Ivanova R.M.

ivanovarm@igg.uran.ruGraduated from Leningrad State University (1961), specialization "geologist-surveyor-search".
PhD in geology and mineralogy, Senior Researcher.
Leading Researcher of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.
Area of ​​scientific interests: foraminifera and algae of the Upper Devonian and Carboniferous, stratigraphy, paleobiogeography, paleontology, paleoecology, microfation of the Urals and adjacent territories.
Author of more than 200 articles, 7 monographs, preprint and 2 guidebooks.
Stratigraphy and lithology
Article # 24_2023 submitted on 06/02/2023 displayed on website on 06/30/2023
20 p.
pdf Calcareous algae of the Visean-Serpukhovian boundary beds in the Izyayu River section (south of the Chernyshev Uplift)
We consider changes in the composition of the algaflora in the Visean-Serpukhovian boundary interval in the Izyayu River section. A transgressive trend in changing sedimentation conditions - from extremely shallow water at the end of the Visean to moderately deep water at the end of the Early and early Late Serpukhovian - is observed for the section as a whole. This change in sedimentation conditions led to a consistent reduction in the abundance and diversity of calcareous algae. In general, the composition of the Late Visean-Early Serpukhovian algaflora in the Izyayu River section corresponds to warm shallow-water conditions.

Keywords: calcareous algae, changing sedimentation conditions, Lower Carboniferous, Chernyshev Uplift.
article citation Vevel Ya.A., Ivanova R.M., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Vodorosli pogranichnykh otlozheniy vizeyskogo i serpukhovskogo yarusov v razreze na r. Iz"yayu (yug podnyatiya Chernysheva) [Calcareous algae of the Visean-Serpukhovian boundary beds in the Izyayu River section (south of the Chernyshev Uplift)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/24_2023.html EDN: ZSZTYM
References
   Bogush O.I., Ivanova R.M., Luchinina V.A. Izvestkovye vodorosli verkhnego famena i nizhnego karbona Urala i Sibiri [Calcareous algae of the Upper Famennian and Lower Carboniferous of the Urals and Siberia]. Novosibirsk: Nauka: Sib. otd., 1990, 160 p.
   Boucot A.J., Chen X., Scotese C.R. Phanerozoic Paleoclimate: An Atlas of Lithologic Indicators of Climate. SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, 2013, no. 11, 478 p.
   Eliseev A.I. Formatsii zon ogranicheniya severo-vostoka Evropeyskoy platformy (pozdniy devon i karbon) [Formations of the North-Eastern European Platform limitation zones (Late Devonian and Carboniferous)]. Leningrad: Nauka, 1978, 192 p.
   Eliseev A.I. Stratigrafiya i litologiya kamennougol'nykh otlozheniy gryady Chernysheva [Stratigraphy and lithology of the Carboniferous strata of the Сhernyshev Ridge]. Moscow-Leningrad: Nauka, 1963, 168 p.
Elliott G.F. Dasycladalean Algae of the Palaeozoic and Mesozoic. Calcareous Algae and Stromatolites. R. Riding (Ed.). Berlin: Springer-Verlag, 1991, pp. 125-130.
   Fielding C.R., Frank T.D., Isbell J.L. The late Paleozoic ice age - A review of current understanding and synthesis of global climate patterns. Resolving the Late Paleozoic Ice Age in Time and Space: Geological Society of America Special, 2008, vol. 441, pp. 343-354. DOI: 10.1130/2008.2441(24)
   Goddéris Y., Donnadieu Y., Carretier S., Aretz M., Dera G., Macouin M., Regard V. Onset and ending of the late Palaeozoic ice age triggered by tectonically paced rock weathering. Nature Geoscience, 2017, vol. 10, pp. 382-386. DOI: 10.1038/ngeo2931
   Gruzdev D.A. Pozdnedevonsko-rannekamennougol'naya izolirovannaya karbonatnaya platforma na Pripolyarnom Urale (r. Bol. Nadota) [Late Devonian-Early Carboniferous isolated platform in the Circumpolar Urals (Bolshaya Nadota River)]. Vestnik Instituta geologii, 2017, no. 4, pp. 16-23.
