Bogdanov O.A.

Oleg.Bogdanov@lukoil.com


Graduated from Moscow State Geological Prospecting University (2003), specialization "geophysical methods of prospecting and exploration of mineral deposits".
Deputy Head of the Center for Development of Exploration Technologies, Lukoil-Engineering.
Area of scientific interest: modeling of hydrocarbon systems.
Author of 10 publications.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 24_2017 submitted on 05/25/2017 displayed on website on 06/30/2017
14 p.
pdf  The deposition history of the Neocomian clinoform regional structure in the Bolshekheta Depression
In the Western Siberia region abundance of hydrocarbons are trapped in the Neocomian clinoform regional structure. Detailed paleomorphological and paleogeographical studies are essential for the trap and seal assessment, mainly due to clinoform structure complicating. This paper describes changes of the paleobathymetry and the paleomorphology during clinoforms building time. This article covers some aspects in the regional clinoform deposition model and therefore could be used as a basis for the exploration works for the traps mapping.

Keywords: paleobathymetry, Neocomian clinoform regional structure, Bolshekheta Depression, Western Siberia.
article citation Shuvaev A.O., Bogdanov O.A., Musikhin K.V., Istomin S.B., Koloskov V.N. Osobennosti formirovaniya neokomskogo klinoformennogo kompleksa v predelakh Bol'shekhetskoy vpadiny [The deposition history of the Neocomian clinoform regional structure in the Bolshekheta Depression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/24_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2017
References
   Gabdullin R.R., Kopaevich L.F., Ivanov A.V. Sekventnaya stratigrafiya [Sequence stratigraphy]. Uchebnoe posobie. Moscow: MAKS Press, 2008, 113 pp.
   Gogonenkov G.N., Mikhaylov Yu.A., El'manovich S.S. Analiz neokomskoy klinoformy Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki [Seismic data analysis of Western Siberia Neocomian clinoformsf]. Geologiya nefti i gaza, 1988, N 1, pp. 22-30.
   Gurari F.G. Stroenie i usloviya obrazovaniya klinoform neokomskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity (istoriya stanovleniya predstavleniy) [Structure and formation conditions of the clinoform Neocomian deposits of the Western Siberian Plate (regional concept of evolution development)]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2003, 141 p.
   Margulis L.S. Sekvensnaya stratigrafiya v izuchenii stroeniya osadochnykh chekhlov [Sequence stratigraphy in studying the structure of sedimentary covers]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2008, vol. 3, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/37_2008.pdf
   Podolsky Yu.V. Neftyanoy potentsial Rossii. Problemy ego otsenki i osvoeniya [Oil potential of Russia. Problems of its estimation and development]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2008, vol. 3, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/29_2008.pdf
   Reshenie 6-go mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [The decision of the 6th interdepartmental stratigraphic meeting about evaluation and adoption of revised stratigraphic tables of Mesozoic deposits of Western Siberia]. Novosibirsk, 2004.
   Resheniya 5-go Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyskim otlozheniyam Zapadno-Sibirskoy ravniny [Decisions of the 5th Interdepartmental regional stratigraphical meeting on Mesozoic deposits of the Western Siberian plain]. Tyumen, 1991.
   Shuvaev A.O. Stroenie i neftegazonosnost' neokomskogo klinoformennogo kompleksa v predelakh Bol'shekhetskoy vpadiny [Structure and petroleum potential of Neocomian clinoform regional structure in the Bolshekheta Depression]. Geologiya nefti i gaza, 2015, no. 4, pp. 2-11.