Kotik O.S.

procko@geo.komisc.ru
Graduated from Syktyvkar State University (2006), specialization "geologist".
PhD in geology and mineralogy.
Researcher of Institute of Geology of the Komi Science Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.
Area of scientific interests: petrography, geology of oil and gas, geochemistry of organic matter.
Author of more than 50 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 32_2019 submitted on 07/24/2019 displayed on website on 09/05/2019
24 p.
pdf Lithofacial characteristics and organic matter geochemistry of the Devonian-Carboniferous section оf folded and thrust belt area of the Kosyu-Rogov Depression southeastern part (using Levogrubeyu-1 well data as reference source)
The results of study of the Middle-Upper Palaeozoic bioherm-shoal association in the east of the Timan-Pechora petroleum Basin (based on the Levogrubeyu-1 well description) are presented. The core lithological study allows distinguishing the facial analogues with the succession types of the Bolshaya Nadota carbonate association. It is supposed that the bioherm-shoal association demonstrates similar architecture along the all shelf border. Foraminifera and Conodont studies allow as to improve the biostratigraphic subdivision of the succession discovered by the borehole. The geochemical investigations reveal that the Devonian-Carboniferous rocks in the core samples disclose low hydrocarbon generation potential. On the other hand high hydrocarbon potential is supposed for the clayey-carbonate units of Middle-Late Frasnian age. Rock-Eval pyrolysis and the Conodont Alteration Index indicate a high level maturity of organic matter corresponding to the main gas generation zone (Ro > 1.5 %).

Keywords: lithofacial study, organic matter, hydrocarbons, Upper Palaeozoic, Kosyu-Rogov Depression, Timan-Pechora petroleum basin.
article citation Gruzdev D.A., Kotik I.S., Vevel Ya.A., Zhuravlev A.V., Kotik O.S., Priymak P.I. Litologo-fatsial'naya kharakteristika i geokhimiya organicheskogo veshchestva devonsko-kamennougol'nykh otlozheniy skladchato-nadvigovoy zony yugo-vostoka Kos'yu-Rogovskoy vpadiny (po dannym skvazhiny Levogrubeyuskaya-1) [Lithofacial characteristics and organic matter geochemistry of the Devonian-Carboniferous section оf folded and thrust belt area of the Kosyu-Rogov Depression southeastern part (using Levogrubeyu-1 well data as reference source)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/32_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/32_2019
References
   Antoshkina A.I. Rifoobrazovanie v paleozoe (sever Urala i sopredel'nye oblasti) [Paleozoic reef formation (northern Urals and adjacent areas)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2003, 303 p.
   Danilevskiy S.A., Sklyarova Z.P., Trifachev Yu.M. Geoflyuidal'nye sistemy Timano-Pechorskoy provintsii [Geo-fluid system of the Timan-Pechora Province]. Ukhta, 2003, 298 p.
   Eliseev A.I. Karbon Lemvinskoy zony severa Urala [Carboniferous Lemva area of Northern Urals]. Leningrad: Nauka, 1973, 95 p.
   Geologicheskoe stroenie i perspektivy gazonosnosti zapadnogo sklona Polyarnogo i Pripolyarnogo Urala (po rezul'tatam geologorazvedochnykh rabot) [Geological structure and gas potential of the western slope of the Polar and Subpolar Urals (according to the results of exploration study)]. Editor V.N. Danilova, St. Petersburg: FGUP «VNIGRI», 2015, 264 p.
   Gruzdev D.A. Pozdnedevonskaya-rannekamennougol'naya izolirovannaya karbonatnaya platforma na Pripolyarnom Urale (r. Bol. Nadota) [The Late Devonian-Early Carboniferous isolated carbonate platform in the Subpolar Urals (Bol'shaya Nadota River)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2017, no. 4, pp.16-23.
   Ivanova R.M. Izvestkovye vodorosli karbona Urala [The calcareous algae of the Carboniferous of the Urals]. Ekaterinburg: RIO UrO RAN, 2013, 244 p.
   Khant D. Geologiya i geokhimiya nefti i gaza [Geology and oil and gas geochemistry]. Moscow: Mir, 1982, 703 p.
   Peters K.E. Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis. Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull., 1986, vol. 70, pp.318–329.
   Peters K.E., Cassa M.R. Applied sourse rock geochemistry / The petroleum system – from source to trap. AAPG Memoir 60. Tulsa, Oklahoma, U.S.A, 1994, pp. 93–117. Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The Timan-Pechora oil-bearing province – new tectonical insight]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Priymak P.I., Nikonov N.I., Kuranova T.I. Perspektivy neftegazonosnosti rifogennykh otlozheniy zony sochleneniya Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i Zapadno-Ural'skoy skladchato-nadvigovoy zony [Petroleum potential of Middle - Upper Devonian reef section in the junction zone of Kosyu-Rogow Depression and the Western Ural fold-thrust zone]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/36_2013.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/36_2013
   Skompski S., Paszkowski M., Krobicki M., Kokovin K., Korn D., Tomas A. & Wrzolek T. Depositional setting of the Devonian/Carboniferous biohermal Bol'shaya Nadota Carbonate Complex, Subpolar Urals. Acta Geologica Polonica, 2001, no. 3, pp. 217-235.