   Irwin M.L. General theory of epeiric clear water sedimentation. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 1965, no. 49, pp. 445-459.
   Ivanova R.M. Izvestkovye vodorosli karbona Urala [Calcareous algae of the Carboniferous Urals]. Ekaterinburg: RIO UrO RAN, 2013, 244 p.
   Kossovaya O.L., Vevel Y.A., Zhuravlev A.V. Fauna and sedimentation near the Visean/Serpukhovian boundary (Izyayu River section, Tchernyshev Swell, Subpolar Urals). Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 2001, no. 19, p. 29-31.
   Otmas N.M., Zhuravlev A.V. Litologo-fatsial'nye osobennosti nizhneserpukhovskikh otlozheniy (nizhniy karbon) yuga podnyatiya Chernysheva i Kos'yu-Rogovskoy vpadiny [Lithofacial features of the Lower Serpukhovian strata (Lower Carboniferous) from the south of Chernyshev Uplift and Kosyu-Rogov depression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/27_2016.pdf DOI: 10.17353/2070-5379/27_2016
   Richards B.C. Current status of the International Carboniferous Time Scale. New Mexico Museum of Natural History and Science, 2013, bull. 60, pp. 348-353.
   Sevastopulo G.D., Barham M. Correlation of the base of the Serpukhovian Stage (Mississippian) in NW Europe. Geological Magazine, 2014, no. 152, pp. 244-253.
   Timonin N.I. Tektonika gryady Chernysheva (Severnoe Priural'e) [Tectonics of the Сhernyshev Ridge (Northern Pre Urals)]. Leningrad: Nauka, 1975, 130 p.
   Vevel Y.A., Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B. Lochriea cruciformis Zone (Lower Carboniferous) and its correlation with foraminifer and coral subdivisions (North of Urals, Izyayu section). Abstracts. Geological Society of Australia, 2000, 61, p. 61.
   Vevel' Ya.A. Foraminifery pogranichnykh vizeysko-serpukhovskikh otlozheniy v razreze na r. Iz"yayu (gryada Chernysheva) [Foraminifers of the Visean-Serpukhovian boundary level in the Izyayu River section (Chernyshev Ridge)]. Geologiya i mineral'nye resursy Evropeyskogo severo-vostoka Rossii: materialy XIV geol. s"ezda Respubliki Komi. Syktyvkar, 2004, vol. III, pp. 308-310.
   Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Gruzdev D.A. Nizhniy serpukhov (nizhniy karbon) v basseyne r. Kozhim (Pripolyarnyy Ural)[Lower Serpukhovian (Lower Carboniferous) of the Kozhim River basin (Subpolar Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/35_2018.html DOI: 10.17353/2070-5379/35_2018
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona - nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii Rossii [Conodonts of the Upper Devonian-Lower Carboniferous of the north east of European Russia]. St. Petersburg, VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V. Mestnaya stratigraficheskaya skhema verkhnego devona - nizhnego karbona yugo-zapada Lyzhsko-Kyrtael'skogo vala (vostok Pechorskoy plity) [Stratigraphy of the Upper Devonian - Lower Carboniferous of south-west of Lyzha-Kyrtael swell (Pechora Plate eastward)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/8_2023.html DOI: 10.17353/2070-5379/8_2023
   Zhuravlev A.V., Sobolev D.B. Konodonty pogranichnykh vizeysko-serpukhovskikh otlozheniy yuzhnoy chasti gryady Chernysheva (r. Iz"yayu) [Conodonts of the Visean-Serpukhovian boundary level of the southern part of the Сhernyshev Ridge (Iz'yayu River)]. Syktyvkarskiy paleontologicheskiy sbornik, 2000, no. 4, pp. 84-89.
