Merenkova S.A.

a.merenckowa@yandex.ru

School of Earth Sciences & Engineering, Tomsk Polytechnic University.
Regional petroleum geology
Article # 25_2021 submitted on 07/08/2021 displayed on website on 08/18/2021
22 p.
pdf Forecast of petroleum bearing of the pre-Jurassic section belonging to Bakchar depression using the geothermal energy data (Tomsk region)
Based on paleotemperature modeling carried out for the Lower Jurassic Togur Formation and determining of the relative density of its generation potential, a zoning of the studied area was realised. The area was ranked according to the level of prospects for further research to search for petroleum accumulations of pre-Jurassic section in the southern part of the Tomsk Region within the Bakchar mesodepression and adjacent structures. The ranking took into account the reservoirs quality for different petrotypes of the pre-Jurassic basement rocks as well as the density of tectonic faults in the described areas.

Keywords: Togur Formation, geothermal energy, hydrocarbon-generating potential, petroleum bearing pre-Jurassic section, Bakchar mesodepression, Tomsk region.
article citation Merenkova S.A. Prognoz neftegazonosnosti doyurskikh otlozheniy Bakcharskoy vpadiny s ispol'zovaniem dannykh geotermii (Tomskaya oblast') [Forecast of petroleum bearing of the pre-Jurassic section belonging to Bakchar depression using the geothermal energy data (Tomsk region)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/25_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/25_2021
References
   Abrosimova O.O. Neftegazonosnost' doyurskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoy plity [Petroleum potential of Pre-Jurassic section of the south-east of the West Siberian Plate]. Materialy regional'noy konferentsii geologov Sibiri, Dal'nego Vostoka i Severo-Vostoka Rossii. Tomsk: GalaPress, 2000, vol. 1, pp. 193-194.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and petroleum of the Mesozoic and Paleozoic strata of the Western Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Galieva M.F., Lobova G.A., Osipova E.N. Modelirovanie paleozoysko-mezozoyskikh ochagov generatsii uglevodorodov i otsenka ikh roli v formirovanii zalezhey devona i karbona (na zemlyakh Tomskoy oblasti [Modelling of the Paleozoic and Mesozoic foci of hydrocarbon generation to assess their role in petroleum accumulations formation belonging to the Devonian and Carboniferous section (the Tomsk Region study)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/13_2021.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/13_2021
   Geokhimiya neftey Zapadnoy Sibiri [Geochemistry of oil in West Siberia]. I.V. Goncharov. Moscow, Nedra, 1987, 181 p.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Korzhov Yu.V., Kuzina M.Ya., Kudryashova L.K., Sungurova O.G. Strategiya i osnovy tehnologii poiskov uglevodorodov v doyurskom osnovanii Zapadnoy Sibiri [Strategy and technologies for hydrocarbon exploration in the pre-Jurassic basement of Western Siberia]. Tomsk: Izd-vo TPU, 2014, 112 p.
   Kontorovich A.E. Nesterov N.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk A.A., Ervier Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Geology of oil and gas in Western Siberia]. Moscow, Nedra, 1975, 680 p.
   Kontorovich V.A. Petroleum potential of reservoirs at the Paleozoic-Mesozoic boundary in Western Siberia: seismogeological criteria (example of the Chuzik-Chizhapka regional oil-gas accumulation). Russian Geology and Geophysics, 2007, vol. 48, no. 5, pp. 422-428.
   Kontorovich V.A. Seysmogeologicheskie kriterii neftegazonosnosti zony kontakta paleozoyskikh i mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri (na primere Chuziksko-Chizhapskoy zony neftegazonakopleniya (Tomskaya oblast')) [Seismogeological criteria for the oil and gas content of the contact zone between the Paleozoic and Mesozoic deposits of Western Siberia (on the example of the Chuzik-Chizhap oil and gas accumulation zone (Tomsk region))]. Geologiya i geofizika, 2007, vol. 48, no. 5, pp. 538-547.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and oil-and-gas bearing of the Mesozoic-Cenozoic strata in southeastern of the Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2002, 253 p.
   Koptyaev N.V., Tishchenko V.M., Tishchenko G.I. Novye dannye po neftegazonosnosti yugo-vostochnyh rajonov Tomskoj oblasti [New data on oil and gas bearing of the Tomsk region south-eastern regions]. Novye dannye po geologii i poleznym iskopaemym Zapadnoy Sibiri. Tomsk: Trudy TGU,1976, no. 11, pp. 24-28.
   Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of Paleozoic oils in southeastern West Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, filial «Geo», 2005, 183 p.
   Koveshnikov A.E., Nedolivko N.M. Kory vyvetrivaniya doyurskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy sineklizy [Weathering crusts of pre-Jurassic section of West Siberian geosyneclise]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2012, vol. 320, no. 1, pp. 77-81.