   Spravochnik po geokhimii nefti i gaza [Handbook of oil and gas geochemistry]. St. Petersburg: Nedra, 1998, 576 p.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of North Urals and Pay-Khoy]. RAN, Ural. otd-nie, Komi nauch. tsentr, In-t geologii, Ekaterinburg: Nauka, 1994, 284 p.
   Zhukova T.V., Petrenko E.L. Stroenie i perspektivy ranne-sredne-pozdnedevonskogo rifa v skv. 1-Levogrubeyuskaya [The structure and prospects concerning the Early-Middle-Late Devonian reef in the well 1-Levogrubeyu]. Geologiya rifov: materialy Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2015, pp. 45-47.
   Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Pay-Khoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of Palaeozoic sedimentary rocks thermal maturity of Northern Pay-Khoy parautochthone on the basis of Conodont colour alteration index]. Litosfera, 2017, no. 1, pp. 44–52.
   Zhuravlev A.V. Sedimentatsionnaya model' oblasti sochleneniya Eletskoy i Lemvinskoy formatsionnykh zon Pripolyarnogo Urala v pogranichnom devonsko-kamennougol'nom intervale [Sedimentation model of the transitional zone from the Elets to Lemva formation belts (Devonian-Carboniferous boundary, Cis-Polar Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/59_2012.pdf


Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 2_2019 submitted on 06/21/2018 displayed on website on 01/30/2019
28 p.
pdf Organic matter belonging to the low degree lithificated rocks from the Timan-Pechora petroleum basin (coal petrography, bitumoids, amino acids)
Geochemical and coal petrography researches of the low degree transformed organic matter in the Timan-Pechora basin from the point of view of its genesis and initial transformation are considered. The composition of organic matter, hydrocarbon potential, aliphatic fraction of bitumoids and amino acids of various analyzed objects (peat, oil shale, coal silt and claystone) were studied. The main predictabilities of changes in the components of the initial organic matter of non-transformed sediments and immature coal and oil shale are shown.

Keywords: organic matter, coal petrography, bitumoids, amino acids, low degree of lithification, Timan-Pechora basin.
article citation Kotik O.S., Shanina S.N. Organicheskoe veshchestvo osadkov i porod nizkikh stadiy litifikatsii Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna (uglepetrografiya, bitumoidy, aminokisloty) [Organic matter belonging to the low degree lithificated rocks from the Timan-Pechora petroleum basin (coal petrography, bitumoids, amino acids)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/2_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2019
References
   Abelson P.H. Geochemistry of amino acids // Organic geochemistry. Oxford: Pergamon, 1963, p. 431–455.
Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Ryabinkina N.N., Malyshev N.A., Ryabinkin S.V., Kuplevich I.L., Zakharov A.A., Prozorov S.F., Antonov V.I., Ivanov V.V., Kuznetsov N.I., Yudin V.M. Organicheskaya geokhimiya i neftegazonosnost' permskikh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Organic geochemistry and petroleum potential of Permian sections of northern Pre-Urals Foredeep]. St. Petersburg: Nauka, 2004, 214 p.
   Astakhov S.M. Utochnenie modeli sozrevaniya vitrinita v dislotsirovannykh oblastyakh [The vitrinite maturation model refinement due to increased reflectance in the overstressed areas]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 3, p. 64–73.
   Bada J.L. Kinetics of the nonbiological decomposition and racemization of amino acids in natural waters // Advances in Chemistry Series, 1971, vol. 106, p. 309–331.
   Bada J.L. The racemization reaction of isileucine used as a paleotemperature indicator // Nature, 1973, vol. 241, p. 394–395. DOI: https://doi.org/10.1038/241394a0
   Basiuk V., Gromovoy T., Golovaty V., Glukhov A. Mechanizm of amino acid policondensation on silica and aluminia surfaces // Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 1991, no. 20, p. 483–498.
   Bazhenova T.K., Shapiro A.I. Alifaticheskie uglevodorody sinbitumoidov kak pokazatel' fatsial'no-geneticheskogo tipa organicheskogo veshchestva [Аliphatic hydrocarbons of synbitumoids as an index of a facial-genetic type of organic matter]. Neftegazovaya geologiya, Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 3, http://www.ngtp.ru/rub/1/28_2008.pdf
    Biota vostoka Evropeyskoy Rossii na rubezhe ranney i pozdney permi [Biota of east European Russia at the early/late Permian boundary]. Verkhnepermskie stratotipy Povolzh'ya: materialy k Mezhdunarodnomu simpoziumu. Editors T.A. Grunt, N.K. Esaulova, G.P. Kanev, Moscow: Geos, 1988, 356 p.
