic formations of the Bukhara-Khiva petroleum region]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2002, no. 2, pp. 12-15.
   Nugmanov A.Kh., Fayziev A.E. Perspektivy neftegazonosnykh doyurskikh porod Bukharo-Khivinskogo regiona [Prospects of oil-and-gas bearing pre-Jurassic rocks of the Bukhara-Khiva region]. Aktual'nye voprosy neftegazovoy geologii i geofiziki i vozmozhnye puti ikh resheniya: sbornik materialov Respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Tashkent, IGIRNIGM, 2012, pp. 46-48.
   Osobennosti stroeniya i neftegazovye perspektivy doyurskogo kompleksa porod Bukharo-Khivinskogo regiona (Zapadnyy Uzbekistan) [Features of the structure and petroleum prospects of the pre-Jurassic sections of the Bukhara-Khiva region (Western Uzbekistan)]. Ed. T.L. Babadzhanova, G.S. Abdullaeva, Tashkent, 2009, 120 p.
   Sitdikov B.B. O neftegazoperspektivnykh ob"ektakh v paleozoyskom komplekse porod Bukharo-Khivinskogo regiona i neobkhodimosti ikh izucheniya tselenapravlennymi poiskovymi rabotami [Petroleum prospecting objects in the Paleozoic sequences of the Bukhara-Khiva region and the necessity of their study by purposeful search works]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2011, no. 4, pp. 8-11.