Sevostyanova R.F.

rose_sevos@mail.ru
Graduated from Siberian Federal University (2014), specialization "geology of oil and gas".
Laboratory assistant-researcher of Institute of Oil and Gas Problems of the Siberian Branch of the RAS (IOGP SB RAS).
Area of scientific interests: petroleum geology.
Author of 3 publications.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 44_2018 submitted on 10/24/2018 displayed on website on 12/20/2018
14 p.
pdf Hydrocarbons forecast resources and their development in the Northern Yakutia territories
The results of studies on the assessment of the forecast resources of hydrocarbons in the Republic of Sakha (Yakutia) are considered. The data on the dynamics of their change as new data of exploration and production on the deep structure of the subsoil of the studied territories and their petroleum potential content are presented. The state of work on the development of forecast oil and gas resources and their conversion into reserves of various categories is highlighted. Examples of the increase in oil and gas reserves in connection with the new conceptions about the accumulations structure are indicated. Set out recommendations for the continuation of prospecting in poorly explored potentially oil and gas areas, as well as the feasibility of returning to certain areas of work of previous years with new scientific ideas and modern technologies of petroleum exploration.

Keywords: hydrocarbons resources, hydrocarbons reserves, petroleum resources forecast, Republic of Sakha (Yakutia).
article citation Sleptsova M.I., Sitnikov V.S., Sevostyanova R.F. Prognoznye resursy uglevodorodov i ikh osvoenie na severnykh territoriyakh Yakutii [Hydrocarbons forecast resources and their development in the Northern Yakutia territories]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/44_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/44_2018
References


   Belonin M.D. O strategii osvoeniya toplivno-energeticheskogo potentsiala Rossii [On the structure of the development of the petroleum and energy potential of Russia]. Strategy for the development and development of the resource base of the main energy carriers of Russia. Coll. of tethes of conf. St. Petersburg, VNIGRI, 2004, p. 9-12.
   Geologiya i neftegazonosnost' osadochnykh basseynov Vostochnoy Sibiri [Geology and petroleum potential of the Eastern Siberia sedimentary basins]. Ed. V.V. Zabaluev, Moscow: Nedra, 1980, 200 p.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy Platformi [Oil and gas geology of the Siberian platform]. A.S. Antsiferov, V.E. Bakin, I.P. Varlamov, V.I. Vozhov, V.N. Vorob'ev, A.V. Gol'bert, V.V. Grebenyuk, M.P. Grishin, T.I. Gurova, D.I. Drobot, A.E. Kontorovich, V.L. Kuznetsov, V.M. Lebedev, I.G. Levchenko, M.M. Mandel'baum, N.V. Mel'nikov, K.I. Mikulenko, G.D. Nazimkov, V.D. Nakaryakov, I.D. Polyakova, B.L. Ryb'yakov, V.E. Savitskiy, V.V. Samsonov, O.F. Stasova, V.S. Starosel'tsev, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk, E.E. Fotiadi, A.V. Khomenko. Editors A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Gosudarstvennyy balans zapasov poleznykh iskopaemykh Rossiyskoy Federatsii po Respublike Sakha (Yakutiya) [State balance of mineral reserves of the Russian Federation in the Republic of Sakha (Yakutia)]. Moscow: Rosgeolfond, 2015.
   Kontorovich A.E. Geologiya nefti i gaza. Izbrannye Trudy [Geology of oil and gas. Selected Works. In 3 tons. T.3. Methods for predicting petroleum potential]. Novosibirsk, 2008, p. 331.
   Mel'nikov N.V., Sitnikov V.S., Starosel'tsev V.S. Demin V.I., Efimov O.A. Kachestvennaya otsenka resursov uglevodorodnogo syr'ya yugo-zapadnoy Yakutii v svete novykh dannykh [Qualitative assessment of hydrocarbon resources of the south-western Yakutia in the light of new data]. State and prospects of development of the mineral complex of the Republic of Sakha (Yakutia) in modern conditions. Yakutsk, 2002, p. 108-113.
   Serezhenkov V.G., Sitnikov V.S., Arzhakov N.A., Mikulenko K.I., Timirshin K.V. Nadvigovaya tektonika i neftegazonosnost' Predpatomskogo progiba [Thrust tectonics and oil and gas potential of the Prepatom downwarp]. Geologiya nefti i gaza, 1996, no. 9, p. 2-9.
   Sitnikov V.S. Prognoz prioritetnykh napravleniy poiskov nefti na vostoke Sibirsko y platformy [Forecast of the priority directions of oil exploration in the Eeastern Siberian Platform]. Actual problems of forecasting, prospecting, exploration and production of oil and gas in Russia and in the CIS countries. St. Petersburg: Nedra, 2006, p. 433-439.
   Stroenie i evolyutsiya zemnoy kory Yakutii [Structure and evolution of the Earth's crust of Yakutia]. G.S. Gusev, A.F. Petrov, G.S. Fradkin, F.F. Tret'yakov, A.V. Prokop'ev, B.R. Shpunt, A.K. Bobrov, I.E. Moskvitin, M.D. Bulgakova, P.K. Mazaeva, V.S. Sitnikov, V.S. Starosel'tsev, V.V. Gayduk, V.A. Kashirtsev, V.D. Matveev, K.I. Mikulenko, Yu.D. Nedosekin, B.M. Koz'min, V.S. Imaev, Yu.Kh. Protopopov, V.D. Suvorov, V.F. Uarov, G.V. Bocharov, V.I. Solov'ev, A.A. Surnin, I.Sh. Syundyukov, O.V. Grinenko, D.V. Abroskin. Moscow: Nauka, 1985, 247 p.
   Zabaluev V.V. Sravnenie usloviy neftegazonosnosti Sibirskoy i drugikh drevnikh platform [Comparison of oil and gas conditions of the Siberian and other ancient platforms]. The problem of the geology of oil and gas of the Siberian platform. Leningrad, 1982, p. 141-164.Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 38_2017 submitted on 11/03/2017 displayed on website on 11/23/2017
9 p.
pdf  Results of seismical research of the North-Eastern Yakutia
The data on our work method, the volumes carried out and the results obtained in the period 1976-1992 are given using general depth point seismic survey in the Zyryansk, Tomponsky depressions, the Tastakh trough of the North-Eastern Yakutia. Authors compared our results with data concerning the adjacent shelf of the Laptev Sea. It is shown that the synchronous sedimentary sequences can be distinguished on the temporal sections and interpreted as depressions, deflections, and shelves. Field seismic materials are characterized by good quality suitable for processing.