   Zhuravlev A.V., Vevel Y.A., Gruzdev D.A., Erofeevsky A.V. Late Mississippian (early Serpukhovian) carbon isotope record of northern Laurussia: A proposal for the Visean / Serpukhovian boundary. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 2023, vol. 40, no. 1, pp. 35-43. DOI: 10.22201/cgeo.20072902e.2023.1.1722
Stratigraphy and lithology
Article # 22_2022 submitted on 05/25/2022 displayed on website on 08/01/2022
23 p.
pdf Stratigraphy of Lower Carboniferous "Kazanskoe pleso" section (Unya River, Northern Urals)
New data on the stratigraphy of Carboniferous section in the middle reaches of the Unya River (Northern Urals) are presented. Based on the study of foraminifera and calcareous algae, the Visean and Early Serpukhovian ages has been established. The paper gives a brief description of the section with the boundaries location and the indication of the characteristics of the selected stratigraphic units, paleontological phototables of the foraminifera and algae associations of the Pesterkovian, Tulian, Aleksinskian, Mikhailovian, Venevian and Kosogorskian levels are given.

Keywords: stratigraphy of Lower Carboniferous section, foraminifera, calcareous algae, Tournaisian, Visean, Unya River, Northern Urals.
article citation Shadrin A.N., Ivanova R.M. Stratigrafiya nizhnekamennougol'nykh otlozheniy v razreze "Kazanskoe pleso" (r. Un'ya, Severnyy Ural) [Stratigraphy of Lower Carboniferous "Kazanskoe pleso" section (Unya River, Northern Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/22_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/22_2022
References
   Alekseev A.S. Kamennougol'naya sistema [The Carboniferous system]. Sostoyanie izuchennosti stratigrafii dokembriya i fanerozoya Rossii. Zadachi dal'neyshikh issledovaniy. Postanovlenie MSK i ego postoyannykh komissiy. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2008, issue 38, application 6, pp. 61-68.
   Chermnykh V.A. Detal'naya stratigrafiya otlozheniy vizeyskogo yarusa basseyna reki Bol'shoy Shaytanovki na Severnom Urale [Detailed stratigraphy of the Visean section of the Bolshaya Shaitanovka River basin in the Northern Urals]. DAN SSSR, 1960, vol. 132, no. 6, pp. 1403-1406.
   Ivanova R.M. K stratigrafii sredne- i verkhnevizeyskikh otlozheniy vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala. Kamennougol'nye otlozheniya vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala (Magnitogorskiy sinklinoriy) [On the stratigraphy of Middle and Upper Visean section of the Eastern slope of the southern Urals]. Kamennougol'nye otlozheniya vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala (Magnitogorskiy sinklinoriy). Sverdlovsk: IGG UNTS AN SSSR, 1973, p. 18-86.
   Izvestkovye vodorosli karbona Urala [The calcareous algae of the Carboniferous of the Urals]. R.M. Ivanova; RIO UrO RAN, Ekaterinburg, 2013, 244 p.
   Kalashnikov N.V. Nizhnekamennougol'nye otlozheniya basseyna reki Un'i [Lower Carboniferous rocks of the Un'ya river basin]. Stratigrafiya kamennougol'nykh otlozheniy zapadnogo sklona Severnogo i Pripolyarnogo Urala. Trudy In-ta geologii Komi filiala AN SSSR. Syktyvkar: Komi: Knizhnoe izdatel'stvo, 1970, issue 11, pp. 25-40.
   Koyushev A.I. Kosogorskie otlozheniya v razreze r. Un'ya (obn. 65, nizhniy karbon, Severnyy Ural) [Kosogorskian section of the Unya River (outcrop 65, Lower Carboniferous, Northern Urals)]. Geologo-arkheologicheskie issledovaniya v Timano-Severoural'skom regione: doklady 17-y studencheskoy nauchnoy konferentsii, Syktyvkar 2014, pp. 38-44.
   Kulagina E.I., Gibshman N.V. Obshchaya zonal'naya shkala nizhnego karbona Rossii po foraminiferam [The general zonal foraminiferal scale of Russian Lower Carboniferous]. Byull. MOIP. Otd. geol., 2005, vol. 80, issue 2, pp. 33-59.
   Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogeny of the Urals north and Pay-Khoy]. V.V. Yudin, Ekaterinburg: UIF «Nauka», 1994, 283 p.
   Ponomarenko E.S., Ivanova R.M., Sandula A.N. Pervye nakhodki Kamaena (Chlorophyta) v serpukhovskikh otlozheniyakh (razrez «Un'inskaya Peshchera», Severnyy Ural) [The first finds Kamaena (Chlorophyta) in Serpukhov section (cross-section " Un'ya Cave", Northern Urals)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN 2015, no. 7, pp. 3-8.