   Bujdák J., Rode B.M. Alumina catalysed reactions of amino acids // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2003, vol. 73, issue 3, p. 797–805. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1025882514338
   Bujdak J., Rode B.M. Silica, aluminia and clay catalyzed peptide bond formation: enhanced efficienty of aluminia // Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 1999, no. 29, p. 451–461. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1006524703513
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S. Modelirovanie protsessa nefteobrazovaniya uglerodistym slantsem domanika [Modeling of Oil Generation by Domanik Carbonaceous Shale]. Neftekhimiya, 2015, vol. 53, no. 3, р. 163–170.
   Carter P.W. Adsorbtion of amino acids-containing organic matter by calcite and quartz // Geochimica and Cosmochimica Acta, 1978, vol. 42, p. 1239–1242.
   Cowie G.L., Hedges J.I. Sources and reactivities of amino acids in a coastal marine environment // Limnology and Oceanography, 1992, vol. 37, issue 4, p. 703-724. DOI: https://doi.org/10.4319/lo.1992.37.4.0703
   Degens E. Geokhimiya osadochnykh obrazovaniy [Geochemistry of sediments: a brief survey]. Moscow: Mir, 1967, 300 p.
   Drozdova T.V. Geokhimiya aminokislot [Geochemistry of amino acids]. Moscow: Nauka, 1977, 199 p.
Khant D. Geologiya i geokhimiya nefti i gaza [Petroleum geochemistry and geology]. Moscow: Mir, 1982, 706 p.
   Kotik O.S. Geokhimiya organicheskogo veshchestva kazansko-tatarskikh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [Geochemistry of organic matter of Kazanian-Tatarian sequences in the northern part of the Pre-Urals foredeep]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/9_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/9_2016
   Kotik O.S. Organicheskoe veshchestvo i tipy razrezov depressionnykh srednefranskikh otlozheniy Timano-Pechorskoy provintsii [Organic matter and depression sections types of Middle Frasnian rocks Timan-Pechora Province]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2015, no. 8, p. 22–27.
   Kotik O.S., Kotik I.S. Geokhimiya i uglepetrografiya ugley yuga Kos'yu-Rogovskoy vpadiny (r. Kozhym) [Geochemistry and coal petrography of the coals of Kosiy-Rogov Depression (r. Kozhym)]. Materials of scientific conference «Novye idei v geologii nefti i gaza – 2017», Moscow, 2017, p. 160–162.
   Kotik O.S., Kotik I.S., Kargieva T.G. Permskie otlozheniya yugo-vostoka Korotaikhinskoy vpadiny: uglepetrografiya. geokhimiya i neftegazogeneratsionnyy potentsial [Permian rocks of the south-eastern Korotaikha Depression: coal petrography, geochemistry and oil-and-gas generation potential]. Geologiya nefty i gasa, 2017, no. 4, p. 91–102.
   Melenevskiy V.N., Leonova G.A., Bobrov V.A., Kashirtsev V.A., Krivonogov S.K. Transformatsiya organicheskogo veshchestva v golotsenovykh osadkakh ozera Ochki (Yuzhnoe Pribaykal'e) po dannym piroliza [Transformation of organic matter in the holocene sediments of Ochki lake (South Baikal area): evidence from pyrolysis data]. Geokhimiya, 2015, no. 10, p. 925–944.
   Nyberg J., Csapo J., Malmgren B.A., Winter A. Changes in the D- and L-content of aspartic acid, glutamic acid, and alanine in a scleractinian coral over the last 300 years // Organic geochemistry, 2001, vol. 32, p. 623-632. DOI: https://doi.org/10.1016/S0146-6380(01)00020-1
   Pronina N.V., Luzhbina M.S., Makarov D.V. Vozvrashchenie k otsenke katageneza osadochnoy tolshchi Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna uglepetrograficheskimi metodami [Back to the catagenesis assessment of the sedimentary stratum of the Timan-Pechora petroleum basin using the of coal petrographical methods]. Georesursy, 2017, specvypusk, p. 80–87.
   Prots'ko O.S., Shanina S.N., Valyaeva O.V. Komponentnyy sostav i usloviya obrazovaniya organicheskogo veshchestva ugley Nechenskogo burougol'nogo mestorozhdeniya [Component composition and genetic conditions of formation of organic matter of Nechensk coal lignite field]. Vestnik Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, 2009, no. 8, p. 15-21.
   Serebrennikova O.V., Strel'nikova E.B., Duchko M.A., Averina N.G., Kozel N.V. Sravnitel'nyy analiz khimicheskogo sostava bituminoznykh komponentov nizinnykh torfov dvukh bolotnykh ekosistem [The comparative analysis of bituminous compounds chemical composition of two swamp ecosystems lowland peat]. Fundamental'nye issledovaniya, 2014, no. 12, part 1, p. 112–117.
