Parmuzina L.V.Graduated from Moscow State University M.V. Lomonosov Moscow State University (1974), specialization "geology and exploration of oil and gas fields".
PhD in geology and mineralogy.
Professor at Ukhta State Technical University.
Area of scientific interest: studying the problems of lithology, stratigraphy, facies analysis, oil and gas potential.
Author of over 90 scientific publications, including 4 monographs and 2 textbooks.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 35_2014 submitted on 04/14/2014 displayed on website on 09/08/2014
11 p.
pdf  Izhma-Pechora depression - Ordovician, Silurian and Devonian reservoirs of the Dzhebol step
The still understudied Dzhebol step is the "oldest oil & gas" area belonging to the Timan-Pechora province with various types of reservoirs located in the Paleozoic sedimentary cover. The study showed that most promising sections hydrocarbons searching are Ordovician, Silurian and Devonian.

Keywords: oil, gas, reservoir, oil and gas complex, Izhma-Pechora depression.
article citation Borovinskikh A.P., Parmuzina L.V., Malikov A.Yu. Prirodnye rezervuary v ordovikskih, silurijskih i devonskih otlozhenijah Dzhebol'skoj stupeni Izhma-Pechorskoj vpadiny [Izhma-Pechora depression - Ordovician, Silurian and Devonian reservoirs of the Dzhebol step]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/35_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2014
References
   Larionov Z.V., Araslanova R.M. Novye dannye o stroenii jejfel'skih otlozhenij v jugo-vostochnom Pritiman'e [New data on the Eifelian deposits structure in southeastern Near-Timan area]. Math. Universities. Geology and Prospecting, 1988, No. 8, Р. 13-14.
   Menner V.V. Litologicheskie kriterii neftegazonosnosti paleozojskih tolshh severo-vostoka Russkoj platformy [Lithological criteria of petroleum bearing strata of the north-east Russian Platform Paleozoic]. Moscow: Nauka, 1989, 132 р.
   Parmuzina L.V. Verhnedevonskij kompleks Timano-Pechorskoj provincii (stroenie, uslovija obrazovanija, zakonomernosti razmeshhenija kollektorov i neftegazonosnost') [Сomplex of Upper Timan-Pechora (structure, formation conditions and distribution patterns of the oil and gas reservoirs)]. St. Petersburg: Nedra, 2007, 152 р.
   Tikhomirov S.V. Faktory processa osadkonakoplenija i ego osnovnoj zakon [Sedimentation process and its basic rules]. Math. Universities. Geology and Exploration, 1972, No. 3, Р. 3-35.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 20_2012 submitted on 02/21/2012 displayed on website on 04/23/2012
14 p.
pdf  Classification and characteristics of the carbonate and terrigenous-carbonate massifs - key for petroleum potential forecasting
Carbonate sections of various origins are established in the Timan-Pechora oil and gas province, which are associated with hydrocarbon deposits. Interpretation of the carbonate massifs genesis allows us to choose the most appropriate exploration method and is considered as a basis for petroleum potential forecasting.
Key words: massif, reef, carbonate rocks, strata, petroleum potential, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Borovinskikh A.P., Parmuzina L.V. Tipizatsiya i kharakteristika karbonatnykh i terrigenno-karbonatnykh massivov s tsel'yu prognozirovaniya ikh neftegazonosnosti [Classification and characteristics of the carbonate and terrigenous-carbonate massifs - key for petroleum potential forecasting]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/20_2012.pdf
References

   Baranova A.V., Mikhaylova M.V. Litologiya i genezis verkhnedevonskikh karbonatny otlozheniy Tsentral'no-Khoreyverskoy i Dyusushevskoy zon Timano-Pechorskoy provintsii [Lithology and genesis of the Upper Devonian carbonate deposits of the Central Khoreyver and Dyusushevsk zones of the Timan-Pechora province]. Rifogennye zony i neftegazonosnost', 1991, pp. 73-85.
   Menner V.V., Mikhaylova M.V., Shuvalova G.A., Gabanov L.A., Bushueva M.A. Verkhnedevonskie karbonatnye banki na severe Predural'skogo kraevogo progiba [The Upper Devonian carbonate banks in the north Pre-Urals foredeep]. Rifogennye zony i neftegazonosnost', 1991, pp. 122-136.
   Parmuzina L.V. Usloviya obrazovaniya verkhnedevonskikh karbonatnykh otlozheniy i kollektorov v nikh v severnoy chasti Pechoro-Kolvinskogo avlakogena [Conditions of formation of the Upper Devonian carbonate deposits and reservoirs in the northern part of the Pechora-Kolva aulacogen]. Ukhta: UGTU, 2000, 138 p.
   Parmuzina L.V. Verkhnedevonskiy kompleks Timano-Pechorskoy provintsii (stroenie, usloviya obrazovaniya, zakonomernosti razmeshcheniya kollektorov i neftegazonosnost') [The Upper Devonian complex of the Timan-Pechora province (structure, conditions of formation, patterns of reservoir distribution and oil and gas potential)]. Saint Petersburg: Nedra, 2007, 151 p.
   Pershina A.I. Stratigrafiya i paleogeografiya devonskikh otlozheniy pravoberezh'ya Sredney Pechory i yuzhnoy okonochnosti gryady Chernysheva [Stratigraphy and paleogeography of the Devonian deposits of the right bank of the Middle Pechora and the south Chernyshev ridge]. Leningrad: Nedra, 1960.