   Koveshnikov A.E., Nesterova A.C., Dolgaya T.F. Fracture system influence on the reservoirs rock formation of Ordovician-Devonian carbonates in Western Siberia tectonic depression. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2016, vol. 43, available at: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/43/1/012008/pdf
   Lobova G.A., Luneva T.E., Isaev V.I., Fomin A.N., Korzhov Yu.V., Galieva M.F., Krutenko D.S. Teplovoy potok, termicheskaya istoriya materinskoy nizhneyurskoy togurskoy svity i neftegazonosnost' paleozoya Koltogorskogo mezoprogiba (yuzhnyy segment Koltogorsko-Urengoyskogo paleorifta) [The heat flow, thermal history of the oil source Lower Jurassic Togur Formation and oil-and-gas potential of the Paleozoic of the Koltogor mesodepression (southern segment of the Koltogor-Urengoy paleorift)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2019, vol. 41, no. 5, pp. 128-155.
   Lobova G.A., Merenkova A.S., Kuz’menkov S.G. Teplovoy potok, termicheskaya istoriya materinskoy nizhneyurskoy togurskoy svity i neftegazonosnost' Bakcharskoy mezovpadiny [Heat flow, thermal history of the source Lower Jurassic Togur Formation and hydrocarbon presence in the Bakchar mesodepression (South-East of Western Siberia)]. Geofizicheskiy Zhurnal, 2020, vol. 42, no. 2, pp. 14-28.
   Lobova G.A., Prakoyo F.S., Akhmetov E.M., Isaeva O.S. Otsenka neftegazonosnosti doyurskikh rezervuarov Ust'-Tymskoy megavpadiny (s ispol'zovaniem dannykh geotermii i bureniya) [Assessment of petroleum potential of the pre-Jurassic reservoirs of Ust-Tym megadepression (using geothermics and drilling data)]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2015, vol. 326, no. 4, pp. 67-68.
   Loktionova O.A. Geologiya i usloviya formirovaniya zalezhey nefti i gaza v gettang-aalenskikh otlozheniyakh Ust'-Tymskoy megavpadiny [Geology formation of oil and gas accumulation in the Gettang-Aalen section of the Ust-Tym megadepression]. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk. Novosibirsk Institut neftegazovoy geologii i geofiziki im. A.A. Trofimuka SO RAN, 2021, 24 p.
   Luneva T.E Zonal'noe rayonirovanie doyurskogo neftegazonosnogo kompleksa s ispol'zovaniem dannykh geotermii (promyslovye rayony Tomskoy oblasti) [Zoning of the pre-Jurassic oil and gas structure using geothermal data (production areas of the Tomsk region)]. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk. Tomsk: Natsional'nyy issledovatel'skiy Tomskiy politekhnicheskiy universitet, 2020, 182 p.
   Mikhaylets N.M. Formirovanie zalezhey uglevodorodov v porodakh kory vyvetrivaniya fundamenta Zapadnoy Sibiri [Formation of hydrocarbon accumulations in weathering crust of basement rocks of Western Siberia]. Neft' gaz, 2012, vol. 23, no. 5, pp. 54-56.
   Sadykova Ya.V., Fomin M.A., Ryzhkova S.V., Novikov D.A., Dultsev F.F., Chernykh A.V. Prognoz neftegazonosnosti yurskikh i paleozoyskikh otlozheniy yuzhnykh rayonov Zapadno-Sibirskogo basseyna [Forecast of oil-and-gas content in Jurassic and Paleozoic strata of Western Siberia southern regions]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2019, vol. 330, no. 9, pp. 114-127.
   Saltymakova D., Krasnoyarova N., Serebrennikova O. Distinct features of crude oils from Nyurol Depression (Southeast of Western Siberia). Journal of Petroleum Science and Engineering, 2017, vol. 154, pp. 91-99.
   Sap'yanik V.V., Lapteva E.Yu., Shchigoreva N.V. Kompleksnyy podkhod pri prognoze neftegazoperspektivnykh ob"ektov v depressionnykh zonakh vneshnego poyasa Zapadno-Sibirskoy plity (na primere Bakcharskoy vpadiny) [The integrated approach for forecasting oil and gas promising objects in the depression zones of the outer belt of the Western Siberian plate (on the example of the Bakchar depression)]. Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala Khanty-Mansiyskogo AO: trudy XX nauchno-prakticheskoy konferentsii. Khanty-Mansiysk: Izd-vo TIU, 2017, vol. 1, pp. 269-280.
   Stupakova A.V., Sokolov A.V., Soboleva E.V., Kiryukhina T.A., Kurasov I.A., Bordyug E.V. Geologicheskoe izuchenie i neftegazonosnost' paleozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Geological survey and petroleum potential of Paleozoic section in the Western Siberia]. Georesursy, 2015, vol.61, no. 2, pp. 63-76.
   Surkov V.S., Smirnov L.V. Stroenie i neftegazonosnost' fundamenta Zapadno-Sibirskoy plity [The structure and oil and gas content of the basement of the Western Siberian plate]. Otechestvennaya geologiya, 2003, no. 1, pp. 10-16.
   Surkov V.S., Zhero O.G. Fundament i razvitiye platformennogo chekhla Zapadno-Sibirskoy plity [Basement and platform cover development of the Western Siberian plate]. Moscow, Nedra, 1981, 143 р.
   Tugareva A.B., Chernova G.A., Yakovleva N.P., Moroz M.L. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti yurskikh otlozheniy tsentral'noy chasti Zapadno-Sibirskoy plity [Geological structure and oil and gas potential of the pre-Jurassic strata of the central part of the Western Siberian plate]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Neft' i gaz, 2017, vol. 5, pp. 58-66.