Keywords: general depth point seismic survey, Tastakh trough, Zyryansk, Tomponsky depressions, North-Eastern Yakutia.
article citation Obolkin A.P., Sitnikov V.S., Alexandrov A.R., Arzhakov N.A., Kovnir B.D., Kulyandina A.S., Sleptsova M.I., Sevostyanova R.F., Syundyukov R.S. Obobshchenie rezul'tatov seysmorazvedochnykh issledovaniy Severo-Vostoka Yakutii [Results of seismical research of the North-Eastern Yakutia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/38_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2017
References

   State Geological Map of the Russian Federation. Scale 1: 1000000 (third generation) The Laptev-Sibiromorskya series. Sheet S-51- Olenek Bay, S-52 - delta of the Lena river. Explanatory note. - St. Petersburg: Publishing House VSEGEI, 2014. P. 15-17, 19, 69-70.
   State Geological Map of the Russian Federation. Scale 1:1000000 (third generation) The Laptev-Sibiromorskaya series. Sheet S-53, 54 - Stolbov, Lyakhov Islands. Explanatory note. - SPb: Publishing House VSEGEI, 2016. P. 70, 142-144.Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 3_2017 submitted on 08/30/2016 displayed on website on 02/10/2017
7 p.
pdf  Lithofacies feature of the Khamakin productive reservoir units in Chayandа field
Chayandа oil, gas and condensate field is one of the main fields used for the implementation of the Eastern Gas Program. The main productive reservoir units, accommodating deposits of hydrocarbons are represented bay clastic rocks formed in different facies conditions and representing complex types of collector. In this regard, the article deals with lithological and facial conditions of sedimentation of these rocks, which will create a more reliable petrophysical model, taking into account the different lithotypes deposits and several specific sedimentation area.

Keywords: Vendian stratigraphy, Khamakin productive reservoir unit, Chayandа field, Republic Sakha (Yakutia).
article citation Sevostyanova R.F. Khamakinskiy gorizont Chayandinskogo mestorozhdeniya v svete novykh geologicheskikh i poiskovo-razvedochnykh dannykh [Lithofacies feature of the Khamakin productive reservoir units in Chayandа field]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/3_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2017
References
   Antonova T.F., Kilina L.I., Mel'nikov N.V. Flyuidonosnye kompleksy v Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii [Fluids complexes in the Lena-Tunguska petroleum province]. Trudy SNIIGGiMSa, 1977, vol. 254, p. 75-79.
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E. Kriterii klassifikatsii platformennykh struktur [Criteria for platform structures]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 2004, no. 1, p. 47-58.
   Shibina T.D., Kushmar I.A., Klyarovskaya A.V. Usloviya formirovaniya rifey-nizhnekembriyskikh peschanykh i glinistykh porod v svyazi s otsenkoy neftegazonosnosti Predpatomskogo progiba [Genesis conditions of the Riphean-Lower Cambrian sand and pelitic rocks in petroleum potential evaluation of Pred-Patom foredeep]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/19_2011.pdf