   Shanina S.N., Golubev E.A. Aminokisloty v shungitakh Karelii [Amino acids in the Karelian shungites]. Geokhimiya, 2010, vol. 48, no. 9, p. 972-987.
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i rasprostranenie nefti [Petroleum formation and occurrence (a new approach to petroleum exploration)]. Moscow: Mir, 1981, 501 p.
   Torfyanye resursy Respubliki Komi [Peat resources of the Komi Republik]. Syktyvkar, 2000, 613 p.

Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 41_2017 submitted on 09/07/2017 displayed on website on 12/11/2018
15 p.
pdf  Silurian and Lower Devonian petroleum source rocks of the Chernov Ridge (Timan-Pechora Basin, Russia)
The article presents the results of geochemical research of Silurian and Lower Devonian sequences on the Chernov ridge. The main part of the section is represented by petroleum source rocks with (TOC concentrations of 0,1–0,5%). Petroleum source rocks with increased contents of organic matter (> 0,5%) belong to clay-carbonate intervals in Silurian part of the section and layers of bituminous dolomites in the Lower Devonian. The hydrocarbon composition of the saturated fraction of bitumen in the Silurian-Lower Devonian deposits show a sapropel organic matter, probably of a different genetic types – plankton and marin algae. The isotopic composition of organic carbon (?13С, ‰) of bitumen part (30,1–32,6‰) and kerogen component (30,9–31,1‰) confirms the sapropel genesis of organic matter. The level of catagenetic transformation, estimated by the conodont colour alteration index, indicates that the Silurian-Lower Devonian deposits are in the main zone of oil generation (subdivision of the catagenesis MK1-2). The process of hydrocarbon generation is confirmed by the presence of bitumen throughout the section of the Silurian and Lower Devonian sequences.

Keywords: Silurian and Lower Devonian sequences, source rock, organic matter, bitumen, isotopic composition of organic carbon, Chernov ridge, Timan-Pechora Basin.
article citation Kotik I.S., Kotik O.S., Valyaeva O.V., Sokolova L.V. Neftegazomaterinskie porody siluriyskikh i nizhnedevonskikh otlozheniy zapadnoy chasti podnyatiya Chernova [Silurian and Lower Devonian petroleum source rocks of the Chernov Ridge (Timan-Pechora Basin, Russia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/41_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2017
References
   Bazhenova O.K., Burlin Yu.K., Sokolov B.A., Khain V.E. Geologiyai geokhimiya nefti i gaza: Uchebnik [Petroleum geology and geochemistry]. Moscow: MGU, 2004, 415 p.
   Bazhenova T.K., Gembitskaya L.A., Shimansky V.K. Neftegazomaterinskie gorizonti Timano_Pechorskogo basseina [Petroleum source levels of the Timan-Pechora basin] // Geologiya i mineralnye resursy evropeiskogo severovostoka Rossii: Proceedings of the conference. Syktyvkar, 1999, T. 3, p. 16–18.
   Beznosova T. M. Biostratigrafiya i brahiopodi silura Evropeiskogo severo-vostoka Rossii [Biostratigraphy and brachiopods of the Silurian of the European North-East of Russia]. St. Petersburg: Nauka, 1994, 128 p.
   Bushnev D.A., Burdelnaya N.S. Organicheskoe veschestvo siluriiskih otlojenii podnyatiya Chernova [Organic matter in Silurian rocks from the Chernov uplift] // Geochemistry international, 2012, Vol. 50, no. 7, p. 683–691.
   Chernov G.A. Paleozoi Bolshezemelskoi tundri i perspektivi ego neftegazonosnosti [Paleozoic of the Bolshezemelskaya tundry and prospects of its oil and gas bearing sections]. Moscow: Nauka, 1972, 318 p.
   Epstein A.G., Epstein J.B., Harris L.D. Conodont color alteration – an index organic metamorphism / U. S. Geological Survey Professional Paper 995, 1977. P. 27.
   Galimov Е.М. Isotope organic geochemistry // Organic Geochemistry. 2006. Vol. 37. P. 1200–1262. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2006.04.009
   Hunt J. Geologiya i geokhimiya nefti i gasa [Petroleum geochemistry and geology]. Moscow: Mir, 1982, 703 p.
   Kontorovich A.E., Bogorodskaya L.I., Golyshev S.I. Zakonomernosti frakcionirovaniya izotopov ugleroda v sedikahitah [Regularities of fractionation isotopes of carbons in sedikahits] // Russian Geology and Geophysics, 1985, Vol. 9, p.34–42.
   State geological map of the Russian Federation. Scale 1:1000000 3rd generation. Urals. Sheet Q-41 - Vorkuta / M.A. Scisckin, Y.E. Faybusovich, A.P. Astapov, A.S. Voronin, E.V. Molchanova. St. Petersburg: VSEGEI, ZapSibGeoNATS, 2013.
   Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, petroleum potential and prospects of development] / M.D. Belonin, G.F. Budanov, S.A. Danilevsky, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov. St. Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
   Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Paykhoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of Paleozoic rocks thermal maturity of the Northern Pay-Khoy parautochthone on the basis of conodonts color alteration indexes]. Litosfera, 2017, no. 1, p. 44–52.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 24_2018 submitted on 05/21/2018 displayed on website on 07/10/2018
15 p.
pdf  Organic matter in the Carbonaceous Middle Frasnian deposits of the Kosyu-Rogovaya Depression and Chernyshev Ridge (Timan-Pechora Basin)
The article presents the results of coal petrographical and geochemical research of carbonaceous Middle Frasnian sections on the Kosyu-Rogov Depression, the Chernyshev Ridge and the adjacent territories. The composition of organic matter, its catagenetic transformation and hydrocarbon potential are studied. For the sections of the Chernyshev Ridge, organic matter consists of a large amount of amorphous organic matter (kolloalginite), zooplankton (intraclasts) and components of the liptinite group (alginite, sporinite, cutinite) admixture. Redeposited humic detritus occur mainly in the sections of the Kosyu-Rogov depression, along with the matter of phytogenous and zoogenic origin. The catagenetic transformation of Middle Frasnian organic matter sections within the Chernyshev Ridge are in the stage MK2 (Ro – 0,65-0,85%) and has a high hydrocarbon potential. In the Kosyu-Rogov depression, the maturity of organic matter is increased to the stage of MK5-AK1 (Ro – 1,5-2,5%) and it has achieved its hydrocarbon potential. Based on the gamma-ray logging, the thickness of petroleum source rocks was estimated. Сalculations of the densities of the oil and gas migration of from Middle Frasnian Domanik-Sargay sequences were carried out. The maximum of hydrocarbon migration quantity are determined in the Kosyu-Rogov depression, where they are amount to 2291 thousand tons / km2 for oil and 750 million m3 / km2 for gas.

Keywords: Domanik-Sargay sequences, petroleum source rock, organic matter, oil and gas migration, Middle Frasnian, Timan-Pechora Basin.
article citation Kotik I.S., Kotik O.S. Organicheskoe veshchestvo uglerodistykh srednefranskikh otlozheniy Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i gryady Chernysheva (Timano-Pechorskiy basseyn) [Organic matter in the Carbonaceous Middle Frasnian deposits of the Kosyu-Rogovaya Depression and Chernyshev Ridge (Timan-Pechora Basin)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/24_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2018
References

   Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Prots'ko O.S., Mochalova I.L. Fatsii i raspredelenie organicheskogo veshchestva v otlozheniyakh domanikovogo gorizonta Timano-Pechorskogo basseyna [Facies and distribution of organic matter in the Domanic Formation of the Timan-Pechora Basin]. Verkhniy paleozoy Rossii: regional'naya stratigrafiya i paleontologiya, geo- i biosobytiya: materialy III Vserossiyskogo soveshchaniya, St. Petersburg: VSEGEI, 2012, p. 14–17.
   Anishchenko L.A., Prots'ko O.S., Mochalova I.L., Razmanova O.F. Geneticheskiy uglevodorodnyy potentsial porod domanikovogo gorizonta i formirovanie zalezhey v tolshchakh verkhnego devona Timano-Pechorskogo basseyna [Hydrocarbon potential of the Domanic Formation and genesis of petroleum accumulation in the Upper Devonian sections of the Timan-Pechora Basin]. Geologiya i mineral'nye resursy Evropeyskogo Severo-Vostoka Rossii: materialy XVI geologicheskogo s"ezda Respubliki Komi, Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2014, vol. III, p. 7-9.
   Bazhenova T.K., Shapiro A.I. Alifaticheskie uglevodorody sinbitumoidov kak pokazatel' fatsial'no-geneticheskogo tipa organicheskogo veshchestva [Aliphatic hydrocarbons of synbitumoids as an indicator of facial-genetical type of organic matter]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2008, vol. 3, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/28_2008.pdf
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva (Gembitskaya) L.A., Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Zhuravlev A.V. Organicheskoe veshchestvo verkhnedevonskikh otlozheniy gryady Chernysheva [Organic matter in Upper Devonian sections of the Chernyshev Ridge]. Geokhimiya, 2017, no.6, p. 527–538.
   Danilevskiy S.A., Sklyarova Z.P., Trifachev Yu.M. Geoflyuidal'nye sistemy Timano-Pechorskoy provintsii [Timan-Pechora Province geofluid system]. Ukhta, 2003, 298 p.