   Shadrin A.N., Ivanova R.M. Novye dannye po stratigrafii nizhnekamennougol'nykh otlozheniy v razreze Bol'shogo Peshchernogo ostrova (r. Un'ya, Severnyy Ural) [New data on stratigraphy of Lower Carboniferous section at the Bol'shoy Peshcherniy Island (Unya river, Northern Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/1_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2019
   Shadrin A.N., Ivanova R.M. Urochishche Shirokoe - opornyy razrez verkhnevizeyskogo pod"yarusa v basseyne Verkhney Pechory (r. Un'ya, Severnyy Ural) [The Shirokoe Place is a reference section of the Upper Visean substage in the Upper Pechora basin (Unya River, Northern Urals)]. Litosfera, 2021, no. 21(2), pp. 207-221. DOI: 10.24930/1681-9004-2021-21-2-207-221
   Stepanova T.I., Kucheva N.A. Paleontologicheskoe obosnovanie gorizontov serpukhovskogo yarusa Vostochno-Ural'skogo subregiona v stratotipe po r. Khudolaz [Paleontological substantiation of the Serpukhovian levels of the East Ural area in the stratotype level of the Hudolaz River]. Tipovye razrezy karbona Rossii i potentsial'nye global'nye stratotipy: mater. Mezhdunar. polevogo soveshch., Ufa: DizaynPoligrafServis, 2009, pp. 97-128.
   Stratigraficheskie skhemy Urala (dokembriy, paleozoy) [Stratigraphic schemes of the Urals (Precambrian, Paleozoic)]. Ekaterinburg: IGG UrO RAN, Uralgeolkom, 1993, 151 p.
   Varsanof'eva V.A. K kharakteristike vizeyskikh otlozheniy basseyna Maloy Pechory [On the characteristics of the Visean section of the Malaya Pechora basin]. Geologiya severo-vostoka Russkoy platformy i Pripolyarnogo Urala. Syktyvkar, trudy In-ta geol. Komi filiala AN SSSR, 1965, no. 5, pp. 3-20.
   Varsanof'eva V.A. K kharakteristike vizeyskikh otlozheniy basseyna Maloy Pechory [On the characteristics of the Visean section of the Malaya Pechora basin]. Stratigrafiya kamennougol'nykh otlozheniy Zapadnogo sklona Severnogo i Pripolyarnogo Urala. Syktyvkar, trudy In-ta geologii Komi filiala AN SSSR, 1970, no. 11, pp. 3-24.
   Varsanof'eva V.A. Predvaritel'nyy otchet o rabotakh 1927 g. v zapadnoy chasti yugo-vostochnoy chetverti 124-go lista (basseyn r. Un'i) [Preliminary report on the 1927 field activity of in the Western part of the South-Eastern quarter of the 124th sheet (Unya river basin)]. Trudy Vsesoyuzn. geol.-razv. ob"ed. NKTP SSSR, Moscow-Leningrad, 1933, no. 289, 47 p.
   Varsanof'eva V.A., Kalashnikov N.V., Lipina O.A. Turneyskie otlozheniya basseyna Verkhney Pechory [Tournaisian section of the Upper Pechora basin]. Syktyvkar: Komi nauchnyy tsentr Ural'skogo otdeleniya AN SSSR 1990, pp. 52-86.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 1_2019 submitted on 11/01/2018 displayed on website on 01/18/2019
22 p.
pdf New data on stratigraphy of Lower Carboniferous section at the Bol'shoy Peshcherniy Island (Unya river, Northern Urals)
The paper presents new data on the stratigraphy of the Eastern strip of Carboniferous section in the Unya river basin. Based on the study of foraminifera and calcareous algae the Upper Tournaisian - Visean age of the researched terrain has been set. The description is sustained by associations characterizing foraminifera of Kosvinian, Radaevkian, Tulian, Aleksinskian, Mikhailovian and Venevian levels.

