Gaynanshin R.N.

Gaynanshin.RN@gazpromneft-ntc.ru


Graduated from the RUDN University (2019), Postgraduate Studies - Earth Sciences.
Chief specialist of Gazpromneft Science and Technology Center.
Area of scientific interest: geology.
Author of 3 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 44_2020 submitted on 11/25/2020 displayed on website on 12/21/2020
22 p.
pdf The depositional model of Lower Nutov section, Neptune field (north-eastern part of the Sakhalin shelf)
The article concerns the lithological study of the Lower Nutov (Upper Miocene) rocks penetrated by the Neptune’s field (North Sakhalin petroleum Province) discovery well. According to litho- and ichnofacies core samples analyses of the well Ayashsk-1, the depositional environment system of considered sequences was specified. The sedimentary scheme subscribes a partial facies description of a wave-dominated coast: from the transitional zone to the mid and lower shoreface. Most likely supposed environments are confined to the peripheral area of the Paleo-Amur Delta. The article emphasizes the analysis of the volcanic eruption impact on the formation of sedimentary strata, as well as to pyroclastic material distribution features.

Keywords: Lower Nutov Sub-Formation, depositional model, shallow-marine facies, volcaniclastic sedimentary rocks, Miocene, Paleo-Amur Delta, North Sakhalin petroleum Province.
article citation Zhukovskaya E.A., Snachev M.V., Kosmynin V.A., Gaynanshin R.N. Model' sedimentatsii nizhnenutovskikh otlozheniy mestorozhdeniya Neptun (severo-vostochnaya chast' shel'fa ostrova Sakhalin) [The depositional model of Lower Nutov section, Neptune field (north-eastern part of the Sakhalin shelf)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/44_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/44_2020
References
   Chelebaeva A.I. Voprosy stratigrafii kontinental'nogo kaynozoya Kamchatki [Questions of stratigraphy of the continental Cenozoic strata of the Kamchatka Peninsula]. Leningrad: Nauka, 1971, 105 p.
   Gaynanshin R.N., Logvinenko N.V., Zhukovskaya E.A., Snachev M.V., Litvin V.V., Tanygin I.A. Shel'f o. Sakhalin - novye gorizonty [Shelf of the Sakhalin Island - New perspectives]. Neftyanoe khozyaystvo, 2018, no. 12, pp. 22-24.
   Gladenkov Yu.B., Bazhenova O.K., Grechin V.I., Margulis L.S., Sal'nikov B.A. Kaynozoy Sakhalina i ego neftegazonosnost' [Cenozoic rocks of the Sakhalin Island and their petroleum potential]. Moscow, 2002, 225 p.
   Gorbach N.V., Plechova A.A., Manevich T.M., Portnyagin M.V., Filosofova T.M., Samoylenko S.B. Sostav vulkanicheskikh peplov i dinamika izverzheniya vulkana Zhupanovskiy v 2013-2016 gg. [Composition of volcanic ash and history of the eruption of the Zhupanov Volcano in 2013-2016]. Vulkanologiya i seysmologiya, 2018, no. 3, pp. 3-20.
   Grechin V.I. Miotsenovye Otlozheniya Zapadnoy Kamchatki (sedimentatsiya i katagenez) [Miocene section of the Western Kamchatka (Sedimentation and catagenesis)]. Moscow: Izd-vo «Nauka», 1976, 140 p.
   Kuznetsov V.G. Osadochnye gornye porody i ikh izuchenie [Sedimentary rocks and their study]. Moscow, 2007, 511 p.
   Malik N.A. Peply izverzheniy vulkanov Kamchatki (2006-2013 gg.): sostav, massa i vodorastvorimyy kompleks [Ashes of Volcanic Eruptions in the Kamchatka Peninsula (2006-2013): Composition, mass and water-soluble compounds] Avtoreferat dis. kandidata geol.-miner. nauk. Petropavlovsk-Kamchatsky, 2019, 28 p.
   Margulis L.S. Sekvens-stratigrafiya i neftegazonosnost' Okhotskogo regiona [Sequence-stratigraphy and petroleum potential of the Okhotsk Region]. Avtoreferat dis. na soiskanie uchen. step. dok. geol.-miner. nauk. St. Petersburg, 2002, 50 p.
   Seredin V.V., Kachenov V.I., Siteva O.S., Paglazova D.N. Izuchenie zakonomernostey koagulyatsii glinistykh chastits [Studying the laws of coagulation of clay particles]. Fundamental'nye issledovaniya, 2013, no. 10 (part 14), pp. 3189-3193.
   Shein V.S., Ignatova V.A. Geodinamika i perspektivy neftegazonosnosti osadochnykh basseynov Dal'nego Vostoka [Geodynamics and prospects of petroleum potential of sedimentary basins of the Far East]. Moscow, 2007, 177 p.
Tugarova M.A., Zhukovskaya E.A. Atlas tipovykh fatsiy [Atlas of typical facies]. Editor B.V. Belozerova. Moscow-Izhevsk: Institut komp'yuternykh issledovaniy, 2019, 142 p.
   Zakharova M.A. Karbonatnye konkretsii paleogenovogo razreza Sakhalin. Stratigrafiya, litologiya i paleografiya mezo-kaynozoyskikh otlozheniy Dal'nego Vostoka [Carbonate concretions of the Sakhalin Paleogene cross-section]. Sbornik nauchnykh trudov. Vladivostok, 1975, issue 36, pp. 105-110.
   Zenkevich L.A. Biologiya morey SSSR [Biology of the Seas of the USSR]. Moscow: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1963, 739 p.