   Kiryukhina T.A., Bol'shakova M.A., Stupakova A.V., Korobova N.I., Pronina N.V., Sautkin R.S., Suslova A.A., Mal'tsev V.V., Slivko I.E., Luzhbina M.C., Sannikova I.A., Pushkareva D.A., Chupakhina V.V., Zav'yalova A.P. Litologo-geokhimicheskaya kharakteristika domanikovykh otlozheniy Timano-Pechorskogo basseyna [Lithological and geochemical characteristics of Domanic Formation of Timan-Pechora Basin]. Georesursy, 2015, no. 2, p. 87–100.
   Klimenko S.S., Anishchenko L.A. Osobennosti sostava, realizatsii potentsiala organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' Timano-Pechorskogo basseyna [Composition and potential of organic matter and petroleum potential of the Timan-Pechora Basin]. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh Evropeyskogo Severa Rossii, Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2011, issue 128, p. 6–25.
   Parmuzina L.V. Verkhnedevonskiy kompleks Timano-Pechorskoy provintsii (stroenie, usloviya obrazovaniya, zakonomernosti razmeshcheniya kollektorov i neftegazonosnost') [The Upper Devonian sequences of the Timan-Pechora Province (structure, formation conditions, location, oil and gas potential)]. St. Petersburg: Nedra, 2007, 152 p.
   Pronina N.V., Luzhbina M.S., Makarov D.V. Vozvrashchenie k otsenke katageneza osadochnoy tolshchi Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna uglepetrograficheskimi metodami [Catagenesis assessment of the sedimentary fill in the Timan-Pechora Petroleum Basin using the coal petrographical methods]. Georesursy, 2017, special issue, part 1, p. 80–87. DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.9
   Sannikova I.A., Bol'shakova M.A., Stupakova A.V., Sautkin R.S., Suslova A.A., Kozlova ?E.V. Modelirovanie masshtabov generatsii uglevodorodnykh flyuidov domanikovoy neftematerinskoy tolshchey Timano-Pechorskogo basseyna s ispol'zovaniem razlichnykh kineticheskikh spektrov destruktsii organicheskogo veshchestva [Modeling of hydrocarbon generation by Domanic source rock of the Timan-Pechora Basin using different kinetics of kerogen decomposition] Georesursy, 2017, special issue, part 1, p. 65–79. DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.8
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i rasprostranenie nefti [Oil formation and distribution]. Moscow: Mir, 1983, 501 p.Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 9_2016 submitted on 02/12/2016 displayed on website on 03/16/2016
14 p.
pdf  Geochemistry of organic matter of Kazanian-Tatarian sequences in the northern part of the Pre-Urals foredeep
The features of organic matter composition of petroleum source rocks belonging to Kazanian-Tatarian interval are described. Autochthonous and allochthonous bitumoids, the types of distribution of bitumoids and their reparations area are identified. Comparison of petrographical and geochemical studies with data about the catagenetic transformation of organic matter belonging to the terrigenous section is carried out.

Keywords: Kazanian-Tatarian sequences, organic matter, autochthonous and allochthonous bitumoids, n-alkanes.
article citation Kotik O.S. Geokhimiya organicheskogo veshchestva kazansko-tatarskikh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [Geochemistry of organic matter of Kazanian-Tatarian sequences in the northern part of the Pre-Urals foredeep]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/9_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/9_2016
References

   Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Ryabinkina N.N., Malyshev N.A., Ryabinkin S.V., Kuplevich I.L., Zakharov A.A., Prozorov S.F., Antonov V.I., Ivanov V.V., Kuznetsov N.I., Yudin V.M. Organicheskaya geokhimiya i neftegazonosnost' permskikh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Organic geochemistry and petroleum potential of Permian deposits of north of the Ural deflection]. St. Petersburg: Nauka, 2004, 214 p.
   Anishchenko L.A., Valyaeva O.V., Prots'ko O.S., Razmanova O.F. Tyazhelye nefti Timano-Pechorskoy provintsii [Heavy oil of Timan-Pechora province]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2014, no. 9, p. 19-22.
   Bazhenova T.K., Shapiro A.I. Alifaticheskie uglevodorody sinbitumoidov kak pokazatel' fatsial'no-geneticheskogo tipa organicheskogo veshchestva [Aliphatic hydrocarbons of synbitumoids as an indicator of facial-genetic type of organic matter]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 3, http://www.ngtp.ru/rub/1/28_2008.pdf
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva L.A. (Gembitskaya), Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
   Connan J. Time temperature relation in oil Genesis. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 1974, 58, No. 12, p. 2516–2521.
   Gross D., Sachsenhofer R.F., Bechtel A., Pytlak L., Rupprecht B., Wegerer E. Organic geochemistry of Mississippian shales (Bowland Shale Formation) in central Britain: Implications for depositional environment, source rock and gas shale potential. - Marine and Petroleum Geology, 2015, 59, p. 1–21. – DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2014.07.022
   Kotik I.S., Kotik O.S. Katagenez organicheskogo veshchestva permskikh otlozheniy severo-vostoka Korotaikhinskoy vpadiny [Katagenesis of organic matter of Permian deposits of northeast of Korotaihinskoy depression]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 24-y nauchnoy konferentsii. Syktyvkar: Geoprint, 2015, p. 100–102.