Keywords: stratigraphy of Lower Carboniferous section, foraminifera, calcareous algae, Tournaisian, Visean, Unya river, Northern Urals.
article citation Shadrin A.N., Ivanova R.M. Novye dannye po stratigrafii nizhnekamennougol'nykh otlozheniy v razreze Bol'shogo Peshchernogo ostrova (r. Un'ya, Severnyy Ural) [New data on stratigraphy of Lower Carboniferous section at the Bol'shoy Peshcherniy Island (Unya river, Northern Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/1_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2019
References
   Chochia N.G. Geologicheskoe stroenie Kolvo-Visherskogo kraya [The geological structure of the Kolva-Vishera region]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1955, 406 p.
   Grozdilova L.P., Lebedeva N.S. Foraminifery nizhnego karbona i bashkirskogo yarusa srednego karbona Kolvo-Visherskogo kraya [Foraminifera of the Lower Carboniferous and Bashkirian of the Middle Carboniferous of the Kolva-Vishera region]. Tr. VNIGRI, 1954, no. 81, p.3–236.
   Ivanova R.M. Izvestkovye vodorosli karbona Urala [The calcareous algae of the Carboniferous of the Urals]. Ekaterinburg: RIO UrO RAN, 2013, 244 p.
   Ivanova R.M. K stratigrafii sredne- i verhnevizeyskih otlozheniy vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala [On the stratigraphy of Middle and Upper Visean section of the Eastern slope of the southern Urals]. Kamennougol'nye otlozheniya vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala (Magnitogorskiy sinklinoriy). Sverdlovsk: IGG UNTS AN SSSR, 1973, p. 18-86.
   Kalashnikov N.V. Nizhnekamennougol'nye otlozheniya basseyna reki Un'i [Lower Carboniferous rocks of the Un'ya river basin]. Stratigrafiya kamennougol'nyh otlozheniy zapadnogo sklona Severnogo i Pripolyarnogo Urala. Tr. In-ta geol. Komi filiala AN SSSR. Vyp. 11. Syktyvkar: Komi: Knizhnoe izdatel'stvo, 1970, p. 25–40.
   Ponomarenko E.S., Ivanova R.M., Sandula A.N. Pervye nahodki Kamaena (Chlorophyta) v serpuhovskih otlozheniyah (razrez «Un'inskaya Peschera», Severnyy Ural) [The first finds Kamaena (Chlorophyta) in Serpukhov section (cross-section " Un'ya Cave", Northern Urals)]. Vestnik IG Komi NTS UrO RAN, 2015, no. 7, p. 3–8.
   Ponomarenko E.S., Sandula A.N. Verhnekamennougol'no-nizhnepermskie karbonatnye otlozheniya v razreze "Buzgal'skiy Kamen'" (reka Un'ya, Severnyy Ural) [Section of Upper Carboniferous - Lower Permian carbonate rocks in the context of "Buzgal'skiy Stone" (Unya river, Northern Urals)]. Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: Materialy XV Geologicheskogo s"ezda Respubliki Komi. T. II. Syktyvkar: Geoprint, 2009, p. 202–205.
   Sandula A.N., Ponomarenko E.S. Novye dannye po stratigrafii geologicheskogo pamyatnika prirody "Chameynoe Plyoso" [New data on stratigraphy of the geological natural monument "Chameynoe Pleso"]. Izuch., sohran. i ispol'zovanie ob"ektov geol. naslediya severnyh regionov (Resp. Komi): mat-ly nauch.-prakt. konf. Syktyvkar: Geoprint, 2007, p. 71–73.
   Varsanof'eva V.A. Predvaritel'nyy otchet o rabotah 1927 g. v zapadnoy chasti yugo-vostochnoy chetverti 124-go lista (basseyn r. Un'ya) [Preliminary report on the 1927 field activity of in the Western part of the South-Eastern quarter of the 124th sheet (Unya river basin)]. Moscow-Leningrad, 1933, 47 p. (Tr. VGRO, no. 289).
   Varsanof'eva V.A., Kalashnikov N.V., Lipina O.A. Turneyskie otlozheniya basseyna Verhney Pechory [Tournaisian section of the Upper Pechora basin]. Vera Aleksandrovna Varsanof'eva. Syktyvkar: Komi nauchnyy tsentr Ural'skogo otdeleniya AN SSSR, 1990, p. 52–86.