   Kriterii razdel'noy otsenki neftenosnosti i gazonosnosti (na primere Timano-Pechorskoy provintsii) [The criteria for separate evaluation of the oil-bearing and gas-bearing (for example, the Timan-Pechora province)]. Editors K.A. Chernikov and G.P. Sverchkov. Leningrad: Nedra, 1974, 183 p. (Trudy VNIGRI, vol. 334).
   Makedonov A.V. Istoriya uglenakopleniya v Pechorskom basseyne [The history of coal accumulation in the Pechora basin]. Leningrad: Nauka, 1965, 248 p.
   Petrov A.A. Uglevodorody nefti [Hydrocarbons of oil]. Moscow: Nauka, 1984, 264 p.
   Prots'ko O.S. Izmenenie komponentnogo sostava organicheskogo veshchestva v otlozheniyakh verkhney permi [Modifying the structure of organic matter in the sediments of the Upper Permian]. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh Evropeyskogo Severa Rossii. Syktyvkar, 2011, no. 3, p. 26-44 (Tr. In-ta geologii Komi nauch. tsentra UrO Rossiyskoy AN. vol. 128).
   Prots'ko O.S. Usloviya formirovaniya Nechenskogo ugol'nogo plasta (yuzhnaya chast' Pechorskogo basseyna) [Conditions of formation of Nechensky coal seam (the southern part of the Pechora basin)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2011, no. 3, p. 7–11.
   Prots'ko O.S., Anishchenko L.A., Valyaeva O.V. Bituminologicheskaya kharakteristika verkhnepermskikh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [Bitumen characteristics of Upper Permian deposits north of the Ural foredeep]. Nauki o zemle. Materials of II All-Russian youth scientific-practical school-conference. Novosibirsk: RITs NGU, 2014, p. 123–124.
   Prots'ko O.S., Valyaeva O.V., Shanina S.N. Komponentnyy sostav i usloviya obrazovaniya organicheskogo veshchestva ugley Nechenskogo burougol'nogo mestorozhdeniya [Component composition and conditions of formation of organic matter of Nechensky coal lignite deposits]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2009, no. 8, p. 15–21.
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i rasprostranenie neftey [Formation and distribution of oil]. Moscow: Mir, 1981, 501 p.
   Udot V.F. Geologo-geokhimicheskie usloviya formirovaniya nefteproizvodyashchikh tolshch fanerozoya Pechorskogo basseyna i otsenka ikh generatsionnogo potentsiala [Geological and geochemical conditions of formation of the oil-producing thick Phanerozoic Pechora basin and assessment of their generation potential]. Synopsys of dissertation. Syktyvkar, 1985.
   Valyaeva O.V., Bushnev D.A., Burtsev I.N. Geokhimiya ugley Nechenskogo mestorozhdeniya [Geochemistry of coal of Nechensky deposits]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2012, no.8, p.2-5.Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 18_2015 submitted on 02/16/2015 displayed on website on 05/20/2015
15 p.
pdf  Geochemistry of organic matter of Kungurian deposits of the north of Pre-Ural foredeep
The features of the organic matter of Lower Permian Kungurian oil and gas source rocks are presented. The changes of a number of geochemical indicators were represented. Autochthonous, parautochtonous and allochthonous bitumen and their primary distribution area were identified. The comparison of the study results on oil and bitumen shows and conditions of Kungurian organic matter catagenesis was scrutinized. Potential areas for light and heavy oil deposits, gas condensate or gas were outlined.

Keywords: Kungurian coal-bearing sediments, organic matter, autochthonous and allochthonous bitumen, petroleum potential.
article citation Kotik O.S. Geokhimiya organicheskogo veshchestva kungurskikh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Geochemistry of organic matter of Kungurian deposits of the north of Pre-Ural foredeep]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/18_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/18_2015
References

   Anishchenko L.A., Klimenko S.S. Ryabinkina N.N. Organicheskoe veshchestvo permskikh otlozheniy Pechorskogo ugol'nogo basseyna [Organic matter of Permian sediments of the Pechora coal basin]. Litogenez i geokhimiya osadochnykh formatsiy Timano-Ural'skogo regiona. Syktyvkar, 2002, no. 4, p. 11-33.
   Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Ryabinkina N.N., Antonov V.I., Ivanov V.V. Perspektivy neftegazonosnosti paleozoyskogo kompleksa v Korotaikhinskoy i Kos'yu-Rogovskoy vpadinakh [Oil and gas potential prospects of the Paleozoic complex in Korotaihinskha and Kosyu-Rogov depressions]. Proceedings of scientific-practical conference «Perspektivy neftegazonosnosti Predural'skogo progiba». Ekaterinburg, 2004b, p. 56-71.
   Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Ryabinkina N.N., Malyshev N.A., Ryabinkin S.V., Kuplevich I.L., Zakharov A.A., Prozorov S.F., Antonov V.I., Ivanov V.V., Kuznetsov N.I., Yudin V.M. Organicheskaya geokhimiya i neftegazonosnost' permskikh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Organic geochemistry and petroleum potential of the Permian section of the north of the Pre-Ural trough]. Saint Petersburg: Nauka, 2004a, 214 p.
   Anishchenko L.A., Valyaeva O.V., Prots'ko O.S., Razmanova O.F. Tyazhelye nefti Timano-Pechorskoy provintsii [Heavy oils of Timan-Pechora province]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2014, no. 9, p. 19-22.
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva L.A. (Gembitskaya), Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora basin]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
   Behar F., Vandenbroucke M., Tang Y., Marquis F. and Espitalie J. Thermal cracking of kerogen in open and closed systems: determination of kinetic parameters and stoichiometric coefficients for oil and gas generation. Org. Ceochem, 1997, vol. 26, p. 321–339.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S. Khimicheskaya struktura kerogena i usloviya ego formirovaniya [The chemical structure of kerogen and the conditions of its formation]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, no. 7, p. 822-829.
   Einsele G. Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget. Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 1992, 792 p.
   Farhaduzzaman Md., Abdullah W.H., Islam Md.A. Depositional environment and hydrocarbon source potential of the Permian Gondwana coals from the Barapukuria Basin, Northwest Bangladesh. International Journal of Coal Geology, 2012, vol. 90-91, p. 162-179.
   Golitsyn M.V., Golitsyn A.M., Androson B.N. Ugli Zapadnoy Sibiri [The coals of Western Siberia]. Izvestiya vuzov. Geologiya i razvedka, 1992, no. 2, p. 75–83.
   Hunt J.M. Generation of gas and oil from coal and other terrestrial organic matter. Org. Geochem., 1991, vol. 17, p. 673-680.
   Killops S.D., Funnell R.H., Suggate R.P., Sykes R. Peters K.E., Walters C., Woolhouse A.D., Weston R.J. and J.P. Boudou. Predicting generation and expulsion of paraffinic oil from vitrinite-rich coals. Org. Geochem., 1998, vol. 29, p. 1-21.
   Kriterii razdel'noy otsenki neftenosnosti i gazonosnosti (na primere Timano-Pechorskoy provintsii) [The criteria for separate evaluation of the oil-bearing and gas-bearing potential (by example of the Timan-Pechora province)]. Editors K.A. Chernikov i G.P. Sverchkov. Leningrad: «Nedra», 1974, 183 p. (Trudy VNIGRI, vol. 334).
   Lopatin N.V., Emets T.P. Piroliz v neftegazovoy geokhimii [Pyrolysis in oil and gas geochemistry]. Moscow: Nauka, 1987. – 144 s.
   Mukhopadhay P.K., Hatcher P.G. Composition of coal. In: Law BE, Rice DD (eds) Hydrocarbons from coal. AAPG Studies Geol, 38., 1993, p. 79-118.
   Newman J., Price L.C. and Johnston J.H. Hydrocarbon source potential and maturation in Eocene New Zealand vitrinite-rich coals. Jour. Petroleum Geol., 1997, vol. 20, p. 137-163.
   Prots'ko O.S. Organicheskoe veshchestvo permskikh terrigennykh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [Organic matter of the Permian clastic strata of north of the Pre-Ural foredeep]. Proceedings of the 21 th All-Russian Youth Scientific Conference «Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta». Syktyvkar: Geoprint, 2012, p. 190–192.
   Prots'ko O.S., Anishchenko L.A., Valyaeva O.V Bituminologicheskaya kharakteristika i perspektivy neftegazonosnosti kungurskikh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [Bitumen characteristics and petroleum prospects of Kungurian strata of north of the Pre-Ural foredeep]. Proceedings of the 22 th All-Russian Youth Scientific Conference «Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta». Syktyvkar: Geoprint, 2013, p. 156–159.
   Prots'ko O.S., Valyaeva O.V. Tipy organicheskogo veshchestva i generatsionnyy potentsial kungurskikh terrigennykh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [The types of organic matter, and generation potential of Kungurian clastic sediments of north of the Pre-Ural foredeep]. Georesursy, 2 (57), 2014, p. 51-55.
   Udot V.F. Geologo-geokhimicheskie usloviya formirovaniya nefteproizvodyashchikh tolshch fanerozoya Pechorskogo basseyna i otsenka ikh generatsionnogo potentsiala [Geological and geochemical conditions of formation of oil-producing Phanerozoic strata of the Pechora basin and assessment of their generation potential]. Syktyvkar, 1985.